De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 2 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 2 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 2 mei 2013

2 Kwartaalpublicatie STATISTISCHE KWARTAALPUBLICATIE DOELSTELLINGEN Kennis en ervaring delen op het vlak van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting... Betrouwbare en bijgewerkte informatie verspreiden... Ervoor zorgen dat de problemen die onze maatschappij raken makkelijker begrepen worden... Socio-economische bewegingen in kaart brengen TWEE DELEN Statistisch verslag en statistische focus

3 Kwartaalpublicatie STATISTISCH VERSLAG BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN SINDS FEBRUARI 2013

4 Statistisch verslag: kerncijfers 1.LEEFLOON (LL)  minimuminkomen bestemd voor personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken  laatste vangnet van de sociale zekerheid Gemiddelde maandelijks aantal leefloners

5 Statistisch verslag: kerncijfers Groeipercentage leefloon  vóór 2009: gemiddeld jaarlijks groei van 2%  2009: + 9.8%  2010: + 4.8%  2011: - 0,9%  2012: lichte daling van +0,3%  jongeren < 25 jaar: +2%  5 grote steden: -4,3% Economische crisis beïnvloedt het aantal naar boven toe. Maar eveneens structurele factoren

6 Statistisch verslag: kerncijfers Conjuncturele factoren die de stijging verklaren  Sinds de economische en financiële crisis van 2008 merken we een versterking op van de gezamenlijke evoluties van het aantal leefoners en werkzoekenden

7 Statistisch verslag: kerncijfers Kwartaalevolutie (%) van het aantal leefloners en het aantal werkzoekenden

8 Statistisch verslag: kerncijfers Conjuncturele factoren die de stijging verklaren  De gezamenlijke evoluties zijn sterker bij de min 25-jarigen

9 Statistisch verslag: kerncijfers Kwartaalevolutie (%) van het aantal jonge leefloners en het aantal jonge werkzoekenden

10 Statistisch verslag: kerncijfers Uitgesproken daling van het aantal gerechtigden in de vijf grote steden (IC4) sinds 2011 ten gevolge van  De verbetering van de uitwisseling van administratieve gegevens  De strengere controle van EU-onderdanen die een onredelijke last vormen voor de Belgische Staat

11 Statistisch verslag: kerncijfers Maandelijkse evolutie van het aantal leefloners per inwonerscluster (basis 100 = januari 2003)

12 Statistisch verslag: kerncijfers Besluit leefloon  Lichte stijging van het globale aantal gerechtigden in 2012  Steeds meer jonge gerechtigden  Uitgesproken daling in de grote steden ingevolge de verbetering van de controleprocedures

13 Statistisch verslag: kerncijfers Profiel leeflooners 2012 (p.m.)  Jongeren van 18-24 jaar: 32,4% van de leefloonbevolking tegenover 10,9 % in de Belgische bevolking  In verhouding meer vrouwen: 54,4 % tegenover 51,5 % in de Belgische populatie  Oververtegenwoordiging van vrouwen in de categorie "gezinslast“ (40,7% vs 12%)  Mannelijke leefloners: meerderheid in categorie "alleenstaanden"(50,1%)

14 Statistisch verslag: kerncijfers

15

16 2.FINANCIELE HULP (FH)  in principe equivalent met het leefloon  toegekend aan asielzoekers en geregulariseerde vreemdelingen Gemiddeld maandelijks aantal gerechtigen van een financiële hulp

17 Statistisch verslag: kerncijfers Evolutie van de financiële hulp Invloed van de internationale context + effecten van de maatregelen inzake asielbeleid en immigratie  Daling van 2004 tot 2008 met toename in 2007 en 2008 2007: vervanging van de materiële hulp door de financiële hulp voor nieuwe asielzoekers  Sterke stijging in 2010 en 2011: +24,5 % et +14,8 % effect van de regularisaties + verzadiging van de opvangcentra  2012: -0,8% einde van de opvangcrisis

18 Statistisch verslag: kerncijfers Gedifferentieerde effecten tussen grote steden en grote gemeenten tegenover kleine en middelgrote gemeenten  Afstappen van het spreidingsplan  concentratie van asielzoekers in de grote steden  De regularisaties treffen hoofdzakelijk de personen die in de steden en grote gemeenten zijn gevestigd

19 Statistisch verslag: kerncijfers Maandelijkse evolutie van het aantal equivalent leefloners per inwonerscluster (basis 100 = januari 2003)

20 Statistisch verslag: kerncijfers Besluit financiële hulp  Trendombuiging in 2012 en lichte daling van het aantal gerechtigden  Gedifferentieerde effecten grote steden (IC4)/grote gemeenten (IC3) versus kleine (IC1)/middelgrote gemeenten (IC2)

21 Statistisch verslag: kerncijfers Profiel financiële hulp 2012 (p.m.)  voor het merendeel mannen (59 % vs. 45,4 % voor leefloon)  oververtegenwoordiging van de 25-44-jarigen (55,3 % tegenover 33,3 % in de Belgische bevolking)  aandeel asielzoekers daalt sterk

22 Statistisch verslag: kerncijfers

23 3.MEDISCHE HULP (MH)  niet-dringende: buitenlandse onderdanen met regelmatig verblijfsrecht  dringende hulp: personen die onregelmatig in België verblijven  onvoldoende bestaansmiddelen beschikken  terugbetaling gebeurt op basis van een zorgattest Gemiddeld maandelijks aantal gerechtigden van een medische hup per statuut

24 Statistisch verslag: kerncijfers Gedifferentieerde evoluties naar gelang het soort hulp Dringende medische hulp  2004-2006: sterke stijging  2007-2009: stabilisering  2010-2011: daling Niet-dringende medische hulp  2004-2007: sterke daling  2008-2011: sterke stijging

25 Statistisch verslag: kerncijfers Evolutie van het maandelijks aantal begunstigden op een tussenkomst medische hulp volgens het soort hulp

26 Statistisch verslag: kerncijfers Evolutie van de medische hulp In tegenstelling tot de gangbare opvattingen is er geen snelle toename van de niet-dringende medische hulp  2007: 62,2 % van de tussenkomsten hebben betrekking op de dringende hulp  2012: slechts 38,3 %

27 Statistisch verslag: kerncijfers

28 Kwartaalpublicatie FOCUS De gerechtigden op steun van het OCMW per inkomencluster

29 Focus: analyse per inkomencluster Analyse van de evoluties per gemeentecluster volgens een inkomensindicator Criterium: het netto belastbaar mediaan inkomen voor de personenbelasting (belastingen 2005 - aangifte 2006) 4 gemeenteclusters volgens het mediaan inkomen Cluster van de gemeenten met laag mediaan inkomen (IC1) Cluster van de gemeenten met laag tot matig mediaan inkomen (IC2) Cluster van de gemeenten met matig tot hoog mediaan inkomen (IC3) Cluster van de gemeenten met hoog mediaan inkomen (IC4)

30 Focus: analyse per inkomencluster

31 Eerste vaststellingen Alle hulp tesamen*: gemiddeld 149.076 personen per maand geholpen in 2012, ofwel globaal 13,6 personen voor 1.000 inwoners Hoe lager de mediane inkomens hoe hoger het globale aantal gerechtigden voor 1.000 inwoners. De verschillen tussen de gemeenten met een laag inkomen en met een hoog inkomen worden groter. Verschillen in de evoluties volgens het soort steunmaatregel en het soort inkomencluster anderzijds Steun*: leefloon; financiële hulp; medische hulp; tewerkstellingen; medische hulp

32 Focus: analyse per inkomencluster OCMW-steuntrekkers (Alle hulp tesamen)

33 Focus: analyse per inkomencluster De evoluties van het aantal leefloners of gerechtigden op financiële hulp volgens het soort inkomencluster wordt meer in detail geanalyseerd in de slides die volgen

34 Focus: analyse per inkomencluster Leefloners

35 Focus: analyse per inkomencluster Leefloners In 2012 was de ratio gerechtigden voor 1.000 inwonres vijf maal hoger in de cluster van de gemeenten met een laag inkomen dan in de cluster van de gemeenten met een gemiddeld inkomen (17,8 tegenover 3,5) Van 2003 tot 2012 is het aantal gerechtigden voor 1.000 inwoners sneller geëvolueerd in de cluster van de gemeenten met een laag inkomen (IC1) dan in de cluster van de gemeenten met een gemiddeld inkomen (IC4) Dit gaat van 13 gerechtigden voor 1.000 inwoners naar 17,8 in de cluster van de gemeenten met een laag inkomen (IC1) en van 3 naar 3,5 in de cluster van de gemeenten met een hoog inkomen (IC4)

36 Focus: analyse per inkomencluster Evolutie van het maandelijks aantal leefloners per inkomencluster (januari 2003 = basis 100)

37 Focus: analyse per inkomencluster Evolutie van het maandelijks aantal leefloners volgens cluster (grafiek)  verschillende periodes Vóór 2009: snellere evolutie in de cluster van de gemeenten met een laag inkomen (IC1) en in de cluster van de gemeenten met een hoog inkomen (IC4) 2009-2010: algemene impact van de crisis op alle clusters 2011: daling in de cluster van gemeenten met een hoog inkomen (IC4) en lichte stijging in de cluster van gemeenten met een laag inkomen (IC1) 2012: lichte stijging in de twee clusters: +1,5 % (IC1) en +1,2 % (IC4) tegenover + 0,3 % op nationaal niveau

38 Focus: analyse per inkomencluster Gerechtigden op financiële hulp

39 Focus: analyse per inkomencluster Gerechtigden op financiële hulp In 2003 merken we een identieke ratio op van gerechtigden voor 1.000 inwoners in de cluster van gemeenten met een laag inkomen (IC1) dan die van de cluster van gemeenten met een hoog inkomen (IC4) rond 4 gerechtigden voor 1.000 inwoners In 2012 is deze ratio 5 maal hoger in de cluster van gemeenten met een laag inkomen (IC1): 5 tegenover 0,9

40 Focus: analyse per inkomencluster Evolutie van het maandelijks aantal gerechtigden op financiële hulp per inkomencluster (januari 2003 = basis 100)

41 Focus: analyse per inkomencluster Evolutie van het maandelijks aantal gerechtigden op financiële hulp volgens cluster (grafiek)  contrastrijke evoluties het maandelijks aantal gerechtigden daalt voortdurend in de clusters van gemeenten met een hoog inkomen (IC4) sinds 2003 het maandelijks aantal gerechtigden stijgt sterk in de cluster van gemeenten met een laag inkomen sinds 2010 en 2011 na vijf opeenvolgende jaren van daling deze evoluties moeten in verband worden gebracht met de niet- toepassing van het spreidingsplan sinds 2007: de nieuwe asielzoekers waarvoor geen enkel centrum was aangeduid of die een centrum verlaten om familiale redenen richten zich vaker naar gemeenten met een laag inkomen hetzelfde geldt voor de regularisaties die betrekking hebben op personen die vaker aanwezig zijn in de gemeenten met een laag inkomen

42 Focus: analyse per inkomencluster Besluit Het verschil wordt groter tussen de gemeenten met een laag inkomen en de gemeenten met een hoog inkomen leefloon: groter verschil te wijten aan de snelle stijging van het aantal leefloners in de cluster van gemeenten met een laag inkomen financiële hulp: groter verschil te wijten aan de voortdurende daling van het aantal gerechtigden op financiële hulp in de gemeenten met een hoog inkomen, terwijl het sinds 2010 opnieuw stijgt in de cluster van gemeenten met een laag inkomen

43 Website http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/statistieken vraag@mi-is.be


Download ppt "Kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 2 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google