De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status” STAND VAN ZAKEN NA TWEE JAAR PILOOTPROJECT periode 01 juli 2004 - 30 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status” STAND VAN ZAKEN NA TWEE JAAR PILOOTPROJECT periode 01 juli 2004 - 30 juni."— Transcript van de presentatie:

1 “Het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status” STAND VAN ZAKEN NA TWEE JAAR PILOOTPROJECT periode 01 juli 2004 - 30 juni 2006 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU WIET RAETS DELPHINE SIMOENS

2 Overzicht I.Situering van het pilootproject II.Doelgroep en definities III.Het zorgnetwerk IV.Financieel kader V.Federaal deskundigenplatform – realisaties VI.Evaluatie van het zorgnetwerk I.Gegevensverzameling II.Vraag/aanbodanalyse III.Sterkte/zwakteanalyse IV.Financiële evaluatie VII.Aanbevelingen FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

3 I. Situering van het pilootproject Probleem: ontbreken van “aangepaste” huisvestings- en zorgstructuren invloed op: * zorgkwaliteit * nabijheid en toegankelijkheid van zorg Oplossing: Doel: bieden van adequate verzorging aan juiste patiënt, op juiste moment, op juiste plaats en met de juiste middelen waarbij continuïteit gewaarborgd blijft FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

4 II. Doelgroep en definities Doelgroep: acuut hersenletsel comateuze toestand PVS/MRS Definities: 1.Coma 2.Vegetatieve status (VS)  Persiterende vegetatieve status  Permanente vegetatieve status 3.Minimale bewustzijnstoestand (MRS) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

5 III. Het zorgnetwerk FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Acuut hersenletsel Acute zorg - Stabilisatie van de vitale functies Algemeen ziekenhuis Neurologische intensieve revalidatie Erkend expertisecentrum Langdurige opvang en zorg Gespecialiseerd RVT Thuis (GDT) VAPH/AWIPH Externe liaison

6 IV. Financieel kader Expertisecentra: via onderdeel B4 ziekenhuisfinanciering - 80 ziekenhuisbedden: 7.820,50€/bed – bijkomend personeel - Externe liaison: 1.875€/bed Long term care: 239 coma-equivalenten, 15.311,54€/eq.  Erkende RVT’s: - bijkomende personeelsnorm - gewoon verzorgingsmateriaal - investeringen zwaar verzorgingsmateriaal  Huis/instelling VAPH of AWIPH: patiëntenforfait 6.965,77€  GDT’s: 690€/patiënt voor multidisciplinair overleg FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

7 V. Federaal deskundigenplatform - realisaties Opgericht in naleving van protocol 24 mei 2004 Samengesteld uit vertegenwoordigers van expertisecentra, long term care, en ondertekende partijen van het protocol Opdracht: –evaluatie project –nationale coördinatie van de functie permanente vorming –uitwerken van criteria van goede professionele praktijkvoering –adviezen formuleren –… en zoveel meer … 1x/kwartaal FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

8 V. Federaal deskundigenplatform - realisaties 1. PLENAIRE VERGADERING - model van samenwerkingsovereenkomst - symposium: “Zorg voor comapatiënten in België” (30/11/2005) - indienen intentieverklaring bij het Federaal Wetenschapsbeleid om een nationaal registratiesysteem op te zetten - advies uitbrengen: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opname in project?Advies LIS-patiëntenNeen Patiënten hoger bewustzijn Expertisecentrum: neen LTC: ja Illegalen en EU-burgersEU-burgers: ja, na inschrijving mutualiteit en domiciliëring in België Illegalen: geen antwoord

9 V. Federaal deskundigenplatform - realisaties 2. SUBGROEPEN 1. Zichtbaarheid van het project: - brochure 2. Medisch rapport: - definities - evaluatieschalen onderzocht CRS-R schaal - standaard ontslagformulier 3. Activiteitenrapport voor de expertisecentra: - gestandaardiseerd activiteitenrapport + software en handleiding FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

10 V. Federaal deskundigenplatform - realisaties 4. Benodigd materiaal in de RVT: - studie naar reële kostprijs van het gebruikte materiaal Dhr. D. Larmuseau 5. Ethiek : - Procedure totstandkoming kwalitatieve ethische reflectie Dr. M.Ventura & Dr. E. Peeters 6. Guidelines : - Time-Task Matrix Dhr. W. Van Hoorde FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

11 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk 1. GEGEVENSVERZAMELING 1.1 Expertisecentra - gestandaardiseerd activiteitenrapport - kwantitatieve en kwalitatieve gegevens Epidemiologische gegevens Dr. E. Lannoo 1.2RVT’s - halfopen vragenlijst met kwalitatieve gegevens - kwantitatieve gegevens van het RIZIV 1.3 GDT’s FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk 1.1 EXPERTISECENTRA 1.1.1 Evaluatie van de doorstroming van de patiënten in het zorgnetwerk Duur tot opname in het expertisecentrum: - Gemiddeld 85 dagen wachten tot patiënt stabiel is - Verschil tussen voor en na het project: 16 dagen FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

13 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk Wachttijd tot opname in het expertisecentrum: - Gemiddeld 23 dagen = helft van voor het project - Wachttijd ↑ significant tijdens project nieuw doorstromingsprobleem? FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

14 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk Opnameduur: - Gemiddeld 161 dagen = helft van voor project - Geen verschil tussen patiënten VS en MRS FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

15 Wachttijd tot transfer naar long term care: - Wachttijd daalt: voor t.o.v. na het project tijdens project FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

16 - Overlijdens: 36 % FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1.1.2 Gegevens mbt ontslagbestemming 21% 27,13% 36 %13% VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

17 Verband tussen oorzaak en ontslagbestemming: - Verband niet-significant (p=0,255) - CVA: minder naar huis, meer naar niet-erkend RVT - Trauma: meer doorverwijzingen voor revalidatie FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

18 Verband tussen leeftijd en ontslagbestemming: - Significant verband (p=0,000) - Ouderen meer naar niet-erkend RVT - Jong volwassenen meer naar huis, erkend RVT en ander ziekenhuis/dienst FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk Verband tussen status bij ontslag en ontslagbestemming: - Significant verband (p= 0,000) - PVS/MRS helft naar erkend RVT, MRS meer verdere revalidatie - HB veel naar huis of verdere revalidatie, weinig naar erkend RVT FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

20 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk 1.2. RVT 1.2.1 Demografische gegevens: - 142 patiënten, 52 voor aanvang project - gemiddelde leeftijd: 52 jaar -55% mannen/45% vrouwen FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

21 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk 1.2.2 Epidemiologische gegevens: - 46% VS - 54 % MRS/HB - 37 overlijdens - gemiddelde overlevingsduur: 932 dagen 1.3 GDT - geen enkel multidisciplinair overleg FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

22 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk 2. VRAAG/AANBODANALYSE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 2.1 EXPERTISECENTRA 2.1.1 Gemiddelde bezettingsgraad - stijgt gedurende project - > 100 % bezettingsgraad: 2005 in Brussel en Vlaanderen 2006 in Wallonië 18% tekort aan expertise-bedden patiënten HB (+ 3% ) aanbod 21% ↑, herverdeling? FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

24 2.1.2 Rekruteringsgebied - uit eigen provincie en naburige provincies - weinig uit zuiden van het land FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

25 2.2 RVT 2.2.1 Gemiddelde bezettingsgraad Bezettingsgraad stijgt tijdens project, toch onderbezetting want gemiddelde bezettingsgraad +/- 50% (behalve in Vlaanderen in 2006) Mogelijke oorzaken: - weinig voordelen tussen erkend en niet-erkend RVT - hoge kostprijs/geen financieel voordeel patiënt/familie - sommige patiënten evolueren positief - project onvoldoende gekend Grote lokale verschillen: van 0% tot 138% bezettingsgraad Grote verschillen tussen provincies FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

26 2.2.2 Rekruteringsgebied - uit directe omgeving FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

27 3. STERKTE/ZWAKTEANALYSE 3.1 STERKTES - deskundigheidsbevordering in expertisecentra en long term care - sectoroverschrijdende samenwerking - multidisciplinaire samenwerking met ontslagmanager in cruciale rol - patiënten worden vlugger doorverwezen - zorgtraject - doelgroep onder de aandacht - direct contact tussen overheid en terrein - moedigt aan tot ethische reflectie - aanzet tot opmaken guidelines for good clinical practice - geografische spreiding - aanzet tot systematische registratie en wetenschappelijk onderzoek - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

28 VI. Evaluatie van het zorgnetwerk - externe liaisonfuntie geen dode letter: samenwerkingsakkoorden FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

29 3.2 ZWAKTES - sluit zwaar zorgbehoevende NAH-patiënten uit - verschillen in reglementering zorgt voor financiële discriminatie tav de patiënt: kostprijs RVT is te hoog ten opzichte van nursingtehuis en thuisopvang - nursingtehuizen (VAPH en AWIPH) geen partner zorgnetwerk - GDT’s niet betrokken in externe liaison - geen leeftijdsgrenzen - te weinig bekendheid - onduidelijkheid omtrent forfait in de thuiszorg - moeilijke doorverwijzing naar de gespecialiseerde, erkende RVT’s - ontbreken van een officieel mandaat voor de overlegplatformen FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

30 4. FINANCIELE EVALUATIE 4.1 EXPERTISECENTRA - grote, historische verschillen in de financiering per bed  voor instellingen met lage financiering zijn de extra middelen onvoldoende - geen specifiek honorarium voor medisch toezicht  strekt tot aanbeveling want jonge personen doen vaker appel en hebben groter verwachtingspatroon - financiering externe liaisonfunctie niet in verhouding tot geleverde prestaties, voorstel: - honorarium onderzoek/consult (geriatrisch consult) - honorarium voor pluridisciplinair overleg - onkostenvergoeding voor transport - financiële besparing door betere doorstroming FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

31 4.2 RVT 4.2.1 Besteed budget FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

32 4.3 THUIS VAPH/AWIPH  patientenforfait 4.3.1 Besteed budget 4.4 GDT’s 4.4.1 Besteed budget FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VI. Evaluatie van het zorgnetwerk

33 Op basis van vraag/aanbodanalyse: - optrekken van het aantal expertisebedden met 21 % - discrepantie tussen de bezettingsgraden in de provincies en tussen de bezettingsgraden in de erkende RVT’s nader te onderzoeken Op basis van de sterkte/zwakte analyse: - het wegwerken van de financiële discrepanties tussen de verschillende long-term care mogelijkheden - prioriteit geven aan mensen onder de 65 jaar voor opname in de long term sector FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VII. Aanbevelingen

34 - het operationaliseren en concretiseren van het zorg- en opnamebeleid in de instellingen van het VAPH en het AWIPH. - het sensibiliseren van de nu reeds bestaande GDT’s - ter ondersteuning van de thuiszorg is het aangewezen om kortverblijf en dagrevalidatie als optie in de long term care op te nemen voor de erkende RVT’s - het opheffen van het “formeel” sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en de externe liaisonfunctie uitdrukkelijk in te schrijven in de financieringsbesluiten zodanig dat ze op die manier kan gegarandeerd worden - het geven van een formele erkenning aan de regionale overlegplatformen - de bekendmaking van het zorgnetwerk in al zijn facetten verder te stimuleren FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VII. Aanbevelingen

35 Op basis van de financiële analyse: - het zoeken naar oplossingen voor die expertisecentra die omwille van historische redenen minder financiële middelen toebedeeld krijgen - het voorzien van een honorarium voor medisch toezicht - een verhoging van de financiering van de externe liaisonfunctie - het voorzien van bijkomende financiële middelen om minimum 0,5 FTE psycholoog te voorzien vanaf 5 ComaRVT-bedden en dit ter ondersteuning van de omgeving van de patiënt en het zorgverlenend team - het verder analyseren van het financiële aspect van het benodigd materiaal in de erkende RVT’s FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VII. Aanbevelingen

36 Bijkomende aanbevelingen: - het aanpassen van de nu reeds bestaande wetteksten, rekening houdend met de in hoofdstuk II “Doelgroep en Definities” gegeven definities van coma, PVS en MRS en de inclusie/exclusiecriteria - het structureel maken van gans het zorgnetwerk - het behoud van het Federaal Deskundigenplatform FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VII. Aanbevelingen

37 Bedankt voor uw aandacht! FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Download ppt "“Het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status” STAND VAN ZAKEN NA TWEE JAAR PILOOTPROJECT periode 01 juli 2004 - 30 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google