De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Digitale Universiteit Innovatie en Transformatie van onderwijs met ICT via samenwerking van hoger onderwijs instellingen Wil Verreck programmamanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Digitale Universiteit Innovatie en Transformatie van onderwijs met ICT via samenwerking van hoger onderwijs instellingen Wil Verreck programmamanager."— Transcript van de presentatie:

1 De Digitale Universiteit Innovatie en Transformatie van onderwijs met ICT via samenwerking van hoger onderwijs instellingen Wil Verreck programmamanager w.verreck@digiuni.nl

2 Presentatie - naam Partners in de Digitale Universiteit Wetenschappelijk Onderwijs: Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Universiteit Twente Open Universiteit Hoger Beroeps Onderwijs: Hogeschool InHolland Fontys Hogescholen Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Amsterdam Saxion Hogescholen Hogeschool van Rotterdam

3 Presentatie - naam Structuur DU in 2004

4 Presentatie - naam Programma’s en Projecten 2001 Drie ontwikkelprogramma’s na medio 2001 (M€ 9) : - Ontwikkeling van online leermaterialen voor: economie, rechten, e-business, lerarenopleiding - Instrumentatie van het leerproces door: digitaal portfolio, virtueel bedrijf, kennistoetsen lerarenopleidingen tweedegraads, basisonderwijs - Expertiseopbouw & verspreiding expertisecentrum: diverse projecten voor opleidingsmanagers, staf, onderwijskundigen (implementatie, visie, enz.); opzetten van scholingstrajecten Elektronische LeerOmgeving (ELO) Exploitatie via een Educational Service Provider (ESP)

5 Presentatie - naam Programma’s en Projecten 2002 Ontsluiting van bestaand materiaal (M€ 2) versnellingsactie, naast doorlopen programma 2001 Doel: ontwikkeling/aanpassing van (deels) bestaande zaken Totaal 16 projecten: 9 k€ 200 voorbeelden: - interactieve videocase bedrijfsinnovatie - online leermodule milieu-effect rapportage - onderwijsweb kennistechnologie - Nederlandse cultuurgeschiedenis - data analyse - methodisch en efficiënt wetensch.informatie zoeken - streaming media voor digitaliseren hoorcolleges

6 Presentatie - naam Programma’s en Projecten 2003 Programmalijnen in Meerjarenplan (M€ 8.5): - Digitale leermaterialen - Digitaal toetsen, assessments, portfolio - Leren & begeleiden op afstand: duaal, virtueel, internat. - Expertise opbouw en verspreiding Twee rondes voorstellen, start projecten in februari en mei 9 van 28 outlines goedgekeurd in januari 2003 14 van 34 outlines goedgekeurd in maart 2003 Totaal 23 nieuwe projecten in de definitiefase Veel gericht op expertise, instrumenten en concepten Weinig op nieuwe leermaterialen: 4

7 Presentatie - naam Programma’s en Projecten 2004 Programmalijnen en nieuwe projectsoorten (k€ 8.000): Domeinprogramma’s, schakelprogramma’s, kleine projecten (verkennend, risicodragend) 26 projecten (van 60 outlines) starten vanaf januari 2004: 3 opleidingsgerichte programma’s (sector, domein) 3 schakelprogramma’s 8 projecten gericht op nieuwe leermaterialen opnieuw veel expertise, instrumenten en concepten

8 Presentatie - naam Programma’s en Projecten 2005 Transformatie van opleidingen als nieuwe focus (k€ 8.500): resultaat van strategiediscussie programma met soorten programma’s en projecten: A transformatie: opleidingen centraal B domeinoverstijgend, expertise, kleine projecten C implementatie Proces: ideeënronde: 126 voorstellen, 44 geaccepteerd voor outline en 35 ingediend plus 10 voor het programma bedrijfskunde en economie plus 12 inmiddels al gestart in het programma informatica Advies 30.11Besluit 8.12

9 Presentatie - naam Conclusies over ontwikkelingen in de programmering De programmering in hoofdlijnen over de jaren heen: 2001grote projecten zonder structuur en inbedding 2002opportunistisch en ad hoc zonder basis 2003multi-projecten in algemene programmalijnen 2004idem, maar meer diversiteit in projecttypen, eerste domeinprogramma’s en meer accent op opleidingen 2005opleidingen als focus, daarnaast projectmogelijkheden voor domeinoverstijgend, expertise, e.a., implementatie 2006??? domeinprogramma’s en instellingsprioriteiten, domeinoverstijgende en verkennende projecten, expertise tenderen waar die nog ontbreekt

10 Presentatie - naam Conclusies over het proces samenwerken voor toegevoegde waarde Plussen en minnen over verleden, heden en toekomst: + Flexibel programmeren: samenwerken is bewegen + Opleidingen als focus: ontwikkelen van producten en diensten voor vraaggerichte omslag van onderwijs + Exploitatie is eis: gebruik en onderhoud, dan ev. implementatie + Factor in transformatieontwikkeling van de partners +/- Eisen en specificaties ontwikkelen voor ict-systemen is akkoord, maar niet het ontwikkelen van de systemen zelf voor exploitatie - Geen subsidieverstrekkende instantie - Minder besteden aan ontwikkeling (onderwijskundige) expertise - Geen projecten voor één partner of die al zijn gedaan - Geen projecten die intern afgevallen zijn - Geen opportuniteit voor werkgelegenheid van medewerkers


Download ppt "De Digitale Universiteit Innovatie en Transformatie van onderwijs met ICT via samenwerking van hoger onderwijs instellingen Wil Verreck programmamanager."

Verwante presentaties


Ads door Google