De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeroen van Merriënboer Themadag VOR-divisie ICT Saxion, Deventer, 19 januari 2006 Flexibilisering en de Paradox van de Keuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeroen van Merriënboer Themadag VOR-divisie ICT Saxion, Deventer, 19 januari 2006 Flexibilisering en de Paradox van de Keuze."— Transcript van de presentatie:

1 Jeroen van Merriënboer Themadag VOR-divisie ICT Saxion, Deventer, 19 januari 2006 Flexibilisering en de Paradox van de Keuze

2 Inhoud  Autonoom en vraaggestuurd leren in 4C/ID  Centrale rol van assessment  De paradox van de keuze  Voorbeeld ontwikkelingsportfolio  Vragen en discussie

3 Autonoom en vraaggestuurd leren in 4C/ID

4 Leertaken

5 Variatie

6 Taakklassen

7 Ondersteuning

8 Ondersteunende informatie

9 Procedurele informatie

10 Deeltaakoefening

11 Nivo 1 - vraagsturing  vraaggestuurde deeltaakoefening  “getriggered” vanuit de leertaken  relatief eenvoudig te implementeren vaak eenvoudig individueel aan te bieden drill-and-practice COO op computer in de hoek van de klas applicatiecursussen, re-animeren, presentatie- vaardigheden etc.

12 Nivo 2 - vraagsturing  vraaggestuurde ondersteunende info  “getriggered” vanuit leertaken of taken die zich voordoen in de praktijk  veel lastiger te implementeren ad-hoc samenstellen van groepen ad-hoc samenstellen van inhouden

13 Nivo 3 - vraagsturing  vraagsturing heeft direct betrekking op de leertaken  getriggered vanuit: huidige competentienivo van de student gewenste competentienivo van de student  vereist assessment en/of beoordeling! door docent/school, of door de student zelf (self-assessment)

14 Centrale rol van Assessment

15 Assessmenttaken assessmenttaken

16 Protocol Portfolio Scoring Vier kenmerken:  methodenmix  standaardset beoordelingscriteria  absolute standaarden  beslissing Straetmans, G., Sluijsmans, D., Bolhuis, B., & van Merrienboer, J. (2003). Integratie van instructie en assessment in competentiegericht onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21(3), 171-197.

17 1. Methodemix  “valid assessment of professional competence has proven to be an elusive goal. Objective test items are criticized as being unrealistic and therefore invalid. Direct observation tends to be unreliable and therefore invalid. Simulations share both of these flaws to some extent. Basically, you can’t win” (Kane, 1992)  dus: zorgen voor een scala aan assessmentvormen

18 2. Standaardset beoordelingscriteria  alle bewijsstukken dezelfde beoordelingsgrondslag om op te mogen tellen  evenwicht tussen globaal en specifiek

19 Routinematige aspecten  ongeacht de taak wordt de vaardigheid m.b.t. deze criteria op dezelfde wijze gedemonstreerd/toegepast typen periodiek stelsel scheikunde formules

20 Probleemoplosaspecten  afhankelijk van de taak wordt de vaardigheid m.b.t. deze criteria gedemonstreerd/toegepast systematische probleem aanpakken (SAP: waaraan moet het probleemoplosproces voldoen?) bijv. diagnose stellen

21 Attitude-aspecten  op tijd komen  vriendelijke benadering  netjes gekleed  wijze van samenwerken  communicatieve aspecten

22 3. Absolute standaarden  heeft de student de betreffende competentie op het moeilijkheidsniveau van de taakklasse verworven?  assessoren bepalen de standaard voor een competentie = het minimum dat behaald zou moeten worden bij een beginnende beoefenaar

23 4. Beslissing nemen  horizontale evaluatie: in welke mate wordt aan alle aspecten over de hele competentie gezien voldaan  verticale evaluatie: in welke mate wordt aan de afzonderlijke aspecten voldaan, gemeten met een aantal verschillende assessmentvormen

24 Rol PPS  basis voor advisering om zo de samenhang in het curriculum te waarborgen bij interpreteren van assessments (feedback) bij selecteren van leertaken (feedforward)

25 Flexibilisering en de Paradox van de Keuze

26 Studentsturing over taakselectie PORTFOLIO TAKENBAK ADVIES taakselectie door student Taakuitvoering(Zelf)Beoordeling Taakkenmerken Prestatie op taak Mentale inspanning Tijd Zelfstandigheid Selectie-vaardigheid

27 Takenbak: Collectie leertaken  elke student zijn eigen curriculum i.p.v. één curriculum voor elke student taken geordend naar moeilijkheid in taakklassen per taakklasse: taken met verschillende niveaus van ondersteuning en begeleiding per taakklasse en ondersteuningniveau: taken die verschillen op kenmerken waarop ze ook verschillen in de “echte” wereld (variatie)

28 Paradox van de keuze Aantal taken Satisfactie beginner gevorderde

29 (Zelf)beoordeling Hoe naar autonoom leren?  naast ontwikkeling van inhoudelijke competenties, ook hogere-orde competenties zoals self-assessment  advisering en begeleiding is strikt noodzakelijk om de samenhang en competentie-ontwikkeling te waarborgen (3 de nivo) advies bij samenstellen en interpreteren van gegevens uit het portfolio Bepalen van subset van taken waaruit gekozen kan worden (N) advies bij selecteren van leertaken

30 Hoe ging het Wat zijn mijn verbeterpunten Terugblikken Aan welke verbeterpunten werken Met welke taken Vooruitplannen Advies op basis van gestructureerd ontwikkelingsportfolio

31 Portfolio kapper-in-opleiding (Wendy Kicken, OUNL i.s.m. ROC ASA A’dam)

32

33

34

35

36 O V G K H: Onvoldoende, Voldoende, Goed, Kijkopdracht, Hulp geboden (K full-support of half- support ontvangen, H gevorderde leerlingen heeft beginneling half-support gegeven)

37

38

39 Discussie Risico’s van vraagsturing Assessment en portfolio is sleutel tot flexibilisering Sterk vereenvoudigd door slim ICT gebruik Massa-individualisering….

40 Vragen


Download ppt "Jeroen van Merriënboer Themadag VOR-divisie ICT Saxion, Deventer, 19 januari 2006 Flexibilisering en de Paradox van de Keuze."

Verwante presentaties


Ads door Google