De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Belonen en straffen Over ontwikkelingsbegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Belonen en straffen Over ontwikkelingsbegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1

2 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Belonen en straffen Over ontwikkelingsbegeleiding

3 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Opvoeden als de ontwikkeling van een kind begeleiden, is vandaag wellicht moeilijker dan ooit.

4 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Veel zekerheden uit het verleden verdwijnen en de toekomst is moeilijk voorspelbaar.

5 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Bovendien zijn ouders en opvoeders zich meer bewust geworden van hun opvoedende taak. Ze willen zeker geen fouten maken en wellicht een betere opvoeding geven dan die ze zelf kregen.

6 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Opvoeden wordt vaak gelijkgesteld met belonen en straffen, anders gezegd aanmoedigen van gunstig gedrag en ontmoedigen van ongunstig gedrag bij kinderen in ontwikkeling.

7 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Als ouder of opvoeder tracht je dan door je reactie iets aan te leren door het te belonen of iets af te leren door het bestraffen en niet andersom.

8 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Je laat je kind dan eerst iets uitproberen en je reageert dan enthousiast zodat het frequenter of gemakkelijker zou herhaald worden.

9 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Of je reageert teleurgesteld opdat het gedrag minder frequent en minder gemakkelijk zou herhaald worden en zo snel mogelijk zou verdwijnen.

10 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Er kan evenwel rekening mee gehouden worden dat er ook veel kansen zitten in een pro-actief, eerder dan re-actief handelen.

11 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Pro-actief opvoederhandelen houdt dan, bijvoorbeeld, in ontwikkelingsgunstige situaties voor je kind creëren, vooraf praten met je kind, afspraken maken, model staan voor je kind, enzomeer.

12 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Wil je belonen en straffen gunstig resultaat hebben, dan is het voor alles belangrijk een goede relatie met je kind uit te bouwen en een ontwikkelingsgunstig kindvriendelijk klimaat te creëren.

13 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Is de afstand tussen jezelf en het kind te groot, dan zal je moeilijk kunnen invoelen wat bij je kind leeft en zal de bereidheid bij je kind tot involgen wellicht gering zijn. Opvoeden is nu eenmaal een tweerichtingsgebeuren.

14 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Hoe beter je de behoeften en gevoelens van een kind kan opmerken, hoe beter je er op kan inspelen.

15 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Elk kind heeft nu eenmaal behoefte aan welbevinden en zich lichamelijk goed voelen, aan veiligheid en geborgenheid, aan aandacht en liefde, aan waardering en eigenheid, aan groeiruimte en een dosis autonomie. Het is belangrijk dit bij belonen en straffen niet te vergeten.

16 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Het is nuttig om weten dat een kind zowat alles nog moet leren : zichzelf leren kennen en de onmiddellijke en ruimere omwereld. Dit vraagt om oefenkansen en stimulering en niet in de eerste plaats om begrenzing en afremming.

17 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Het is belangrijk vooral met beloningen te kunnen werken en de kansen hiertoe te benutten, eerder dan te wachten tot het fout loopt en dan straffend te moeten ingrijpen.

18 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Dus eerder aandacht als kinderen goed met elkaar opschieten, dan begrenzend te gaan tussenkomen op het moment dat het misgaat.

19 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Er kan aan gedacht dat belonen niet enkel materieel is, zoals zakgeld, een drankje of iets lekkers.

20 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Kinderen vinden sociale bekrachtigers vaak heel prettig : een bewonderende blik, glimlachen, aandacht, een bemoedigend woordje en een knuffel kunnen wonderen doen.

21 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Ook de beloning van een zo mogelijk gezamenlijke activiteit valt erg in de smaak bij kinderen.

22 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Wacht in elk geval niet te lang met je beloning, hoe sneller, hoe meer invloed en het is dan voor het kind duidelijk voor wat het beloond wordt.

23 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Koop evenwel het gedrag van je kind niet steeds af door een beloning in het vooruitzicht te stellen, je kind gaat mogelijk enkel nog iets doen op voorwaarde dat het vooraf weet wat het gaat krijgen.

24 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Een straf is in wezen iets onaangenaams.

25 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Zo kan het uitblijven van een reactie of resultaat als bestraffend worden ervaren, men spreekt dan van negeren als je niet reageert

26 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Slaan en zelfs een tik kunnen beter tot het verleden behoren, je zet meteen ook de betere toon en je laat merken het kind geen geweld te willen aandoen

27 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Zo weet je zeker dat het geen geweld van je opgestoken heeft.

28 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Het kind onderbreken, het iets ontzeggen, het buiten de situatie plaatsen, het kind iets laten herdoen en het tijdelijk een beperking opleggen zijn wellicht betere keuzen.

29 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Tracht in je straf iets zinvols te doen verwerken en vooral iets te laten uitvoeren zoals het hoort.

30 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Let op voor vernederende straffen en opmerkingen, zoals uitlachen. Ze kunnen verreikende neveneffecten hebben.

31 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Je kind kan bij regelmatig gebruik angstig en onzeker worden en een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

32 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Je kind kan dan faalangstig reageren vanuit angst voor straf of afkeuring.

33 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Zeg liever ik mag je graag, maar ik heb het niet graag dat je dit of dat doet of niet doet. Je houding is dan positief naar het kind toe en bijsturend naar het handelen toe.

34 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Reageer tijdig en laat je handelen niet alleen afhangen van je kind dat teleurstellend is of tegenvallende dingen doet.

35 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Vergeet ook niet dat elke situatie een ervaring met zich meebrengt die op zich belonend of bestraffend kan zijn. Iets lukt en daar is het kind blij mee of iets mislukt en daar is het kind ongelukkig over.

36 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Vermijd door je tussenkomst dit natuurlijk bijsturend ervaren te verstoren. Het kind is niet langer ongelukkig door je - als mogelijk onrechtvaardig ervaren - tussenkomst of wordt hierdoor van zijn oorspronkelijk ervaren afgeleid.

37 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Vraag ook aandacht voor hoe een kind zelf iets ervaart, hoe voelt een kind zich zelf hierbij.

38 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Vele opvoeders gaan er vanuit dat alleen zij belonen en straffen. Toch kunnen ouders vaak merken dat hun kind hen beloont wanneer ze iets over het hoofd zien en omgekeerd hen straft of negeert zo ze op iets staan.

39 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Laat je niet belonen voor je niet aan iets te houden of straffen voor je aan iets te houden. Maak dit meteen duidelijk. Je belonen voor je aan iets te houden kan natuurlijk wel.

40 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Elk kind heeft meerdere kanten. Van hoe je omgaat met je kind hangt veel af welke kant tot ontwikkeling komt. Vooral jonge kinderen zijn nog heel soepel in hun houding en handelen, in hun persoonlijkheidsontwikkeling.

41 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Kinderen veranderen en groeien niet plots, maar stapsgewijze. Elke belonende ervaring kan een stap in een ontwikkelingsgunstige richting zijn.

42 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Elke straffende ervaring, vooral als ze persoonlijk overkomt, kan een verdedigende en afwerende reactie toe gevolg hebben. Je komt dan met je kind uit bij wat je juist wou vermijden, afstandelijk en eigengereid.

43 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Het is belangrijk geduldig met het kind om te gaan, ook al lukt het niet helemaal.

44 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Vooral om te voorkomen dat je ontmoedigt en ontmoedigend reageert op je kind dat niet aan je (hooggespannen) verwachtingen beantwoordt.

45 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Elk kind wil graag groot en sterk worden, net als zijn ouders aan wie het zich spiegelt.

46 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Door zelf te tonen hoe het moet en het kind kansen te bieden tot zich groot en sterk te voelen en zelfstandig te worden, kan je het kind gunstig zien evolueren.

47 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Je kind wordt een communicatief, interactief, levendig en vrolijk persoontje, vol vertrouwen, net zoals jij dat naar je kind vertoont en uitstraalt.

48 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Als jij je kind aantrekt en stimuleert tot ontwikkeling, trekt je kind je aan en krijg je meer kansen je kind te begeleiden in zijn ontwikkeling

49 Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. @ Psychcom-research vzw.


Download ppt "Psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Belonen en straffen Over ontwikkelingsbegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google