De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLB-ankervergadering 13 – 03 -2009 Johan Declercq – Prov.begeleider SLB WVL - 13-03-09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLB-ankervergadering 13 – 03 -2009 Johan Declercq – Prov.begeleider SLB WVL - 13-03-09."— Transcript van de presentatie:

1 SLB-ankervergadering 13 – 03 -2009 Johan Declercq – Prov.begeleider SLB WVL - 13-03-09

2 Agenda SLB in onderwijsactualiteit Nieuws van de documentatiewerkgroep en Service (Dirk,Dirk, Leen en Geert) en SIDIN Nieuwe informatiepakketten: –Start van een loopbaan (VDAB) –Schoolloopbaanbegeleiding in de praktijk Nieuwe projecten in WVL –Multiple-choice –My-machine –Opvolging samenwerking met VDAB? Suggesties????? –Uittesten van VST: wie doet mee? SLB in het BVR operationele doelstellingen SLB – implicaties Varia

3 SLB in de onderwijsactualiteit SLB en de netoverstijgende samenwerking in het kader van de taskforce taskforce SLB in de conferentie leerlingenbegeleiding op 23/03/09 – groep 3: keuzebegeleiding op scharniermomenten in de onderwijsloopbaan groep 4: onderwijs-en opleidingsloopbanen beheren in het licht van intrede op de arbeidsmarkt groepje 8: spijbelen, problematische afwezigheden, leerplichtconferentie leerlingenbegeleiding Doelstellingen: uitdagingen binnen de groep bespreken in relatie tot de begeleiding t.a.v. de leerling zelf, positie van de actoren en hoe kunnen begeleiders elkaar ondersteunen.

4 SLB en de webapplicatie van het departement onderwijs Erik D‘hooghe van Studiewijzer Antwerpen kreeg een opdracht om een webapplicatie uit te werken ter ondersteuning van de keuzebegeleiding van lln van 10 tot 14 jaar (info van de Stap wordt hiervoor ook gebruikt) –O.a. My Digital Me (junior-versie) vanaf sept. 2009 gestart voor deze doelgroepMy Digital Me –Ook samenwerking met www.wordeenheld.bewww.wordeenheld.be SLB en informatieverstrekking: zie documentalisten Integratie van de documentatie op studiekiezer, verruim je horizon, digiclb en de VCLB-koepel informatie en documentatiewebsite dringen zich op. SLB in de onderwijsactualiteit (2)

5 SLB in de VSKO-mededeling: SOHO Het VSKO heeft een SOHO-ontwerptekst* voor haar mededelingen klaar (Joost Laeremans) Hoe op een positieve en verantwoorde manier aan SLB doen einde SO... * (Deze tekst wordt u bezorgd als hij definitief is...) SLB in de onderwijsactualiteit (3)

6 Verslagje van Dirk Arnau (mail 10-03-09) Nieuws documentatiewerkgroep en VCLB-ServiceVCLB-Service -De informatiebrochures verkopen vrij vlot. De brochures Naar de eerste graad, Naar de tweede graad en Naar de derde graad zijn nieuw. -De Op stap-reeks daarentegen behalve 2A en 3A gaat minder goed van de hand. Op stap naar hoger onderwijs moet bijgewerkt worden! De cruciale vraag hierbij is hoe groot de behoefte nog is aan de op stapbrochures en vooral wie deze reeks kan bijwerken. -Er werd ook ingegaan op hoger beroepsonderwijs (verpleegkunde) en Se-n-Se (Secundair na Secundair met de zevende jaren TSO en KSO). De voorbereidende jaren blijven afzonderlijk. Modevormgeving en Plastische Kunsten worden een derde en vierde jaar van de derde graad beroepsonderwijs. De vierde graad BSO verdwijnt.

7 Verslagje van Dirk Arnau (mail van 10-03-09) Nieuws documentatiewerkgroep en VCLB-Service (2)VCLB-Service -De steekkaarten (tweede graad, derde graad en de zevende jaren) staan online bij Studiekiezer. -I.v.m. Eurobid wordt opgemerkt dat steeds minder Centra bereid zijn om de gegevens voor hun regio te controleren. Het programma zelf wordt enigszins in vraag gesteld: nog meer boekdelen weglaten? … -Een nieuwe editie van Hoger Onderwijs in Vlaanderen is voorzien voor het najaar. De vervolgopleidingen blijven behouden, maar zullen waarschijnlijk in een andere vorm worden weergegeven.

8 Verslagje van Dirk Arnau (mail van 10-03-09) Nieuws SIDIN – Leen Neirynck -De evaluatievergadering voor de SIDIN West-Vlaanderen vindt plaats op vrijdag 20 maart 2009 (kern-stuurgroep). -De nationale evaluatievergadering is op 1 april 2009. Daar horen we ongetwijfeld meer over de SIDIN 2010. -Vragen en bedenkingen m.b.t. SIDIN? Mogen bezorgd worden aan Leen.neirynck@clbroeselare.be

9 Nieuwe informatiepakketten De start van een loopbaan (VDAB) – Iedereen kreeg de map? – Ook digitaal… leerlingen en leerkrachten leerlingenleerkrachten – Wat is nieuw?

10 Schoolloopbaanbegeleiding in de praktijk – visie, methodieken en materialen – uitgave 2009 – Iedereen kreeg de map? Nieuwe informatiepakketten (2)

11 Uittreksel ppt prov.ankerverg.10-04-2008 Uittesten van VST: Wie doet mee? De vragenlijst Studiekeuzetaken: Omgaan met 6 keuzetaken die centraal staan in loopbaankeuzeproces, toegepast op studiekeuze m.b.t. HO: oriëntatie, exploratie zichzelf, exploratie omgeving in de breedte, exploratie omgeving in de diepte, beslissingsstatus en binding aan de keuze.

12 Ondertussen in West-Vlaanderen... www.multiple-choice.be folders voor alle basisscholen en scholen met eerste graad SOwww.multiple-choice.be www.mymachine.be krijgt nu ook steun van vroegere petaf-werkgroep met bedoeling om educatief pakket voor scholen uit te werken (video+mogelijke werkteksten)www.mymachine.be Samenwerking CLB - VDAB We zoeken naar mogelijke initiatieven ter opvolging van de 2 informatiemomenten CLB-VDAB Proefpas: verslag (Word 2007!) van de werking van de afgelopen jaren en mogelijkheden tot uitbreiding (stap voor stap) naar centrumsteden...verslag

13 Varia Eenmalige intervisievergadering BSO op 06-02-09: teksten werden aan contactpersoon bezorgd. GOK-info m.b.t. „Doorstroming en oriëntering“ op DPB (14-01-09) Aangepaste versie (2009)van het studiekeuzespel „Horizonverruiming“ op www.digiclb.be/slb/hv/www.digiclb.be/slb/hv/ Bespreking van commerciële studiezoeker-website www.icares.com door Marc VanderlochtBespreking www.icares.com Teksten van interessante studiedag „werken in de eerste graad SO“ van VVKSO zijn beschikbaar op http://studiedag.vvkso.be/pagina2.asp?pageID=99 http://studiedag.vvkso.be/pagina2.asp?pageID=99

14 De 3 consortia CVO Vlaams-Brabant en Brussel hebben een website http://www.zeevanmogelijkheden.be/ http://www.zeevanmogelijkheden.be/ Hoger Beroepsonderwijs van het Volwassenonderwijs: algemene informatietekst + ppt van Marc+ webpagina voor Vlaams Brabant en West- Vlaanderen op www.digiclb.be/hbov algemene informatietekst ppt van Marcwww.digiclb.be/hbov Afsluitend evenement Spijbelactieplan (20-02-09): alle teksten op www.ond.vlaanderen.be/leerplichtwww.ond.vlaanderen.be/leerplicht Varia (2)

15 Handout (uitgedeeld): Inhoud BVR met nadruk op SLBHandout Checklist (uitgedeeld) Noot: Bovenstaande titel is ook het thema van de VCLB-nationale- studiedag ‘Slb in de hedendaagse CLB-praktijk (12-05-2009).ChecklistSlb in de hedendaagse CLB-praktijk SLB in het BVR operationele doelstellingen Enkele implicaties…


Download ppt "SLB-ankervergadering 13 – 03 -2009 Johan Declercq – Prov.begeleider SLB WVL - 13-03-09."

Verwante presentaties


Ads door Google