De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedimensionale beweging. Eenparige cirkelbeweging (ECB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedimensionale beweging. Eenparige cirkelbeweging (ECB)"— Transcript van de presentatie:

1 Tweedimensionale beweging

2 Eenparige cirkelbeweging (ECB)

3

4 Wanneer ECB ?  Punt beschrijft cirkel  Elke omwenteling even lang  Hoek Θ

5 r r y x x y (x,y)(x,y)

6 Baansnelheid  Snelheid waarmee punt op cirkel beweegt  Afgelegde weg per tijdseenheid op cirkel  Hoe tekenen ?

7 r v v x y vxvx vyvy vxvx vyvy r

8 Grootte baansnelheid ?  Periode T = tijd voor één omwenteling ( [T] = s )  Baansnelheid = afgelegde weg in 1 periode, gedeeld door de periode  Afgelegde weg = cirkelomtrek = 2.Π.r  v = 2.Π.r / T

9

10 Hoeksnelheid  Symbool = ω  = verandering van de hoek per tijdsinterval  ω = ∆Θ/∆t  [ω] = rad/s

11 Grootte ω ?  In periode T hoekverandering 2.Π  ω = 2.Π / T  Constante !

12 Andere begrippen  Frequentie = aantal omwentelingen per seconde  Symbool = f  [f] = Hertz : Hz

13 Verband periode-frequentie ?  T = 1/f  ω = 2.Π/ T = 2.Π.f  v = 2.Π.r/ T = r.ω

14 Versnelling  Grootte v = constant  Richting v niet !!  Er is dus versnelling !  Zin versnelling ?

15 r r v v a a x y

16 Grootte versnelling ?  Constant  a = v²/r = r.ω²  = Middelpuntzoekende of centripetale versnelling


Download ppt "Tweedimensionale beweging. Eenparige cirkelbeweging (ECB)"

Verwante presentaties


Ads door Google