De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adequaat reageren bij patiënten in nood

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adequaat reageren bij patiënten in nood"— Transcript van de presentatie:

1 Adequaat reageren bij patiënten in nood
Dr. V. Van Belleghem

2 Juiste hulp bij juiste patiënt op juiste tijdstip
Wetenschappelijk gefundeerd en geëvalueerd Standaardisatie

3 Resuscitation VOL 67S1

4 Chain of Survival Ideale sequentie van handelingen die een maximale kans op overleving bieden. 1° Schakel: Vroegtijdige herkenning en hulpvraag om hartstilstand te vermijden 2° Schakel: Vroegtijdige CPR om tijd te kopen 3° Schakel: Vroegtijdige defibrillatie om het hart opnieuw op te starten 4° Schakel: Post reanimatie zorg om kwaliteit van leven te genereren

5 Eerste Schakel Vroegtijdige toegang tot hulpverlening Wordt
Vroegtijdige herkenning van een noodsituatie

6 4 Vragen bij noodsituatie
Wanneer roep ik bijkomende hulp Welke hulp is noodzakelijk Wat kan ik doen in afwachting Hoe vermijd ik in de toekomst een gelijkaardige situatie

7 Noodsituatie: VRAAG 1 Wanneer roep ik bijkomende hulp?
Beoordeling van de toestand ter plaatse Nog gevaar voor patiënt? Nog gevaar voor jezelf? Beoordeling van de patiënt

8 Noodsituatie: VRAAG 2 Welke Hulp is noodzakelijk? Technische hulp
Stalen verpleegster Technische dienst (electriciteit, loodgieter, …) Slotenmaker Medische hulp Interne MUG 100 voor brandweer, ambulance, MUG Huisarts Politionele hulp 101 Sociale opvang Familie Buren

9 Noodsituatie: VRAAG 3 Wat kan ik doen in afwachting?
Snelle eerste beoordeling Fijnere herhaling van de eerste beoordeling Tweede beoordeling

10 CPR starten indien nodig
Noodsituatie: VRAAG 3 Wat kan ik doen in afwachting? Snelle eerste beoordeling Bewustzijn controleren Ademweg vrijmaken Beademen indien nodig Circulatie controleren CPR starten indien nodig

11 Wat kan ik doen in afwachting
Fijnere herhaling van eerste beoordeling Bewustzijn WAPA Wakker, Aanspreekbaar, Pijnreactief, Areactief GCS Eye Verbal Motor 4. Spontaan open 5. Samenhangend 6. Voert bevel uit 3. Openen op aanspreken 4. Onsamenhangend 5. Weert pijnprikkel af 2. Openen op pijn 3. Losse woorden 4. Trekt terug op pijn 1. Geen opening 2. Klanken 3. Flexie op pijn 1. Geen reactie 2. Extensie op pijn 1. Geen reactie

12 Wat kan ik doen in afwachting
Fijnere herhaling van eerste beoordeling Ademweg en ademhaling Hoe ademt patiënt? Toestand patiënt Voorbeeld Frequentie 12 – 20 / min Normaal < 12 / min Kritiek Vergiftiging met coma door alcohol en drugs > 20 / min Astma, hartfalen Ritme Regelmatig Onregelmatig Coma door hersenbloeding Patroon Moeiteloos Diep Hartfalen oppervlakkig Astma, hartprobleem

13 Wat kan ik doen in afwachting
Fijnere herhaling van eerste beoordeling Circulatie Hoe is pols van de patiënt Toestand patiënt Voorbeeld Snelheid 60 – 80 / min Normaal < 60 / min Sportman in rust Kritiek Hartprobleem, hersenbloeding > 80 / min Inspanning Koorts, bloedverlies, zuurstoftekort, hartprobleem Ritme Regelmatig onregelmatig kritiek Hartprobleem Sterkte Vol Zwak Hartprobleem of bloedverlies

14 Wat kan ik doen in afwachting?
Tweede beoordeling van de patiënt Doel Zoeken naar letsels die kunnen verergeren Niet levensbedreigende letsels opsporen en behandelen Algemene indruk Anamnese van patiënt of omgeving Informatie zoeken: medicatie, voorgeschiedenis, … Systematisch onderzoek: van KOP tot TEEN

15 Beoordeling van toestand ter plaatse
GEVAAR HULPLIJNEN Interne MUG 100 101 Technische diensten Huisarts Familie Buren VEILIG Eerste beoordeling van de patiënt Snelle eerste beoordeling Bewustzijn Ademweg Beademing Circulatie Kritiek Niet Kritiek CPR Fijne herhaling eerste beoordeling WAPA en GCS Ademweg Beademing Circulatie Kritiek Niet Kritiek Tweede beoordeling van de patiënt Onderzoek volgens klachten Verborgen letsels Verzorging andere letsels Kritiek Niet Kritiek naar handboek hulpverlener ambulancier

16 Noodsituatie: VRAAG 4 Hoe vermijd ik in de toekomst een gelijkaardige situatie

17 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Juiste patiënt in juiste zorgomgeving Observaties ifv ziektetoestand Maak gebruik van Early Warning Scores bij deterioratie Registreer parameters ter vergelijking Definieer Calling Criteria Welke hulpmiddelen staan (24 uur op 24) ter beschikking Opleiding voor noodsituaties DNR politiek Evalueer het systeem regelmatig Resuscitation VOL67S1

18 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 1: Juiste patiënt in juiste zorgomgeving Kritieke patiënten op intensieve zorgen Hulpbehoevende ouderlingen Familiehulp Thuiszorg Serviceflats RVT Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen Mentaal geretardeerden Fysisch gehandicapten

19 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 2: Observaties in functie van ziektetoestand Aard van observatie afhankelijk van aard aandoening Vb: temperatuur meten bij koorts suiker meten bij diabetes Frequentie van metingen afhankelijk van ernst symptomen Vb: glycemie = 45 mg/dl nieuwe meting niet uitstellen tot 12 uur later

20 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 3: Maak gebruik van EWS bij deterioratie (Modified) Early Warning System Scoresysteem om ernst te kunnen inschatten van zieken (andere scoresystemen bij trauma’s, bij bepaalde aandoeningen, …) ≥ 5 = kritische score 3 2 1 Syst BP < 70 71 – 80 81 – 100 101 – 199 > 200 HR < 40 41 – 50 51 – 100 101 – 110 111 – 129 ≥ 130 RR < 9 9 – 14 15 – 20 21 – 29 ≥ 30 Temp < 35 35 – 38°4 ≥ 38°5 WAPA Wakker Aanspreekbaar Pijnreactief Areactief

21 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 4: Registreer gegevens Registratiefiche afhankelijk van situatie Verpleegfiche in ZH parameters / u Observatiefiche in RVT parameters / d Glycemie controleblad thuis

22 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 5: Definieer Calling Criteria Maak afspraken met Huisarts Vb: indien glycemie < 80 en bewust => geef cola indien glycemie < 80 en minder bewust => roep huisarts indien glycemie low => bel 100 Maak afspraken met familie Vb: indien boodschappen => bel X indien dringend probleem => roep buur Maak afspraken met …

23 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 6: Welke hulpmiddelen staan ter beschikking Interne MUG in ZH Wachtlijst huisartsen in RVT, of thuiszorgVPK Alarmknop bejaarden in serviceflat Aangepaste telefoon blinden, gehandicapten en bejaarden Ambu en zuurstofmasker op afdeling? Reanimatiewagentje in RVT? Defibrillatoren op luchthavens

24 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 7: Opleiding voor noodsituaties Elke zorgverlener moet in staat zijn een noodsituatie te herkennen, de juiste hulp te alarmeren en te starten met CPR. Elke zorgverlener moet hulp op eigen niveau kunnen bieden

25 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 8: DNR politiek Duidelijke afspraken tussen patiënt, familie, (huis)arts, hulpverleners, … Nota in het dossier Volgens duidelijke richtlijnen

26 Preventie van noodtoestand in 9 stappen
Stap 9: Evalueer het systeem Bestaffing alarmknoppen voldoende? Defibrillatoren correct gebruikt? Tijdverlies hulpverlening niet te groot? Verhouding eigenlijk en oneigenlijk gebruik van noodmaatregelen.


Download ppt "Adequaat reageren bij patiënten in nood"

Verwante presentaties


Ads door Google