De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. *12 februari 1809 † 19 april 1882 2 1859 3 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. *12 februari 1809 † 19 april 1882 2 1859 3 4."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 *12 februari 1809 † 19 april 1882 2

3 1859 3

4 4

5 11... en dezen (= in Berea) onderscheidden zich gunstig (...) daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. Handelingen 17 5

6 vorige studie: Het boek ‘Genesis’ vormt een verzameling boeken en documenten. 6

7 Genesis 1:1–2:4 “de documenten van hemel en aarde” 1-ste scheppingsverslag LXX: het boek Genesis 7

8 Genesis 1:1–2:4 Genesis 2:4–5:1 “HET BOEK VAN documenten VAN ADAM” “de documenten van hemel en aarde” 1-ste scheppingsverslag 2-de scheppingsverslag 8

9 Genesis 1:1–2:4 “de documenten van hemel en aarde” 1-ste scheppingsverslag gedicteerd door God? 9

10 Tien keer in Genesis 1: “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” “en God zeide...” tien woorden Gods 10

11 Genesis 1:1–2:4 Genesis 2:4–5:1 “HET BOEK VAN documenten VAN ADAM” “de documenten van hemel en aarde” 1-ste scheppingsverslag 2-de scheppingsverslag 11

12 twee scheppingsverslagen tegenstrijdig? Genesis 1: zesde dag: “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” 12

13 twee scheppingsverslagen tegenstrijdig? Genesis 1: zesde dag: “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” Genesis 2: Adam wordt aan het begin van alles geformeerd en pas aanzienlijk later de vrouw 13

14 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) 14

15 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) God instrueert Adam (2 16 ) 15

16 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) God instrueert Adam (2 16 ) Adam benoemt alle dieren (2 20 ) 16

17 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) God instrueert Adam (2 16 ) Adam benoemt alle dieren (2 20 ) Adam vindt voor zichzelf geen hulp (2 20 ) 17

18 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) God instrueert Adam (2 16 ) Adam benoemt alle dieren (2 20 ) Adam vindt voor zichzelf geen hulp (2 20 ) God doet diepe slaap over Adam komen (2 21 ) 18

19 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof (2 7,8 ) God instrueert Adam (2 16 ) Adam benoemt alle dieren (2 20 ) Adam vindt voor zichzelf geen hulp (2 20 ) God doet diepe slaap over Adam komen (2 21 ) Eva geformeerd (2 22 ) 19

20 Genesis 2 Adam geformeerd uit de aarde (2 7 ) Adam wordt geplaatst in de hof (2 8 ) God spreekt tot Adam (2 16 ) Adam benoemt alle dieren (2 20 ) Adam vindt voor zichzelf geen hulp (2 20 ) God doet diepe slaap over Adam komen (2 21 ) Eva geformeerd (2 22 ) 20

21 21

22 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. Genesis 1 22

23 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Genesis 1 23

24 5... Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Genesis 1 24

25 HOE kan er sprake zijn van ‘dag’, ‘avond’ en ‘morgen’, als er geen zon is??? 25

26 ‘Dag’, ‘avond’ en ‘morgen’ = lokale tijd... van wie?? 26

27 Houdt God nachtrust?? 27

28 28

29 29

30 30

31 Op de dag dat Adam uit de aardbodem is geformeerd, maakt God Zich bekend als de Schepper van hemel en aarde. En Die het licht maakte. “En God noemde het licht dag” 31

32 Op de dag dat Adam uit de aardbodem is geformeerd, maakt God Zich bekend als de Schepper van hemel en aarde. En Die het licht maakte. “En God noemde het licht dag” “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” 32

33 Dag 2 spreekt God over de formatie van het uitspansel. “En Hij noemde het uitspansel hemel”. 33

34 Dag 2 spreekt God over de formatie van het uitspansel. “En Hij noemde het uitspansel hemel”. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.” 34

35 Dag 3 spreekt God over land dat uit de wateren voortkomt en over jong groen dat uitspruit uit de aarde. “En God noemde het droge ‘land’ en de samengevloeide wateren ‘zeeën”. 35

36 Dag 3 spreekt God over land dat uit de wateren voortkomt en over jong groen dat uitspruit uit de aarde. “En God noemde het droge ‘land’ en de samengevloeide wateren ‘zeeën”. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.” 36

37 Dag 4 spreekt God over hoe Hij de Schepper is van “de beide grote lichten”, benevens de sterren. “... om licht te geven op de aarde”. 37

38 Dag 4 spreekt God over hoe Hij de Schepper is van “de beide grote lichten”, benevens de sterren. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.” 38

39 Dag 5 spreekt God over de schepping van de vogels en de vissen. 39

40 Dag 5 spreekt God over de schepping van de vogels en de vissen. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.” 40

41 Dag 6 spreekt God over de verschijning van de landdieren. 41

42 ‘Last but not least' eindigt de historie met de schepping van de mens. “Naar God Beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen". 42

43 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen (...) 22 En de HERE God bouwde de rib (lett. zijde), die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Genesis 2 43

44 “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar...” Genesis 1 44

45 “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar...” Genesis 1 “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” 45

46 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gedaan had, rustte (lett. staakte) Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gedaan had. Genesis 2 46

47 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gedaan had, rustte (lett. staakte) Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gedaan had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die... Genesis 2 47

48 27 En Hij (= Jezus) zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Marcus 2 Adam kreeg na zes dagen vrijaf. 48

49 “Ik kan niet langer geloven dat de aarde in zes dagen is geschapen”. Andries Knevel 49

50 “Ik kan niet langer geloven dat de aarde in zes dagen is geschapen”. Andries Knevel 50

51 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde... 51

52 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde... 52

53 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde GEMAAKT de zee en al wat daarin is... 53

54 8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk DOEN (Hebr. asah); 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk DOEN (Hebr. asah)(...) 11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde GEMAAKT (Hebr. asah), de zee en al wat daarin is... Exodus 20 54

55 8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk DOEN; 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk DOEN (...) 11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde GEDAAN, de zee en al wat daarin is... Exodus 20 55

56 “... in zes dagen de hemel en de aarde gedaan”  in zes dagen deed Hij verslag; 56

57 “... in zes dagen de hemel en de aarde gedaan”  in zes dagen deed Hij verslag;  in zes dagen maakte Hij het boek van “hemel en aarde” (=Genesis 1); 57

58 “... in zes dagen de hemel en de aarde gedaan”  in zes dagen deed Hij verslag;  in zes dagen maakte Hij het boek van “hemel en aarde” (=Genesis 1);  in zes dagen voltooide Hij hemel en aarde: de mens, als kroon der schepping. 58

59 59

60 Genesis 1: Adams eerste week De zon was er vanaf de eerste dag; 60

61 Genesis 1: Adams eerste week De zon was er vanaf de eerste dag; Het werd avond en morgen, voor Adam; 61

62 Genesis 1: Adams eerste week De zon was er vanaf de eerste dag; Het werd avond en morgen, voor Adam; Volgens Genesis 2 werd Adam geruime tijd vóór Eva geschapen; 62

63 Genesis 1: Adams eerste week De zon was er vanaf de eerste dag; Het werd avond en morgen, voor Adam; Volgens Genesis 2 werd Adam geruime tijd vóór Eva geschapen; “God zeide” en “God noemde” – Adam werd onderwezen!; 63

64 Genesis 1: Adams eerste week De zon was er vanaf de eerste dag; Het werd avond en morgen, voor Adam; Volgens Genesis 2 werd Adam geruime tijd vóór Eva geschapen; “God zeide” en “noemde” => Adam werd onderwezen; De zevende dag ontving Adam rust => de sabbat is gemaakt om de mens. 64

65 deel II: Genesis 1: dagen van herstel? Wanneer en waarom werd de schepping vergankelijk? Bevonden Adam en Eva zich in een volmaakte wereld? Zijn de soorten ontstaan door evolutie? enz. 65


Download ppt "1. *12 februari 1809 † 19 april 1882 2 1859 3 4."

Verwante presentaties


Ads door Google