De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedimensionale beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedimensionale beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Tweedimensionale beweging

2 Eenparige cirkelbeweging (ECB)

3

4 Wanneer ECB ? Punt beschrijft cirkel Elke omwenteling even lang Hoek Θ

5 x y (x,y) y r x r

6 Baansnelheid Snelheid waarmee punt op cirkel beweegt
Afgelegde weg per tijdseenheid op cirkel Hoe tekenen ?

7 x y vx v vy r r vy v vx

8 Grootte baansnelheid ? Periode T = tijd voor één omwenteling ( [T] = s ) Baansnelheid = afgelegde weg in 1 periode, gedeeld door de periode  Afgelegde weg = cirkelomtrek = 2.Π.r  v = 2.Π.r / T

9

10 Hoeksnelheid Symbool = ω = verandering van de hoek per tijdsinterval
[ω] = rad/s

11 Grootte ω ? In periode T hoekverandering 2.Π ω = 2.Π / T Constante !

12 Andere begrippen Frequentie = aantal omwentelingen per seconde
Symbool = f [f] = Hertz : Hz

13 Verband periode-frequentie ?
T = 1/f ω = 2.Π/ T = 2.Π.f v = 2.Π.r/ T = r.ω

14 Versnelling Grootte v = constant Richting v niet !!
Er is dus versnelling ! Zin versnelling ?

15 x y v r a r a v

16 Grootte versnelling ? a = v²/r = r.ω² Constant
= Middelpuntzoekende of centripetale versnelling


Download ppt "Tweedimensionale beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google