De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het slotakkoord Romeinen 9-11 4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het slotakkoord Romeinen 9-11 4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Het slotakkoord Romeinen 9-11

2 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God
O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Romeinen 11:33

3 Wat is nodig bij deze verzen?

4 ..in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem Efeziërs 1:17

5 …dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God…. Kolossenzen 1:9,10

6 In Romeinen 11:33-36 Oorsprong, loop en doel van alles

7 Aristoteles? Socrates? Pythagoras?
Plato?

8 Newton Einstein Hawking

9 Het raadsel van het universum, van ons bestaan – wie kan het oplossen?

10

11 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen……

12 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God… 1 Corinthiërs 2:10

13 Aanvaarden wat je overkomt = berusting
Zegevierende aanvaarding: al wat ons overkomt maakt deel uit van Gods voornemen tot heerlijkheid

14 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…

15 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot in deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Romeinen 5:2

16  in de verwachting dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God Romeinen 8:21

17 Basis en fundament van de heerlijkheid van God:

18 Kruis is ook de basis voor Israëls verlossing

19 Israëls verlossing: Wetende dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent uit jullie ijdele wandel, die van de vaderen overgeleverd is; maar door het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt Lam Petrus 1:18,19

20 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God
O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Romeinen 11:33

21 Diepte van Gods rijkdommen: vers 35,36
Diepte van Gods wijsheid: vers 33c, 34 Diepte van Gods kennis: vers 33b

22 Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen Diepte van Gods kennis: vers 33b

23

24 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed;mensen en dieren verlost U, Jahweh Psalm 36:7

25 De vreze van Jahweh is rein, zij houdt stand in de toekomst;
de oordelen van Jahweh zijn waarheid, met elkaar zijn zij rechtvaardig Psalm 19:9

26

27 Want aan u is het uit genade gegeven, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden Filippenzen 1:29

28 Diepte van Gods wijsheid: vers 33c, 34
…en onnaspeurlijk Zijn wegen!

29

30 azteken

31 Want wie kende de denkzin van de Heer. Of wie werd Zijn raadgever
Want wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd Zijn raadgever? Romeinen11:34 Wie heeft de geest van Jahweh gereguleerd en welke man informeert Hem over Zijn raad(sbesluit)? Jesaja 40:13

32 Jozef

33 Saul en David

34 of wie geeft Hem eerst iets en het zal hem terugbetaald worden?
Diepte van Gods rijkdommen: vers 35,36 of wie geeft Hem eerst iets en het zal hem terugbetaald worden?

35 God God God …omdat uit Hem en door Hem en tot Hem het alles is alles
tot in …omdat uit Hem en door Hem en tot Hem het alles is

36 tot Hem is de heerlijkheid tot in de eonen! Amen!


Download ppt "Het slotakkoord Romeinen 9-11 4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google