De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s 17 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s 17 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s 17 oktober 2008

2 Agenda  Ervaringen toepassingsgolf 1 – Inschrijvingen  Planning en functionaliteiten toepassingsgolf 2 – Resultaten en diploma’s  Technische specificaties toepassingsgolf 2 en overgang naar SSL

3 Even opfrissen  Waarom Databank Hoger Onderwijs?  Nieuw financieringssysteem instellingen  Leerkrediet studenten  Vereenvoudiging van processen voor instellingen  Toepassing van regelgeving m.b.t. studiefinanciering en kinderbijslag

4 Waar staan we vandaag?  Instellingen:  Registreren inschrijvingen voor een opleiding en voor opleidingsonderdelen in real time met webservices  Studenten:  Bij registratie van inschrijving initialiseert DHO het leerkrediet en kan de student dit raadplegen op www.studentenportaal.be (met dag vertraging)

5 Waar staan we vandaag?  De interface tussen DHO en de toepassing Studietoelagen is operationeel om de nieuwe pedagogische voorwaarden toe te passen.  De gegevensuitwisseling tussen DHO en kinderbijslag is operationeel vanaf 10/10. De KSZ is klaar op 16/10 om de inschrijvingsattesten te verwerken.

6 Waar staan we vandaag?  Conversie oude DTO naar DHO  betreft gegevens 1999-2000 tot 2007-2008  verscheidene testruns uitgevoerd  omvang van de uitval sterk gereduceerd (< 0,02 %)  acceptatietesten in oktober-november 2008  Raadpleeg diploma secundair  wordt gebundeld met registratie studieresultaten

7 Hoe zijn we er geraakt?  Inspanningen van alle betrokken partijen  Het blijven vooropstellen van deadlines  Samenwerking van instellingen en overheid  Formele testprocedure (blauwe wimpel) als target  Voortdurende opvolging op vele niveaus

8 Ervaren problemen  Overheid:  Technologie: certificaten, PEP…  Interpretatie regelgeving (art. 8, heroriëntering)  Strakke timing  Hoe transparant communiceren met 29 instellingen  Nog te doen:  Laatste codes voorzien  Optimaliseren processen en communicatie  Optimaliseren processen rond identificatie

9 Ervaren problemen  Instellingen  Middelen  Verschillende architectuurbenaderingen  Afstemming processen en ICT  Testaanpak  Beweging in het HO-landschap => Toch heeft iedereen de meet gehaald

10 Resultaten vandaag  Alle instellingen kunnen beveiligd connecteren  Alle blauwe wimpels zijn behaald  Alle instellingen kunnen inschrijvingen voor opleidingen en onderdelen registreren  Webservices blijken performant  Afhankelijk van het opzet van de instelling gebeuren registraties in real time of in batch  Rapportering naar instellingen op te starten

11 Cumulatieve evolutie inschrijvingen DHO

12 Inschrijvingen per instelling

13 Performantie – Transacties per dag

14 Nood aan registraties in DHO  Leerkrediet:  Bij inschrijving neemt student leerkrediet op.  Zonder registratie staat de rekening niet juist  Studiefinanciering  Zonder registratie van OO kan geen studietoelage toegekend worden  Kinderbijslag  Bij ontbreken van een inschrijving op 15/11 bij het fonds komt het recht in het gedrang

15 Planning overheid: fasering projecten Analyse Opzet WS omgeving Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2010 2008 2009 Portaalinfra WS Studie & PoC Generieke Infra (e-IB) Bouw AIP/IP S SIT Bouw + SIT A/I Real/AIP/IPS SIT Productie Ontwikkel omgeving Test/AIP omgeving Inschrijvingen (TG1) jun/2008 Resultaten (TG2) dec/2009 Studentenportaal sep-dec/2009 Financier. ber. (TG4) jan/2010 SIT ∆ Analyse Bouw Nazicht AIP/IP S A/I ∆ Deel2 A/I ∆ AIP/IPS Fase2

16 S O N D 2007 Planning overheid –Inschrijvingen J F M A M J J A SO N 2008 Ana + Nazicht + Testplan Analyse Bouw – Deel 1 Bouw – Deel 2, it1+2+ ∆ Testen Productie releases / IPS Comm. met Instell. Business & Functionaliteit Business & technologie Ontwikkel. in Instell. Analyse Ontwerp + Bouw + Test 1 2 WSS + Infra Mijlpalen 2 33 Technisch Ontwerp + Bouw Systeemtesten Ontwerp + Bouw + Impactanalyse WSDLs voor nazicht Delta 33 54 WSDLs finaal 6: Java Proxy Omgeving in Prod; 7: Pre-Generieke PEP TO+Bou Realiteitstesten + Acceptatietesten tussentijdse releases AIP Go – No Go 3 6 7 4b Vliegende Ploeg Bouw – Studietoelagen Bouw – Kinderbijslag Bouw – Deel 2, it2+3 Conv. DTO-DHO, Deel 1 TO+Bou Bouw – Deel 3 TO + Bou TO + Bou + Test TO + Bou ∆ ∆

17 N D 2007 Planning – Toepassingsgolf 2 – Resultaten & Studentenportaal J FMAMJJASO ND J 2008 - 2009 Analyse Resultaten Testen Ontwerp + Bouw Systeemtesten Nazicht Analyse Ontwerp + Bouw + Test Studentenportaal - INS Productie releases / IPS Comm. met Instell. Bus. & Func. & Techn. & WSDL WSDL Finaal Realiteitstesten + Acceptatietesten tussentijdse releases AIP Go – No Go ∆ Studentenportaal - RES Dit is de planning van de overheid voor “Resultaten”; Communicatie naar instellingen loopt als volgt: Afgesproken met instellingen: publicatie wsdls: (17okt) - 1/nov infosessie: 17 okt Realiteitstesten: 1/dec – 12/jan Blauwe wimpel: vanaf 5/jan Productie: vanaf 19/jan Wijzigingsverzoeken

18 Tijdslijn toepassingsgolf 2

19 Toepassingsgolf 2  Registratie resultaten en diploma’s: decretaal vereist  Registratie documenten en ECTS-fiches: meerwaarde voor student, maar nu niet haalbaar  Raadplegen diploma secundair onderwijs  Studentenportaal: uit te breiden voor resultaten en diploma’s

20 Use cases voor resultaten  Algemene use cases  Registreer resultaat voor opleidingsonderdeel  Annuleer dit resultaat  Wijzig dit resultaat  Specifieke use cases voor resultaten in uitwisseling  Registreer verworven studiepunten in uitwisseling  Annuleer deze

21 Gegevens bij het resultaat  Resultaatsdatum = datum vastleggen van het resultaat, al dan niet door de examencommissie (niet de proclamatiedatum)  Resultaatscode  Verworven  Gedelibereerd  Niet geslaagd voor het opleidingsonderdeel  Voorwaarden: geldig type, status actief, nog geen resultaatscode aanwezig

22 Verdere verwerking in DHO  Indien resultaatscode verworven en leerkrediet is van toepassing:  DHO registreert leerkredietbeweging  dubbeltelling van de eerste 60 verworven (binnen een diplomacontract)  Teruggegeven leerkrediet bij heroriëntering wordt geannuleerd

23 Aandachtspunten  ALLE resultaten voor alle opgenomen opleidingsonderdelen worden geregistreerd  Resultaten niet registreren voor ze aan de student bekend gemaakt zijn: de dag na registratie zijn ze raadpleegbaar op het portaal. Studentenportaal is geen puntenlijst.

24 Resultaten in uitwisseling  Uitgangspunt: de opgenomen en verworven studiepunten van de opleidingsonderdelen van de Vlaamse studieprogramma’s zijn financierbaar en worden geregistreerd in DHO  Bij uitwisseling: het OO en de Vlaamse STP worden gekoppeld aan de uitwisselingsinstelling  De studieomvang van de buitenlandse OO komen dus niet in DHO  DHO voorziet louter administratieve procedures om de OO in uitwisseling te registreren

25 Resultaten in uitwisseling - Gevolgtrekking  Welke benamingen aan de OO in uitwisseling gegeven worden, speelt geen rol (portaal toont “OO in uitwisseling”)  Wat op het diplomasupplement komt, is buiten de scope van DHO  DHO is niet de educatieve weergave van de uitwisseling

26 Resultaten in uitwisseling  Registratie van het aantal verworven, Vlaamse studiepunten, geaggregeerd per uitwisselingsinstelling  Het aantal verworven STP aan de uitwisselingsinstelling ≤ som van het aantal opgenomen STP in uitwisseling voor de gegeven uitwisselingsinstelling  Dit biedt de garantie dat alleen de verworven Vlaamse STP gefinancierd worden

27 Use cases voor diploma’s  Registreer diploma  Annuleer diploma  Gegevens:  Diplomadatum  Indicator diplomabonus  Afstudeerrichting(en) van het diploma  Inschrijving waarin diploma behaald

28 Verdere verwerking diploma’s  Indien initiële master: leerkrediet -140  Indien saldo leerkrediet < 60: toekenning van “leerkredietreserve” voor verschil tussen saldo en 60  Bv. saldo = 45 => leerkredietreserve = 15  Voorwaarden:  Inschrijving actief  Diplomacontract of examencontract diploma  Regels voor afstudeerrichtingen

29 Verduidelijkingen  Heroriëntering generatiestudent  Tweede inschrijving valt na uitschrijving  Werktrajecten  Adhv precieze criteria voorstellen opnieuw indienen  Identificatiegegevens/buitenlanders  Problemen mailen naar dho@vlaanderen.bedho@vlaanderen.be  Andere gemelde problemen  Uitstaande wijzigingsverzoeken

30 Raadpleeg diploma SO  Instelling verzendt RR- of bisnummer  O&V stuurt laatst behaald diploma SO (of bij ontbreken ervan recentste actieve inschrijving SO)  Gegevens (o.a.):  Schooljaar  Instellingsnummer en –naam  Nummer en naam administratieve groep SO  Status: diploma, inschrijving

31 Verdere informatie  Functionele analyses op website DHO http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwij s/databank/Documenten/  TG1: versie 1.08  TG2: versie 1.03  Wsdl’s: mail en DHO-forum  DHO-forum gemigreerd, toegangen verder te regelen

32  Vragen ?  Drink op balkon 3


Download ppt "Databank Hoger Onderwijs : resultaten en diploma’s 17 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google