De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management van gedrag Hoofdstuk 5 Beloning en motivatie 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management van gedrag Hoofdstuk 5 Beloning en motivatie 1."— Transcript van de presentatie:

1 Management van gedrag Hoofdstuk 5 Beloning en motivatie 1

2

3 De betekenis van motivatie
Een of andere stuwende kracht waarmee individuen een bepaald doel proberen te halen, om in een of andere behoefte te voorzien of aan bepaalde verwachtingen te voldoen. De mate waarin het individu zich wil en gaat toeleggen op bepaald gedrag. 2

4 Een eenvoudig motivatiemodel
4 Figuur 5.1

5 Extrinsieke en intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie Heeft te maken met ‘tastbare’ beloningen zoals salaris, promotie, baanzekerheid en werkomstandigheden. Intrinsieke motivatie Is gerelateerd aan ‘psychogische’ beloningen zoals uitdagend werk, waardering, erkenning en een zorgzame werkomgeving. 5

6 Behoeften en verwachtingen van werknemers
8 Figuur 5.2

7 Cultuur en motiverende factoren
Identificatie Rechtvaardigheid Gelijkwaardigheid Consensus Instrumentaliteit Rationaliteit Ontwikkeling Groepsdynamiek Internalisering 9 Cartwright

8 Een frustratiemodel 10 Figuur 5.3

9 De behoeftehiërarchie van Maslow
16 Figuur 5.5

10 De tweefactorentheorie van Herzberg
20 Figuur 5.6

11 Motivatie door prestaties (McClelland)
Gebaseerd op vier op prikkeling gebaseerde en sociaal ontwikkelde motieven: Prestatiemotief Machtsmotief Sociale motief Vermijdingsmotief 21

12 Procestheorieën Verwachtingsmodellen – Vroom en Porter & Lawler
Rechtvaardigheidstheorie – Adams Doeltheorie – Locke Attributietheorie – Heider en Kelley 23

13 Model van de verwachtingstheorie
24 Figuur 5.8

14 De doeltheorie van Locke
29 Figuur 5.11


Download ppt "Management van gedrag Hoofdstuk 5 Beloning en motivatie 1."

Verwante presentaties


Ads door Google