De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theo Bachet HEAO BI MIT 1997 BPMIT 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theo Bachet HEAO BI MIT 1997 BPMIT 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Theo Bachet HEAO BI MIT 1997 BPMIT 2008

2 Project 3F interdepartementaal
KFI model-> processen landschap ->subprocessen SAP activiteiten

3 Projectsucces meetbaar?
Is projectsucces bij softwaresysteem ontwikkeling meetbaar?

4 Doel van mijn afstudeeronderzoek is tweeledig:
Ten eerste, te onderzoeken welke belangrijke kritieke factoren bepalend zijn voor het succes van ICT projecten. Ten tweede sterke verklarende indicatoren te vinden waarmee de kans op projectsucces zichtbaar gemaakt kan worden.

5 Aanleiding: Teun van Aken

6 Waarom is het ene project zoveel succesvoller dan het andere?

7 Verklaring modelcomponenten
Project Management Attitude waarvoor in hoofdstuk 4 een vier-dimensionale schaal (de PMA-schaal) is ontwikkeld B Grijpbaarheid waarvoor in hoofdstuk 5 een Grijpbaarheidsschaal is ontwikkeld op basis van "aantal partijen", "aantal disciplines" en "tastbaarheid"; C Gebruik van instrumenten waarvoor in hoofdstuk 6 een geordende lijst van instrumenten is ontwikkeld D Projectsucces, de afhankelijke variabele waarvoor in hoofdstuk 2 een actorendefinitie is gekozen ten behoeve van een tevredenheids-schaal;

8 Verwachtingen A Positieve Project Management Attitude bevordert Projectsucces; B Positieve attitude zal in ongrijpbare projecten bevorderend zijn voor Projectsucces, meer dan in grijpbare projecten; C tussen Gebruik van instrumenten en Projectsucces; (Er) wordt geen relatie verwacht D Gebruik van instrumenten heeft tezamen met een positieve attitude een positief effect op projectsucces, bij een negatieve attitude daarentegen niet.

9 Model van Van Aken bruikbaar vanuit het perspectief van organisatie volwassenheid?
Duidelijk is te zien om welke variabelen ( A-D) het gaat en om welke samenhangen(1-4). De te onderzoeken hypotheses luiden als volgt: er is een directe, positieve, relatie tussen ICT volwassenheid als onafhankelijke variabele en Projectsucces, de afhankelijke variabele; er is een interactie-effect van ICT volwassenheid en Aard van de projecten op Projectsucces er wordt verondersteld dat er een relatie bestaat tussen Instrumentgebruik en succes; er is een interactie-effect van succes en Instrumentgebruik op Projectsucces, in de zin van ICT volwassenheid en instrumentgebruik. Anders geformuleerd: ICT volwassenheid is een belangrijke verklarende factor voor Projectsucces, Vooral bij zachte projecten, Instrumentgebruik is een verklarende factor voor succes, Alleen in de zin van ICT volwassenheid en instrumentgebruik.

10 Aangepast onderzoekmodel:
ICT Volwassenheid

11 Literatuur onderzoek Projectsucces nog steeds actueel
Kennis over projectsucces kan bijdragen omdat: Er grote Invloed van Toevalligheden is op IT projecten Succes en falen afhangt van complexe cruciale factoren IT context niet stabiel is door snelle ontwikkelingen de impact groot is van het project resultaat op gebruikers

12 Perspectieven op projectsucces tot heden
Succes-Componenten (Pinkerton, 2003) Management succes – proces, tijd, geld, kwaliteit en functionaliteit Product succes – eindproduct, toegevoegde waarde voor de eindgebruikers en gebruikers tevredenheid. Projectsucces = projectmanagement succes + project product succes. (Baccarini, 1999)

13 The Delone and McLean Information System Succes model
100 artikelen een grote reeks Informatie systeem succes metingen Geintegreerd perspectief samengebracht in 6 dimensies: 1. Systeem kwaliteit 2. Informatie kwaliteit 3. Informatie gebruik 4. Gebruikers tevredenheid 5. Persoonljke impact 6. Organisatie impact Eenvoudig, erkend, evenwichtig en herbruikbaar

14 The Delone and McLean Information System Succes model

15 Actoren - belanghebbenden

16 Eerste stap: in kaart brengen en toetsen aan de praktijk van :
Context bepaalde - 1. kritieke projectsucces factoren 2. kritieke projectsucces indicatoren

17 Lemniscaatmethode Doelen Middelen Feiten Visie percepties

18 Projectmatig werken?

19 veranderen

20 Strategie klok- productlevenscyclus

21

22 ICT Volwassenheid? Welk model?
PMOV project management volwassenheid modellen – meestal niet wetenschappelijk onderbouwd. Ontwikkeling komt overeen met model van Delone en McLean. Klassiek model –tijd, geld, kwaliteit Modern model- PMBOK, Prince – fitness for use Strategisch model- CMM- Managing succesful programmes MSP,- fitnets for purpose Veelzijdig model- komt nog ? (Tanaka,20xx)

23 Conclusie Uit wegwijzer voor modellen voor organisatie volwassenheid bij projectmanagement: Organisaties kunnen PMOV’s gebruiken als streefmodel Of als referentiemodel voor het definieren van hun eigen streefpunten

24 vervolg Veelzijdig model? Iedere actor zijn eigen succes ?
Welke KPSF ? Welke KPSI ? Zo eenvoudig mogelijk met meeste validiteit


Download ppt "Theo Bachet HEAO BI MIT 1997 BPMIT 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google