De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZW : trillingen 6 WW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZW : trillingen 6 WW."— Transcript van de presentatie:

1 ZW : trillingen 6 WW

2 Onderzoeksvragen Welke factoren zijn bepalend voor de periode van een trilling uitgevoerd door een massa aan een veer ? Wat zijn de relaties tussen die factoren en de periode ? Ditto voor een massa die héén-en weer slingert aan een touw.

3 Hypotheses Tot welke factoren hebben we experimenteel toegang ? Met andere woorden : welke factoren kunnen we gaan wijzigen en meten ? Formuleer voor elk van die factoren een gefundeerde hypothese, gebaseerd op de theorie.

4 Plan van aanpak Vooraleer effectief metingen uit te voeren, maak je jezelf vertrouwd met het beschikbare materiaal. Schrijf nu eerst een uitvoerig plan van aanpak uit, waarin je de uit te voeren metingen stap voor stap beschrijft. Het plan volg je stap voor stap bij het effectief uitvoeren van de metingen. Probeer een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bekomen !

5 Uitvoeren van de metingen
Zorg dat iedereen goed weet wat hem/haar te doen staat. Noteer zorgvuldig de resultaten van de uitgevoerde metingen mét de absolute fouten erbij ! Bij twijfel over goed uitgevoerde werkwijze : doe meting opnieuw. NOOIT RESULTATEN VERFRAAIEN !

6 Analyse van resultaten
Pas op resultaten en bewerkingen met resultaten foutentheorie toe ! Maak, waar nodig, grafieken met foutenvlaggen. Gebruik PC (EXCEL, OpenOffice, …).

7 Conclusies Formuleer conclusies gebaseerd op analyse resultaten : worden hypotheses bevestigd, ontkracht, of geven de metingen geen uitsluitsel ?

8 Verslag Eén doorlopende, homogene tekst. Wat moet erin staan ?
Titel + auteurs Korte uiteenzetting doel van onderzoek Overzicht van onderzochte factoren met hypotheses Plan van aanpak, opgesteld met oog op herhalen van proeven. Resultaten en analyse. Conclusies Deadline : eerste les na herfstvakantie. Een verslag voor veer, een voor slinger.


Download ppt "ZW : trillingen 6 WW."

Verwante presentaties


Ads door Google