De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medische behandeling op de nierfalenpoli Sabine Diepeveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medische behandeling op de nierfalenpoli Sabine Diepeveen."— Transcript van de presentatie:

1 Medische behandeling op de nierfalenpoli Sabine Diepeveen

2 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Agenda  Indeling stadia van nierfalen  Doelstellingen behandeling van chronisch nierfalen  Aanknopingspunten voor interventie –Bloeddruk –Proteïnurie –Hypercholesterolemie –Life-style factoren –Anemie –Calcium-fosfaat-hyperparathyreoïdie –Metabole acidose

3 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Chronisch nierfalen: definities  Stadium 1: normale GFR; microalbuminurie, proteïnurie, glomerulaire hematurie  Stadium 2: GFR 60-89 mL/min/1.73m 2  Stadium 3: GFR 30-59 mL/min/1.73m 2  Stadium 4: GFR 15-29 mL/min/1.73m 2  Stadium 5: GFR < 15 mL/min/1.73m 2

4 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Doelstellingen van de behandeling van chronisch nierfalen  Vertragen van de achteruitgang van de nierfunctie –Vertragen van achteruitgang van de nierfunctie ten gevolge van het grondlijden –Voorkómen van extra nierschade door andere factoren  Reductie van symptomen van verminderde nierfunctie  Behandelen van cardiovasculaire risicofactoren

5 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Nierfunctiebeloop

6 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Vertragen van verslechtering van de nierfunctie  Bloeddruk en proteïnurie  Dyslipidemie  Overig –eiwitbeperking –roken

7 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Bloeddruk en proteïnurie  Target bloeddruk –≤ 130/85 mmHg zonder proteïnurie –≤ 125/75 mmHg bij proteïnurie > 1g/24uur

8 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Effect van bloeddruk op nierfunctie The GISEN Group 1997

9 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Peterson, J. C. et. al. Ann Intern Med 1995;123:754-762 Effect van proteïnurie op nierfunctie

10 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Relatieve risico voor progressie nierfunctie stoornis in relatie tot bloeddruk en proteïnurie Jafar et al; Annals Int Med 2003

11 31 mei 2007 Henk, stap, sprong 0 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 Proteinuria (% change) Mean Arterial Pressure (% change) ACEi N=34 N=593 Others N=40 N=632 CCB N=23 N=394 BB N=8 N=129 Rest N=9 N=109 Gansevoort et al; Nephrol Dial Transplant 1995 Blood pressure and proteinuria lowering effect of antihypertensives: a meta-analysis

12 31 mei 2007 Henk, stap, sprong ACE-inhibitie Gitrias, 1997

13 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Behandeling van hypertensie bij chronisch nierfalen  Niet-farmacologisch –natrium beperking (5- 6 gram per 24 uur) –life style  Farmacologisch –ACE-remmer –diureticum –overig

14 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Dyslipidemie  Dyslipidemie is een veelvoorkomend verschijnsel bij chronisch nierfalen  Behandeling van dyslipidemie zou nierfunctie gunstig kunnen beïnvloeden vanwege reductie van proteïnurie  Target LDL cholesterol < 2.6 mmol/L

15 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Behandeling met statine Fried et al, 2001

16 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Eiwitbeperking  Eiwitbeperking vertraagt progressie nierfalen  0.8 mg/kg  Diëtist  CAVE malnutritie!!!

17 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Roken  Roken → hypertensie  Roken is geassocieerd met snellere progressie van nierfalen

18 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Voorkómen van extra nierschade door andere factoren  Dehydratie, ondervulling  Nefrotoxisch medicatie  Toediening contrast

19 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Reductie van symptomen van vermindering van de nierfunctie  Anemie  Calcium-fosfaat regulatie; hyperparathyreoidie  Metabole acidose  Hyperkaliëmie

20 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Anemie  Erythropoëtine deficiëntie (vaak gecombineerd met een ijzertekort)  Anemie –↓ kwaliteit van leven –LVH –hartfalen   erytropoëtine –target  Hb 6.8-7.4 mmol/L

21 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Ca-fosfaat regulatie  Verhoogd calcium-fosfaat-product  Versnelde calcificaties   Dieet + fosfaatbinders: sevalamer, fosrenol, alucol, Calcium-carbonaat –target  Ca 2.4-2.6 mmol/L  Fosfaat <1.8 mmol/L  CaPi < 4.44

22 31 mei 2007 Henk, stap, sprong

23

24

25

26 Hyperparathyreoïdie  Verhoogd PTH  Lastiger te reguleren Calcium-fosfaat-CaPi  Metabole botziekte –  actief vitamine D; cinacalcet

27 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Hyperkaliëmie  Hyperkaliëmie –metabole acidose –diabetes mellitus –TIN –medicatie   K-beperking 2000-2400 mg/dag   kationenwisselaars

28 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Metabole acidose  Nierfunctiestoornissen → ↓ buffer  Metabole acidose –bevordert eiwitkatabolisme –nadelig effect op botmineralisatie   Na-bicarbonaat 3x500-2000mg –target  bicarbonaat >22 mmol/L

29 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Behandeling van cardiovasculaire risicofactoren  Klassieke risicofactoren –hypertensie –adipositas –roken –diabetes –dyslipidemie

30 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Behandeling van cardiovasculaire risicofactoren  “Novel” risicofactoren –anemie –malnutritie-chronische inflammatie –hyperparathyreoïdie –hyperhomocysteïnemie –oxidatieve stress –(micro)-albuminurie

31 31 mei 2007 Henk, stap, sprong William August Banks  11 maart 1956, Travis Air Force Base, California  OS 1980, 1984, 1988  WK 1983 (zilver), 1987  WR 17.97 (18.22 rw) in 1985  1999 Hall of Fame  President of US Olympic Association

32 31 mei 2007 Henk, stap, sprong Any questions?


Download ppt "Medische behandeling op de nierfalenpoli Sabine Diepeveen."

Verwante presentaties


Ads door Google