De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom, wat en hoe? Steven Verjans"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom, wat en hoe? Steven Verjans
Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

2 FASTER! If we are going in the wrong direction, technology will get us
there Blended learning - Steven Verjans A. Haddad, “technologies for education”

3 Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen?
Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen Nieuw is specifieke aandacht voor e-didactiek Moet ik bang zijn voor blended learning? Neen Moet ik iets met blended learning? Waarschijnlijk wel, ja Waarom? Belangrijke nieuwe mogelijkheden Blended learning - Steven Verjans

4 Programma Technologie verandert het onderwijs?
Wat is blended learning? Waarom zoveel aandacht voor blended learning? Blended learning 1.0 of 2.0? ( + voorbeelden) Hoger onderwijs tussen twee werelden Blended learning ontwerpen Blended learning - Steven Verjans

5 Technologie verandert het onderwijs?
1922 1995 1975 1960 1945

6 Wat is blended learning?
Verschillende mogelijke definities. (zie Fransen 2006a) Een combinatie van face-to-face en online leren. Een mix van verschillende media en gereedschappen Een mix van verschillende didactische strategieën Blended learning - Steven Verjans

7 Blended learning - Steven Verjans

8 Werkdefinitie ’Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om de distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan.’ (Fransen, 2006a, p.29) Blended learning - Steven Verjans

9 Blended learning - Steven Verjans

10 Waarom (nu) zo veel aandacht voor blended learning?
Omdat ons publiek verandert? Consument vs. co-producent Generatiestudent vs. levenlang lerende Omdat de leercontext verandert? Kennis is overal Specialisatie Omdat er een belangrijk basisingrediënt is bijgekomen Het (sociale) internet Blended learning - Steven Verjans

11 Didactisch model?

12 Blended learning - Steven Verjans

13 Leren 1.0 (Formeel leren) Kwaliteit / certificering / diploma
Geslotenheid / structuur Expert-gedreven– focus op individuele prestaties Wij beslissen voor jou – wij weten wat jij moet weten / kennen ICT = vaak gewoon andere manier van uitleveren Blended learning - Steven Verjans

14 Blended learning 1.0 Powerpoint slides gebruikt tijdens hoorcollege
Digitale versie van syllabus Lesopnames Achtergrondmateriaal of illustratief materiaal Online formatieve testen Inzenden van werkstukken Discussieforum (gesloten) FAQ Blended learning - Steven Verjans

15 Voorbeelden van studenten uit eigen cursus
Before Bekijken instructievideo’s Beoordelen goede en slechte voorbeelden (+ discussie) During Bespreking voorbeelden – verdieping discussie Inoefening vaardigheden After Reflectie – lessons learnt Voorbereiden praktijktoets Blended learning - Steven Verjans

16 Blended learning - Steven Verjans

17 Didactisch model?

18 Bron: http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/4142

19 Leren 2.0 (Informeel) Ervaringsgericht / werkplekleren
Openheid naar maatschappij / minder structuur Student-gedreven – focus op groepsleren We bepalen samen wat er geleerd wordt – Niemand kan alles weten ICT – Gebruik maken van Web 2.0 middelen Buiten grenzen van (hoge)school Blended learning - Steven Verjans

20 Blended learning 2.0 Samen online werken aan opdracht op open platform
Lesopnames van anderen gebruiken als vergelijking Externe experts via web- of videoconferentie Online vragenuurtje met expert (chat) Online social bookmarking Publiceren van werkstukken en reflecties (blog) Participatie in professionele open discussiegroepen (LinkedIn) Blended learning - Steven Verjans

21 Voorbeelden http://o28421.ning.com/
Blended learning - Steven Verjans

22 Blended learning - Steven Verjans

23 Blended learning - Steven Verjans

24 Blended learning - Steven Verjans

25 Blended learning - Steven Verjans

26 Rol van het hoger onderwijs
Enerzijds: veilige en gesloten leeromgeving (middeleeuws klooster) Rust, reflectie, traditie Gecertificeerde kennis, kwaliteit Individuele vorming Anderzijds: poort naar de maatschappij (middeleeuwse gilden en leermeesters) Werkdruk, training, verandering Snel veranderende kennis, kwantiteit Sociale vorming (leermeester & leerjongens) Blended learning - Steven Verjans

27 Hoger onderwijs: voorbereiden op kennismaatschappij
Leren gebruik maken van tools Social bookmarking Informatiebronnen filteren Kennis zoeken, maar ook abonneren (RSS) Kennis delen Veranderende rol docenten Niet alleen meer de expert, maar ook de gids Eén van de vele bronnen van kennis en kunde Blended learning - Steven Verjans

28 Blended learning ontwerpen (Timmermans, 2010)
Wat is de leerbehoefte? Indelen van cursus in onderdelen Nagaan waar het inzetten van een elektronische leeromgeving zinvol is. Koppelen van e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten Blauwdruk maken van de blended-learning opzet Kleine proefdraai Invoeren in hele cursus Blijf evalueren of het goed werkt en vier het resultaat! Blended learning - Steven Verjans

29 Wat zijn de leerdoelen? Kennis. De leerlingen moeten iets weten, kennen, benoemen, omschrijven, voorbeelden kunnen geven, etc. Inzicht. De leerlingen moeten iets kunnen verklaren of beredeneren, vergelijkende verbanden leggen, in relatie brengen met andere onderwerpen, vooruitdenken of voorspellen. Toepassing. De leerlingen hebben praktijkervaring opgedaan met de aangeleerde kennis, bijvoorbeeld een gezonde maaltijd samenstellen met behulp van de voedingswijzer, kunnen een kozijn timmeren, een interview houden. Vaardigheden. Hiermee worden algemene vaardigheden bedoeld die los staan van het inhoudelijke onderwerp, bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden, presentatietechnieken en omgaan met moderne media. Attitude. Er is sprake van een attitude-doel als leerlingen zich een mening vormen over een bepaald onderwerp, nadenken over de gevolgen van eigen gedrag, zich bewust worden van een verschijnsel, iets bewust ervaren, etc. Blended learning - Steven Verjans

30 Kennis, vaardigheden, attitudes (http://edorigami. wikispaces
Blended learning - Steven Verjans

31 Blended learning - Steven Verjans

32 7 principes van e-didactiek (Simons, 2003)
Cursisten werken met elkaar samen Cursisten leren actief Cursisten ontvangen directe feedback Cursisten hebben veel contact met lesgever en met medecursisten. Cursisten leren op verschillende manieren. Cursisten leren in een context. Cursisten krijgen een variëteit aan werkvormen aangeboden Blended learning - Steven Verjans

33 Leercyclus en leerstijlen (Kolb)
Blended learning - Steven Verjans

34 Leerinhouden en leeractiviteiten
Variatie in leervormen Multimediale materialen (her)gebruiken Discussie / rollenspel (online / offline) Complementariteit benutten Leren leren Blended learning - Steven Verjans

35 En nu heb ik genoeg verteld
Vragen Discussie Hoe nu verder? Meer info: Blended learning - Steven Verjans

36 Referenties Fransen, Jos (2006a): Een nieuwe werkdefinitie van blended learning. Onderwijsinnovatie 8(2), pp Fransen, Jos (2006b): Ontwerpstrategie voor blended learning. Onderwijsinnovatie 8(3), pp Simons, Robert Jan (2003): Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning. HRD-Thema, 4, Timmermans, Karline (2010): Succesvol blended learning (eindopdracht Post-HBO opleiding): Blended learning - Steven Verjans

37 Online bronnen Wilfred Rubens’ blog 21 e-Dingen Toll-Net.be Blended learning - Steven Verjans


Download ppt "Waarom, wat en hoe? Steven Verjans"

Verwante presentaties


Ads door Google