De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s"— Transcript van de presentatie:

1 Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s
17 oktober 2008

2 Agenda Ervaringen toepassingsgolf 1 – Inschrijvingen
Planning en functionaliteiten toepassingsgolf 2 – Resultaten en diploma’s Technische specificaties toepassingsgolf 2 en overgang naar SSL

3 Even opfrissen Waarom Databank Hoger Onderwijs?
Nieuw financieringssysteem instellingen Leerkrediet studenten Vereenvoudiging van processen voor instellingen Toepassing van regelgeving m.b.t. studiefinanciering en kinderbijslag

4 Waar staan we vandaag? Instellingen: Studenten:
Registreren inschrijvingen voor een opleiding en voor opleidingsonderdelen in real time met webservices Studenten: Bij registratie van inschrijving initialiseert DHO het leerkrediet en kan de student dit raadplegen op (met dag vertraging)

5 Waar staan we vandaag? De interface tussen DHO en de toepassing Studietoelagen is operationeel om de nieuwe pedagogische voorwaarden toe te passen. De gegevensuitwisseling tussen DHO en kinderbijslag is operationeel vanaf 10/10. De KSZ is klaar op 16/10 om de inschrijvingsattesten te verwerken.

6 Waar staan we vandaag? Conversie oude DTO naar DHO
betreft gegevens tot verscheidene testruns uitgevoerd omvang van de uitval sterk gereduceerd (< 0,02 %) acceptatietesten in oktober-november 2008 Raadpleeg diploma secundair wordt gebundeld met registratie studieresultaten

7 Hoe zijn we er geraakt? Inspanningen van alle betrokken partijen
Het blijven vooropstellen van deadlines Samenwerking van instellingen en overheid Formele testprocedure (blauwe wimpel) als target Voortdurende opvolging op vele niveaus

8 Ervaren problemen Overheid: Nog te doen:
Technologie: certificaten, PEP… Interpretatie regelgeving (art. 8, heroriëntering) Strakke timing Hoe transparant communiceren met 29 instellingen Nog te doen: Laatste codes voorzien Optimaliseren processen en communicatie Optimaliseren processen rond identificatie

9 Ervaren problemen Instellingen
Middelen Verschillende architectuurbenaderingen Afstemming processen en ICT Testaanpak Beweging in het HO-landschap => Toch heeft iedereen de meet gehaald

10 Resultaten vandaag Alle instellingen kunnen beveiligd connecteren
Alle blauwe wimpels zijn behaald Alle instellingen kunnen inschrijvingen voor opleidingen en onderdelen registreren Webservices blijken performant Afhankelijk van het opzet van de instelling gebeuren registraties in real time of in batch Rapportering naar instellingen op te starten

11 Cumulatieve evolutie inschrijvingen DHO

12 Inschrijvingen per instelling

13 Performantie – Transacties per dag

14 Nood aan registraties in DHO
Leerkrediet: Bij inschrijving neemt student leerkrediet op. Zonder registratie staat de rekening niet juist Studiefinanciering Zonder registratie van OO kan geen studietoelage toegekend worden Kinderbijslag Bij ontbreken van een inschrijving op 15/11 bij het fonds komt het recht in het gedrang

15 Planning overheid: fasering projecten
2007 2008 2009 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q Q Q Q Q Q Q3 WS Studie & PoC Opzet WS omgeving Generieke Infra (e-IB) Portaalinfra Ontwikkel omgeving Test/AIP omgeving Productie Inschrijvingen (TG1) jun/2008 Analyse Bouw AIP/IPS A/I SIT Resultaten (TG2) dec/2009 Analyse Nazicht Bullet Slides The title is 28 pt. Arial and bullets are 24 pt. Arial. Text must not be smaller than 18 pt. Arial to ensure readability. Titles of more than one line are not recommended. If using photographs on bullet slides, place them on the left or right side of slide. If photos are placed on the right side of the slide, move bullets to the left side of the slide. Bouw SIT AIP/IPS A/I Studentenportaal sep-dec/2009 Bouw + SIT Deel2 Fase2 A/I A/I AIP/IPS Financier. ber. (TG4) jan/2010 Analyse Bouw SIT Real/AIP/IPS

16 Planning overheid –Inschrijvingen
2007 2008 S O N D J F M A M J J A S O N Analyse Ana + Nazicht + Testplan Delta Bouw – Deel 1 Ontwerp + Bouw + Impactanalyse 6 WSS + Infra Mijlpalen 7 1 2 2 3 3 3 4 3 3 5 4b 6: Java Proxy Omgeving in Prod; 7: Pre-Generieke PEP Bouw – Deel 2, it1+2+ ∆ Technisch Ontwerp + Bouw Bouw – Studietoelagen TO+Bou Bouw – Kinderbijslag TO+Bou Bouw – Deel 2, it2+3 TO + Bou Conv. DTO-DHO, Deel 1 TO + Bou + Test Bouw – Deel 3 TO + Bou Testen Systeemtesten Realiteitstesten + Acceptatietesten tussentijdse releases Bullet Slides The title is 28 pt. Arial and bullets are 24 pt. Arial. Text must not be smaller than 18 pt. Arial to ensure readability. Titles of more than one line are not recommended. If using photographs on bullet slides, place them on the left or right side of slide. If photos are placed on the right side of the slide, move bullets to the left side of the slide. AIP Go – No Go WSDLs finaal Business & technologie Productie releases / IPS WSDLs voor nazicht Business & Functionaliteit Comm. met Instell. Vliegende Ploeg Analyse Ontwikkel. in Instell. Ontwerp + Bouw + Test

17 Planning – Toepassingsgolf 2 – Resultaten & Studentenportaal
2007 N D J F M A M J J A S O N D J Analyse Analyse Nazicht Studentenportaal - INS Ontwerp + Bouw + Test Resultaten Ontwerp + Bouw Testen Systeemtesten Studentenportaal - RES Wijzigingsverzoeken Realiteitstesten + Acceptatietesten tussentijdse releases AIP Go – No Go Productie releases / IPS Ontwerp + bouw opgeschoven voor start eind mei Communicatieplanning te herzien Gehele planning deel 2 te herzien ook in licht van conclusies bezoeken aan instellingen tussentijdse conclusies/krijtlijnen nu/deze sg Herwerkte planning volgende sg Comm. met Instell. Dit is de planning van de overheid voor “Resultaten”; Communicatie naar instellingen loopt als volgt: WSDL Finaal Afgesproken met instellingen: publicatie wsdls: (17okt) - 1/nov infosessie: 17 okt Realiteitstesten: 1/dec – 12/jan Blauwe wimpel: vanaf 5/jan Productie: vanaf 19/jan Bus. & Func. & Techn. & WSDL

18 Tijdslijn toepassingsgolf 2
In functie van tussentijdse bevindingen bezoeken instellingen, Impactdatum risico CRs en Instellingen klaar met 2 weken opgeschoven Voor CRs betekent dat: vrijgeven op 23/5 en productie mogelijk vanaf 16/6 Voor instellingen betekent dit / om risico weg te werken: Minimaal 1 univ en 1 hogeschool productief voor eind juni Kritische massa instellingen productief eind augustus / begin september (en voor eind september) Alle instellingen productief in de loop van oktober (en voor 15 nov) 18

19 Toepassingsgolf 2 Registratie resultaten en diploma’s: decretaal vereist Registratie documenten en ECTS-fiches: meerwaarde voor student, maar nu niet haalbaar Raadplegen diploma secundair onderwijs Studentenportaal: uit te breiden voor resultaten en diploma’s

20 Use cases voor resultaten
Algemene use cases Registreer resultaat voor opleidingsonderdeel Annuleer dit resultaat Wijzig dit resultaat Specifieke use cases voor resultaten in uitwisseling Registreer verworven studiepunten in uitwisseling Annuleer deze

21 Gegevens bij het resultaat
Resultaatsdatum = datum vastleggen van het resultaat, al dan niet door de examencommissie (niet de proclamatiedatum) Resultaatscode Verworven Gedelibereerd Niet geslaagd voor het opleidingsonderdeel Voorwaarden: geldig type, status actief, nog geen resultaatscode aanwezig

22 Verdere verwerking in DHO
Indien resultaatscode verworven en leerkrediet is van toepassing: DHO registreert leerkredietbeweging dubbeltelling van de eerste 60 verworven (binnen een diplomacontract) Teruggegeven leerkrediet bij heroriëntering wordt geannuleerd

23 Aandachtspunten ALLE resultaten voor alle opgenomen opleidingsonderdelen worden geregistreerd Resultaten niet registreren voor ze aan de student bekend gemaakt zijn: de dag na registratie zijn ze raadpleegbaar op het portaal. Studentenportaal is geen puntenlijst.

24 Resultaten in uitwisseling
Uitgangspunt: de opgenomen en verworven studiepunten van de opleidingsonderdelen van de Vlaamse studieprogramma’s zijn financierbaar en worden geregistreerd in DHO Bij uitwisseling: het OO en de Vlaamse STP worden gekoppeld aan de uitwisselingsinstelling De studieomvang van de buitenlandse OO komen dus niet in DHO DHO voorziet louter administratieve procedures om de OO in uitwisseling te registreren

25 Resultaten in uitwisseling - Gevolgtrekking
Welke benamingen aan de OO in uitwisseling gegeven worden, speelt geen rol (portaal toont “OO in uitwisseling”) Wat op het diplomasupplement komt, is buiten de scope van DHO DHO is niet de educatieve weergave van de uitwisseling

26 Resultaten in uitwisseling
Registratie van het aantal verworven, Vlaamse studiepunten, geaggregeerd per uitwisselingsinstelling Het aantal verworven STP aan de uitwisselingsinstelling ≤ som van het aantal opgenomen STP in uitwisseling voor de gegeven uitwisselingsinstelling Dit biedt de garantie dat alleen de verworven Vlaamse STP gefinancierd worden

27 Use cases voor diploma’s
Registreer diploma Annuleer diploma Gegevens: Diplomadatum Indicator diplomabonus Afstudeerrichting(en) van het diploma Inschrijving waarin diploma behaald

28 Verdere verwerking diploma’s
Indien initiële master: leerkrediet -140 Indien saldo leerkrediet < 60: toekenning van “leerkredietreserve” voor verschil tussen saldo en 60 Bv. saldo = 45 => leerkredietreserve = 15 Voorwaarden: Inschrijving actief Diplomacontract of examencontract diploma Regels voor afstudeerrichtingen

29 Verduidelijkingen Heroriëntering generatiestudent Werktrajecten
Tweede inschrijving valt na uitschrijving Werktrajecten Adhv precieze criteria voorstellen opnieuw indienen Identificatiegegevens/buitenlanders Problemen mailen naar Andere gemelde problemen Uitstaande wijzigingsverzoeken

30 Raadpleeg diploma SO Instelling verzendt RR- of bisnummer
O&V stuurt laatst behaald diploma SO (of bij ontbreken ervan recentste actieve inschrijving SO) Gegevens (o.a.): Schooljaar Instellingsnummer en –naam Nummer en naam administratieve groep SO Status: diploma, inschrijving

31 Verdere informatie Functionele analyses op website DHO
TG1: versie 1.08 TG2: versie 1.03 Wsdl’s: mail en DHO-forum DHO-forum gemigreerd, toegangen verder te regelen

32 Vragen ? Drink op balkon 3


Download ppt "Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s"

Verwante presentaties


Ads door Google