De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 9-11 Het slotakkoord 31-7-20141. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 9-11 Het slotakkoord 31-7-20141. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 9-11 Het slotakkoord 31-7-20141

2 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Romeinen 11:33 31-7-20142

3 3 Wat is nodig bij deze verzen?

4 31-7-20144..in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem Efeziërs 1:17

5 31-7-20145 …dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God…. Kolossenzen 1:9,10

6 31-7-20146 In Romeinen 11:33-36 Oorsprong, loop en doel van alles

7 Aristoteles? Socrates? Pythagoras? 31-7-20147 Plato?

8 31-7-20148 Einstein Newton Hawking

9 31-7-20149 Het raadsel van het universum, van ons bestaan – wie kan het oplossen?

10 31-7-201410

11 31-7-201411 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen……

12 31-7-201412 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God… 1 Corinthiërs 2:10

13 31-7-201413 Aanvaarden wat je overkomt = berusting Zegevierende aanvaarding: al wat ons overkomt maakt deel uit van Gods voornemen tot heerlijkheid

14 31-7-201414 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…

15 31-7-201415 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot in deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Romeinen 5:2

16 31-7-201416 in de verwachting dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8:21

17 31-7-201417 Basis en fundament van de heerlijkheid van God:

18 31-7-201418 Kruis is ook de basis voor Israëls verlossing

19 31-7-201419 Wetende dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent uit jullie ijdele wandel, die van de vaderen overgeleverd is; maar door het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt Lam 1 Petrus 1:18,19 Israëls verlossing:

20 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Romeinen 11:33 31-7-201420

21 31-7-201421 Diepte van Gods rijkdommen: vers 35,36 Diepte van Gods wijsheid: vers 33c, 34 Diepte van Gods kennis: vers 33b

22 31-7-201422 Diepte van Gods kennis: vers 33b Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen

23 31-7-201423

24 31-7-201424 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed;mensen en dieren verlost U, Jahweh. Psalm 36:7

25 31-7-201425 De vreze van Jahweh is rein, zij houdt stand in de toekomst; de oordelen van Jahweh zijn waarheid, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Psalm 19:9

26 31-7-201426

27 31-7-201427 Want aan u is het uit genade gegeven, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden Filippenzen 1:29

28 31-7-201428 Diepte van Gods wijsheid: vers 33c, 34 …en onnaspeurlijk Zijn wegen!

29 31-7-201429

30 31-7-201430 azteken

31 31-7-201431 Want wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd Zijn raadgever? Romeinen11:34 Wie heeft de geest van Jahweh gereguleerd en welke man informeert Hem over Zijn raad(sbesluit)? Jesaja 40:13

32 31-7-201432 Jozef

33 31-7-201433 Saul en David

34 31-7-201434 Diepte van Gods rijkdommen: vers 35,36 of wie geeft Hem eerst iets en het zal hem terugbetaald worden?

35 31-7-201435 …omdat uit Hem en door Hem en tot Hem het alles is uit God door tot in God alles

36 31-7-201436 tot Hem is de heerlijkheid tot in de eonen! Amen!


Download ppt "Romeinen 9-11 Het slotakkoord 31-7-20141. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google