De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met de krant in de hand … Johan Deprez CNO – Antwerpen, 09/05/11 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met de krant in de hand … Johan Deprez CNO – Antwerpen, 09/05/11 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez."— Transcript van de presentatie:

1 Met de krant in de hand … Johan Deprez CNO – Antwerpen, 09/05/11 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez

2 1 Kennismaking economisch hoger onderwijs van 2 cycli, wiskunde in de Bachelor Handelswetenschappen lerarenopleiding wiskunde redactielid tijdschrift Uitwiskeling lid stuurgroep T 3

3 2 Deze sessie inhoud:  materiaal uitgewerkt met anderen voor Uitwiskeling (Hilde Eggermont, Els Van Emelen)  eigen materiaal (niet verschenen) vorm  slides: korte, kleine voorbeelden  werkmoment: werktekst rond een langer artikel syllabus  loep uit Uitwiskeling 23/4  artikel uit Uitwiskeling 19/3  enkele werkteksten www.ua.ac.be/johan.deprez > Documentenwww.ua.ac.be/johan.deprez  slides  werkteksten in leerlingenversie  (deel van de) krantenartikels

4 3 Procenten Uit: De Standaard 13/04/10 Stroom in Frankrijk was in 2008 42% goedkoper en is nu 24% goedkoper

5 Vorig jaar op Radio 1 Paul Dhoore: Aandeel van KBC zakte aanvankelijk met 18%. Nadien herstelde het aandeel en het sloot af met 4% winst. Wie het aandeel op zijn laagste peil kocht, won 22%. Reacties? Geen 22%! 1.04/0.82=1.2682…, dus +26.8% (Jammer dat ik geen geluidsfragment heb…)

6 5 Bedenkingen? 59% van ?? verdubbeling? grafiek:  horizontale as: gelijke afstanden i.t.t. ongelijke tijdsintervallen  verticale as: nulpunt  (Wat is uitgezet op horizontale en verticale as?) Syllabus: werktekst voor leerlingen  concrete(re) vraagjes dan hier  herschrijf de advertentie  hermaak de grafiek

7 6 Om in te kaderen: hermaak grafiek Excel, lijndiagram horizontale as niet goed! Excel, spreidingsdiagram horizontale as wel goed!

8 7 Recenter (maar minder rijk) Uit: De Standaard 25/02/10

9 8 12 10 Uit: De Standaard 27/06/08

10 9 Maar soms is het ook heel mooi gedaan! uit: De Standaard, 14/01/09

11 10 Ruimtelijk: mooier… maar niet altijd beter! uit: Test Aankoop 429 (februari 2000)

12 11 uit: Knack Bedenkingen? ongelijke leeftijdsklassen:  18-20: [18, 21[  21-39: [21, 40[ …… dus: percentages niet zomaar te vergelijken! ruimtelijke effecten, bv. gesuggereerde grootte tweede proefbuis = 1000 × eerste proefbuis Syllabus: werktekst voor leerlingen

13 12 Opdracht Lees de twee artikels op de volgende slides. Ze verschillen op een essentieel punt.  Eén artikel doet het goed.  Het andere gaat in de fout.  Welk punt?

14 13

15 14

16 15 Causaliteit versus samenhang

17 16 Causaliteit versus samenhang

18 17 Causaliteit versus samenhang uit: De Standaard, 18/06/09

19 18 Causaliteit versus samenhang

20 19 Een gedurfde extrapolatie (cf. syllabus) uit: De Morgen, 01/10/04

21 20 Een gedurfde extrapolatie (cf. syllabus)

22 21 Snelheidsovertreders Krantenartikels uit 2003 over een onderzoek van de Kortrijkse politie i.v.m. snelheidsovertredingen Openingszin:  “Bent u een man,  tussen de 25 en 40 jaar,  en rijdt u met een terreinwagen?  Dan bent u hoogstwaarschijnlijk een snelheidsduivel.” Werktekst in syllabus  confronteren van de krantenartikels met de tekst van het onderzoek

23 22 uit: De Standaard 16/12/08 een gekende misvatting m.b.t. kansen: gambler’s fallacy

24 23 uit: De Standaard 30/01/04

25 24 (On)afhankelijkheid (1/8500) 2  1/73 000 000 Dit mag alleen bij onafhankelijke gebeurtenissen! Hier zijn er veel redenen om te twijfelen aan de onafhankelijkheid:  genetische oorzaak?  zelfde omstandigheden? Klaservaring  eerste deel artikel  klasgesprek (niet evident voor leerlingen)  rest artikel als samenvatting

26 25 Kans op Huntington ziekte van Huntington:  tast de hersenen aan  dominant overervend  breekt uit rond veertigste levensjaar  geen therapie kinderen van patiënten  laten zich zelf niet testen  laten bij zwangerschap wel test uitvoeren bij het embryo Kans dat zij de ziekte zullen krijgen  (als het embryo ziek blijkt?)  als hun kinderen gezond blijken? Werktekst:  narekenen en ook een beetje corrigeren  kansbomen, regel van Bayes

27 26 Significantieniveau statistisch toetsen:  p-waarde: hoe groot is de kans dat we door puur toeval een steekproefresultaat vinden dat minstens zo ver afwijkt?  als p-waarde onder een kritische waarde ligt, verwerpen we de nulhypothese vaak is de kritische waarde 5%  bij toetsen van gemiddelde van een normale verdeling: nulhypothese wordt verworpen als steekproefresultaat afwijking van meer dan 1.96 (2) standaardafwijkingen vertoont  d.w.z. als steekproefresultaat buiten het 2-sigma-gebied ligt

28 27 Significantieniveau overigens geen goede omschrijving van p-waarde significantieniveau nu eens niet 5%

29 28 Hoe opwindend is het leven van Helga?

30 (Bijna) aan het werk!

31 30 hiv-test Krantenartikel n.a.v. een doe-het-zelf hiv-test die besteld kan worden op het internet  99% betrouwbaar  vóór- en tegenstanders komen aan het woord Werktekst  kennismaken met het fenomeen van valse positieven  argumenten leren kennen  cijfers narekenen

32 (En nu echt) Aan het werk! werktekst: achteraan in de syllabus antwoorden: in de hoofdteks

33 32 hiv-test 100 000 neeziek?ja 10 999 90 negpos negpos test? 98 990.1999.90.19.9 vals positief terecht positief

34 33 Driedeurenprobleem uit: De Standaard 04/03/10

35 34 Waarom de krant er bij betrekken? Waarom wiskunde leren? ……  om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven: bv. wiskunde en statistiek kennen is een meerwaarde om goed te begrijpen wat in de krant staat en er kritisch mee om te gaan …… Hoe leerlingen motiveren voor wiskunde? ……  laten zien dat wiskunde en statistiek nuttig zijn  door al eens onverwacht uit de hoek te komen ……

36 35 Hoe? Geen piekinspanning maar een werk van lange adem…  ‘elke dag’ alert zijn  gedisciplineerd bijhouden en klasseren wat je vindt Soms een kleinigheid die zonder veel moeite in te lassen is Soms is het nodig om het grondiger aan te pakken Met mate gebruiken! Beperkingen aan wat ik laat zien  overwicht van ‘kwaliteitskranten’  behoren kranten tot de leefwereld van leerlingen uit bso- en tso-richtingen met weinig uren wiskunde?

37 36 Exponentiële groei versus lineaire groei uit: De Standaard, 02/06/05 Bedenkingen? exponentiële groei! echte verdubbelingstijd is ln2/ln1.14 5.29 jaar

38 37 Met de tv bij de hand… Een stukje uit het VRT-nieuws over Laundry Day 2009 (Techno-evenement) http://www.deredactie.be/permalink/1.592741 Uit het fragment:  nu: 65 000 deelnemers  12 jaar geleden: 500 deelnemers  Nina De Man: “Het succes is gewoon heel organisch, exponentieel gegroeid. De eerste 500 mensen hebben hun 500 beste vrienden meegebracht.”

39 38 Met de tv bij de hand… Uit het fragment:  nu: 65 000 deelnemers  12 jaar geleden: 500 deelnemers  Nina De Man: “Het succes is gewoon heel organisch, exponentieel gegroeid. De eerste 500 mensen hebben hun 500 beste vrienden meegebracht.” Vragen:  Wat is de groeifactor volgens Nina De Man? A: 2  Hoeveel deelnemers na 12 jaar met deze groeifactor? A: >2 000 000  werkelijke groeifactor? A: 1.50

40 39 Met de tv bij de hand… Vragen: ……  ‘exponentieel’ in de omgangstaal versus in de wiskunde omgangstaal≠wiskunde omgangstaal: exponentiële groei = buitengewoon krachtige groei wiskunde:  exponentieel stijgen kan ook traag beginnen (bv. spaargeld)  exponentieel dalen is zeker niet altijd snel dalen  12 jaar geleden? neen! website: eerste keer in 1998 dus: 12-de keer, 11 jaar geleden groeifactor 1.56

41 40 Logaritmen uit: De Standaard, 05/06/08

42 41 Logaritmische schaal

43 42 Logaritmische schaal http://www.deredactie.be/permalink/1.726153 http:/www.standaard.be/video/ videoplayer.aspx?cat=0&subcat=0&videoid=990856

44 43 Hoe zit dat nu met de schaal van Richter? niet (meer) de schaal van Richter maar moment magnitude schaal (bv. via Engelstalige Wikipedia) ‘Richtergetal’ hangt via een logaritmische functie af van de ‘energie’: M 0 = seismisch moment (in 10 -7 Nm) = maat voor de totale energie die vrijkomt bij de aardbeving ‘energie’ i.f.v. ‘Richtergetal’:

45 44 Hoe zit dat nu met de schaal van Richter? ‘energie’ i.f.v. ‘Richtergetal’: exponentiële functie groeifactor: ‘Richtergetal’ :+1, energie: ‘Richtergetal’: +1.8, energie: (exponentiële functie stijgt erg snel in de omgeving van 1.8!) ×10 1.5 =31.622…32 ×10 2.7 =501.187…  500 10 1.5 =31.622…32

46 45 Zie syllabus voor kleine werktekst hierrond

47 46 Met de krant in de hand… loopt het soms uit de hand… voor de verklaring van dit ene zinnetje: zie Uitwiskeling 25/3

48 47 Nog zo’n uit de hand gelopen onderwerp: nomogram voor BMI Voor de verklaring van dit diagram: zie Uitwiskeling 24/2 uit: De Standaard Magazine, 10/01/04

49 48 Tweede afgeleide uit: De Standaard, 15/04/09

50 49 Meetkunde Wat is mis?

51 50 Meetkunde Wat is mis? Perspectief klopt niet (tenzij de ‘lichtbrug’ omhoog zou lopen)

52 51 Via de krant ook warm maken voor beroep van wiskundeleraar? uit: De Standaard, 19/05/08

53 52 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09

54 53 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09 Wiskunde met boeken in de hand…?

55 54 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09

56 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Met de krant in de hand … Johan Deprez CNO – Antwerpen, 09/05/11 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez."

Verwante presentaties


Ads door Google