De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters © Plantyn blz. 20–32.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters © Plantyn blz. 20–32."— Transcript van de presentatie:

1 L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters © Plantyn blz. 20–32

2 Materie en Voorwerpen  Foto met verschillende dingen Al deze « dingen » noemen we in ‘t algemeen: voorwerpen. Lepel Sleutel Schaar Elastiekjes RingSchroevendraaier Lineaal Loep Sleutel Schaar Elastiekjes RingSchroevendraaier Lineaal Loep

3 Materie en Voorwerpen 2 foto’s van een voorwerp 1 2 dezelfde spijker gebogen rechte spijker verschillend dezelfde ijzer. even groot Foto 1: Foto 2: De voorwerpen zijn gemaakt uit IJzer is een soort materie Vorm: Kleur: Massa: Volume: even groot Vergelijk hun kenmerken 

4 Materie en Voorwerpen Foto met 4 voorwerpen Kubus 1: 3,4 8,0 dezelfde dezelfde messing. verschillend Kubus 2: Kubus 3: De 4 voorwerpen zijn gemaakt uit Messing is een soort materie 1 2 3 4 Kubus 4: 15,6 1,0 Vorm: Kleur: Massa: Volume: verschillend V (cm 3 )m (g) 133 68 29 8,5 

5 Materie en Voorwerpen Gouden Gouden sieraad goud Bladgoud Goud Goudstaaf Voorwerpen uit dezelfde stof of materie 

6 Materie en Voorwerpen 1 Cu 2 Pb 3 messing 4 Al 5 Fe Foto met 5 voorwerpen Kubus 1: messing 68 g lood 91 g dezelfde verschillend een verschillende soort materie materie. Kubus 2: Kubus 3: Elk voorwerp is gemaakt uit De 5 voorwerpen zijn gemaakt uit een verschillende soort materie. Kubus 4: koper 72 g aluminium 22 g Kubus 5: ijzer 63 g verschillend Vorm: Kleur: Massa: Volume: even groot 

7 Materie en voorwerpen polyesteraluminiumrubber glas staal Eén voorwerp uit verschillende stoffen of materies 

8 Materie in verschillende fasen 3 fasen van water Damp (onzichtbaar) Wolk = damp + druppeltjes Vast Vloeibaar Damp of gas 

9 De 4de fase: de plasmafase Plasma in de hoge atmosfeer veroorzaakt poollicht. De zon bestaat uit plasma. Brandende tl-lampen bevatten plasma. Plasma = elektrisch geladen gas 

10 De 4de fase: de plasmafase Poollicht…

11 Deelbaarheid en oplosbaarheid De vaste materie krijt is fijn verdeeld.

12 Deelbaarheid en oplosbaarheid Oplossen en fijn verdelen van thee in water: Vaste kleur- en smaakstoffen verspreiden zich in het water. De afzonderlijke materiedeeltjes zijn voor het oog onzichtbaar!

13 Deelbaarheid en oplosbaarheid Oplossen van suiker in water: Het oplosmiddel is:water De opgeloste stof is:suiker De vaste stof suiker valt uiteen in voor het oog onzichtbare deeltjes. Een oplossing bestaat uit een oplosmiddel en een opgeloste stof.

14 Waaruit bestaat materie? De 4 elementen van Empedocles: Empedocles (490-444 vC) dacht dat de wereld was opgebouwd uit 4 elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Hij was van oordeel dat alle dingen bestaan uit een combinatie van die 4 elementen. Aarde Vuur Lucht Water kouddroog heet nat

15 Waaruit bestaat materie? Demokritos (460-370 vC) wordt hier afgebeeld op een oud Grieks bankbiljet van 100 drachmen. Hij was één van de eersten die er van overtuigd was dat alle materie is opgebouwd uit kleine en ondeelbare onzichtbare deeltjes, « atomen », die bewegen in de lege ruimte!

16 De atoomtheorie John Dalton (1766-1844) Mendeleev (1834 – 1907) Hij ontwerpt de periodieke tabel van de elementen. Alle materie is opgebouwd uit kleine deeltjes. Deze « atomen » kunnen niet vernietigd of veranderd worden. De atoomsoorten of elementen worden gekenmerkt door hun massa. Wanneer atomen met elkaar reageren, vormen ze eenvoudige combinaties.

17 De atoomtheorie Marie en Pierre Curie in hun lab (Parijs, 1898) Ernest Rutherford in zijn lab (Cambridge, 1910) Tussen 1898 en 1915 bewijzen Marie Curie en Ernest Rutherford dat atomen werkelijk bestaan

18 Het blote oog… We zien alleen maar de gladde vorm van een metalen voorwerp

19 Lichtmicroscoop Vergroting 300 × Afzonderlijke kristallen worden zichtbaar

20 Elektronenmicroscoop Vergroting 1 000 000 × Metaal ziet er uit als een opeenstapeling van deeltjes

21 Elektronenmicroscoop Vergroting 100 000 000 × Afzonderlijke materiedeeltjes zijn duidelijk zichtbaar. Tussen de deeltjes zijn er volkomen lege ruimten.

22 Scanning-tunneling microscoop Nobelprijswinnaars Heinrich Rohrer en Gerd Binnig (1986) 3D-beeld van een metaaloppervlak Punt van een uiterst fijne naald tast een oppervlak af

23 Materie neemt ruimte Lucht Bekerglas Koffie weegschaal Kleur- en smaakstoffen uit gebrande koffiebonen zijn opgelost in water nemen ruimte in

24 Materie neemt ruimte in In de omgekeerde reageerbuis zit … Bij onderdompeling komt er geen … in de reageerbuis. Komt de stalen bout in de reageerbuis, dan wordt een zelfde volume … uitgedreven. Wat gebeurt hier? lucht. water Proef lucht Materie neemt ruimte in. Materie is ondoordringbaar.

25 Materie neemt ruimte in: volume Piramide van Chefren: V = 2 500 000 m³ Sierpiramide: V = 2,5 dm³ = 2,5·10 -3 m³ Piramidevormige diamant: V = 25 mm³ = 2,5·10 -8 m³

26 Materie neemt ruimte in: volume maatcilindermaatbekererlenmeyermaatbeker Elk vat bevat 200 ml vloeistof… Dit volume bepaal je het nauwkeurigst met… de maatcilinder. Een vloeistof neemt de vorm aan van… het vat.

27 Materie bezit massa olifant: m = 5 000 kg = 5,000 · 10 3 kg muis: m = 25 g = 2,5  10 -2 kg mijt: m = 50 μg = 5,0  10 -5 kg 

28 Materie bezit massa: Balansen en hun nauwkeurigheid Wat is de naam van elke balans en de waarde van de kleinste schaalverdeling? Personenbalans: 500 g Elektrische balans: 0,01 g Keukenbalans: 1 g 1 23 1: 2: 3:

29 Massa en traagheid Een VW-kever botst tegen een vrachtwagen… …hierbij verandert de snelheid van de kever veel. De vrachtwagen komt bijna niet in beweging. De massa van de kever is dus veel kleiner dan die van de vrachtwagen! 

30 Massa en traagheid De massa is een maat voor de traagheid Traagheid: Een voorwerp in rust tracht in rust te blijven. Een voorwerp met een bepaalde snelheid tracht die snelheid te behouden. Een bewegend voorwerp behoudt zijn snelheid als er geen kracht op werkt. 

31 Cohesiekracht De waterdeeltjes in de druppel trekken elkaar aan. Deze kracht heet cohesiekracht. Hierdoor behoudt de druppel zijn vorm. De kwikdeeltjes in de druppel trekken elkaar aan. Deze kracht heet cohesiekracht. Hierdoor behoudt de druppel zijn vorm. De kwikdruppel is sterker gekromd dan de waterdruppel omdat de cohesiekracht in … groter is dan in … kwikwater. Materiedeeltjes in één voorwerp oefenen cohesiekrachten uit op elkaar. De cohesiekracht is afhankelijk van de soort materiedeeltjes.

32 Cohesiekracht Een krijtje breek je met je vingers. Met een spijker lukt dat niet. De cohesiekrachten tussen de krijtdeeltjes zijn … dan de cohesiekrachten tussen de ijzerdeeltjes. kleiner

33 Cohesiekracht De cohesiekracht tussen deeltjes van vaste voorwerpen is … dan de cohesiekracht tussen deeltjes van een vloeistof. groter De cohesiekracht hangt af van de fase waarin de materie zich bevindt.

34 Cohesiekracht In het ruimteveer: Cohesiekracht houdt de bol fruitsap samen!

35 Adhesiekracht Krijtdeeltjes kleven aan het bord. Tussen de krijtdeeltjes en de materiedeeltjes van het bord werkt een aantrekkingskracht: de adhesiekracht. Materiedeeltjes van verschillende voorwerpen oefenen adhesiekrachten uit op elkaar. Tussen de krijtdeeltjes in het krijtje werken cohesiekrachten

36 Adhesiekracht Tussen waterdeeltjes en glasdeeltjes is er een grotere adhesiekracht dan … glasplaat Water blijft aan glas kleven: een druppel spreidt zich uit. Kwik kleeft niet aan glas: een druppel behoudt de bolvorm. tussen kwikdeeltjes en glasdeeltjes.

37 Holle meniscus De adhesiekracht tussen glas en water is groter dan de cohesiekracht tussen waterdeeltjes.

38 Bolle Meniscus De cohesiekracht tussen kwikdeeltjes is groter dan de adhesiekracht tussen glas en kwik.

39


Download ppt "L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters © Plantyn blz. 20–32."

Verwante presentaties


Ads door Google