De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfst 7: Samenstellen van golven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfst 7: Samenstellen van golven"— Transcript van de presentatie:

1 Hfst 7: Samenstellen van golven
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Hfst 7: Samenstellen van golven INTERFERENTIE van lopende golven Toets (28/02) gaat over het VOLLEDIGE hoofdstuk!!

2 BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie
interferentie 2 of meer bronnen komen in eenzelfde punt toe Interferentiepatroon enkel stabiel als bronnen coherent zijn dezelfde frequentie constant faseverschil

3 Berekenen van minima en maxima
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Berekenen van minima en maxima A’max als r1 – r2 = n.λ als golven in fase toekomen  versterken elkaar: constructieve interferentie r1 . r2 . λ P A’min als r1 – r2 = (2n+1).λ/2 als golven in tegenfase toekomen  ‘neutraliseren’ elkaar: destructieve interferentie r1 . . r2 λ 2 P

4 Samenstellen van golven:
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Samenstellen van golven: STAANDE golven = golfverschijnsel veroorzaakt door interferentie van 2 golven met gelijke frequentie f en amplitude A maar tegengestelde voortplantingsrichting

5 reflectie golf aan VAST uiteinde
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie golf klapt om: fasesprong π Bron: KUL-Pradem Everlee

6 BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie
reflectie golf aan OPEN uiteinde BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie golf weerkaatst zonder omkering: geen fasesprong Bron: KUL-Pradem Everlee

7 Staande golven op een SNAAR
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Staande golven op een SNAAR

8 oneindig lange snaar met één vast uiteinde
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie x uitwijking deeltje op positie x op tijdstip t  superpositie van de aankomende golf (G1) en gereflecteerde golf (G2) linkslopend fase-sprong 1e formule van Simpson A’: amplitude afhankelijk van positie van het deeltje!

9 BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie
staande golf: A’ A’ is max.  A’ is min.  deze punten noemen we KNOPEN vast reflectiepunt (n=0) is altijd een KNOOP!!! (per definitie) deze punten noemen we BUIKEN open uiteinde? => analoog maar GEEN fasesprong π

10 BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie
vaste reflectiepunten zijn KNOPEN staande golf op een begrensde snaar 1ste harmoniek = grondtoon 2de harmoniek = 1ste boventoon 3de harmoniek = 2de boventoon 4de harmoniek = 3de boventoon etc….

11 staande golf op een begrensde snaar
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie staande golf op een begrensde snaar

12 staande golf bij één open en één vast uiteinde
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie staande golf bij één open en één vast uiteinde cf. oneindig lange snaar met 1 vast uiteinde x=0: vast uiteinde dus knoop x=l: open uiteinde dus buik  l=(2n+1).λ/4 twee open uiteinden cf. oneindig lange snaar met OPEN uiteinde x=0: open uiteinde dus buik x=l: open uiteinde dus buik  l=n.λ/2 !!

13 Staande golven in een LUCHTKOLOM
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Staande golven in een LUCHTKOLOM

14 Staande golven in een luchtkolom
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Staande golven in een luchtkolom analoog aan staande golven op een snaar open uiteinde = buik gesloten uiteinde = knoop  faseverschil π 1ste harmoniek 2de harmoniek 3de harmoniek 4de harmoniek

15 Staande golf in een luchtkolom
BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie Staande golf in een luchtkolom met 2 open uiteinden invallende golf gereflecteerde golf (andere richting!) A’: amplitude afhankelijk van positie van het deeltje!

16 BIJLAGE: Dia's PowerPoint-presentatie
Staande golf in een luchtkolom met 2 open uiteinden A’ voorwaarde staande golf: open uiteinden zijn buiken! buik  A’ is max.  In een buis met lengte l zal er enkel een staande golf ontstaan als er beide reflectiepunten (= open uiteinden op posities x=0 en x=l) buiken zijn, m.a.w.:


Download ppt "Hfst 7: Samenstellen van golven"

Verwante presentaties


Ads door Google