De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige operationale karakteristieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige operationale karakteristieken."— Transcript van de presentatie:

1 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige operationale karakteristieken Ontwikkeling van de Architectuur voor het Geïntegreerde Systeem voor de Patrimonium Documentatie - 16 juni 2004 v0.2 IBM and Fod Fin confidential

2 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 2 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

3 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 3 Ontwerp van applicatie en technische architectuur Aanpak via een aantal workshops  Workshop over de Toekomstige Architectuur - Overeenstemming bereiken over principes, structuren en karakteristieken van de toekomstige architectuur - Bepaling van de doel-architectuur voor het migratie traject  Applicatie en Technische Architectuur  Workshop over het Migratie Traject  Vertrekkend van Evaluatie van de Bestaande Systemen, Applicatie en Technische Architectuur - Overeenstemming bereiken over de fasering van de projecten die moet toelaten om de doel architectuur te realiseren  Migratie Strategie  Workshop over de Toepasselijke Standaarden - Overeenstemming bereiken over de standaarden, principes en feitelijkheden die van toepassing zijn op mogelijke realisaties van de voorgestelde specificatie  Onderdeel van Applicatie en Technische Architectuur

4 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 4 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

5 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 5 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

6 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 6 De context van het toekomstige Geïntegreerde Systeem voor de Patrimonium Documentatie

7 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 7 Principes aan de grondslag van het Geïntegreerd Systeem voor Patrimonium Documentatie.  Alle niet-fiscale/fiscale processen nemen als hun vertrekpunt gegevens beheerd in de transactionele gegevenslaag (typisch uit het Uniek Patrimonium Dossier)  Alle niet-fiscale/fiscale processen (penale boeten, huur van concessies, …) resulteren in schulden of tegoeden die aan de Fiscale Balans worden toegevoegd  Vanuit de fiscale balans vertrekken de signalen naar Niet-Fiscale/Fiscale Inning & Invordering om de schulden of tegoeden te vereffenen  Vanuit de toezichtslaag worden de veranderingen aan de transactionele gegevens geanalyseerd  Voor wat de kern logica van het Patris systeem betreft maken we een onderscheid tussen 3 soorten systemen; namelijk diegene die focussen op  het afleveren van patrimonium informatie  het aanbieden van basis diensten ivm het patrimonium (waardering en opmetingen)  beheer van het patrimonium (aanvraag tot bijwerken + bijwerken van het Patrimonium)

8 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 8 Voorgestelde architectuur van het Geïntegreerde Systeem van de Patrimonium Documentatie

9 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 9 Voorgestelde projecten ter realisatie van het Geïntegreerde Systeem voor de Patrimonium Documentatie

10 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 10 Een overzicht over de voorgestelde projecten ter realisatie van het Geïntegreerde Systeem voor de Patrimonium Documentatie.

11 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 11 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

12 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 12 De realisatie van het nieuwe Geïntegreerde systeem moet ondersteund worden door standaarden en normen. Deze overgang moet stapsgewijs gebeuren en met de nodige standaarden en ondersteuning van de ontwikkelingsprocessen.

13 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 13 Standaarden van toepassing op ontwikkeling - deel I  Technologie - Interne & Presentatie omgeving - De technologie keuze voor de implementatie beperkt zicht tot die technologieën die zich lenen tot browser gebaseerde implementaties (HTML, applets, etc…) waarbij de nadruk ligt op het gecentraliseerd beheer en het daarmee samenhangende sterk vereenvoudigde software distributie proces.  Bestaat er een expliciete documentatie van deze standaard ?  Technologie - On-line omgeving - De technologie keuze voor deze omgeving is gebaseerd op de standaarden gedefinieerd in de context van het CCFF project (J2EE (BEA)).  Bestaat er een expliciete documentatie van deze standaard ?

14 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 14 Standaarden van toepassing op ontwikkeling - deel II Pakketten en/of hergebruik van bestaande componenten  Aangekochte pakketten/producten - De volgende richtlijnen worden opgelegd aan Pakketten en/of producten:  integratie met CCFF  gebruik van de master data zoals gedefinieerd binnen het GSPD (i.e. kunnen werken met de verschillende datagroepen zodat de principes van het unieke patrimonium dossier aangehouden kunnen worden)  status informatie van bepaalde processen toegankelijk maken zodat deze informatie in het unieke patrimonium dossier kan geïntegreerd worden

15 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 15 Standaarden ivm Organisatie van de Ontwikkeling  Welke van deze gebieden zal afgedekt worden door de RFP voor modelleringstools ? - Ontwikkelingsomgeving & standaarden - Modelleringsomgeving & standaarden - Vereisten ivm Documentatie - Vereisten ivm Handleidingen - Vereisten ivm Versiebeheer - Vereisten ivm Releasebeheer - Opvolging van bugs - Build procedures

16 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 16 Standaarden ivm Organisatie van het Testen  Welke Test omgevingen willen we opleggen ? - Op dit moment bestaan de volgende omgevingen voor de Java ontwikkeling  ontwikkeling & unit test  integratie  acceptatie  productie  training

17 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 17 Standaarden ivm de overdracht naar Productie  Voorstel om een ‘Handboek voor Operaties’ op te bouwen dat de volgende onderwerpen behandelt: - de run-time omgeving (welke componenten maken deel uit van het systeem en welke zijn hun onderlinge afhankelijkheden) - de run-time configuratie (hoe worden de verschillende componenten in de run-time omgeving geconfigureerd) - welke zijn de acties die als onderdeel van het beheer van de applicatie in productie moeten genomen worden (normale operaties en in het geval van faling) - hoe kunnen de verschillende componenten van de omgeving gemonitored worden en hoe kan er ingegrepen worden in het geval van problemen - welke operaties moeten uitgevoerd worden om het systeem goed in productie te laten draaien (housekeeping) - van welke bestanden moeten er met welke frequentie backups genomen worden - welke bestanden moeten met welke frequentie gearchiveerd worden - hoe wordt het systeem gestart (welke componenten in welke volgorde) - hoe wordt het systeem gestopt (welke componenten in welke volgorde) - welke specifieke acties moeten er genomen worden na faling van een van de componenten

18 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 18 Standaarden ivm benodigde technische componenten - I  Hoe worden de behoeften ivm de volgende componenten afgedekt: - Dossierbeheer  Welke standaard is hier van toepassing of valt dit onder een apart lastenboek ? - Workflow  Welke standaard is hier van toepassing of valt dit onder een apart lastenboek ? - ETL  Wordt de standaard voorgesteld door het RDC gevolgd ? - CCFF  CCFF neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het afdekken van de 3 volgende behoeften: -De uitwisseling van massa gegevens met externe actoren (hetzij via internet, extranet of intranet) -De coordinatie van interacties met de verschillende systemen ter ondersteuning van gebruikers en systemen die on-line verzoeken indienen -De integratie op data niveau tussen de verschillende gegevensbronnen die tezamen het Unieke Patrimonium Dossier uitmaken.

19 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 19 Standaarden ivm benodigde technische componenten - II  Hoe worden de behoeften ivm de volgende componenten afgedekt: - Queueing  Is er een standaard i.v.m. queuing software ? - Scheduling  Hoe wordt de behoefte aan een scheduler afgedekt ?

20 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 20 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

21 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 16/06/04 21 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Kernpunten van de voorgestelde architectuur en haar realisatie  Discussie over de Normen & Standaarden - Hoofdpunten - Overlopen van het document ‘Toekomstige Operationele Behoeften’  Afsluitende beschouwing

22 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 16/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 22


Download ppt "Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige operationale karakteristieken."

Verwante presentaties


Ads door Google