De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7. Wat heeft de industrie nodig?. 7.1 Vestigingsfactoren Vestigingsfactoren ArcelorMittal (Gent) -Kanaal Gent-Terneuzen -Spoorweg -Stad Gent (arbeiders)

Verwante presentaties


Presentatie over: "7. Wat heeft de industrie nodig?. 7.1 Vestigingsfactoren Vestigingsfactoren ArcelorMittal (Gent) -Kanaal Gent-Terneuzen -Spoorweg -Stad Gent (arbeiders)"— Transcript van de presentatie:

1 7. Wat heeft de industrie nodig?

2 7.1 Vestigingsfactoren Vestigingsfactoren ArcelorMittal (Gent) -Kanaal Gent-Terneuzen -Spoorweg -Stad Gent (arbeiders) -E17 en E40 -Steenkoolterminal in Gent -Ruimte = factoren die de vestiging van een bedrijf beïnvloeden 61

3 7.2 Agfa Mortsel 7.3 7.4 Solvay haven 7.5 Uitbreidingsmogelijkheden Agfa  Solvay Agfa heeft weinig uitbreidingsmogelijkheden wegens de dichte bebouwing, Solvay wel door het ruimteaanbod in de haven. 7.2 Open ruimte 61

4 7.2 Agfa Mortsel 7.4 Solvay haven 7.2 Open ruimte Ander voordelen? Weinig problemen met omwonenden, betere bereikbaarheid. 61

5 7.6 Autowegen 7.8 Pijpleiding 7.7 Kanaal Verkeerswegen? 7.3 Transportmiddelen en verkeerswegen 7.9 Spoorweg62

6 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 7.107.10 Energiebron SteenkoolSteenkool HoutHoutZandZand SuikerbietenSuikerbieten 7.117.11 Grondstof 7.127.12 Energiebron 7.137.13 Grondstof Grondstof Grondstof of energiebron? Grondstof62

7 WolKatoen Hernieuwbare grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

8 WolKatoenHoutVleesMelk Hernieuwbare grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

9 WolKatoenHoutVleesMelkZijdeSuiker Hernieuwbare grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

10 FeIJzerertsSteenkool Niet- hernieuwbare grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

11 IJzerertsSteenkoolAardolieKopererts Cu Niet- hernieuwbare grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

12 Nylon Plastics, PVC NylonPolyester Kunstmatige grondstoffen 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

13 Plastics, PVC NylonPolyester TarweSuikerbieten Kunstmatige grondstoffen Grondstoffen uit landbouw 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

14 Plastics, PVC NylonPolyester TarweSuikerbietenSuikerrietWolKatoen Kunstmatige grondstoffen Grondstoffen uit landbouw 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

15 Grondstoffen in België - Uit de landbouw - Zand - Klei -Kalksteen -… 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

16 Besluit: voor grondstoffen is ons land afhankelijk / niet afhankelijk van het buitenland Verklaar: De meeste grondstoffen (ertsen, aardolie,…) moeten worden ingevoerd 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

17  aandrijving machines  ovens  transport. Fabrieken hebben energiebronnen nodig: 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

18 Meest gebruikte energiebron: Belgische energiebalans Aardolie 39,5% 22,1% 25,2% 1%2,5% 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

19  steenkool  aardolie  aardgas  uraniumerts Energiebronnen uit de ondergrond 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

20 Vette steenkool  cokes  met ijzererts in hoogoven in hoogoven Cokes Hoogoven Steenkool onmisbaar voor staalindustrie 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

21 Nergens! Steenkool: waar in België ? invoerenDus: 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 63

22 PETROCHEMIE: PETROCHEMIE: haalt uit aardolie grondstoffen voor chemische stoffen.  Energiebron: AARDOLIE  Grondstof: RAFFINAGE: RAFFINAGE: haalt uit aardolie benzine, stookolie, kerosine, … kerosine, … 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 64

23 Nergens! Waar in België ? invoerenDus: 7.4 Grondstoffen en energiebronnen AARDOLIE64

24 INVOER Noorwegen Noorwegen Oost-Europa Oost-Europa Afrika Afrika N. & Z.-Amerika N. & Z.-Amerika Midden-Oosten Midden-Oosten 17,8% 36,6% 1,8% 7,8% 36,6% 7.4 Grondstoffen en energiebronnen AARDOLIE64

25 INVOER Duitsland Duitsland Nederland Nederland Noorwegen Noorwegen Verenigd Koninkrijk Qatar Qatar 26,4% 32,3% 30,6% 7,5% 3,2% Pijpleiding Schip AARDGAS 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 64

26 AARDGAS Nergens! Waar in België ? invoerenDus:64

27 20%40%60%0%80%100% Kernenergie Klassieke warmtekracht Stoom- en gasturbunes Warmte- koppeling Water, wind,… Grootste deel geproduceerd in PRODUCTIEWIJZEN kerncentrales ELEKTRICITEIT 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 64

28 Energiebronnen warmtekrachtcentrale: Energiebronnen warmtekrachtcentrale: SteenkoolAardgasAardolie ELEKTRICITEIT 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 64

29 Energiebronnen kerncentrale: Energiebronnen kerncentrale: Verrijkt uranium Uraniumerts Uranium- pellet Uraniumstaven ELEKTRICITEIT 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 64

30 Andere manieren Water- en windkracht GileppeGileppe BruggeBrugge ELEKTRICITEIT CooCoo64Zonnepanelen

31 Besluit: voor energievoorziening is ons land afhankelijk / niet afhankelijk van het buitenland Verklaar: Bijna alle energiebronnen (steenkool, aardgas, aardolie, uranium,…) moeten worden ingevoerd. 7.4 Grondstoffen en energiebronnen 65

32 Pendelen= Verplaatsing woning  werk Arbeiders = verbruikers Afzetmarkt 7.5 Arbeidskrachten en verbruikers 65

33 Verschuiving productie naar lagelonenlanden. Waarom lagere lonen? Verschuiving productie naar lagelonenlanden. Waarom lagere lonen? - lagere levensstandaard - geen sociale zekerheid - geen vakbonden - kinderarbeid 65

34 7.5 Arbeidskrachten en verbruikers België V.K. Australië Rusland Egypte Kenia Indonesië Fillippijnen Mexico India China Hoeveel maal lonen lager? Kenia:Filippijnen:India:China:Mexico:Egypte: X 3 X 6,5 X 4 X 3,5 X 6 X 3,5 65

35 7.5 Arbeidskrachten en verbruikers Bijkomende kost bij productie in lagelonenlanden? Transportkosten66

36 7.5 Arbeidskrachten en verbruikers Welke activiteiten blijven in ‘hogelonenlanden’? Onderzoek en ontwikkeling 66

37  Aankoop van:  Lonen  Transport  Onderzoek  Publiciteit … - grondstoffen - energiebronnen - grondstoffen - energiebronnen 7.6 Kapitaal 66

38 IndustrietakVestigingsfactoren Petrochemie Antwerpen Staalindustrie Zelzate Autoassemblage Genk Staalnijverheid Luik Glasindustrie Mol Haven (aanvoer aardolie) Ruimte Kanaal Schelde Autosnelwegen Goedkope grond Steenkool (vroeger) Albertkanaal Wit zand 7.7 Vestigingsfactoren werken samen 66

39 Belgische industrie: gunstige verkeersligging De meeste energiebronnen en grondstoffen moeten worden ingevoerd. De Belgische industrie is exportgericht Verklaring: Verkeersproblemen: - Files -Verouderde spoorweginfrastructuur 7.7 Vestigingsfactoren werken samen 66

40 Industrievoordelen:  o.a. werkgelegenheid  o.a. werkgelegenheid nadelen: zorgt voor milieuhinder: rook, stof, lawaai, watervervuiling, verkeer 7.8 Milieuproblemen 66

41 ‘Brownfields’ = vervuilde, verlaten industriesites OVAM= OVAM= 7.8 Milieuproblemen Klik voor website Klik voor website Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Saneren= Saneren= gezond maken, op orde stellen Reconversie= Reconversie= Omschakelen, herstructureren, aanpassen 67

42 Wat heeft de industrie nodig? Wat heeft de industrie nodig? Om te werken, moet een fabriek beschikken over: kapitaal, gebouwen, grond- stoffen, energie, arbeiders, machines, afzetmarkt, transportmogelijkheden, ruimte. Deze factoren verklaren de standplaats of de vestiging van een bedrijf. We noemen ze standplaats- of vestigingsfactoren. Om te werken, moet een fabriek beschikken over: kapitaal, gebouwen, grond- stoffen, energie, arbeiders, machines, afzetmarkt, transportmogelijkheden, ruimte. Deze factoren verklaren de standplaats of de vestiging van een bedrijf. We noemen ze standplaats- of vestigingsfactoren. 2. Industrie zorgt vaak voor geluidshinder en vervuiling van lucht, bodem enwater. Bij stopzetting ontstaan brownfields die moeten gesaneerd worden. 77


Download ppt "7. Wat heeft de industrie nodig?. 7.1 Vestigingsfactoren Vestigingsfactoren ArcelorMittal (Gent) -Kanaal Gent-Terneuzen -Spoorweg -Stad Gent (arbeiders)"

Verwante presentaties


Ads door Google