De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans."— Transcript van de presentatie:

1 Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

2 Blended learning - Steven Verjans Pagina 2 I f w e a r e g o i n g i n t h e w r o n g d i r e c t i o n, t e c h n o l o g y w i l l g e t u s t h e r e F A S T E R ! A. Haddad, “technologies for education”

3 Blended learning - Steven Verjans Pagina 3 Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? –Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen –Nieuw is specifieke aandacht voor e-didactiek Moet ik bang zijn voor blended learning? –Neen Moet ik iets met blended learning? –Waarschijnlijk wel, ja Waarom? –Belangrijke nieuwe mogelijkheden

4 Blended learning - Steven Verjans Pagina 4 Programma Technologie verandert het onderwijs? Wat is blended learning? –Waarom zoveel aandacht voor blended learning? Blended learning 1.0 of 2.0? ( + voorbeelden) –Hoger onderwijs tussen twee werelden Blended learning ontwerpen

5 Technologie verandert het onderwijs? 1922 1945 1960 1975 1995

6 Blended learning - Steven Verjans Pagina 6 Wat is blended learning? Verschillende mogelijke definities. (zie Fransen 2006a) –Een combinatie van face-to-face en online leren. –Een mix van verschillende media en gereedschappen –Een mix van verschillende didactische strategieën

7 Blended learning - Steven Verjans Pagina 7

8 Blended learning - Steven Verjans Pagina 8 Werkdefinitie ’Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om de –distributiewijze van leerinhouden, –vormen van communicatie, –didactische strategieën en –soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan.’ (Fransen, 2006a, p.29)

9 Blended learning - Steven Verjans Pagina 9

10 Blended learning - Steven Verjans Pagina 10 Waarom (nu) zo veel aandacht voor blended learning? Omdat ons publiek verandert? –Consument vs. co- producent –Generatiestudent vs. levenlang lerende Omdat de leercontext verandert? –Kennis is overal –Specialisatie Omdat er een belangrijk basisingrediënt is bijgekomen –Het (sociale) internet

11 Didactisch model?

12 Blended learning - Steven Verjans Pagina 12

13 Blended learning - Steven Verjans Pagina 13 Leren 1.0 (Formeel leren) Kwaliteit / certificering / diploma Geslotenheid / structuur Expert-gedreven– focus op individuele prestaties Wij beslissen voor jou – wij weten wat jij moet weten / kennen ICT = vaak gewoon andere manier van uitleveren

14 Blended learning - Steven Verjans Pagina 14 Blended learning 1.0 Powerpoint slides gebruikt tijdens hoorcollege Digitale versie van syllabus Lesopnames Achtergrondmateriaal of illustratief materiaal Online formatieve testen Inzenden van werkstukken Discussieforum (gesloten) FAQ

15 Blended learning - Steven Verjans Pagina 15 Voorbeelden van studenten uit eigen cursus Before –Bekijken instructievideo’s –Beoordelen goede en slechte voorbeelden (+ discussie) During –Bespreking voorbeelden – verdieping discussie –Inoefening vaardigheden After –Reflectie – lessons learnt –Voorbereiden praktijktoets

16 Blended learning - Steven Verjans Pagina 16

17 Didactisch model?

18 Bron: http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/4142

19 Blended learning - Steven Verjans Pagina 19 Leren 2.0 (Informeel) Ervaringsgericht / werkplekleren Openheid naar maatschappij / minder structuur Student-gedreven – focus op groepsleren We bepalen samen wat er geleerd wordt – Niemand kan alles weten ICT – Gebruik maken van Web 2.0 middelen Buiten grenzen van (hoge)school

20 Blended learning - Steven Verjans Pagina 20 Blended learning 2.0 Samen online werken aan opdracht op open platform Lesopnames van anderen gebruiken als vergelijking Externe experts via web- of videoconferentie Online vragenuurtje met expert (chat) Online social bookmarking Publiceren van werkstukken en reflecties (blog) Participatie in professionele open discussiegroepen (LinkedIn)

21 Blended learning - Steven Verjans Pagina 21 Voorbeelden http://o28421.ning.com/ http://japanologie.arts.kuleuven.be/

22 Blended learning - Steven Verjans Pagina 22

23 Blended learning - Steven Verjans Pagina 23

24 Blended learning - Steven Verjans Pagina 24

25 Blended learning - Steven Verjans Pagina 25

26 Blended learning - Steven Verjans Pagina 26 Rol van het hoger onderwijs Enerzijds: veilige en gesloten leeromgeving (middeleeuws klooster) –Rust, reflectie, traditie –Gecertificeerde kennis, kwaliteit –Individuele vorming Anderzijds: poort naar de maatschappij (middeleeuwse gilden en leermeesters) –Werkdruk, training, verandering –Snel veranderende kennis, kwantiteit –Sociale vorming (leermeester & leerjongens)

27 Blended learning - Steven Verjans Pagina 27 Hoger onderwijs: voorbereiden op kennismaatschappij Leren gebruik maken van tools –Social bookmarking –Informatiebronnen filteren –Kennis zoeken, maar ook abonneren (RSS) –Kennis delen Veranderende rol docenten –Niet alleen meer de expert, maar ook de gids –Eén van de vele bronnen van kennis en kunde

28 Blended learning - Steven Verjans Pagina 28 Blended learning ontwerpen (Timmermans, 2010) 1.Wat is de leerbehoefte? 2.Indelen van cursus in onderdelen 3.Nagaan waar het inzetten van een elektronische leeromgeving zinvol is. 4.Koppelen van e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten 5.Blauwdruk maken van de blended-learning opzet 6.Kleine proefdraai 7.Invoeren in hele cursus 8.Blijf evalueren of het goed werkt en vier het resultaat!

29 Blended learning - Steven Verjans Pagina 29 Wat zijn de leerdoelen? –Kennis. De leerlingen moeten iets weten, kennen, benoemen, omschrijven, voorbeelden kunnen geven, etc. –Inzicht. De leerlingen moeten iets kunnen verklaren of beredeneren, vergelijkende verbanden leggen, in relatie brengen met andere onderwerpen, vooruitdenken of voorspellen. –Toepassing. De leerlingen hebben praktijkervaring opgedaan met de aangeleerde kennis, bijvoorbeeld een gezonde maaltijd samenstellen met behulp van de voedingswijzer, kunnen een kozijn timmeren, een interview houden. –Vaardigheden. Hiermee worden algemene vaardigheden bedoeld die los staan van het inhoudelijke onderwerp, bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden, presentatietechnieken en omgaan met moderne media. –Attitude. Er is sprake van een attitude-doel als leerlingen zich een mening vormen over een bepaald onderwerp, nadenken over de gevolgen van eigen gedrag, zich bewust worden van een verschijnsel, iets bewust ervaren, etc.

30 Blended learning - Steven Verjans Pagina 30 Kennis, vaardigheden, attitudes (http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomy)http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomy

31 Blended learning - Steven Verjans Pagina 31

32 Blended learning - Steven Verjans Pagina 32 7 principes van e-didactiek (Simons, 2003) 1.Cursisten werken met elkaar samen 2.Cursisten leren actief 3.Cursisten ontvangen directe feedback 4.Cursisten hebben veel contact met lesgever en met medecursisten. 5.Cursisten leren op verschillende manieren. 6.Cursisten leren in een context. 7.Cursisten krijgen een variëteit aan werkvormen aangeboden

33 Blended learning - Steven Verjans Pagina 33 Leercyclus en leerstijlen (Kolb)

34 Blended learning - Steven Verjans Pagina 34 Leerinhouden en leeractiviteiten Variatie in leervormen Multimediale materialen (her)gebruiken Discussie / rollenspel (online / offline) Complementariteit benutten Leren leren

35 Blended learning - Steven Verjans Pagina 35 En nu heb ik genoeg verteld Vragen Discussie Hoe nu verder? Meer info: http://www.netvibes.com/sverjanshttp://www.netvibes.com/sverjans

36 Blended learning - Steven Verjans Pagina 36 Referenties Fransen, Jos (2006a): Een nieuwe werkdefinitie van blended learning. Onderwijsinnovatie 8(2), pp. 26-29. http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_2_06.pdf http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_2_06.pdf Fransen, Jos (2006b): Ontwerpstrategie voor blended learning. Onderwijsinnovatie 8(3), pp. 17-27. http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_3_06.pdf http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_3_06.pdf Simons, Robert Jan (2003): Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning. HRD-Thema, 4, 18-26. http://home.tiscali.nl/robertjansimons/publicaties/elearning.doc http://home.tiscali.nl/robertjansimons/publicaties/elearning.doc Timmermans, Karline (2010): Succesvol blended learning (eindopdracht Post-HBO opleiding): http://patconsult.files.wordpress.com/2010/12/succesvol- blended-learning.pdf http://patconsult.files.wordpress.com/2010/12/succesvol- blended-learning.pdf

37 Blended learning - Steven Verjans Pagina 37 Online bronnen Wilfred Rubens’ blog http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/didactisch_gebruik_technol ogie/ http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/didactisch_gebruik_technol ogie/ 21 e-Dingen http://www.21edingen.nl/ http://www.21edingen.nl/ Toll-Net.be http://toll-net.be/boek/e-didactiekhttp://toll-net.be/boek/e-didactiek


Download ppt "Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans."

Verwante presentaties


Ads door Google