De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio Eindhoven, 12 februari 2009 Alice Gorissen Programmamanager Hogeschool Zuyd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio Eindhoven, 12 februari 2009 Alice Gorissen Programmamanager Hogeschool Zuyd."— Transcript van de presentatie:

1 EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio Eindhoven, 12 februari 2009 Alice Gorissen Programmamanager Hogeschool Zuyd

2 Punten van aandacht:  Provincie Limburg en Gemeenten  Hogeschool Zuyd  Innovatie als strategisch proces  Samenwerken in de regio  Ervaringen  Opbrengsten  Valkuilen

3 Provincie Limburg De ‘Versnellingsagenda’ met als speerpunten:  Chemie & Materialen  High Tech Systems  Health Care & Cure  Nieuwe Energie  Agro, Food en Nutrition

4 Gemeenten in Zuid-Limburg Sectorplannen met o.a. als speerpunten:  Procestechniek (Licence to Operate)  Zorg (Zorg Academie)  Nieuwe Energie LEERWERKLOKETTEN & MOBILITEITSCENTRA Werkgevers voorzien van competente medewerkers

5 Voorbeeld opzet sectorplan Parkstad Zorg, onderwijs & arbeidsmarkt met 5 pilots:  INSTROOM uit onderwijs (vmbo-mbo-hbo)  INSTROOM volwassenen (nieuw potentieel)  DOORSTROOM, binden en boeien van personeel  EVC Centrum ZORG inrichten  PR en IMAGO

6 Hogeschool ZUYD in CO-CREATIE Deelname aan activiteiten/projecten: Duurzaam doorwerken (HRM dienstverlening) Sectorplan Procestechniek Sectorplan Zorg  Zorg Academy Limburg Leisure  Leisure Academy De wijk van morgen (energiezuinig bouwen) Etc…… etc.

7 EVC Erkennen Verworven Competenties Komt in elke ACTIVITEIT / PROJECT voor EBC Erkennen Benodigde Competenties speelt als vraagsturing vanuit de sectoren ook steeds een rol

8 Belang EVC  Honoreren van leerwegonafhankelijk leren  Het ErVaringsCertificaat als officiële erkenning  Bewustwording bij onderwijs rondom HRM  Koppelen opleiden aan HRM van organisaties  Schakelen tussen vraag en geboden diensten  Leveren van maatwerk  Bevorderen van leren op de werkplek (MWL)

9 Doorgroei van HsZuyd van  Opleider Richting PARTNER in  Loopbaanontwikkeling van het individu  Personeels- en organisatieontwikkeling

10

11

12 Business innovatie als strategisch proces Core business (Horizon 1) Reguliere onderwijs/bachelor markt Opkomende businessactiviteiten (Horizon 2) Fase van innovatie op basis van businesscases. Lectoraten, onderzoek, masters, EVC Waardevolle ideeën omzetten (Horizon 3) Prototypes, pilots, met oog op verbreding producten-/dienstenportfolio op de langere termijn

13 Business innovatie als strategisch proces Horizon 3 Ideeën omzetten in levenskrachtige opties Opmerkingen: Innovatieve activiteiten zijn: Niet planmatig aan te sturen (businesscase) Moeilijk te ramen qua kosten en opbrengsten Faciliteren in plaats van aansturen

14 ´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´ Met 4 programmalijnen  1. Vermarkten van diensten & producten  2. Onderwijs in co-creatie  3. Organisatie Ontwikkeling  4. Interregio- en Euregionalisering Continue aandacht voor  Communicatie en verspreiding, extern en intern  Professionalisering, leernetwerk en onderzoek  Cultuurverandering

15 ´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´ Samenwerking en co-creatie met bedrijfsleven  HO rondom EVC/MWL (DaZZ)  Regionale onderwijsinstellingen (LLL Limburg)  Euregionale onderwijsinstellingen (GOLEWE)  Participatie in de leerwerkloketten  Participatie in de mobiliteitscentra

16 ´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´ IMPACT op  Benadering doelgroepen HsZuyd  Producten-/dienstenportfolio  Bedrijfsvoering en inrichting (Organisatie Ontwikkeling)  Competenties medewerkers  Intensieve samenwerking met externen  Afstemming en intensieve samenwerking intern

17

18 Casus ´LevenLang Leren Limburg´ Krachtenbundeling van onderwijsinstellingen richting (Limburgse) markt Samenwerking met  Gemeenten, UWV-CWI  Kenniscentra/COLO  Organisaties  Projecten, die werken met EVC en sectoren

19

20 Casus ´LevenLang Leren Limburg´ Resultaten  1. Servicecentrum EVC & EBC & ePortfolio  2. Afgestemd en transparant EVC instrumentarium  3. Transparant en afgestemde doorlopende leerlijnen  4. Uitwisselbaar ePortfolio  5. Loopbaanontwikkeling  6. Onderzoek en structurele kennisuitwisseling

21 Casus ´Leisure Academy´ Samenwerking met  9 scholen (vmbo-hbo) en 9 bedrijven uit de leisure  Kenniscentra Kenwerk Resultaten  1. Centrum voor loopbaanconstructie (instroom)  2. Individueel en integraal loopbaanleren (doorstroom)  3. Centrum voor toetsing en beoordeling (uitstroom)  4. Onderzoek maakt deel uit van het project

22 Ervaringen  Vraagt veel voorinvestering en lange adem  Er is geen traditie in samenwerken  Samenwerken wordt als zeer waardevol ervaren  Relevant = sturen op snelheid, doorlooptijd, taal, belangen  Weinig tot geen HRM/HRD beleid  Krapte-overschot aan medewerkers ad hoc op de agenda  Werkgevers vaak korte termijn belang/handelen  Belangrijk is een win/win situatie creëren  Subsidie is vaak een belangrijke randvoorwaarden

23 Opbrengsten  Structureel contact tussen uitvoerders  afnemers  (Stuur)groep richting arbeidsmarkt (initiëren en stimuleren)  Leerwerkloket kan uitgroeien tot regionale ontmoetingsplek  Afstemming op een breed gebied (van acquisitie t/m …..)  Transparante eenduidige aanpak  Bouwen aan een duurzame hr-infrastructuur  Meedoen = kennis verwerven  Bezinning over je rol als HBO binnen de regio!

24 Valkuil en  Oog voor KOSTEN  BATEN  HBO opbrengsten streng bewaken HBO = luxe probleem  Baten zijn niet alleen financiële opbrengsten Mee blijven groeien:  Steeds weer opnieuw je bezinnen op je inbreng  Steeds alert zijn op het creëren van meerwaarde


Download ppt "EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio Eindhoven, 12 februari 2009 Alice Gorissen Programmamanager Hogeschool Zuyd."

Verwante presentaties


Ads door Google