De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARTERIEEL LIJDEN cardio 01-02.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARTERIEEL LIJDEN cardio 01-02."— Transcript van de presentatie:

1 ARTERIEEL LIJDEN cardio 01-02

2 1. Atherosclerosis obliterans
cardio 01-02

3 Atherosclerosis obliterans
a. Risicofactoren - mannelijk geslacht - nicotine abusus +++ - diabetes mellitus (grote en kleinere arteriën) - cholesterol en triglyceriden cardio 01-02

4 Atherosclerosis obliterans
b. Symptomen - pijn : 4 stadia I. anatomische letsels zonder klachten II.claudicatio intermittens (etalage ziekte) III.nachtelijke pijn, pijn in rust, verbetert bij laten neerhangen van been IV.trofische stoornissen: ulceratie, gangreen - paresthesieën - gevoel van koude in de ledematen cardio 01-02

5 Atherosclerosis obliterans
c. Differentieel diagnose - skeletaandoeningen . heuparthrose . wervelzuilproblemen . orthopedisch (platvoet) - neurogene aandoeningen . ischias . neuralgieën - veneuze oorzaken . chronische veneuze insufficiëntie cardio 01-02

6 Atherosclerosis obliterans
d. Klinisch onderzoek - inspectie . trofische stoornissen . glanzende, dunne huid . dikke nagels - palpitatie a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis - auscultatie geruisen ae. femorales, aorta, arteria renalis cardio 01-02

7 Atherosclerosis obliterans
e. Technische investigaties - doppleronderzoek druk a. tib. posterior, a. dors. pedis, a. brachialis enkel/arm index - duplex onderzoek echografie +Doppler cardio 01-02

8 Atherosclerosis obliterans
e. Technische investigaties - looptest looptapijt – snelheid 2-3 km/u helling 0 – 5 – 10 – 15% (wijziging om de 3 minuten) - arteriografie bij belangrijke symptomen bij trofische stoornissen cardio 01-02

9 Atherosclerosis obliterans
f. Therapie - ROOKSTOP - oefeningen + controle risicofactoren - medicatie . aspirine . alternatief ticlodipine of clopidogrel - angioplastie . vnl bij geisoleerde letsels - heelkunde . bypass, sympathectomie cardio 01-02

10 2. Ziekte van Buerger cardio 01-02

11 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
Is een segmentaire, inflammatoire oblitererende aandoening van de midgrote tot kleine arteriën en venen, voorkomend bij jonge mannen, die meestal zware rokers zijn. 1. Predisponerende factoren - bijna uitsluitend mannen - klinische symptomen vanaf jaar - NICOTINE heeft een infauste invloed op de evolutie cardio 01-02

12 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
2. Anatomopathologisch - segmentaire letsels : normale letsels afgewisseld met zwaar aangetaste stukken - middelmatige tot kleine arteriën - bovenste ledematen: typisch eerst a. ulnaris (meestal) - onderste ledematen: arteriën zoals a. tibialis anterior - vaak ook dezelfde afwijkingen in de venen cardio 01-02

13 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
3. Symptomen - kleinere arteriën zijn aangetast; gevolg : . vaak ulceraties tot gangreen, vooral van vinger of teen . vaak zeer moeilijk te behandelen . dikwijls gangreen met amputatie tot gevolg - vaak Raynaudfenomeen (hier dus bij een mannelijke patiënt) - vaak thromboflebitis in kleine tot middelmatige venen, zonder varices (= het verschil met chronische veneuze insufficiëntie) - soms tekenen van klassieke arteriële insufficiëntie (cfr. supra) cardio 01-02

14 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
4. Diagnose en Differentieel diagnose = klinisch ! (kan theoretisch bevestigd worden door op APD dezelfde letsls in aa. en vv. aan te tonen) Allentest (bovenste extremiteiten) cardio 01-02

15 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
4. Diagnose en Differentieel diagnose Ziekte van Buerger Atherosclerosis Obliterans Leeftijd minder dan 40 jaar meestal > 40 jaar Aangetaste vaten klein tot middelmatig middelmatig tot groot Flebitis frequent zelden of nooit Verkalkingen in de vaten? neen Zeer frequent Hypertensie zelden 30% Ischemische letsels frequent vergevorderde gevallen in vingers / teen Raynaudfenomeen frequent zelden of nooit cardio 01-02

16 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
5. Prognose - ziekte van Buërger : . goed wat betreft overleving . slecht ivm trofische stoornissen: vaak amputatie - atherosclerosis obliterans . ingekrompen overleving . veel minder frequent amputaties cardio 01-02

17 Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)
6. Therapie - ABSOLUUT ROOKVERBOD: stopt vaak het proces - oefentherapie: vooral wanneer middelmatige bloedvaten zijn aangetast - aspirine / alfablokkeerders - analgetica bij pijn - amputatie bij gangreen cardio 01-02

18 3. Acute arteriële occlusie
cardio 01-02

19 Acute arteriële occlusie
1. Etiologie - arterieel embool : . na VK-fibrillatie . uitzaaiing vanuit een bestaand AS-letsel - plotse arteriële trombose (=trombose op een bestaande AS- plaat) cardio 01-02

20 Acute arteriële occlusie
2. Symptomen - hevige pijn - koudegevoel - paresthesieën - plotse bleekheid van het aangetaste lidmaat, vaak evoluerend naar cyanose (een lijkbleke vinger of teen evolueert soms naar gangreen) - snel hypothermie 3. Diagnose Klinisch : afwezigheid van pulsaties cardio 01-02

21 Acute arteriële occlusie
4. Therapie Dringende hospitalisatie ! - analgetica : is zeer pijnlijk - anticoaguantia : vooral heparine . liefst geen PO antico in de acute fase, want vaak moet de patiënt geopereerd worden . later chronisch op PO antico - embolectomie : naargelang de localisatie . met Fogarthy-catheter . vaak onder locale anesthesie cardio 01-02

22 Acute arteriële occlusie
4. Therapie - behandelen van de oorzaak . VK-fibrillatie (dikwijls wordt een mitralisklepstenose ontdekt) - plaatjesaggregatieremmers indien het een plaatjesembool is - sympathectomie voor distale letsels cardio 01-02

23 4. Neurovasculaire compressiesyndromen
cardio 01-02

24 Neurovasculaire compressiesyndromen
Is in essentie een mechanische compressie van aa. en vv. van het bovenste lidmaat (meestal a. en v. subclavia), vaak begeleid door compressie van de plexus brachialis. - vrij frequent - vooral bij jonge personen 1. Over geheel het verloop is compressie mogelijk cardio 01-02

25 Neurovasculaire compressiesyndromen
2. Costoclaviculair syndroom = samendrukken van a. en v. subclavia + takken van de plexus brachialis tussen clavicula en eerste rib a. Etiologie - verworven door claviculafractuur met hypertrofische callus - congenitale afwijkingen in vorm en/of stand van de eerste rib - halsrib - houdingsafwijkingen (frequent) cardio 01-02

26 Neurovasculaire compressiesyndromen
b. Symptomen - vaak jaren symptoomloos - op een bepaald moment voert de patiënt een beweging uit, waarbij compressie ontstaat of vermeerdert: . clavicula naar onder-achter geduwd . overmatig optrekken van de 1e rib, zoals bij mensen die veel met de armen omhoog moeten werken (schilders,…) - meestal eerst klachten van compressie van zenuwen : pijn, paresthesieën cardio 01-02

27 Neurovasculaire compressiesyndromen
b. Symptomen - hierna symptomen van arteriële compressie . pijn, paresthesieën . koudegevoel . spierzwakte - niet zelden Raynaud-fenomeen - compressie van de venen: cyanose en oedeem cardio 01-02

28 5. Vasospastische aandoeningen
cardio 01-02

29 Vasospastische aandoeningen
Fenomeen van Raynaud 2 vormen : - ziekte van Raynaud : primair, ongekende etiologie - syndroom van Raynaud : secundair, verzamelnaam voor een aantal kenmerken cardio 01-02

30 Vasospastische aandoeningen
1. Kenmerken bij beide vormen: - aanvallen van bleekheid + cyanose aan de vingers (soms de tenen) (= “dode vingers” in de volkstaal) - vooral bij . emoties . contact met koude . of beide samen - de primaire vorm is vrij frequent, en kan uitgelokt worden door beta-blokkers (relatieve contra-indicatie) cardio 01-02

31 Vasospastische aandoeningen
2. Syndroom van Raynaud Etiologie - microtraumata van de vingers . arbeiders met drilboren . Roeiers - (vooral) neurovasculaire compressiesyndromen - epifenomeen van andere vaatziekten, vb Z. v.Büerger - AS obliterans in de bovenste ledematen cardio 01-02

32 Vasospastische aandoeningen
2. Syndroom van Raynaud Etiologie - systeemziekten . Sclerodermie (frequent) . SLE - cryoglobulinemie : eiwitten die neerslaan bij temperatuursdaling Opmerking : Een syndroom van Raynaud kan andere tekenen van een systeemziekte voorafgaan cardio 01-02

33 Vasospastische aandoeningen
3. Ziekte van Raynaud Predisponerende factoren - 70% vrouwen - bijna steeds jonger dan 40 jaar - vermindert vaak na de menopauze of tijdens de zwangerschap cardio 01-02

34 Vasospastische aandoeningen
3. Ziekte van Raynaud Symptomen - aanvallen van plotse bleekheid van één of meerdere vingers . bijna steeds bilateraal, maar niet noodzakelijk symmetrisch . de duim blijft in de regel gespaard bij de ziekte van Raynaud . bij emoties, koude - witte kleur wordt gevolgd door cyanose cardio 01-02

35 Vasospastische aandoeningen
3. Ziekte van Raynaud Symptomen - als de aanval over is : helrood worden van de vingers, door maximale dilatatie na ischemie; het is meestal pas in deze fase dat pijn ontstaat, wat de hoofdklacht vormt - tijdens de aanval: koudegevoel, paresthesieën - bij het Syndroom van Raynaud kunnen ulceraties ontstaan, die meetal resistent zijn. Veel zeldzamer bij de ziekte van Raynaud (meestal slechts kleine, puntvormige ulceraties). cardio 01-02

36 Vasospastische aandoeningen
Ziekte van Raynaud Syndroom van Raynaud Voorkomen jonge vrouwen mannen Duimen gespaard soms aangetast Ulceraties weinig of geen ++ cardio 01-02

37 Vasospastische aandoeningen
5. Therapie - syndroom : behandeling van onderliggend lijden - ziekte : . geruststellen : de vinger gaat niet afvallen ! . vermijden van koude : aan de handen, en vooral OOK : algemeen koude vermijden . (emoties vermijden : moeilijk te verwezelijken) - verbeteren van de huiddoorbloeding: . langwerkende calciumantagonisten . alfablokkeerders cardio 01-02

38 Aanverwante Vasospastische aandoeningen
1. Acrocyanose 2. Erythrocyanose 3. Livedo reticularis - frequent voorkomend - vaak klachtenvrij - soms zeer storend cardio 01-02

39 6. Cerebrovasculair lijden
(cfr. Neurologie) cardio 01-02


Download ppt "ARTERIEEL LIJDEN cardio 01-02."

Verwante presentaties


Ads door Google