De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 2."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 2

2 Het Zero-defectsprogramma van Crosby
Niet uitgaan van Accepted Quality Level maar van zero defects-principe. Kwaliteit is conformance to requirements ofwel het ‘voldoen aan vereisten’. Een ‘niet voldoen’- situatie, ofwel Non-quality of non-conformance. Door het verbeteren van kwaliteit zal het bedrijfsresultaat positief worden beïnvloed.

3 Vervolg Zero-defectsprogramma
Het zichtbaar maken van de gevolgen van fouten door deze in geld uit te drukken. Statistical process control. Preventie van fouten.

4 De veertien stappen van Crosby
Zorg voor betrokkenheid van alle managers. Vorm een kwaliteitverbeterteam. Meet de kwaliteit van producten en van de organisatie. Bereken de kwaliteitskosten. Zorg dat medewerkers kwaliteits-bewustwording ontwikkelen.

5 De veertien stappen 6. Motiveer medewerkers problemen te melden.
7. Organiseer medewerkersteam dat het Zero-defectsprogramma gaat voor-bereiden. 8. Train leidinggevenden in statistische beheersmethoden en analysemodellen en in het nul-foutenconcept. 9. Organiseer een kick-off in de vorm van een ‘Zero Defects Day’.

6 De veertien stappen 10. Managers moeten samen met mede-werkers kortetermijndoelen stellen om minder fouten in de productie te krijgen. 11. Verwijder de oorzaak van fouten. 12. Toon waardering en respect aan medewerkers. 13. Organiseer kwaliteitsvergaderingen om de kwaliteit verder te verbeteren. 14. Doe het als medewerker op nieuw.

7 Maturity grid Crosby benoemde de volgende fasen: Onbekendheid Ontwaken
Doorbraak Wijsheid Zekerheid

8 Feigenbaum

9 Totale Kwaliteitscontrole van Feigenbaum
Geïntroduceerd in 1951 Integrale aanpak Niet de producent maar de afnemer staat centraal Feigenbaum gaat uit van het respect voor de menselijke waardigheid

10 Vervolg Totale Kwaliteitscontrole
Coördinatie wordt formeel geregeld mbv procedures Klanttevredenheid staat centraal Besteedde in zijn boeken veel aandacht aan de verbetering van de organisatiestructuur Hij ziet de kwaliteitsfunctie als iets dat gedetailleerd geregeld moet zijn

11 Faalkosten De kwaliteitskosten verdeelde hij in: herstelkosten
preventiekosten faalkosten interne faalkosten externe faalkosten

12 Negen voorwaarden Het management moet het initiatief nemen in de kwaliteitszorg. Ontwikkel een kwaliteitssysteem dat voldoende informatie geeft over de voortgang van de processen, de kwaliteitskosten, de prestatie-indicatoren en klanttevredenheid.

13 Negen voorwaarden – vervolg
3. Stel kwaliteitsdoelstellingen op en benoem prestatie-indicatoren. 4. Zorg dat alle medewerkers van alle afdelingen betrokken worden bij het kwaliteitszorgprogramma. 5. Creëer de juiste omstandigheden om medewerkers in staat te stellen kwaliteit te leveren.

14 Negen voorwaarden – vervolg
6. Stel de wensen en behoeften van de externe klant centraal. Het totale concept van ontwerp tot en met de nazorg. Zorg voor kleine verbeteringen in de werkmethoden, processen en producten. Zorg voor betrouwbare prestatie-indicatoren en beoordeel de kwaliteitsverbeteringen op de effecten die het op de klant heeft en op de kwaliteitskosten. Zorg voor een proces van continue kwaliteitsverbetering tgv concurrentiepositie.

15 Japanse kwaliteitsgoeroes
Japan stond bekend om zijn inferieure kwaliteit van consumptieartikelen. Er werd een speciaal ministerie van export opgericht, het MITI. Japanse technici werden naar het buitenland gestuurd om nieuwe productietechnieken te leren. De bekendste twee adviseurs waren Deming en Juran. De Japanse cultuur bleek uitstekend te passen bij de principes van kwaliteitszorg.

16 De Japanse invloeden op de theorie van kwaliteitszorg
Het streven naar superieure kwaliteit. Het streven tot een groep behoren. Het streven naar consensus. De solidariteit en de loyaliteit van de Sararii-man.

17 Het kwaliteitsconcept van Ishikawa
Kaoru Ishikawa heeft het concept Total Quality Control van Feigenbaum verder ontwikkeld. Nadruk op het continue verbeteren van productieprocessen. Gebruikmaken van eenvoudige analyse-middelen en statistische technieken. Uitgaan van feiten en gegevens.

18 De ‘Seven Simple Tools’
Stroomdiagram Turflijsten Histogrammen Pareto-analyse Oorzaak-en-gevolg-analyse Controlekaarten Visgraatdiagram (‘Ishikawa-diagram’)

19 Quality circles Medewerkers na werktijd laten vergaderen over het verbeteren van kwaliteit van de processen en producten. Iedereen mag ideeën naar voren brengen om het productieproces te verbeteren. Voorstellen doen voor nieuwe ontwerpen van bepaalde onderdelen.

20 Quality circles Deelname aan ‘quality circles’ op basis van vrijwilligheid. Management speelt hierbij ondergeschikte rol.

21 Het Kaizenconcept Kaizen werd bedacht door Masaaki Imai.
Ideeën van Deming zijn er in verwerkt. De bedoeling van Kaizen is ‘Voortdurende stapsgewijze verbetering’ (ky’zen’ = verbetering). Kaizen is een overkoepelend concept.

22 Kaizen-concept omvat:
Voortdurende verbeteringen in alle aspecten van het dagelijkse leven. Klantgerichtheid en niet fabrikantgerichtheid. Het bereiken van Totale KwaliteitsZorg (T.K.Z.). Het gebruik van Ideeënbussen. Oplossingen via Quality circles.

23 Kaizen-concept omvat (vervolg):
Het gebruik van de Seven Simple Tools; Het toepassen van robots; Just in time; Het streven naar Zero defects; Het toepassen van de PCDA-circle.

24 Vier vormen Kaizen-concept:
Voor het management In fabrieken Voor groepen Voor het individu

25 Drie basisprincipes Kaizen
Alle bedrijfsactiviteiten gericht op continu verbeteren. Verbeterde standaards in de vorm van vastgestelde normen worden blijvend gehaald. Klanttevredenheid.

26 Taguchi’s Kwaliteitsverliesfunctie
Slechte kwaliteit definiëren als: ‘Het veroorzaakte verlies voor de maatschappij vanaf het moment dat het product verstuurd wordt.’

27 Zeven basiselementen van Taguchi
Door het bedenken van het product, het ontwerp, de fabricage, het gebruik en de vernietiging of hergebruik van een product ontstaat een totaal verlies dat door die producten wordt veroorzaakt voor de gehele maatschappij. Voortdurende kwaliteitsverbeteringen en kostenreducties zijn noodzakelijk om de concurrentie aan te gaan.

28 Zeven basiselementen (vervolg)
3. Bij de productie moet worden uitgegaan van de kwaliteitsdefinitie van Juran: ‘Fitness for use’. 4. Het verlies van de gebruiker, als gevolg van de variatie in de productprestaties, is ongeveer evenredig met het kwadraat van de afwijking van de eigenschap ten opzichte van de ideale waarde.

29 7 basiselementen – vervolg
5. De kwaliteit en kosten van voortgebrachte producten worden voor een groot deel bepaald door het ontwerp en het daarop volgende fabricageproces. 6. De variatie van de prestatie van een product of proces kan worden verminderd door de niet-lineaire effecten van de product- of proces-prestatie-indicators op de prestatie-eigenschappen te optimaliseren. 7. Statistische proefopzetten kunnen worden gebruikt om de instelling te bepalen van product- en procesprestatie-indicators die de prestatievariatie verminderen.

30 Quality a Dream or a Vision?


Download ppt "Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google