De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 november 2013 Van NME en LvDO naar “Duurzaam Door:..” competenties voor een circulaire economie Roel van Raaij, Ministerie EZ Secretaris Regiegroep NME/LvDO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 november 2013 Van NME en LvDO naar “Duurzaam Door:..” competenties voor een circulaire economie Roel van Raaij, Ministerie EZ Secretaris Regiegroep NME/LvDO."— Transcript van de presentatie:

1 5 november 2013 Van NME en LvDO naar “Duurzaam Door:..” competenties voor een circulaire economie Roel van Raaij, Ministerie EZ Secretaris Regiegroep NME/LvDO  DuurzaamDoor

2 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 2 Inhoud presentatie Internationale ontwikkelingen Decade for Education for Sustainable Development (UNECE, UNESCO) Expert group on indicators Expert group on competences andere internationale gremia : ENSI, OECD/ILO, EU Vertaling hiervan in Nederland: Duurzaamheid in het onderwijs (PABO) Parallel met beleid Top-sectoren en experimenten Govenance Nieuw Nederlands programma : DuurzaamDoor: sociale innovatie Recente Benelux conferentie : Competenties voor een Circulaire Economie ?

3 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 3 Internationale Context: Decade for ESD Wereldwijd: UNESCO Decade for ESD 2004 – 2014 Pan Europees : UNECE Strategy for ESD (www.unece.org/env/esd)www.unece.org/env/esd WAT – WAAROM - HOE – WIE – WANNEER: Inhouden, thema’s, vaardigheden, ‘educatie’ definiëren, actoren,.. Expert group on Indicators: ‘meten’ wat en hoe ? Hoe ordenen we inhouden en vaardigheden ?

4 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 4 Internationale Context 2 Ordenen van thema’s / inhouden (key-indicator 2.1.1) vs. vaardigheden (key-indicator 2.1.2) The Treasure Within (Jacques Delors) Learning to DO Learning to BE Learning to LEARN Learning to Live and Work together

5 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 5 Vervolg : Expert group on Competences Competences for Students Competences for EDUCATORS (+ recommendations for policy makers) ENSI (o.a. Willy Sleurs) : docenten competenties OECD/ ILO: Skills for Green Jobs EU : 21th Century Skills

6 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 6 Vervolg : Expert group on Competences Niet zozeer nadruk op INHOUDEN en THEMA’s (bijv. water, biodiversiteit, klimaat, voeding, energie, …..) Maar veel meer op PROCESSEN en VAARDIGHEDEN: (bijv. reflexiviteit, kritische vragen, interdisciplinair (samen) werken, systeemdenken, waarden-vorming, ICT vaardigheid, communicatie, internationalisering, interculturele vaardigheden, leren-leren, levenlang leren, leiderschap, verantwoordelijkheid, ondernemendheid, ….. Dilemma: Hoe leg je dan de verbinding met de inhoud van Duurzame Ontwikkeling ? En waar blijft Natuur- en Milieu Educatie ?

7 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 7 UNECE : competences in ESD Combinatie maken van kennis en inzichten; HOLISTIC APPROACH -Integrative thinking -System thinking, inclusivity -Dealing with Compexity ENVISIONING CHANGE -past, present, future -Inspiring engagement -Exploring alternative futures ACHIEVING TRANSFORMATION -Transformation of pedagogy -Change of learning systems

8 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 8 UNECE : competences in ESD Combinatie met ‘Learning to Do, Be, Learn, live and work together’.

9 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 9 Vertalen Competentie naar bijv. PABO De UNECE competenties zijn in NL ‘vertaald’ een aangepast naar de doelgroep Basis Onderwijs, en de opleiding voor hun ‘educatoren’ (PABO) “weten – doen – samenleven – zijn” Helicopter-view Weten dat het duurzaam kan Bijdragen aan een duurzame toekomst

10 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 10 Vertalen Competenties Het werkt ook in de praktijk ! Guus Geisen : Autopoiesis http://issuu.com/studio_lieke_weenink/docs/dp_competenties_losse_paginas ?e=0 http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis- 6PM.pdf

11 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 11 Vertalen Competenties Het werkt ook in de praktijk ! In het Hoger Onderwijs gaat het uiteraard veel verder. In NL is er ook Netwerk Duurzaam MBO http://www.duurzaammbo.nl/ En als opvolger van DHO ook ‘Het Groene Brein’ als partner van ‘De Groene Zaak” (200 meest innovatieve bedrijven) http://hetgroenebrein.nl/over-het-groene-brein/

12 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 12 Ondertussen !! Crisis, Crises en Kansen TOP SECTOREN De 9 vakgebieden waar NL denkt innovatief te zijn en economisch succesvol Duurzaamheid is een doorsnijdend thema (?!) 3-P en 3-O (neen, 5 O ) Overheid, Ondernemers, Onderzoek, de ‘gouden driehoek’ voor innovatie ZOEKTOCHT NIEUWE GOVERNANCE Planbureau voor de Leefomgeving: ‘De Energieke Samenleving’. (Hajer) Kansen voor de Groene Economie

13 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 13 Trends in NME/LvDO  Duurzaam Door Omslag van natuur  natuur+milieu  Duurzame Ontwikkeling  Circulaire economie Economische context meer centraal, naast bewustwording, kennis, gedrag EE  ESD, formal, informal, non-formal, education permanente Bewustwording, beleving, voorlichting, kennisbasis, participatie, CEPA, sociaal leren, sociaal instrumentarium  sociale innovatie Initieel leren, (mondiaal)burgerschap, competentieontwikkeling (economisch, sociaal), beroepscompetenties, burger(schap) competenties, LLL Doelgroep-denken naar stakeholder-denken “arrangementen aanpak”, Coalitie, Co-creatie, Cofinanciering

14 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 14 Trends in NME/LvDO  Duurzaam Door Aanbod vraag ? Neen, meer: agendaontwikkeling, articulatie, …. Spelen met schaalniveaus : internationaal – regionalisatie – lokale uitrol Verdieping / verbreding van inhouden/concepten Verdieping / verbreding van leren  sociaal instrumentarium Verdieping / verbreding van partners / stakeholders Verdieping / verbreding van rollen en functies (Of juist specialiseren)

15 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 15 Enkele karakteristieken 1: “Duurzaam Door: sociale innovatie voor een Groene Economie” Meerjarenprogramma 2013 – 2016 “sociale innovatie”, Competenties  beroeps- én burgerschapscompetenties ‘leren’ is een breder concept geworden, van kennisoverdracht  multi-actor processen, Instrumenteel én emancipatoir, participatie “Groene Economie” Beleidscontext: Topsectoren/HCA, Agenda Duurzaamheid, Agenda Burgerschap, Energieke samenleving, RIO + 20, (en onderliggende beleidstrajecten) PROGRAMMATISCH ! (Er is al zoveel, maar hoe verbinden we alles)

16 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 16 Enkele karakteristieken 2: “Duurzaam Door: sociale innovatie voor een Groene Economie” 1)Organiseren van ‘agenderen, programmeren, regisseren, …. 2)Organiseren van INHOUDEN – STAKEHOLDERS – PROCESSEN” 3)Duurzaamheidsnetwerken (lokaal/regionaal) en knooppunten 4)(kennis)infrastructuur, ICT, kwaliteit, professionaliseren Conseqenties: -onderwijs is geen doelgroep maar partner -Verschuivingen PO/VO naar ook beroepsonderwijs -Relatie onderwijs-arbeidsmarkt -Sociaal leren ipv. kennisoverdracht

17 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 17 Agenderen, programmeren, ….. -Welke Agenda -Wiens Agenda -‘Top Down’ : landelijke agenda’s,Topsector/HCA,Agenda Duurzaamheid, Provinciale agenda’s, EU,.. -‘Bottom Up’ : bedrijven, -NGO’s lokale overheid, Burgerinitiatieven En het mooie: het gebeurt tegelijkertijd ! -Energieke Samenleving -New Governance

18 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 18 Agenderen, programmeren, ….. Beter weergave van de realiteit ? Maar de vraag is : WIE is in staat die verbindingen te leggen EEN NIEUW ROL VOOR NME ?? ???

19 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 19 Verbinden, uitwerken, uitvoeren, reflecteren Een soort ‘Lemniscaat’ Agenderen Programmeren Verbinden uitwerken Activeren Uitvoeren Reflecteren Leren Good-Practices opschalen systeem verandering, transitie

20 En ook:

21 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 21 Ordenen en kiezen van inhouden 5 inhoudelijke thema's en 4 doorsnijdende processen Energie/ klimaat BIODIV. Water/ klimaat Materiaal/ grondstof/ afval Voedsel/ voeding onderwijsprocessen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Integrale gebiedsontwikkeling Duurzaam Produceren en Consumeren

22 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 22 Wie en hoe Stakeholders : Jeugd, binnen school, buiten school Burgers : consument, participant, co-creator Bedrijven (ook in relatie tot beroepsonderwijs en Leven Lang Leren) (en hiermee impliciet ook overheden en NGO’s) Arrangementen : inhoud en stakeholders georganiseerd Op basis van coalitie, co-creatie en cofinanciering (!) Decentraal en (soms) centraal Ontwikkelen, verbinden, opschalen Decentrale programmering door provincies, gemeenten en waterschappen – in dialoog met stakeholders - op basis van gezamenlijke agendavorming

23 Sociale Innovatie Sociale Innovatie (filmpje) voor een groene economie

24 West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Regionale netwerken Utrecht Eemshaven Veen Koloniën ??

25 René Account provincie Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Cees Ad/Theo Cees Provincies Ad/Theo

26 West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Regionale netwerken Rene Account provincie Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees Kennis- en Expertise Netwerk

27 West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Rene Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees Energie Voedsel Water Biodiversiteit Grondstoffen Kennis- en Expertise Netwerk Thema’s

28 Internationale Beleidsagenda’s West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Rene Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees KED Energie KED Voedsel KED Water KED Biodiversiteit KED Grondstoffen Kennis- en Expertise Netwerk Nationale Beleidsagenda’s Lokale Beleidsagenda’s

29 Internationale Beleidsagenda’s West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Rene Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees KED Energie KED Voedsel KED Water KED Biodiversiteit KED Grondstoffen Kennis- en Expertise Netwerk Nationale Beleidsagenda’s Lokale Beleidsagenda’s Instrumentarium

30 Internationale Beleidsagenda’s West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Rene Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees KED Energie KED Voedsel KED Water KED Biodiversiteit KED Grondstoffen Kennis- en Expertise Netwerk Nationale Beleidsagenda’s Lokale Beleidsagenda’s Instrumentarium Assen Onder nemers Onder zoek Onder wijs Over Heden van Onderop Contacten De Groene Zaak MVO NL Het Groene Brein GDO IPO Klimaatverbond UvW Groene Coalitie Urgenda Greenwish Netwerken GKC etc. Kennisnet etc. RUD’s Zie excel

31 Internationale Beleidsagenda’s West Brabant Almere H’meer Rivieren land Drecht- steden Nijmegen Twente Steden driehoek Assen Overijssel Zee- Wolde Rene Lidwien + Irma Tarsy Ad/Theo Irma + Lidwien Irma Utrecht Eemshaven Cees Ad/Theo Cees KED Energie KED Voedsel KED Water KED Biodiversiteit KED Grondstoffen Kennis- en Expertise Netwerk Nationale Beleidsagenda’s Lokale Beleidsagenda’s Instrumentarium Assen Onder nemers Onder zoek Onder wijs Over Heden van Onderop Contacten De Groene Zaak MVO NL Het Groene Brein GDO IPO Klimaatverbond UvW Groene Coalitie Urgenda Greenwish Netwerken GKC etc. Kennisnet etc. RUD’s Zie excel Internationale samenwerking

32 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 32 Beleidsontwikkeling op korte en langere termijn Per thema de context scherper krijgen, nader agenderen, bijv. n.a.v. HCA/Topsectoren, maar ook in de Regio. Bijv. Plan van het Noorden Partnerschappen zoeken en bevestigen Concretisering samenwerking en financiering Politiek: document en werkwijze ‘DuurzaamDoor’ 3 juli j.l. Tweede Kamer Afgestemd met vele stakeholders, bestuurlijke Regiegroep (Incl. IPO, VNG) Afgestemd met beleidsontwikkelingen (continue proces ) Omvang van financiering, interdepartementaal, interbestuurlijk Inzet begin 2013 voorzichtig met EZ middelen in nieuwe structuur Verdere afspraken interdepartementaal en met de provincies In ieder geval: aansluiten bij de enorme ‘energie’ in de samenleving voor een meer duurzame ontwikkeling.

33 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 33 Recente inhoudelijke ontwikkeling: Competenties voor Circulaire Economie Benelux conferentie oktober 2013: Systeemdenken, complexiteit, onzekerheid, pluriformiteit, (sociale) biomimcry, van bezit naar gebruik, TurnToo, Cradle to Cradle, eco-design, sluiten van de kringlopen, waarde(n) perspectief, nieuwe economische modellen, Business cases op basis van ‘waarde’ ipv. geld, interdisciplinair samenwerken, leiderschap, energieke samenleving, nieuwe Governance, creatief vermogen, Samen, coalities en cocreatie, Crowd funding, afval is grondstof, Urban Mining, ‘lease-broek’, ….

34 30 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 34 Competenties voor een Circulaire Economie ? Kansen voor NME ? Niets is zeker, dan de verandering !


Download ppt "5 november 2013 Van NME en LvDO naar “Duurzaam Door:..” competenties voor een circulaire economie Roel van Raaij, Ministerie EZ Secretaris Regiegroep NME/LvDO."

Verwante presentaties


Ads door Google