De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht Kwalitatief Examineren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht Kwalitatief Examineren"— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht Kwalitatief Examineren

2 Werkgebied Helicon W E L K O M

3 Wie zijn we? Cor van Erp: Jan Jacobs:
Examinator ISO gecertificeerd Begeleider examinatortraining Begeleider bij portfolio opbouw van kandidaat-examinatoren Jan Jacobs: Examensecretaris MBO Helicon Opleidingen Ontwikkelaar examensysteem Lid certificatieschema Assessor Certiforce c.i Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Examens

4 Een AOC bij cluster HTV? Op verzoek van Karin Willemse MBO 2010 omdat:
AOC’s gezamenlijk een slag gemaakt hebben via Actieplan Examinering; AOC’s werken aan standaardisatie; AOC’s de constructie van proeven in eigen beheer doen: Groene Standaard & Phoenix AOC’s werken met gecertificeerde (bedrijfs-) assessoren; Helicon al meerdere jaren voldoende beoordeeld is.

5 Oefening Aansluiten. Uitleg voor groep 1. Cor van Erp
Uitleg voor groep 2. Jan Jacobs In de benen.

6 Ervaring uitwisseling
Wat hebben we vandaag hier ervaren? Ervaring uit de examinatortraining van 500 trainingsdeelnemers vanuit meerdere onderwijsinstellingen.

7 De opbouw van een kwaliteits- management- systeem

8 Uitgangssituatie Kleinschalige scholen in AOC-verband;
Kleine aantallen examenkandidaten per kwalificatiedossier / uitstroom; Bedrijfsleven per kwalificatiedossier / uitstroom vaak in meerdere varianten; Kenniscentrum Aequor heeft geen examen-productie-bedrijf; Samenwerking tussen AOC’s.

9 100% DEKKING PER PROEVE 100% TOETSEN PER KANDIDAAT 100% BEHEERSING VAN ALLES

10 Dilemma’s Creatie versus Administratie;
Vakmanschap versus Verantwoording; Onderwijsvrijheid versus 1 uitstroom; Vertrouwen versus Controle; Vernieuwing versus Niveau behoud; Draagvlak versus Verplichting; Betrokkenheid versus Specialisatie; ‘Explain’ versus ‘Comply’

11 Keuzes CvB 1 examen per uitstroom ongeacht:
BOL / BBL / opleidingsvorm / opleidingsplaats; Scheiding onderwijs / examen; Scheiding constructie – vaststelling – afname; Centrale constructie & vaststelling van proeven; Certificering van (bedrijfs-) assessoren; Onderwijs is primair proces, examen is de enige formele ‘toets’ met volledige verantwoording; Actieve beperking kosten examinering.

12 Kwalificatiedossier

13 Examenvarianten Keuze voor Eenheid: Kruispunt werkproces + competentie
Kerntaak (voorkeur KCE en Inspectie) Kwalificatiedossier

14 Portfolio

15 Werkproces

16 Competentie

17 Kerntaak

18 Kwalificatiedossier

19 Ontwikkelingen: 2003: 1e stap naar competentiegericht examineren;
Inrichting organisatie met procedures en werkinstructies; 2004: KCE Scheiding opleiden en examineren Alleen centraal opgestelde examens / proeven 2005: inzet getrainde examinatoren in bedrijfsopleidingen 2006: inzet getrainde examinatoren schoolbreed Minimalisering aantal examens per opleiding 2007: inzet gecertificeerde examinatoren

20 Kwaliteitsverbetering Examinering
Kwaliteitsdoelstelling 1 Kwaliteitsborging ) β = Kwaliteitsambitie Tijd (= kwaliteitsplannen)

21 Kwaliteitsverbetering Examinering
Kwaliteitsdoelstelling 2 Kwaliteitsborging Kwaliteitsverbetering ) β = Kwaliteitsambitie Tijd (= kwaliteitsplannen)

22 CKS geen inrichtingsvoorschriften maar echte eindtermen
UITGANGSPUNT-1 CKS geen inrichtingsvoorschriften maar echte eindtermen VRIJHEID VAN ONDERWIJS scheiding van opleiden en examineren er zijn vele wegen die naar Rome leiden je kunt er heen met de fiets of de Ferrari maar Rome moet wel Rome blijven 41°53 NB, 12°29 OL

23 80% van kwaliteit zit op 20% van het volume
UITGANGSPUNT-2 APK-denken 80% van kwaliteit zit op 20% van het volume FOCUS het examen dus op deze kritische essenties

24 vertaal deze criteria naar een flexibel finaal examen
UITGANGSPUNT-3 en 4 EENHEID IN NORM stel samen met betrokken bedrijven de kritische essenties, de minimale bandbreedte, de maatstaven en de normen vast VARIATIE IN VORM vertaal deze criteria naar een flexibel finaal examen

25 DRIELUIK VOOR FLEXIBELE VORM
FOCUS OP VORM DRIELUIK VOOR FLEXIBELE VORM EXAMEN DOSSIER examen periode PRAKTIJK-EXAMEN demonstratie van professionele toepassing van kennis en kunde op de essenties EXAMEN GESPREK dossier + praktijk examen

26 PROFESSIONELE PROEVE STELT EISEN AAN
PUNTJES OP DE i PROFESSIONELE PROEVE STELT EISEN AAN - PRAKTIJKEXAMEN (praktijkopdracht) kern van essenties moet aan bod kunnen komen - EXAMENDOSSIER wordt opgebouwd in examenperiode voor zaken die voorspelbaar / om intrinsieke redenen niet tijdens praktijkexamen gedemonstreerd kunnen worden - EXAMENGESPREK (Criterium Gericht Interview) blijk geven van kennis en inzicht in dossier, toelichting keuzes en afwegingen bij praktijkexamen, demonstratie van communicatieve vaardigheden

27 Voorbeeld Hoefsmid Examendossier: Collectie specifieke hoefijzers;
Ondernemingsplan (eigen) bedrijf; Investeringsplan (bijv. nieuwe mobiele werkplaats) Examenlocatie: Smidse Geschikte paarden Proeve: Enkele paarden beslaan; Gesprek met kredietadviseur over kredietaanvraag voor investering Interview: STARR methode

28 Niet: het praten over een foto.
Uitspraak Inspectie Het ZIEN van DOEN. Niet: het praten over een foto.

29 Rollen Frontoffice: Leerling EVC-begeleider Docent / mentor / coach
Praktijkopleider Examinator Gecommitteerde Backoffice: Examencommissie: Vestiging Instelling Examensecretaris Examen constructeur Examen vaststeller Commissie van Beroep Bedrijfsleven

30 Dilemma’s bij examenafname
proces- of resultaatgericht; taak- of mensgericht; tijd of kwaliteit; bedrijfs- of opleidingsgericht handelen.

31 Een proeve in ongeveer 6 minuten

32 Competenties examinator
VAKVAARDIG ZIJN en: Inlevingsvermogen / sociaal sensitief Communicatie Oordeelsvorming Kritische houding / onafhankelijkheid Observeren Systematisch / proceduregericht

33 Ervaringen Van kennisaanbod naar ontwikkeling van competente leerlingen is een enorme slag; Docenten ontwikkelen zich van generalisten naar specialisten; Balans zoeken tussen winst en verlies; Is het team voorzien van alle benodigde competenties? De organisatie vraagt stevig en ondersteunend management; Planvorming is gemakkelijker dan implementatie.

34 Communicatie: aan de voor- of aan de achterkant
Communicatie: aan de voor- of aan de achterkant? (Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.)


Download ppt "Competentiegericht Kwalitatief Examineren"

Verwante presentaties


Ads door Google