De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfoliowaardering: model & praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfoliowaardering: model & praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Portfoliowaardering: model & praktijk
GDW kennisdelingsconferentie

2 Programma Voorstellen Wat is uw vraag? Keuze werkvorm groep(en)
Van model naar praktijk

3 Ontwikkelproces ’04 – ’05 ontwikkelen cgo-model (startconf., ontwikkelgroepen, managers) ’05 - ’06 formeel vastgesteld model; BOL-opl: AKA en Helpende zorg training beoordelaars ‘06- ’07 vaststellingscommissie, draaiboek V&V, Toerisme, S&B, FD ‘07 –’08 evaluatie cgo-model Recr., AG, ICT, MBO Ec., BBL electro

4 The proof of the pudding is in the eating

5 BEOORDELEN IN REËLE OF REALISTISCHE SITUATIES
IN DE CONTEXT BEOORDELEN IN REËLE OF REALISTISCHE SITUATIES

6 LEERWEGONAFHANKELIJK
PROEVE VAN BEKWAAMHEID PORTFOLIO WAARDERING

7 Kritische beroepssituaties
Kenmerken van een kritische beroepssituatie Beroepsbeoefenaren ‘struikelen’ erover. Komt regelmatig voor. Omvat volledige handeling, een proces van begin tot eind. Er is sprake van een dilemma. Er is een doel of resultaat omschreven. Bron: ter Wee & Loog, Stoas 2005 UTRECHT – Een computerstoring heeft het treinverkeer rond Utrecht vanmorgen ernstig ontregeld. Tijdens de ochtendspits was alle treinverkeer van en naar het knooppunt onmogelijk, terwijl er nauwelijks vervangende bussen beschikbaar waren.

8 Kwaliteitseisen cgo Validiteit In de context Verschillende situaties
Dekking kwalificatieprofiel Representativiteit Meerdere meetmomenten Verschillende opdrachten Betrouwbaarheid Scheiding beoordeling & begeleiding Getrainde beoordelaars Beoordeling a.d.h.v. gedrags- & productkenmerken

9 Betekenissen portfolio
Begeleidingsportfolio: verzameling van tijdens opleiding gemaakte producten, bewijsmateriaal met feedback (chronologisch/thematisch gerangschikt) Beoordelingsportfolio: samenhangend bewijsmateriaal dat moet voldoen aan tevoren vastgestelde eisen Presentatieportfolio: selectie uit begeleidingsportfolio (CV)

10 Portfoliowaardering? Beoordeling als verlengstuk van het leerproces.
Deelnemer verzamelt tijdens het leerproces vooraf omschreven bewijsmateriaal (zgn. producten) Beoordeling kent 2 fasen, t.w. Beoordeling afzonderlijke bewijsmaterialen Beoordeling van de toelichting door de deelnemer in panelgesprek (STARR)

11 Inhoud protocol Inleiding, toelichting beoordelingseenheid
Kerntaak, werkproces, competenties Opzet en procedure Bewijsmaterialen Beoordelingscriteria en normering

12 Voorbeeld beoordelings- criteria & normering
Product 2. Ondersteuningsplan activiteiten dagelijks functioneren criterium voldaan Je bent effectief[1] in het verzamelen van gegevens over de wensen en behoeften van de zorgvrager * Je toont aandacht voor wensen, interesses en dagbesteding van de zorgvrager. Je geeft de behoeften van de zorgvrager aan activiteiten en ondersteuning op een overzichtelijke wijze weer. Je formuleert een voorstel voor activiteiten onderbouwd met argumenten die ontleend zijn aan de verzamelde gegevens. Je maakt duidelijk hoe je over dit voorstel hebt overlegd met de zorgvrager of diens vertegenwoordiger. Je hebt de afspraken over de uitvoering van activiteiten die je hebt gemaakt met de zorgvrager of diens vertegenwoordiger, duidelijk vastgelegd. Dit onderdeel is VOLDOENDE als je aan alle criteria met een sterretje (*) hebt voldaan. Dit onderdeel is GOED als je aan alle criteria hebt voldaan. [1] Effectief wil zeggen dat je precies de goede gegevens (die je nodig hebt voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte) verzamelt en precies genoeg gegevens verzamelt: niet teveel en niet te weinig.

13 Panelgesprek Twee beoordelaars: beroepspraktijk & docent
Inhoud/gespreksagenda Twijfels bij/vragen n.a.v. productbeoordeling Relaties, samenhang, onderbouwing, kbs Criteria panelgesprek STARR-methodiek Taakverdeling

14 Voorbeeld beoordelings- criteria panelgesprek
Je voert opdrachten uit zoals ze zijn gegeven en houdt je aan de regels van de organisatie waarvoor je werkt Je stelt gerichte vragen als iets onduidelijk is of als je niet verder kunt werken Je leert van de dingen die je doet Je bent klantgericht Je kunt kiezen tussen zelf een oplossing zoeken of overleggen met een collega als zich een probleem voordoet bij de werkzaamheden Je zet je werkzaamheden door, ook als het werk niet leuk is Je kunt omgaan met het feit dat een ander bepaalt wat je moet doen Je kunt inschatten wanneer een situatie onveilig is en of je dat wel of niet moet melden Je bent een collega, d.w.z. dat je anderen helpt als ze daarom vragen voldoende bij 6 van de 9, goed bij alle

15 Betrokkenheid werkveld
Vaststellen beoordelingseenheden Becommentariëren protocollen Participeren als beoordelaar Training/instructie vooraf/tijdens

16 Evaluatie model okt-nov ‘07
Beoordelingssystematiek Keuze voor beoordelingsvorm Samenhang beo en herontwerp Betrokkenheid werkveld Vaststellingscommissie Procedures

17 Vragen, info, presentatie?


Download ppt "Portfoliowaardering: model & praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google