De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diabetespas & diabetesconventie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diabetespas & diabetesconventie"— Transcript van de presentatie:

1 Diabetespas & diabetesconventie
Omkadering van de diabetespatiënt

2 diabetespas Wat? boekje ter ondersteuning van diabetespatiënt
Voor wie? vooral voor mensen met type-II diabetes (R/ gezonde leefgewoonte, pillen en soms insuline) mensen met minimaal 2 insuline-injecties/dag komen in aanmerking voor de diabetesconventie, (= team met diabetoloog (internist), diabetesverpleegkundige en diëtist). De ‘geconventioneerden’ kunnen ook een diabetespas aanvragen, maar hebben geen recht op een extra vergoeding van een diëtist, omdat dit al in de conventie zit. Ze hebben hiermee wel recht op een podoloog (bij hoog risico)

3 diabetespas hoe aanvragen? aanvragen bij de mutualiteit met attest van een arts waarin verklaart dat patiënt diabetes heeft (voorgedrukt formulier) voordelen: duidelijke uitleg voor patiënt informatie voor de patiënt over zijn eigen toestand (therapiedoelen) handig voor multidisciplinaire afspraken materiële voordelen: gratis consultatie erkend diëtist (2x 30’/jaar), moet voorgeschreven worden door HA, internist of pediater. gratis consultatie erkend podoloog (2x 45’/jaar) vanaf risicogroep 2b, moet voorgeschreven worden door HA, internist of chirurg

4 diabetespas Bepaling van voetrisico risicogroep 1 2a 2b 3
1 2a 2b 3 (één van de volgende) neuropathie neen ja orthopedische misvorming licht zwaar Charcot vaatlijden vroeger voetwonde of amputatie risico laag matig hoog zeer hoog extreem hoog Minstens jaarlijks nazicht van de voeten : opsporen van neuropathie met een 10g-monofilament nagaan van orthopedische misvormingen : * licht = prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30° * zwaar = ernstiger orthopedische afwijkingen voelen van de vaatpulsaties Maatregelen : - vanaf risicogroep 1: grondige educatie - vanaf risicogroep 2b: doorverwijzing naar een gegradueerde podoloog (terugbetaling 2 x /jaar in risicogroepen 2b en 3 : risicogroep op voorschrift noteren !). - bij ernstige orthopedische afwijkingen (bvb. Charcot) of bij voetwonden wordt een doorverwijzing naar een multidisci- plinaire diabetes-voetraadpleging aanbevolen !

5 diabetesconventie Welke centra komen in aanmerking ?
Enkel ziekenhuizen, die beschikken over een diabetesteam, minstens bestaande uit een specialist in inwendige geneeskunde, een diabetesverpleegkundige en een diëtist kunnen een dergelijke conventie met het R.I.Z.I.V. afsluiten. Specialisten die niet verbonden zijn aan een ziekenhuis kunnen in principe geen conventie afsluiten, maar meestal lossen ze dit op door samen te werken met een erkende ziekenhuisdienst. Het diabetesteam van zo’n centrum moet aan de diabetespatiënten die opgenomen worden in deze conventie educatie verschaffen, niet alleen over de technische aspecten van de zelfcontrole, maar ook over andere aspecten van de behandeling van diabetes en het voorkomen van verwikkelingen. Zij moeten aan deze patiënten materiaal voor zelfcontrole verstrekken, met name een glucosemeter, meetstrips, een vingerpriktoestel en lancetten.

6 diabetesconventie Welke diabetespatiënten komen in aanmerking ?
Zowel personen met type 1 als type 2 diabetes, die met minstens 2 insulinespuiten per dag behandeld worden. Diegenen die geen insuline spuiten of slechts 1 maal per dag komen niet in aanmerking. Zij moeten bereid zijn om minstens 30 x per maand een zelfcontrolemeting van de bloedsuiker uit te voeren. Zij moeten bereid zijn om de technische vaardigheden die hiervoor nodig zijn aan te leren en om educatie te krijgen over andere aspecten van de diabetesbehandeling. Zij moeten zich laten begeleiden door het diabetesteam, in samenwerking met de huisarts.

7 diabetesconventie 3 CATEGORIEËN :
categorie 1: hierin komen diabeten, die behandeld worden met minstens 3 spuiten per dag of met een insulinepomp, en zeer intensieve zelfcontrole uitvoeren (minstens 4x meten per dag). Zij kunnen beschikken over maximaal 140 strips per maand. categorie 2: diabeten op 3 of meer dagelijkse inspuitingen, die geen 4 metingen per dag uitvoeren, komen in categorie 2, op voorwaarde dat ze minstens 16 keer per week meten (dus 4 dagkurves met metingen voor de maaltijden en voor het slapengaan per week). Zij krijgen maximaal 70 strips per maand. categorie 3: de overige diabeten op 3 of meer inspuitingen per dag komen in categorie 3. Hierin zullen ook patiënten op 2 spuiten worden opgenomen op voorwaarde dat ze minstens 2 dagkurves per week uitvoeren. Zij zullen maximaal 30 strips per maand krijgen.

8 diabetesconventie uitzonderingen:
Vrouwen met diabetes met zwangerschapswens categorie 1 als minstens 2 injecties per dag Vrouwen met diabetes die zwanger zijn vrouwen met zwangerschapdiabetes minstens categorie 3 zelfs als ze geen insuline spuiten categorie 2 als 1 injectie per dag Met insuline behandelde nierdialysepatiënten categorie 1,2 of 3 volgens het aantal glycemiemetingen (ongeacht het aantal injecties per dag) Diabetespatiënten na niertransplantatie categorie 3 als ze geen insuline spuiten als ze insuline spuiten diabetespatiënten na pancreas- of ß-celtransplantatie diabetische kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met insuline behandelde blinde diabeten


Download ppt "Diabetespas & diabetesconventie"

Verwante presentaties


Ads door Google