De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Internationalisering voor het MBO Manfred Polzin Beleidsadviseur Internationalisering Amersfoort, 15 April 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Internationalisering voor het MBO Manfred Polzin Beleidsadviseur Internationalisering Amersfoort, 15 April 2009."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkelingen Internationalisering voor het MBO Manfred Polzin Beleidsadviseur Internationalisering Amersfoort, 15 April 2009

3 Thema’s Internationaliseringsagenda OCW voor het MBO NQF – EQF Subsidiemogelijkheden Mobiliteit (loopt overal doorheen)

4 Internationaliseringsagenda MBO Onderdeel van de Strategische Agenda BVE 2008-2011 ‘Werken aan Vakmanschap’

5 4 hoofddoelstellingen (1) a. Een sterkere internationale oriëntatie van het mbo (in de kwalificatiestructuur) b. Het bevorderen van inkomende en uitgaande mobiliteit (door beter gebruik van Europese en nationale stimuleringsprogramma’s).

6 4 hoofddoelstellingen (2) c. Voortgaande samenwerking in Europa (nadruk op implementatie van in EU verband ontwikkelde instrumenten, EQF, ECVET, QA). d. Versterking van het imago van het Nederlandse beroepsonderwijs in Europa en daarbuiten.

7 Acties en discussie (1) MBO Raad en Colo zullen, daar waar relevant, meer aandacht besteden aan de internat. dimensie binnen de kwal. structuur (IBPV en MVT) om vrijblijvendheid weg te halen. Vastleggen of institutionele keuze ?

8 Acties en discussie(2) wegnemen obstakels voor de mobiliteit van mbo-studenten, zowel inkomend als uitgaand. Welke? meeneembaarheid studiefinanciering naar andere landen. Relevant? mobiliteit: verhoging nastreven conform advies van de High-level expertgroep (F.v.Vught) Is dit reëel?

9 Acties en discussie (3) Verbetering BAND (betere aansluiting NL-D systemen, want nu zijn Berufsschulen uitgesloten) verbeteren onderwijsinfrastructuur in Turkije, Marokko en de Westelijke Balkan voor het mbo. (2 miljoenEuro)

10 Acties en discussie (4) vier proeftuinprojecten handel, horeca, logistiek, techniek, veiligheid / beveiliging en zorg. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en India. Budget: € 600.000. (200.000 per jaar)

11 Wat doen we nu? Gedragscode wordt aan gewerkt ism OCW, SZW en Justitie (IND) Promotie mobiliteit: Europass, www.workplacement.nl en www.stagemarkt.nl www.workplacement.nl www.stagemarkt.nl Participatie in ontwikkeling Europese instrumenten

12 Bijdrage Europese transparantie instrumenten European Qualification Framework, EQF ECVET (studiepunten) is nog ver weg EQARF (quality) om onderling vertrouwen te versterken EUROPASS; CV, diploma- en certificaat supplement, Talen portfolio en Mobility pass Principles on validation of in- and non formal learning (EVC)

13 NQF-EQF in NL Er komt een NQF in NL Hoe? Advies aan OCW in juni 2009 2010 link NQF met EQF 2012 EQF niveau op het diploma en andere documenten (Europass)

14 De weg naar een NQF-EQF Inventarisatie stakeholders; MBO Raad, COLO, Branches etc, incl. Paepon, maar ook bij VO en HO Mogelijk dat het NQF meer dan 8 niveau’s krijgt om stelselwijziging te voorkomen Knelpunt: positionering niveau 4 en AD

15 Wat doen we verder Bijeenkomsten rond kennisuitwisseling met landen buiten de EU (22 April) Informatie verstrekking rondom het Europese beleid o.a. via Neth-ER Deelname aan Dutch Trade Board (PIB) Deelname aan Schokland projecten Informatieverstrekking rondom subsidies

16 Subsidies (1) NA Leonardo da Vinci Mobiliteit voor leerlingen en docenten Partnerschappen DOI’s en TOI’s Europees Platform Grundtvig Comenius Partnerschappen Studiebezoeken ism CEDEFOP

17 Subsidies (2) www.leonardodavinci.nl www.europeesplatform.nl www.evd.nl/beroepsonderwijs (PIB)www.evd.nl/beroepsonderwijs www.justitie.nl/europesemigratiefondsen www.youthinaction.nl http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/ call_action_3_2_en.phpttp://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/ call_action_3_2_en.php http://schoklandtvet.pbwiki.com M.Polzin@mboraad.nl

18 Vergroten van de Nederlandse invloed op Brussel Experts voor diverse Europese werkgroepen. Graag opgeven ! Contact met Europese sectorale organisaties Opzetten van een Europese vereniging van (nationale) verenigingen voor het beroepsonderwijs  EUproVET

19 Dank voor uw aandacht Meer informatie m.polzin@mboraad.nl 030-2219864


Download ppt "Ontwikkelingen Internationalisering voor het MBO Manfred Polzin Beleidsadviseur Internationalisering Amersfoort, 15 April 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google