De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quiz Thierry Van Peteghem Benny Temmerman 4 Handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quiz Thierry Van Peteghem Benny Temmerman 4 Handel."— Transcript van de presentatie:

1 quiz Thierry Van Peteghem Benny Temmerman 4 Handel

2 Chemie Vraag 1Vraag 2 Vraag 1Vraag 2 Vraag 3Vraag 4 Vraag 3Vraag 4 Vraag 5Vraag 6 Vraag 5Vraag 6 Vraag 7Vraag 8 Vraag 7Vraag 8 Vraag 9Vraag 10 Vraag 9Vraag 10 Vraag 11Vraag 12 Vraag 11Vraag 12 Vraag 13Vraag 14 Vraag 13Vraag 14

3 Vraag 1 : wat is het symbool van kwik? A) Kw A) Kw A) Kw A) Kw B) Hg B) Hg B) Hg B) Hg C) K C) K C) K C) K Terug naar de vragen

4 Vraag 2 : wat is koper? A) een stof A) een stof A) een stof A) een stof B) een voorwerp B) een voorwerp B) een voorwerp B) een voorwerp C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap Terug naar de vragen

5 Vraag 3 : wat is een emulsie? A) fijne vaste deeltjes in een vloeistof A) fijne vaste deeltjes in een vloeistof A) fijne vaste deeltjes in een vloeistof A) fijne vaste deeltjes in een vloeistof B) een grof mengsel B) een grof mengsel B) een grof mengsel B) een grof mengsel C) fijne vloeistofdruppels in een vloeistof C) fijne vloeistofdruppels in een vloeistof C) fijne vloeistofdruppels in een vloeistof C) fijne vloeistofdruppels in een vloeistof Terug naar de vragen

6 Vraag 4 : van welke stof is het symbool P? A) Fosfor A) Fosfor A) Fosfor A) Fosfor B) Plutonium B) Plutonium B) Plutonium B) Plutonium C) Pekel C) Pekel C) Pekel C) Pekel Terug naar de vragen

7 Vraag 5 : diamant is … A) een mengsel A) een mengsel A) een mengsel A) een mengsel B) een zuivere stof B) een zuivere stof B) een zuivere stof B) een zuivere stof C) een samengestelde stof C) een samengestelde stof C) een samengestelde stof C) een samengestelde stof Terug naar de vragen

8 Vraag 6 : uit welke atomen bestaat water? A) waterstof + stikstof A) waterstof + stikstof A) waterstof + stikstof A) waterstof + stikstof B) waterstofgas + zuurstof B) waterstofgas + zuurstof B) waterstofgas + zuurstof B) waterstofgas + zuurstof C) koolstof + waterstofgas C) koolstof + waterstofgas C) koolstof + waterstofgas C) koolstof + waterstofgas Terug naar de vragen

9 Vraag 7 : wat is suiker? A) een samengestelde stof A) een samengestelde stof A) een samengestelde stof A) een samengestelde stof B) een zuivere stof B) een zuivere stof B) een zuivere stof B) een zuivere stof C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap C) een stofeigenschap Terug naar de vragen

10 Vraag 8 : wat is het symbool van zwavel? A) Zw A) Zw A) Zw A) Zw B) Z B) Z B) Z B) Z C) S C) S C) S C) S Terug naar de vragen

11 Vraag 9 : van welke stof is het symbool B? A) Beryllium A) Beryllium A) Beryllium A) Beryllium B) Boor B) Boor B) Boor B) Boor C) Barium C) Barium C) Barium C) Barium Terug naar de vragen

12 Vraag 10 : uit wat bestaat rook? A) gas + gas A) gas + gas A) gas + gas A) gas + gas B) vloeistof + gas B) vloeistof + gas B) vloeistof + gas B) vloeistof + gas C) fijne stofdeeltjes + gas C) fijne stofdeeltjes + gas C) fijne stofdeeltjes + gas C) fijne stofdeeltjes + gas Terug naar de vragen

13 Vraag 11 : hoeveel protonen zitten er in kwik met atoomnummer 80 en massagetal 201? A) 80 p+ A) 80 p+ A) 80 p+ A) 80 p+ B) 121 p+ B) 121 p+ B) 121 p+ B) 121 p+ C) 201 p+ C) 201 p+ C) 201 p+ C) 201 p+ Terug naar de vragen

14 Vraag 12 : hoeveel schillen nemen 19 electronen in? A) 1 schil A) 1 schil A) 1 schil A) 1 schil B) 2 schillen B) 2 schillen B) 2 schillen B) 2 schillen C) 4 schillen C) 4 schillen C) 4 schillen C) 4 schillen Terug naar de vragen

15 Vraag 13 : hoe kan je zout uit zeewater verkrijgen? A) centrifugatie A) centrifugatie A) centrifugatie A) centrifugatie B) kristallisatie B) kristallisatie B) kristallisatie B) kristallisatie C) destillatie C) destillatie C) destillatie C) destillatie Terug naar de vragen

16 Vraag 14 : wat is zure smaak? A) een stofeigenschap A) een stofeigenschap A) een stofeigenschap A) een stofeigenschap B) een fysisch verschijnsel B) een fysisch verschijnsel B) een fysisch verschijnsel B) een fysisch verschijnsel C) een chemisch verschijnsel C) een chemisch verschijnsel C) een chemisch verschijnsel C) een chemisch verschijnsel Terug naar de vragen

17 GOED!

18 FOUT!


Download ppt "Quiz Thierry Van Peteghem Benny Temmerman 4 Handel."

Verwante presentaties


Ads door Google