De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geest, ? geesten, ? geestelijk ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geest, ? geesten, ? geestelijk ?"— Transcript van de presentatie:

1 Geest, ? geesten, ? geestelijk ?

2 Wat is: geest? ? ? ? ? ? ?

3 Vergelijking: wind De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de geest geboren is Johannes 3:8

4 רוח ruach – geest/wind πνεύμα pneuma – geest/wind

5 רוח ruiken Genesis 8:21

6 blazen De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de geest geboren is Johannes 3:8

7 omdat Hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.
Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Paulus, Handelingen 17:25

8 Wat is: geest? ? ? ? ? ? ?

9 geest = intelligent principe van handelen
Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? 2 Corinthiërs 12:18

10 geest: intelligent principe van handelen
zachtmoedigheid 1 Corinthiërs 4:21 profetie Openbaring 19:10 geloof Corinthiërs 4:13 zoonschap Romeinen 8:15

11 geest = levensprincipe van dieren
Prediker 3:21

12 Definitie: geest: onzichtbare, ontastbare kracht tot handelen, leven en intelligentie

13 geest = levensprincipe van mensen
Genesis 6:17

14 geesten: bovennatuurlijk Kron.18:20 geen vlees/gebeente Luc.24:39

15 Energie en levenskracht: waar halen de geesten dat vandaan?

16 Zonne-energie!

17

18 ..en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met onwaarneembare boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld… Judas:6

19 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de tartarus geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden… 2 Petrus 2:4 Wie zijn deze engelen?

20 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had:
Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Openbaring 9:14-15

21

22 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. Openbaring 9:16-19

23 geesten: hun invloed op de mens(heid)

24 ..en er verscheen een ander teken in de hemel, en zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen… Openb.12:3

25 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich
En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens Openbaring 17:7

26 Christus , de zoon van God, heeft autoriteit boven alle geesten
Christus , de zoon van God, heeft autoriteit boven alle geesten! Mattheüs 8:16

27 Apostelen: ook autoriteit, niet altijd
Lucas 10:20

28 geest

29 hypnose

30 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit
En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? Marcus 1: Lucas 4:36

31

32 Op dat moment genas Hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het gezichtsvermogen Lucas 7:21

33 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt
Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. 1 Johannes 5:12

34 doofstomme geest Mc.9:14-29 python geest Handelingen 16:16 misleidende geesten Tim.4:1 goede geesten Hebreeën 1:14

35 Gezegend zij de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus Efeziërs 1:3

36 want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen Efeziërs 6:12


Download ppt "Geest, ? geesten, ? geestelijk ?"

Verwante presentaties


Ads door Google