De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst
Samen op weg naar passend onderwijs voor alle kinderen in ons “kindcentrum plus”. Welkom !!!

2 Waar, hoe en in welke mate schuiven
we deze afbeeldingen over of in elkaar ?

3 Een mens groeit naarmate hij zijn doel hoger stelt.
Onze visie. We streven naar een veilige leef- en leergemeenschap, waar kinderen zich geborgen voelen en waar ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo hun talenten kunnen ontplooien. We doen dat door een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen. Op die manier kunnen we kinderen meer ontwikkelkansen bieden dan elk van de bij ons kindcentrum betrokkenen op zich. Een mens groeit naarmate hij zijn doel hoger stelt.

4 Wat deelden we al. open sfeer
kinderen voelen zich veilig en op hun gemak kinderen zijn ontspannen regels en afspraken op beide scholen zijn duidelijk kindgericht onderwijs coöperatief, ontwikkelingsgericht en thematisch leren gebruiken van mind-maps en meervoudige intelligentie praktijklessen (techniek, natuur, koken, sport) De antwoorden bevinden zich in deze kamer.

5 Enkele beelden.

6 Onze Missie. passend, boeiend, en betekenisvol onderwijs
in een krachtige, uitdagende en uitnodigende leeromgeving met een aanbod vanuit een dynamisch ontwikkelingsperspectief dat gericht is op behoeften en mogelijkheden van alle kinderen met leren van en met elkaar (organisatiebreed) ouders zijn onze educatieve partners Wie bergen wil beklimmen, kan zich niet op de vlakte houden.

7 Elementen Schoollandschap.

8 Hoe ? werken in units leef-, leer- en werkgemeenschap
wellicht andere lestijden (continu) bao en sbo kinderen bij elkaar in een unit met wisselende rollen voor ons personeel gebaseerd op basisgroepen met een aandachtsplan per leerling zowel voor de zwakkeren als de talenten vanuit de betrokkenheid van alle partners kinderopvang, buurt, fysio/logop, pspz, Door het onmogelijke te zoeken, loop je het mogelijke voorbij.

9 Slim (Fit) veranderen. kwaliteit van het onderwijs verhogen
doorbreken jaarklassensysteem werken in grotere organisatie-eenheden dan groep werken in teams minder “leerkrachten” inzetten maar meer andere “functionarissen” Wees niet bang om voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

10 Ontwerp Unit. Weten ligt in de kennis van de vraag, niet in het antwoord.

11

12 Ons Groeidocument. Visie, missie en mogelijke aanpak zijn
verwoord in een groeidocument. Nog nader te onderzoeken vragen werden ontleend aan inhoud van dit document. Hij die nergens naartoe gaat, komt daar over het algemeen terecht.

13 Enkele Vragen. Hoe wordt onze pedagogische huisstijl ?
Wat kenmerkt ons boeiend leren ? Hoe stemmen we het onderwijs op de scholen op elkaar af ? Werken in units wat is dat en wat betekent het voor mij ? Wat kunnen we nu al samen ondernemen ? Hoe ziet ons toekomstige gebouw eruit ? Kunnen we alle kinderen wel op maat bedienen ? Blijft er voldoende veiligheid ? Enkele Vragen. They who dare to teach, must never cease to learn.

14 Inrichten Leergroepen.
op belangstelling naar dynamiek op vertegenwoordiging getalsmatig Hoe mooi ook de strategie, af en toe moet je naar de resultaten kijken.

15 Onze leerweg: 1 Bestuursbureau 2 CvB 3 Directie De Peelhorst 4 Directie Meuleveld 4a Edelstein 5 Samen-spel 6 Ontwikkelgroep annex veranderteam en projectteam Slim Fit 7 Leer- groep 8 Leer- 9 Leer- 16 Leer- 24 Ondersteuning primair en secundair proces 17 Pilot 18 Pilot 19 Pilot 23 Pilot

16 Rol ontwikkelgroep. De werk- en denkrichting van de leergroepen bundelen naar het gezamenlijke doel. Leren van en met elkaar: hoe geeft je sturing aan het proces in de leergroep en aan het leren op de werkvloer ? De bewustwording en het vaststellen van het leren van en met elkaar. Je kunt geen ravijn oversteken in twee kleine stapjes.

17 Leren en werken: “do to learn”
Dromen gaan vooraf aan ieder nieuw begin.

18 Leergroepen vinden en ontdekken elkaar.
identiteit en groepsplan units en gebouw wat kan samen en units aanvankelijk lezen en taal minder pilots, meer diepte Je reist de wereld af op zoek naar wat je nodig hebt, en vindt het bij thuiskomst.

19 Actuele Activiteiten. aanvankelijk lezen afstemmen
zowel stap voor stap als vanuit een rijk aanbod samen werken in een unit 7-8 wat vraagt werken in een unit en wat levert het op wat doen we nu al samen ? kleinschalige samenwerking op allerlei gebied

20 De volgende stap. pilots: werken in units/taal en lezen
zowel breed als diep expliciet leren leren interne en externe communicatie aandacht voor zorgen: kunnen wij dat wel ? is er voldoende veiligheid ? Wijsheid is willen wat je krijgt.

21 De rol voor de ouders: van informatie naar betrokkenheid
van betrokkenheid naar educatieve partner Warmte vergt jaren van groei.

22 Interne en externe communicatie:
De link naar onze DLO ! Deze Digitale Leer Omgeving speelt vanaf nu een belangrijke rol in onze interne en externe communicatie.

23 Vragen ? welke reacties roept de schets van onze
ontwikkeling bij jullie op ? wat betekent dit project voor de ontwikkeling van PASSEND ONDERWIJS binnen Noord-Limburg of Horst a.d. Maas ?

24 Bedankt voor jullie aandacht en betrokkenheid…..
Conferentie “Passend Onderwijs” in Noord-Limburg, 20 april


Download ppt "Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst"

Verwante presentaties


Ads door Google