De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Land van duizend meningen 3.1-3.2: WO II; met recht een maatschappelijk breukvlak V AN H UNEBED TOT HEDEN – les 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Land van duizend meningen 3.1-3.2: WO II; met recht een maatschappelijk breukvlak V AN H UNEBED TOT HEDEN – les 12."— Transcript van de presentatie:

1 Land van duizend meningen 3.1-3.2: WO II; met recht een maatschappelijk breukvlak V AN H UNEBED TOT HEDEN – les 12

2 Oorlog als breukvlak? Nederland lag in puin –Wederopbouw was noodzaak Regering in ballingschap was sterk beïnvloed door de ideeën van –Keynes: ingrijpen in de economie –Beveridge: bouw sociaal stelsel ( van de wieg tot het graf ) –Drijfveer Nooit meer die Jaren Dertig De oorlogservaring leerde dat je als overheid de verplichting heb voor je burgers te zorgen –M.a.w. een taak in welzijn en welvaart

3 Economische vernieuwing Prijs- en loonpolitiek –Laag houden van.. Distributie van goederen –Als gevolg van de schaarste –Bonnenstelsel

4 Sociale vernieuwing Ontwikkeling van volkshuisvesting Noodwet Ouderdomsvoorziening –In 1947; in 1957 werd dit de AOW Professionalisering sociale zorg –Ministerie van Maatschappelijk werk (1952) –Grote greep van de overheid op de burger

5 Pacificatie in de politiek Gemeenschappelijk belang boven partijbelangen –Intentie tijdens de oorlog bij een aantal politici van verschillende huizen om na de afloop een Nederlandse Volksbeweging op te richten (NVB). Dit werkte niet zodat/doordat de zuilen toch terugkeerden –Wel komt de Rooms-Rode samenwerking van de grond Tussen de KVP [voorheen: RKSP] en de PvdA [voorheen: SDAP] Coalities tussen 1945-1958 Gestreefd werd naar een harmoniemodel, waarin de drie maatschappelijke partners elkaar vonden

6 Pacificatiegedachten nader bekeken Zoeken en benadrukken overeenkomsten i.p.v. de verschillen PvdA laat het klassenstrijdgedachtegoed varen Angst voor de “geest” van Troelstra verdwijnt bij andere partijen KVP accepteerde een actieve sociaal-economische politiek Weg naar samenwerking was geopend tot midden jaren zestig


Download ppt "Land van duizend meningen 3.1-3.2: WO II; met recht een maatschappelijk breukvlak V AN H UNEBED TOT HEDEN – les 12."

Verwante presentaties


Ads door Google