De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Grote Strijd Boek Openbaring. Overzicht Dia 3 tot 33 Dia 3 tot 33 –Identificeren van beest uit de zee, beest uit de aarde, beeld van het beest, getal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Grote Strijd Boek Openbaring. Overzicht Dia 3 tot 33 Dia 3 tot 33 –Identificeren van beest uit de zee, beest uit de aarde, beeld van het beest, getal."— Transcript van de presentatie:

1 De Grote Strijd Boek Openbaring

2 Overzicht Dia 3 tot 33 Dia 3 tot 33 –Identificeren van beest uit de zee, beest uit de aarde, beeld van het beest, getal van het beest Dia 34 tot 50 Dia 34 tot 50 –De keuze: het merkteken van het beest tov de zegel Gods Dia 51 tot 66 Dia 51 tot 66 –De twee vrouwen Dia 67 tot 74 Dia 67 tot 74 –De 3 engelen boodschap

3 Boek Daniël Hoofdstuk 2: Het beeld Hoofdstuk 2: Het beeld –Gouden hoofd: Babylon –Zilveren borst: Meden & Perzen –Koperen lenden: Griekenland –Ijzeren benen: Rome –Ijzer & lemen voeten: Rome met een andere macht –Rots: De wederkomst van Christus

4 Boek Daniël Hoofdstuk 7: De wilde dieren Hoofdstuk 7: De wilde dieren –Leeuw: Babylon –Beer: Meden & Perzen –Luipaard: Griekenland –Monster: Rome –Kleine horen –De vierschaar: Het oordeel

5 Boek Daniël Hoofdstuk 7: De Kleine horen Hoofdstuk 7: De Kleine horen –Tegen de Allerhoogste –Tegen de heiligen des Allerhoogsten –Erop uit zijn om tijden te veranderen –Erop uit zijn om wet te veranderen

6 Identificeren van de kleine horen 1. De kleine horen komt op onder de 10 naties (Dan7:8) 2. Het kwam op na de 10 naties, na 476 n. Chr. (Dan 7:24) 3. Het is groter dan de 10 naties (Dan 7:20) 4. Een mens is aan het hoofd (ogen als van mensen) (Dan 7:8) 5. 3 naties werden uitgeroeid (Dan 7:8,20,24) 1.Heroelen 2.Vandalen 3.Ostrogoten 6. Grootspraak tegen de Allerhoogste (Dan 7:8,20,25) 7. Het voer oorlog tegen de heiligen (Dan 7:21,25) 8. Het verandert tijden en wet (Dan 7:25) 9. Het regeert gedurende 42 profetische maanden – 1260 jaren (Dan 7:25)

7 De kleine horen geïdentificeerd Er is slechts één macht die aan al deze punten voldoet en die een voortzetting vormt van het keizerlijke Rome Er is slechts één macht die aan al deze punten voldoet en die een voortzetting vormt van het keizerlijke Rome Het ijzer met het leem wijst op Rome met een religieuze macht. Het keizerlijke Rome gaat over in het Pauselijke Rome. Let wel, we identificeren hier machten. We hebben het hier niet over individuen die tot die macht behoren.

8 Het beest uit de zee Openbaring 13: 1-10 Openbaring 13: 1-10 Identificatie van het beest: vers 1 Identificatie van het beest: vers 1 –Het dier komt op uit de zee (cfr. Dan 7:3) –Het draagt 10 horens (cfr. Dan 7:7) –Godslastering (cfr. Dan 7:8,25)

9 Het beest uit de zee Dezelfde dieren als in Daniël 7 vormen het lichaam van dit beest. Dezelfde dieren als in Daniël 7 vormen het lichaam van dit beest. –Johannes ziet de dieren in omgekeerde volgorde daar hij naar het verleden kijkt, voor Daniël was het toekomst. Het beest heeft dezelfde eigenschappen: Het beest heeft dezelfde eigenschappen: –Leeuw/ Babylon: Nimrod maakte aanspraak op aanbidding van zijn onderdanen. Basis van elke zonnegodsdienst. –Beer/ Medo-Perzië: Een wet kon niet worden herroepen. De regering geldt als onfeilbaar. –Panter/ Griekenland: Het beest uit openb. 13 heeft de Griekse beschaving overgenomen en ook en leider met goddelijke eer.

10 Openbaring 13:5 Een mond die grote woorden en godslasteringen uitspreekt. Een mond die grote woorden en godslasteringen uitspreekt. –Zie studie Daniël: de kleine horen (Dan7:25) –Joh 10:33 Godslastering = uzelf god maken.

11 Godslastering (Op 13:5) De paus is van zo een grote heiligheid en zo verheven dat hij niet zo maar een mens is. … Hij is als het ware God op aarde, alleenheerser over de gelovigen in Christus, koning der koningen, drager van alle macht. De paus is van zo een grote heiligheid en zo verheven dat hij niet zo maar een mens is. … Hij is als het ware God op aarde, alleenheerser over de gelovigen in Christus, koning der koningen, drager van alle macht. (Lucius Ferraris, 'Papa II', Prompta Bibliotheca, Vol. VI, pp. 25-29). God zelf is gebonden zich te houden aan de oordelen van zijn priester, zij het te vergeven of niet te vergeven. Naar zij weigeren absolutie te schenken. God zelf is gebonden zich te houden aan de oordelen van zijn priester, zij het te vergeven of niet te vergeven. Naar zij weigeren absolutie te schenken. (Liguori, Duties and Dignities of the Priest, p. 27).

12 Godslastering (Op 13:5) De hoogste voorganger in de Kerk is de Paus. Eenheid, daarom, vereist totale onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil van de Kerk en aan de Paus, net als tot God. De hoogste voorganger in de Kerk is de Paus. Eenheid, daarom, vereist totale onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil van de Kerk en aan de Paus, net als tot God. (Leo VIII, On the Chief Duties of Christians as Citizens, encyclical letter, 1890). God scheidt hen die de Paus, die de taak draagt, niet van een mens, maar van de ware God… ontbindt, niet uit menselijke maar op Goddelijke authoriteit. (Decretals of Gregory IX, Book 1, C. 7.3). God scheidt hen die de Paus, die de taak draagt, niet van een mens, maar van de ware God… ontbindt, niet uit menselijke maar op Goddelijke authoriteit. (Decretals of Gregory IX, Book 1, C. 7.3). Daartoe is de Paus gekroond met een drievoudig kroon. Als koning der hemelen, der aarde en van de onderaarde (Lucius Ferraris, 'Papa II', Prompta Bibliotheca, Vol. VI, p. 26). Daartoe is de Paus gekroond met een drievoudig kroon. Als koning der hemelen, der aarde en van de onderaarde (Lucius Ferraris, 'Papa II', Prompta Bibliotheca, Vol. VI, p. 26).

13 De kleine horen en het beest uit de zee

14 Wie kan er oorlog tegen voeren? (Op. 13:4 – Dan 7:25) Meer mensen vonden de dood onder het pausdom tijdens haar absolute macht in de middeleeuwen, dan onder Hitler tijdens wereldoorlog II Meer mensen vonden de dood onder het pausdom tijdens haar absolute macht in de middeleeuwen, dan onder Hitler tijdens wereldoorlog II Zo’n 50 miljoen mensen, die het oppergezag van de paus weigerden te herkennen vonden de dood. Zo’n 50 miljoen mensen, die het oppergezag van de paus weigerden te herkennen vonden de dood.

15 Openbaring 13:5 Een mond die grote woorden en godslasteringen uitspreekt. Een mond die grote woorden en godslasteringen uitspreekt. Hem werd macht gegeven voor 42 maanden Hem werd macht gegeven voor 42 maanden 42 profetische maanden staan voor 42 * 30 profetische dagen of 1260 jaren (Num 14:34, Ezech 4:5-6)

16 1260 jaren Op 13:4 Op 13:4 –42 maanden Dan 7: 25 Dan 7: 25 –Tijd, tijden en een halve tijd. –3½ tijden = 3½ x 360 dagen of 1260 dagen.

17 1260 jaren absolute macht Van 533 - 538 n. Chr data waarop de bisschop van Rome erkent wordt als hoofd van de Kerk en datum waarop de laatste Ariaanse stam (Oostgothen) vernietgd werden. Van 533 - 538 n. Chr data waarop de bisschop van Rome erkent wordt als hoofd van de Kerk en datum waarop de laatste Ariaanse stam (Oostgothen) vernietgd werden. Tot 1793 – 1798 n. Chr data waarop Frankrijk (de oudste dochter van de kerk) zich tegen de paus keert. Dit kent zijn climax wanneer de kerk haar politieke macht verliest doordat de paus door generaal Berthier gevangen genomen wordt. Tot 1793 – 1798 n. Chr data waarop Frankrijk (de oudste dochter van de kerk) zich tegen de paus keert. Dit kent zijn climax wanneer de kerk haar politieke macht verliest doordat de paus door generaal Berthier gevangen genomen wordt.

18 Het pausdom en macht Indien in 1798 een einde komt aan de macht van het pausdom waarom is het pausdom heden ten dage nog steeds een macht waar zelfs door de allergrootsten rekening mee gehouden wordt? Indien in 1798 een einde komt aan de macht van het pausdom waarom is het pausdom heden ten dage nog steeds een macht waar zelfs door de allergrootsten rekening mee gehouden wordt? De Bijbelse profetieën geven ons ook hierop een antwoordt.

19 De dodelijke wond Op 13:3 Op 13:3 –En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas… In 1928 sloot Mussolini het verdrag van Latheranen met de paus. Van die dag af heeft de paus opnieuw politieke macht over Vaticaanstad. In 1928 sloot Mussolini het verdrag van Latheranen met de paus. Van die dag af heeft de paus opnieuw politieke macht over Vaticaanstad.

20 De dodelijke wonde genezen Dankzij de talrijke reizen van paus Johannes Paulus II heeft het Vaticaan reeds veel van haar prestige, over de hele wereld, herwonnen. Dankzij de talrijke reizen van paus Johannes Paulus II heeft het Vaticaan reeds veel van haar prestige, over de hele wereld, herwonnen. Geen enkele leerstelling van de Rooms Katholieke Kerk werd herzien of afgezwakt, Allen werden daarentegen bevestigt. Geen enkele leerstelling van de Rooms Katholieke Kerk werd herzien of afgezwakt, Allen werden daarentegen bevestigt.

21 Het beest en het merkteken Op 13:8 Op 13:8 –En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam… Op 13:16-17 Op 13:16-17 –En het maakt dat allen, …, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft.

22 Het beest en het merkteken Het beest zal haar merkteken aan allen willen opleggen. Zij die het weigeren staan grote verdrukking te verwachten. Het beest zal haar merkteken aan allen willen opleggen. Zij die het weigeren staan grote verdrukking te verwachten. Maar, zij die het merkteken dragen zullen als aanbidders van het beest beschouwd worden, en worden gewist uit het boek des Levens. Maar, zij die het merkteken dragen zullen als aanbidders van het beest beschouwd worden, en worden gewist uit het boek des Levens.

23 Het merkteken De weg schijnt recht, maar hij leidt naar de dood. De weg schijnt recht, maar hij leidt naar de dood. Allen worden geroepen een keuze te maken. Vandaar dat het van wezenlijk belang is om op volgende vraag te kunnen antwoorden. Allen worden geroepen een keuze te maken. Vandaar dat het van wezenlijk belang is om op volgende vraag te kunnen antwoorden. Wat betekent het om het merkteken van het beest te dragen? Wat betekent het om het merkteken van het beest te dragen?

24 Het beest uit de aarde Op 13:11-18 Op 13:11-18 Op 13:10-11 Op 13:10-11 –Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap … En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde Het wegvoeren van de paus in gevangenschap (eind 18° eeuw) valt samen met het opkomen van een nieuw beest (politieke macht). Deze keer echter komt het beest uit de aarde.

25 Het beest uit de aarde Op 17:15 Op 17:15 –De wateren die gij zaagt, zijn natiën en menigten en volken en talen. In Bijbelse profetie staat water symbool voor menigten. In Bijbelse profetie staat water symbool voor menigten. Het beest uit de zee is een rijk opkomende in een menigte van volken. (net als Europa bij het opkomen van het pausdom) Het beest uit de zee is een rijk opkomende in een menigte van volken. (net als Europa bij het opkomen van het pausdom) Het beest uit de aarde? Op het einde van de 18° eeuw is er slechts één wereldmacht dat opkwam, en dan nog in een dun bevolkt gebied. Het beest uit de aarde? Op het einde van de 18° eeuw is er slechts één wereldmacht dat opkwam, en dan nog in een dun bevolkt gebied.

26 Het beest geïdentificeerd Enkel de VS beantwoorden aan deze profetie. Maar wat met de andere kenmerken? Enkel de VS beantwoorden aan deze profetie. Maar wat met de andere kenmerken? Het was als een lam. Verwijzend naar de christelijke waarden waarop de natie gebouwd werd. Het was als een lam. Verwijzend naar de christelijke waarden waarop de natie gebouwd werd. Maar sprak als de draak. De VS blijven een te vrezen macht. Maar sprak als de draak. De VS blijven een te vrezen macht.

27 Het beest uit de aarde en het beest uit de zee Op 13: 12 Op 13: 12 –En het oefent alle macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Hoe kan het toch dat de VS zal instaan voor het aanbidden van het pausdom? Hoe kan het toch dat de VS zal instaan voor het aanbidden van het pausdom?

28 Het beeld van het beest Op 13:14 Op 13:14 –En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. De wereldwijde invloed van de VS zal zich binnenkort ook op religieus vlak laten gelden. Dit door middel van een beeld van het beest, maw een beeld dat uit het pausdom spruit. De wereldwijde invloed van de VS zal zich binnenkort ook op religieus vlak laten gelden. Dit door middel van een beeld van het beest, maw een beeld dat uit het pausdom spruit. De VS zullen en verbond sluiten tussen kerk en staat. Dit verbond zal een politieke – religieuze macht vormen, een beeld van het pausdom. De VS zullen en verbond sluiten tussen kerk en staat. Dit verbond zal een politieke – religieuze macht vormen, een beeld van het pausdom.

29 Het beeld van het beest Op 13: 15-17 Op 13: 15-17 –En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. –En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, –[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft

30 Het beeld van het beest Het samen gaan van kerk en staat gaat altijd gepaard met vervolgingen. Vers 15 liegt er niet om. Er komt een doodsdecreet. Het samen gaan van kerk en staat gaat altijd gepaard met vervolgingen. Vers 15 liegt er niet om. Er komt een doodsdecreet. Het maakt niet uit of je merkteken op het voorhoofd of op de hand draagt. Het maakt niet uit of je merkteken op het voorhoofd of op de hand draagt. –Ga je het decreet volgen uit overtuiging of je er louter naar schikken? Ofwel draag je het merkteken ofwel niet!

31 Het getal van het beest Op 13: 17-18 Op 13: 17-18 –[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. –Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. Waarvoor staat het getal van het beest, want het is een getal van een mens.

32 Het getal van het beest De profetie zegt ons niet de inscriptie ‘666’ te zoeken, dan wel het getal te berekenen. De profetie zegt ons niet de inscriptie ‘666’ te zoeken, dan wel het getal te berekenen. Vroeger kende men het spel ‘Gematria’ In dit spel is het de bedoeling om de waarde van een naam om te zetten in cijfers door middel van de Romeinse cijfers. Vroeger kende men het spel ‘Gematria’ In dit spel is het de bedoeling om de waarde van een naam om te zetten in cijfers door middel van de Romeinse cijfers. De officiële naam van de paus is ‘Vicarius Filii Dei’ dit wil zeggen ‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’. De officiële naam van de paus is ‘Vicarius Filii Dei’ dit wil zeggen ‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’.

33 Vicarius Filii Dei

34 Overzicht Dia 3 tot 33 Dia 3 tot 33 –Identificeren van beest uit de zee, beest uit de aarde, beeld van het beest, getal van het beest Dia 34 tot 50 Dia 34 tot 50 –De keuze: het merkteken van het beest tov de zegel Gods Dia 51 tot 66 Dia 51 tot 66 –De twee vrouwen Dia 67 tot 74 Dia 67 tot 74 –De 3 engelen boodschap

35 Keuze op leven en dood Op 14: 9-10 Op 14: 9-10 –En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam Wat is het ontvangen van het merkteken? Daar het dragen van dit merkteken ook eeuwige dood betekent.

36 De zegel Gods Op 7: 1-3 Op 7: 1-3 –Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben Het merkteken van het beest staat tegenover de zegel van God. Indien we één van beide kunnen bepalen dan kennen we ook de andere.

37 De zegel Gods Ezech 9:4 Ezech 9:4 –En de HERE zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden De zegel Gods wordt geplaatst op het voorhoofd van hen die weigeren deel te nemen aan diensten in overtreding met God.

38 De zegel Gods Deut 6:6,8 Deut 6:6,8 –Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn Nadat God de tien geboden aan Mozes gaf zei Hij dat deze een teken zouden zijn op hun voorhoofd (ze moeten die indachtig zijn) en op hun handen (ze moeten er naar handelen). Maar ook het beest wil haar merkteken plaatsen. Dit teken staat dus tegenover de geboden.

39 De zegel Gods Ex 13:9 Ex 13:9 –Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des HEREN in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de HERE u uit Egypte geleid Nu we weten dat de zegel Gods verbonden is met de 10 geboden, kunnen we nagaan wat is het merkteken van het beest

40 De zegel Gods Esther 8:8 Esther 8:8 –Wat u nu goeddunkt ten opzichte der Joden, schrijft dat in de naam des konings en verzegelt het met de zegelring des konings; want een geschrift dat in de naam des konings geschreven is en met de zegelring des konings verzegeld is, kan niet herroepen worden Een document kan pas wettelijk erkend worden mits een zegel. Dit zegel omvat 3 punten: - de naam van de regelgever - de titel van de regelgever - het gebied van de regelgever Wat is nu de zegel van Gods wet?

41 De zegel Gods Ex 20: 10-11 Ex 20: 10-11 –maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die Binnen de 10 geboden heeft het vierde gebod de 3 elementen van een zegel: - Naam: De Here - Titel: Schepper - Gebied: Hemel, aarde, zee,…

42 De Sabbat als zegel Ex 31:13,17 Ex 31:13,17 –Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig. –Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept Ezech 20: 12,20 Ezech 20: 12,20 –Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig. –20 Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben De Sabbat is wel degelijk het teken tussen God en zijn volk

43 Het 4° gebod en Gods waarschuwing.

44 De 3 engelen boodschap Op 14: 9,10,12 Op 14: 9,10,12 –En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam –Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren Gods laatste boodschap is duidelijk Het is door het houden van de 10 geboden met de Sabbat als zegel dat men geen deel heeft aan het merkteken van het beest.

45 De zegel Gods en het merkteken van het beest Dan 7:25 Dan 7:25 –Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd De kleine hoorn, symbool voor het pausdom, staat op tegen de Allerhoogste. Stelt een dienst in in overtreding en verandert tijd en wet. De kleine hoorn, symbool voor het pausdom, staat op tegen de Allerhoogste. Stelt een dienst in in overtreding en verandert tijd en wet. De zondag staat tegenover de sabbat zoals de zegel Gods tegenover het merkteken van het beest staat.

46 Het pausdom en de zondag In het gezag van de kerk, zien we het gezag van Christus zelf. De kerk staat boven de Bijbel en de overdracht van de Sabbat viering naar de zondag is daar een bevestiging van. Onken de autoriteit van de kerk en we hebben geen enkele basis meer om deze overdracht te rechtvaardigen. («Catholic Record», September 1, 1923.) In het gezag van de kerk, zien we het gezag van Christus zelf. De kerk staat boven de Bijbel en de overdracht van de Sabbat viering naar de zondag is daar een bevestiging van. Onken de autoriteit van de kerk en we hebben geen enkele basis meer om deze overdracht te rechtvaardigen. («Catholic Record», September 1, 1923.) Natuurlijk zal de Katholieke kerk de overdracht van de Sabbat naar de zondag claimen. … En deze overdracht is een teken van haar herderlijke macht en autoriteit in godsdienstige zaken. (Reply of Chancelor C.F. Thomas to a letter dated October 28, 1894, and addressed to Cardinal Gibbons.) Natuurlijk zal de Katholieke kerk de overdracht van de Sabbat naar de zondag claimen. … En deze overdracht is een teken van haar herderlijke macht en autoriteit in godsdienstige zaken. (Reply of Chancelor C.F. Thomas to a letter dated October 28, 1894, and addressed to Cardinal Gibbons.)

47 Het gezag van de paus Zondagsviering is niet enkel iets dat niet op de Bijbel berust, maar is ook in totale tegenspraak met wat de Bijbel zegt. Het was de Katholieke kerk die de Sabbat overgedragen heeft op de zondag. Maw het houden van de zondag is een erkenning door de Protestanten van de autoriteit van de kerk. (Monsignor Louis Segur, «Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, p. 213.) Zondagsviering is niet enkel iets dat niet op de Bijbel berust, maar is ook in totale tegenspraak met wat de Bijbel zegt. Het was de Katholieke kerk die de Sabbat overgedragen heeft op de zondag. Maw het houden van de zondag is een erkenning door de Protestanten van de autoriteit van de kerk. (Monsignor Louis Segur, «Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, p. 213.) De Protestanten zien niet in dat door het houden van de zondag zij de autoriteit van de voorganger van de kerk, de paus, erkennen. («Our Sunday Visitor», 5 February 1950.) De Protestanten zien niet in dat door het houden van de zondag zij de autoriteit van de voorganger van de kerk, de paus, erkennen. («Our Sunday Visitor», 5 February 1950.)

48 De onveranderlijke wet Deut 4:2 Deut 4:2 –Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg Lc 16:17 Lc 16:17 –Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen De Bijbel is duidelijk, de wet kan en zal niet veranderen.

49 Mensen of God? Mc 7:7-9 Mc 7:7-9 –Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. 9 En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden We moeten kiezen wat we voorop stellen. Ofwel kiezen we voor de geboden Gods ofwel kiezen we voor tradities.

50 De keuze Hand 5:29 Hand 5:29 –Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen Mt 12:30 Mt 12:30 –Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit De strijd tussen God en het beest gaat om onze aanbidding. Neutraal blijven is geen optie! Indien we niet voor God kiezen (zegel op het hoofd) vallen we onder het merkteken van het beest (merkteken op het hand).

51 De 2 vrouwen van openbaring Op 12: 1-2 Op 12: 1-2 –En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren Op 17:1-2 Op 17:1-2 –: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben

52 Waarvoor staat een vrouw symbool? 2 Kor 11:2 2 Kor 11:2 –Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen Efez 5:25 Efez 5:25 –Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft De vrouw staat symbool voor de kerk.

53 Petrus de rots Mt 16: 18-19 Mt 16: 18-19 –En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen Is het niet zo dat Petrus de rots is waar Christus zijn kerk op gebouwd heeft? Is het dan niet zo dat Petrus als eerste bisschop fungeerde en dat de kerk daar is waar de bisschop is?

54 De rots Efez 2:20 Efez 2:20 –gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is 1 Kor 3:11 1 Kor 3:11 –Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen Christus is de rots!

55 De sleutels Mt 18:18 Mt 18:18 –Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel Waar is de kerk? Daar waar de bisschop is? Waar is de kerk? Daar waar de bisschop is? Mt 18:20 Mt 18:20 –Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden God kiest niet voor een organisatie of kerk. Een kerk is een groep mensen die samenkomen in Zijn Naam. God kijkt naar het hart. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren (Op 14:12)

56 Christus de Here Efez 5:23 Efez 5:23 –want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt Kolos 1:18 Kolos 1:18 –en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Enkel Christus is het hoofd van de kerk. De leden vormen samen een geheel met elk zijn eigenheid, net als een lichaam.

57 De vrouw Jes 54:5-6 Jes 54:5-6 –Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 6 Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God Christus kijkt naar zijn kerk als een man naar zijn geliefde

58 De overspelige vrouw Jer 3:6,20 Jer 3:6,20 –De HERE zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt gij gezien, wat Afkerigheid, Israël, gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. –20 maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des HEREN De kerk is als een vrouw, maar eens ze weggaat van God en God niet langer volgt, is zij een hoer

59 De grote hoer Op 17:1,4 Op 17:1,4 –Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren –En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. Het is niet de eerste keer dat we iets aan het water zien? Wie is die hoer eigenlijk?

60 De hoer en het beest Op 17:1-3 Op 17:1-3 –Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens Uit vorige studies hebben we reeds meermaals gezien dat een beest symbool staat voor een politieke macht. Hier zien we die hoer op zo’n beest. Dit wijst erop dat we te maken hebben met een politieke- religieuze macht.

61 Kerk en staat Mt 22:21 Mt 22:21 –Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is Christus stelde echter duidelijk dat er een onderscheid diende te zijn tussen kerk en staat. De geschiedenis toont ook aan waarom. Telkens beide samengaan is er verdrukking.

62 De grote hoer Babylon Op 17:5-6 Op 17:5-6 –En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus Deze ontrouwe kerk heeft dan ook nog dochters, dat zijn kerken die niet Gods onderwijzingen volgen maar veeleer de tradities van de ‘moeder kerk’. Daarenboven ligt deze kerk aan de basis van de vervolgingen van de ware Christenen.

63 Nog niet duidelijk? Op 17:9,18 Op 17:9,18 –Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is –En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde De grote hoer is het pausdom, de kerk van Rome (de stad op de 7 heuvelen).

64 De vrouw met de zon Op 12:1 Op 12:1 –En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd Wie is dan deze tweede vrouw?

65 De vrouw in de wildernis Op 12: 6,13-14 Op 12: 6,13-14 –En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden –En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd Gedurende de 1260 jaren van almacht van het pausdom onderging deze getrouwe kerk de aanvallen van de satan.

66 De rest Op 12:17 Op 12:17 –En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben Wie zijn de overigen (de rest) van haar nageslacht?

67 De sabbat Jes 58:12-14 Jes 58:12-14 –En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. –Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken De profetieën voorspelden dat een rest de Sabbat zou herontdekken, de zegel van Gods schepping.

68 De heiligen Op 12:17 Op 12:17 –En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben Op 14:12 Op 14:12 –Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren De rest gelooft in redding door het offer van Christus en bewaard de geboden Gods Laten we kijken naar de volledige boodschap van Openb. 14: de 3 engelen boodschap.

69 De 3 engelen boodschap Op 14:6 Op 14:6 –En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie Deze boodschap is een wereldwijde boodschap. Niet enkel voor Gods volk. Deze boodschap is een eeuwig evangelie. Maar kennen we de boodschap van het evangelie?

70 De 3 engelen boodschap Op 14: 7-11 Op 14: 7-11 –en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. –En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. –En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

71 Het oordeel van God, Schepper van hemel en aarde … is aangebroken Het oordeel van God, Schepper van hemel en aarde … is aangebroken Babylon, de grote hoer is gevallen. Het pausdom en de Katholieke kerk is een gevallen kerk. Babylon, de grote hoer is gevallen. Het pausdom en de Katholieke kerk is een gevallen kerk. De keuze tussen het merkteken of de zegel is een keuze voor elk individu. Niemand blijft neutraal in de grote strijd. Volgen (vertrouwen) we God of niet? De keuze tussen het merkteken of de zegel is een keuze voor elk individu. Niemand blijft neutraal in de grote strijd. Volgen (vertrouwen) we God of niet? De 3 engelen boodschap

72 De laatste waarschuwing Gen 19:12-13 Gen 19:12-13 –Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, 13 want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten Lc 17:28,30 Lc 17:28,30 –Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. –30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt God waarschuwde Lot voor de vernietiging van Sodom. Vandaag doet Hij net hetzelfde.

73 De luide roep Op 18: 1-4 Op 18: 1-4 –Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. –En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen

74 Komt uit! Op 18:1-4 is een ultieme oproep. Op 18:1-4 is een ultieme oproep. Binnen de gevallen Katholieke en Protestantse kerken zijn er nog mensen die tot Gods volk behoren Binnen de gevallen Katholieke en Protestantse kerken zijn er nog mensen die tot Gods volk behoren De roep is duidelijk: Verlaat de gevallen kerken en volg de rest, de heiligen. Zij die het geloof in Christus hebben en de geboden Gods naleven. De roep is duidelijk: Verlaat de gevallen kerken en volg de rest, de heiligen. Zij die het geloof in Christus hebben en de geboden Gods naleven.


Download ppt "De Grote Strijd Boek Openbaring. Overzicht Dia 3 tot 33 Dia 3 tot 33 –Identificeren van beest uit de zee, beest uit de aarde, beeld van het beest, getal."

Verwante presentaties


Ads door Google