De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones

Verwante presentaties


Presentatie over: "nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones"— Transcript van de presentatie:

1 nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones
Link MKN – emissiegrenswaarden; Mengzones 1

2 Link MKN – emissiegrenswaarde
Reductieprogramma GS: vuistregels voor vergunningsadvisering: Sectorale norm (Sectorale); BBT-gerelateerde emissiegrenswaarden (BBT); Rapportagegrens of Bepalingsgrens in afvalwater (RG / BG); MKN of PNEC oppervlaktewater (MKN / PNEC); X * MKN of X * PNEC oppervlaktewater (X * MKN / PNEC); 1,5 * concentratie in afvalwater (1,5*C). 2

3 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG = absolute ondergrens Als er een officiële meetmethode in WAC is vastgelegd  RG, anders BG; emissiegrenswaarde in de vergunning nooit lager dan de RG / BG, tenzij IndCr lager dan RG  “zolang de RG boven de norm ligt, geldt de RG” 3

4 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG Sectorale = absolute bovengrens Emissiegrenswaarde voor GS nooit hoger dan de sectorale voorwaarde voor die stof. 4

5 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG BBT Sectorale = dynamische bovengrens Binnen een sector kunnen subsectoren gedefinieerd zijn, die verder kunnen gaan dan andere subsectoren; BBT-studies lopen voor op sectorale voorwaarden  meest recente info gebruiken. 5

6 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG IndCr / PNEC BBT Sectorale = normale ondergrens Onder het IndCr is een bedrijf niet vergunningsplichtig; Wanneer er geen IndCr is vastgelegd wordt C in AW vergeleken met PNEC; Deze waarde wordt vaak geadviseerd voor meest gevaarlijke stoffen. Voor deze stoffen is verdunning uit den boze  maximaal IndCr vergunnen. 6

7 7

8 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG IndCr / PNEC X * IndCr / PNEC BBT Sectorale = standaardwaarde X = verdunningsfactor = (Qwaterloop + Qeffluent) / Qeffluent  MENGZONE; Indien niets gekend over verdunning  10-voudige verdunning; Deze waarde wordt vaak geadviseerd voor “gewone” gevaarlijke stoffen. Voor deze stoffen kan verdunning in OW in rekening gebracht worden. 8

9 Vuistregel vergunningsadvisering
RG / BG IndCr / PNEC X * IndCr / PNEC 1,5 * C BBT Sectorale = standaardwaarde Bovengrens bij “gewone” gevaarlijke stoffen gehanteerd als 1,5*C < sectorale, BBT-waarden en 10*IndCr; Emissiegrenswaarden afstemmen op realiteit; Te grote pieken vermijden. 9

10 Onderlinge verhouding vuistregels
Waarden liggen niet vast t.o.v. elkaar; Met alle waarden rekening houden om tot een advies te komen. 10

11 Mengzones Mengzones – wat en waarom? Juridisch kader
Concrete invulling Conclusies 11

12 Mengzones – Wat en waarom?
Rechtstreekse lozing in OW Zone met overschrijding MKN = mengzone Doel: Meetpunten ter bepaling van de toestand van een OW-lichaam op de juiste plaats leggen; Beoordelen aanvaardbaarheid mengzone  rechtstreeks gekoppeld vaststellen effluentnormen. 12

13 Mengzones – Juridisch kader Europees
Art.4 RL 2008/105/EG: Mengzones kunnen worden toegelaten voor Europees genormeerde stoffen; Beperkingen: Mengzone beperkt tot omgeving lozing; MKN ontvangende waterloop niet in gevaar brengen; Rekening houdend met effecten op drinkwater, biota, sediment, zwemwater,… Mag geen afbreuk doen aan andere wetgeving (bvb. IPPC) Aanpak en methode omschrijven in volgende SGBP; Maatregelen om grootte mengzones te verkleinen. 13

14 Mengzones – Juridisch kader Vlaams
Art. 52 bis van DIW  mogelijkheid voor gebruik mengzones voorzien (ook voor andere gevaarlijke stoffen); Reductieprogramma GS: krijtlijnen vaststellen effluentnormen BBT steeds minimumkader; Uitgangspunt sanering aan de bron, progressieve vermindering en halen MKN; Ontbreken concrete debietsinfo: 10*MKN; Debietsgegevens beschikbaar: x*MKN, indien geen “meest gevaarlijke” én behoud goede kwaliteit. 14

15 Mengzones – Concrete invulling Europees
Gebruik niet ingeburgerd; Vooral NL en UK waren trekkers; Meeste andere landen: eenvoudige verdunningsregels of vuistregels; Uniformiteit verhogen  Europese Guidance - getrapt systeem. 15

16 Mengzones – Concrete invulling Europees
Trap 0: stoffen in afvalwater boven MKN; Trap 1: initiële screening obv debieten; Trap 2: vereenvoudigde mengzone met software; Trap 3: gedetailleerde berekening mengzone; Trap 4: onderzoeksstudie. 16

17 Mengzones – Concrete invulling Vlaams
Ervaring opdoen met software en concept mengzones; beschrijving van de aanpak in de SGBP (2015); ervaring opdoen in concrete dossiers; Genereren benodigde gegevens, zowel van bedrijven als overheid  momenteel vaak onvoldoende. 17

18 Mengzones – Concrete invulling Vlaams
Trap 0: stoffen in afvalwater boven MKN; Trap 0 bis: stof PBT-eigenschappen? Trap 1: initiële screening obv debieten; Trap 2: vereenvoudigde mengzone met software; Trap 3: gedetailleerde berekening mengzone; Trap 4: onderzoeksstudie. 18

19 Mengzones – Trap 0 en 0 bis Trap 0: Trap 0 bis:
Welke gevaarlijke stoffen in het AW? Welke boven MKN / PNEC? Basis = milieuvergunningsaanvraag Potentieel aanwezige GS boven MKN / PNEC – naar Trap 1 Trap 0 bis: Welke meest gevaarlijke stoffen in het AW? Geen mengzone toegepast 19

20 Mengzones – Trap 1 Trap 1: Triviale lozingen bepalen obv verdunning;
Bij zeer grote verdunning en relatief lage concentraties in effluent  aangevraagde lozingsconcentraties aanvaardbaar; Gelijkaardig aan beoordelingskader MER Relevante potentieel aanwezige GS – naar trap 2 Benodigde gegevens: Q10waterloop, Qeffluent, effluentconcentraties GS  Problemen met beschikbaarheid debieten in kleinere systemen 20

21 Mengzones – Trap 2 Trap 2: Stroomopwaartse concentraties
Duidelijk aanvaardbare en duidelijk onaanvaardbare mengzones bepalen o.b.v. beperkende criteria grootte mengzone (lengte en breedte); Excel-sheet. Relevante aanwezige GS met aanvaardbare en onaanvaardbare impact Extra benodigde gegevens: Dimensies lozingspijp (diameter en diepte) Dimensies ontvangende OW (breedte en diepte bij laagwater) Dimensies waterlichaam (lengte en breedte) Stroomopwaartse concentraties  Problemen met beschikbaarheid 21

22 Mengzones – Trap 3 en 4 Trap 3 en 4:
Enkel bij twijfel over aanvaardbaarheid; Onder impuls van het bedrijf in nauwe samenwerking met VMM; Zeer groot inzicht in de plaatselijke situatie en de eigenschappen van de geloosde stoffen vereist! 22

23 Mengzones – Conclusies
Hulpmiddel voor bepaling aanvaardbaarheid lozing; Europese afstemming en software goede zaak; Weinig ervaring bij overheid; Vaak onvoldoende gegevens; Samenwerking vereist. 23


Download ppt "nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones"

Verwante presentaties


Ads door Google