De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MRFIT studie Totale cholesterol en mortaliteit Martin MJ et al. Lancet 1986;ii:933–936. CV mortaliteit / 1000 Mannen / 6 jaar TC (mg/dl)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MRFIT studie Totale cholesterol en mortaliteit Martin MJ et al. Lancet 1986;ii:933–936. CV mortaliteit / 1000 Mannen / 6 jaar TC (mg/dl)"— Transcript van de presentatie:

1

2 MRFIT studie Totale cholesterol en mortaliteit Martin MJ et al. Lancet 1986;ii:933–936. CV mortaliteit / 1000 Mannen / 6 jaar TC (mg/dl)

3 Evidence Based Medicine LDL-C en coronaire incidenten % coronaire incidenten LDL-C (mg/dl) * Na 16 weken * Sacks F.M. et al. Circulation 1998;97:1446 1452 WOSCOPS Study Group. Circulation 1998;97:1440-1445 Downs J.R. et al. JAMA 1998;279:1615-1622 Schwartz G.G. et al. JAMA 2001;285 :1711-1718 LIPID Study Group. N.Engl.J.Med.1998;339:1349-1357 HPS Coll.Group. Lancet 2002;360: 7-22 Pedersen T.R.et al.Circulation 1998;97:1453-1460

4 Europese en BLC*aanbevelingen Wood D et al. Eur Heart J 1998;19:1434–1503. Atherosclerosis 1998;140:199–270. J Hypertens 1998;16:1407–1414. LDL-C<115mg/dlenTC<190mg/dlLDL-C<115mg/dlenTC<190mg/dl Wood D et al. Eur Heart J 1998;19:1434–1503. Atherosclerosis 1998;140:199–270. J Hypertens 1998;16:1407–1414 * Belgian Lipid Club

5 Piramide van mijlpaalstudies Op basis van10-jaarsrisico van coronaire incidenten 4S CARE WOSCOPS AFCAPS/ TexCAPS AFCAPS/ TexCAPS LIPID Coronaire hartziekte / hoge cholesterol Coronaire hartziekte / matige cholesterol High risk / lage tot matige cholesterol Coronaire hartziekte / lage tot matige cholesterol Geen CHZ / hoge cholesterol Geen CHZ / matige cholesterol HPS Toenemend 10-jaarsrisico A.Gaw and J.Shepherd Lipids & Atherosclerosis, Martin Dunitz,20034S Study Group Lancet 1994;344:1383-1389 LIPID Study Group. N.Engl.J.Med.1998;339:1349-1357 Sacks F.M. et al. Circulation 1998;97:1446 1452 HPS Coll.Group. Lancet 2002;360: 7-22 Shepherd et al. in NEJM 1995;333:1301-1307 Downs J.R. et al. JAMA 1998;279:1615-1622

6 4S 4S Scandinavian Simvastatin Survival Study Secundaire preventie Simvastatine 20-40mg (Titratie op basis van TC < 200mg/dl) Gerandomiseerd - Dubbelblind - Placebogecontroleerd n = 4.444 patiënten Gemiddelde follow-up: 5,4 jaar Primair eindpunt: totale mortaliteit Basis gemiddelde TC : 261mg/dl Basis gemiddelde LDL-C : 185mg/dl Lancet 1994;344:1383-89

7 4S Scandinavian Simvastatin Survival Study Verhouding overleving Jaar sinds de randomisatie Simvastatine Placebo P<0,0003 Verhouding patiënt zonder majeur CHD Jaar sinds de randomisatie Simvastatine Placebo P<0,00001 Primair eindpunt Totale mortaliteit Secundair eindpunt Niet-fataal MI & coronaire mortaliteit Lancet 1994;344:1383-89

8 HPS Heart Protection Study HPS Hoog-risicopatiënten l Simvastatine 40mg l Gerandomiseerd - Dubbelblind – Placebogecontroleerd l n = 20.536 patiënten l Gemiddelde follow-up: 5 jaar l Primair eindpunt: mortaliteit alle oorzaken l Basis gemiddelde TC : 228mg/dl l Basis gemiddelde LDL-C : 131mg/dl Lancet 2002;360:7-22

9 HPS Heart Protection Study Relatief risico % Lancet 2002;360:7-22 Primair eindpunt Totale mortaliteit Secundair eindpunt Niet-fataal MI & coronaire mortaliteit

10 WOSCOPS West Of Scotland Coronaire Prevention Study WOSCOPS Primaire preventie l Pravastatine 40mg l Gerandomiseerd - Dubbelblind – Placebogecontroleerd l n = 6.595 patiënten l Gemiddelde follow-up: 4,9 jaar l Primair eindpunt: Niet-fataal MI & coron. mortaliteit l Basis gemiddelde TC : 272mg/dl l Basis gemiddelde LDL-C: 192mg/dl Shepherd et al. in NEJM 1995;333:1301-1307

11 WOSCOPS West Of Scotland Coronaire Prevention Study Shepherd et al. in NEJM 1995;333:1301-1307 -31% 12 10 8 6 4 2 0 0123456 % met majeure CHD incidenten Pravastatine Placebo p=0,001 Jaar Primair eindpunt Niet-fataal MI & coronaire mortaliteit RRR

12 Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 ASCOT Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial

13 ASCOT Belangrijkste doelstellingen Vergelijking van de effecten op de gecombineerde uitkomst van niet-fataal MI en coronaire mortaliteit van een bètablokker (atenolol)  een diureticum (bendroflumethiazide+K + ) met deze van een Ca ++ antagonist (amlodipine)  een ACE-I (perindopril) Vergelijking van de effecten van atorvastatine op de gecombineerde uitkomst van niet-fataal MI en coronaire mortaliteit met deze van placebo bij hypertensieve patiënten met TC waarden van  250mg/dl Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58

14 ASCOT Patiëntenpopulatie Inclusiecriteria SBD  160mmHg en/of DBD  100mmHg (onbehandeld) of SBD  140mmHg en/of DBD  90mmHg (behandeld) TC  250mg/dl en TG's  400mg/dl 40-79 jaar  3 CV risicofactoren Geen voorgeschiedenis van CHZ Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58

15 ASCOT Studiedesign Gewenste aantallen patiënten Gemiddelde follow-up: 3,3 jaar Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 18.000 patiënten 500 open lipiden- verlaging 500 open lipiden- verlaging 4.500 2.250 Atorvastatine 10 mg 2.250 Atorvastatine 10 mg 2250 placebo 2250 placebo R2R2 R2R2 2.250 placebo 2.250 placebo 2.250 Atorvastatine 10 mg 2.250 Atorvastatine 10 mg R2R2 R2R2 4.500 500 open lipiden- verlaging 500 open lipiden- verlaging R 1 = Randomisatie via PROBE design R 2 = Dubbelblinde randomisatie R1R1 R1R1 9.000 bètablokker ± diureticum 9.000 Ca ++ Ant. ± ACE-I + + 8.000 open lipidenverlaging 8.000 open lipidenverlaging 4.000 TC >250mg/dl 5.000 TC  250 mg/dl 4.000 TC >250mg/dl

16 ASCOT Rekrutering Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Februari 1998 Mei 2000 718 centra, waaronder 686 huisartspraktijken in Denemarken, Finland, Ijsland, Noorwegen en Zweden en 32 regionale centra in Ierland en het Verenigd Koninkrijk 876 1314 1031 2229 4855 Totaal = 10.305

17 ASCOT Patiëntenpopulatie Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Alle patiënten in ASCOT lijden aan hypertensie en vertonen  3 bijkomende CV risicofactoren Perifere vasculaire ziekte Vroegere CVA’s LVH Bepaalde ECG afwijkingen Type 2 diabetes Plasma TC/LDL-C  6 Fam. voorgesch. van vroegtijdige CHD Roken Microalbuminurie/proteïnurie Mannelijk Leeftijd  55 jaar Hypertensie Patiënten met risicofactoren (%)

18 ASCOT Basislijnkarakteristieken Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Karakteristieken Leeftijd* (jaar) Mannen (%) Blank (%) SBD* (mmHg) DBD* (mmHg) TC* (mg/dL) LDL-C* (mg/dl) TG* (mg/dl) HDL-C* (mg/dl) Aantal risicofactoren* Atorvastatin e 10 mg (n=5168) 63.1 ± 8.5 81.1 94.6 164.2 ± 17.7 95.0 ± 10.3 212 ± 31 133 ± 27 150 ± 80 50 ± 27 3.7 ± 0.9 Placebo (n=5137) 63.2 ± 8.6 81.3 94.7 164.2 ± 18.0 95.0 ± 10.3 212 ± 31 133 ± 27 142 ± 80 50 ± 27 3.7 ± 0.9 *Gemiddelde ± SD

19 ASCOT Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Mortaliteit alle oorzaken CV mortaliteit Fataal + niet-fataal CVA Fatale + niet-fatale hartinsufficiëntie Totaal aantal coronaire eindpunten Alle CV indicenten en procedures Niet-fataal MI + Coronaire mortaliteit Primair eindpunt Secundaire eindpunten

20 Resultaten

21 ASCOT Systolische bloeddrukwijzigingen Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Atorvastatine 10mg Placebo SBD (mmHg) Close-out Jaar Basislijn 164/95mmHg Behandeld 138/80mmHg

22 Cholesterolwijzigingen in de atorvastatinegroep ASCOT Cholesterolwijzigingen in de atorvastatinegroep Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 mg/dl aan de basislijn na 3 jaar TC Geen effect op de HDL-C als gevolg van de reeds hoge HDL-C van 50mg/dl aan de basislijn LDL-c 212 163 133 90

23 Primair eindpunt: Niet-fataal MI en coronaire mortaliteit ASCOT Primair eindpunt: Niet-fataal MI en coronaire mortaliteit Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Jaren Cumulatieve incidentie (%) Atorvastatine 10 mg (100 incidenten) Placebo (154 incidenten) Niet fataal MI en fatale CHD Geplande tijd van de studie Reële tijd van de studie

24

25

26

27

28 ASCOT Veiligheidsevaluaties Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Ongeveer dezelfde aantallen niet-CV overlijdens (111 atorvastatine, 130 placebo) In de atorvastatine groep: Geen verschil in incidentie van kanker van ernstige ongewenste voorvallen van leverenzymafwijkingen 1 niet-fataal geval van rabdomyolyse (oorzakelijk verband vertekend door alcoholmisbruik en recente koorts)

29 Mijlpaalstudies met statines LDL-C waarden vs incidenten Percentage met coronaire incidenten Primaire preventie Pravastatine Lovastatine Atorvastatine 10 210 90 110 130 150170 190 0 5 9 8 7 6 4 3 2 1 LDL-C (mg/dl) S = behandeld met statine; P = behandeld met placebo* Na 3.3 jaar WOSCOPS-S WOSCOPS-P AFCAPS-S AFCAPS-P ASCOT-P ASCOT-S *

30 Conclusies Atorvastatine is bij gecontroleerde hypertensieve patiënten met een matig risico van CHZ geassocieerd met een zeer significante vermindering van het aantal niet-fatale MI en coronaire mortaliteit (–36%) en van het aantal fatale en niet-fatale CVA's (–27%) l In een kortere tijdsspanne dan in de meeste andere statinestudies l Risicoreductie is onafhankelijk van de cholesterolwaarden aan de basislijn l Indien de studie 5 jaar had geduurd, had men een 50% reductie van het primaire eindpunt kunnen verwachten

31 Geëxtrapoleerd PopulatieGemiddelde Gemiddelde 10-jaars 10-jaarsrisicoFU basislijn NNT van CHZ LDL-C 4S52%CHZ/5.41856 hoge chol LIPID26%CHZ/ 6.115016 matige chol CARE26%CHZ/ lage tot 513916 matige chol HPS24%hoog risico*/ lage tot 513115 matige chol WOSCOPS16%geen CHZ/ 4.919220 hoge chol ASCOT9.1%geen CHZ/ lage tot 3.313130 matige chol AF/TexCAPS5.6% geen CHZ/ 5.215045 matige chol Scott M.Grundy Cholesterol-Lowering Therapy Evaluation of Clinical Trial Evidence (Marcel Dekker, Inc.);2000 Piramide van mijlpaalstudies Op basis van10-jaarsrisico van coronaire incidenten

32 4S CARE WOSCOPS AFCAPS/ TexCAPS AFCAPS/ TexCAPS LIPID HPS 4S Study Group Lancet 1994;344:1383-1389 LIPID Study Group. N.Engl.J.Med.1998;339:1349-1357 Sacks F.M. et al. Circulation 1998;97:1446 1452 HPS Coll.Group. Lancet 2002;360: 7-22 Shepherd et al. in NEJM 1995;333:1301-1307 Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149-58 Downs J.R. et al. JAMA 1998;279:1615-1622 A.Gaw and J.Shepherd Lipids & Atherosclerosis, Martin Dunitz,2003 Piramide van mijlpaalstudies Op basis van10-jaarsrisico van coronaire incidenten Toenemend 10-jaarsrisico

33 Europese en BLC*aanbevelingen Wood D et al. Eur Heart J 1998;19:1434–1503. Atherosclerosis 1998;140:199–270. J Hypertens 1998;16:1407–1414. LDL-C<115mg/dlenTC<190mg/dlLDL-C<115mg/dlenTC<190mg/dl Wood D et al. Eur Heart J 1998;19:1434–1503. Atherosclerosis 1998;140:199–270. J Hypertens 1998;16:1407–1414 * Belgian Lipid Club

34 Effect van de statines op de LDL-C Vergelijking van de gemiddelde reducties (%) bij verschillende doseringen Dujovne et al. Curr.Op.Lipidol. 1997 Dec.,8(6):362-368 -15 -22 -28 -41 -22 -27 -34 -25 -30 -34 -41 -44 -50 -61 LIPITOR ® simvastatine pravastatine fluvastatine -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 % LDL-C reductie 10mg20mg40mg80mg

35 Atorvastatine 10 tot 80mg LDL-C en TG reducties % reductie LDL-C TG Gemiddelde reducties berekend op basis van een compilatie van 2 klinische placebogecontroleerde multicentrische studies. Nawrocki J.W. et al. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 1995; 15: 678-682. Schrott H. et al. J.Cardiovasc. Pharmacol. Therapeut. 1998; 2: 119-124

36 Atorvastatine 10 tot 80mg Uitstekende tolerantie LIPITOR ® : laag % patiënten dat de behandeling dient te stoppen als gevolg van bijwerkingen LIPITOR ® 10 tot 80mg Gebaseerd op de samengebrachte resultaten van 44 voltooide klinische studies met daarin 9.416 met LIPITOR ® behandelde patiënten (1) LIPITOR ® 80mg Placebogecontroleerde klinische studie met 3.000 patiënten (MIRACL) (2) (1) Data on file. Pfizer Inc., New York, NY. (2) Schwartz et al. for the Myocardial Ischemia Reduction met Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Study Investigators. Effects of atorvastatin on early recurrent Andere gecombineerde statines LIPITOR ® Placebo LIPITOR ®

37 Atorvastatine 10 tot 80mg Uitstekende tolerantie Lage incidentie van myalgie en myopathie Lage incidentie van afwijkingen van de transaminasen Stijging SGPTStijging SGOT Placebo<1%<1% LIPITOR ® 10mg<1%<1% LIPITOR ® 80mg1%1% Data on file. Pfizer Inc., New York, NY. Gebaseerd op de samengebrachte resultaten van 44 voltooide klinische studies met 9416 met LIPITOR ® behandelde patiënten MyalgieMyopathie

38 Atorvastatine 10 tot 80mg Uitstekende tolerantie Laag risico op fatale rabdomyolyse Gerapporteerde incidentie / miljoen voorschriftenJudy A Staffa et al. FDA Rockville. N Engl J Med, Vol. 346, n°7- February 14, 2002. LovastatinePravastatineSimvastatineFluvastatineCerivastatine

39 LIPITOR ® Een ervaring van verschillende jaren en een indrukwekkend programma van klinische studies* * Klinisch ontwikkelingsprogramma dat een antwoord probeert te bieden op een aantal belangrijke klinische vragen

40 *D.Hunninghake et al. J.Fam.Pract.1998;47:349-356


Download ppt "MRFIT studie Totale cholesterol en mortaliteit Martin MJ et al. Lancet 1986;ii:933–936. CV mortaliteit / 1000 Mannen / 6 jaar TC (mg/dl)"

Verwante presentaties


Ads door Google