De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Middeleeuwen Les 10 – Betrekkingen tussen moslims en christenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Middeleeuwen Les 10 – Betrekkingen tussen moslims en christenen"— Transcript van de presentatie:

1 De Middeleeuwen Les 10 – Betrekkingen tussen moslims en christenen

2 Wat waren kruistochten?
H6:§7:p117-21 Wat waren kruistochten? Ruime betekenis oorlogen in naam van de Kerk tegen niet-christenen of ketters (afvalligen van de kerk) Katharen in Zuid-Frankrijk Duitse orde in Oost-Europa Engere betekenis oorlogen die westerse legers voerden met de moslims van de 11e (1096) tot en met de 13e eeuw (1271 laatste tocht, 1291 val Akko).

3

4 Achtergrond Sinds de 7e eeuw was Jeruzalem in handen van de moslims. Christenen en Joden leefden in betrekkelijk rist naast elkaar In het tweede deel der 11e eeuw werd het onrustig in het Midden-Oosten doordat de Seldsjoeken de macht van de Arabieren braken en overnamen In 1071 leed de Byzantijnse keizer een nederlaag tegen de Seldsjoeken. In 1091 deed Alexius I van Byzantium een oproep aan de paus om (meer) westerse huurlingen te sturen die tegen de Seldsjoeken in het Byzantijnse rijk konden vechten. De paus bedacht echter iets anders… In Spanje was de Reconquista succesvol van start gegaan. Waarom kon dit ook niet in het Heililge Land?

5 Oproep tot de Eerste Kruistocht
Paus in 1095 in Clermont: ‘Ga naar het Heilige Land, bevrijd het van de moslims en krijg vergeving van je zonden’ De paus had naast de bevrijding ook andere motieven: Landhonger edelen tegengaan (i.p.v. tegen elkaar te vechten kunnen ze beter tegen moslims vechten) Hereniging van de Grieks-Orthodoxe kerk met de Rooms-katholieke kerk (onder leiding van de paus uiteraard) Zijn macht tonen tegenover de keizers en de koningen in West-Europa

6 Deus lo volt!: Redenen voor mensen om te gaan
Bevrijding heilige plaatsen in het Midden-Oosten. Roem, rijkdom, avontuur Vergeving van de zonden. Macht (politiek / verovering gebieden) Wie gingen? Om uiteenlopende redenen: Hoge edelen (koningen, hertogen, graven) Lage edelen (arme ridders op zoek naar rijkdom of bezit) Gelovigen Gewone soldaten in dienst van een edelman Misdadigers Armen Geestelijken

7 Paus in Clermont

8 Op weg naar Jeruzalem Vanwege investituurstrijd weinig aanhang Duitsland, wel in Frankrijk. In 1097 arriveren westerse legers bij Constantinopel. Zweren keizer trouw, maar gaan vooral hun eigen gang. Beloofden gebied te heroveren voor de keizer, maar er werden b.v. eigen graafschappen gesticht

9

10 Inname Jeruzalem (1099) Uiteindelijk werd Jeruzalem ingenomen in 1099.
De bevolking (moslim, joods of christen!) vermoord. Met inname Jeruzalem Eerste Kruistocht eigenlijk meest succesvolle: herovering Jeruzalem en stichting Kruisvaardersstaten 8 volgende kruistochten vooral georganiseerd om behoud of herovering gebied in het Heilige Land.

11 Gevolgen Kruistochten
Stichting en ondergang Kruisvaarderstaten Graafschap Eddessa Prinsdom Antiochië Graafschap Tripoli Koninkrijk Jeruzalem) Progroms onder de joden in Europese steden als de kruisvaarders ‘langskwamen’. Nieuwe kennis geneeskunde, cijfers bouwkunde  verbetering burchten en kastelen) Geografie  de wereld is groter dan… Nieuwe goederen en uitvindingen Specerijen scheepsroer met scharnieren kompas Verbeterde beeldvorming over islamitische wereld (onder de westerlingen die zich in het Heilige Land vestigden) Er viel veel te leren van de Arabieren Er was ook wederzijds respect: Saladin en Richard Leeuwenhart, Frederik II en de sultan van Egypte, Al Kamil Definitieve breuk Grieks-orthodoxe en Rooms-katholieke kerk Handelbetrekkingen binnen het Middellandse Zeegebied werden geïntensiveerd.

12 Huiswerk Opdracht: Salahedin en Frederik II (HB, p120) (deze doen we niet; genoeg gedaan dit jaar ()


Download ppt "De Middeleeuwen Les 10 – Betrekkingen tussen moslims en christenen"

Verwante presentaties


Ads door Google