De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Six Sigma. 8.2 Ontwikkeling van Six Sigma Six Sigma is in 1985 ontwikkeld bij Motorola. Het in kaart brengen van processen en de mate van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Six Sigma. 8.2 Ontwikkeling van Six Sigma Six Sigma is in 1985 ontwikkeld bij Motorola. Het in kaart brengen van processen en de mate van."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Six Sigma

2 8.2 Ontwikkeling van Six Sigma Six Sigma is in 1985 ontwikkeld bij Motorola. Het in kaart brengen van processen en de mate van variatie in deze processen te meten. De president-directeur van Motorola Bob Galvin deelde de kennis van de Six Sigma filosofie met bedrijven als het General Electric (GE).

3 8.3 Wat is Six Sigma? Sigma is een statistische maat voor de variatie of spreiding in de kwaliteit van een proces. Het geeft aan in welke mate producten of diensten voldoen aan de gegeven specificaties of verwachtingen. Met de Griekse letter σ (ofwel Sigma) wordt in de statistiek de standaardafwijking aangegeven. Sigma is een maat voor spreiding voor waargenomen verschijnselen.

4 Wat is Six Sigma? Er wordt uitgegaan van zes verschillende niveaus; 6 Sigma (6 σ ofwel Six Sigma) is het hoogste bereikbare niveau is. Bij 6 sigma is het aantal fouten of defecten niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden. Bij 3 sigma is dat 66.807 fouten per miljoen mogelijkheden.

5 The six levels of Six SIgma

6 The six levels of Six Sigma 6 3,499,9997% 5 23399,997% 4 6.21099,379% 3 66.21093,32% 2308.53869,1% 1691.46230,9

7 De drie voornaamste doelen van Six Sigma zijn Het terugbrengen van fouten en verspillingen in een onderneming. De verhoging van de klantentevredenheid. Het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

8 Spreiding 1.Bij kwaliteitsproblemen is vaak sprake van spreiding ten opzichte van een bepaalde streefwaarde of ideale waarde. 2.Tijdens controles in het productieproces moeten producten voldoen aan de vastgestelde specificaties zoals een bepaalde lengte, kleur, smaak, samenstelling, etc. 3.Indien de uitkomsten van de controle buiten de tolerantiegrenzen vallen is er sprake van afgekeurd eindproduct. 4.Afhankelijk van de mate waarin het proces kan worden beïnvloed zullen percentages van toegestane variaties worden vastgesteld. De uitkomsten van het productieproces moeten dan binnen deze tolerantiegrenzen vallen. 5.Als het niveau van nauwkeurigheid wordt verhoogd, leidt dit tot minder uitval.

9 Een voorbeeld Na de eerste fase 933.200 Na de tweede productiefase 870.862 Na de derde productiefase 812.688 Na de vierde productiefase 758.401 Na de vijfde productiefase 707.739 Na de zesde productiefase660.462 Na de zevende productiefase616.343 Na de achtste productiefase575.172 Na de negende productiefase536.750 Na de tiende productiefase500.895

10 8.4 Principes van Six Sigma 1.Klantgerichtheid als belangrijkste doelstelling 2.Uitgaan van gegevens en informatie 3.Uitgaan van bedrijfsprocessen 4.Pro-actief en betrokken management 5.Het streven naar perfectie 6.Het bereiken van synergie-effecten

11 8.5 Opleiden van medewerkers tot B elts Yellow Belts Green Belts Black Belts Master Black Belts Champions Sponsors

12 Yellow Belts Dit zijn medewerkers die alleen een tweedaagse Computer Based Training doen (CBT) in Six Sigma. Het ondersteunen van Black Belts op de werkvloer in de verbeterprojecten te ondersteunen.

13 Green Belts Medewerker op middel management niveau of specialisten; De training betreft 50 uur aan zelfstudie en één week training in toepassingen van de Six Sigma-instrumenten.

14 Black Belts Een opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten van één week over de theorie van in Six Sigma; Na iedere week volgt een periode van drie à vier weken waarin de theorie in de praktijk wordt gepast.

15 Black Belts Casuïstiek en een competitie-element; De prestatie-indicatoren:  het foutloos werken  de snelheid in het creëren van oplossingen  de efficiency van de oplossing De principes van projectmanagement; Certificering volgt nadat twee praktijkprojecten zijn opgelost.

16 Master Black Belt Academisch geschoold of een wetenschappelijke achtergrond; Gespecialiseerd in de problematiek van Six Sigma; Het coachen en certificeren van Black Belts; Het goedkeuren van de verschillende Six Sigmaprojecten; Er op toe zien dat de juiste analyse-instrumenten worden toegepast.

17 Sponsor Een directielid die het project ondersteunt (sponsort) en verantwoordelijk is voor zaken zoals het budget, het toekennen van middelen en extra medewerkers; Het tonen van de nodige betrokkenheid ten aanzien van de projecten en van de medewerkers; Zorgen dat de adviezen en aanbevelingen worden geaccepteerd en dat deze worden geïmplementeerd.

18 Champion Een centrale figuur in de organisatie; Bewaken van de voortgang van projecten; Is er verantwoordelijk voor die projecten.

19 Implementation leader en Deployment Manager Het invoeren van het Six Sigmaconcept in de organisatie.

20 8.6 De rol van Lean Manufacturing De volgende vijf sleutelprincipes: 1.Specificeer de waarde voor elk product; 2.Identificeer de waardestroom voor elk product; 3.Zorg dat de waarde stroom van producten niet wordt onderbroken; 4.Laat de klant de waarde uit de producent trekken; 5.Ga bij de productie uit van perfectie.

21 Zeven soorten verspillingen 1.Defecten in producten. 2.Overproductie. 3.Verlies door transporttijden en (te) veel transportkosten. 4.Wachttijden tijdens de productie. 5.Verlies door opslag van grondstoffen, materialen en producten. 6.Verlies door onnodige bewegingen en verplaatsingen op de werkvloer en in de magazijnen. 7.Verliezen in de productiemethoden door onnodige productiestappen en het vermijden van afval en uitval.

22 Enkele instrumenten Process mapping 5S methode Standaardisatie Procesflow-diagram

23 Enkele instrumenten Poka-Yoka. Poka-Yoke is een methode om een productieproces zodanig te vormen dat het bijna onmogelijk wordt om fouten te maken. Kanban (just in time) Kanban betekent in de Japanse taal het woord ‘kaart’. Het is een logistieke methode om voorraden te beheersen en ze zo klein mogelijk te houden. Single-Minute Exchange of Dies (SMED). SMED is een aanpak die helpt de kwaliteitsverliezen en een vermindering van productietijd ten gevolge van omstellen van machines.

24 Hoe is het Leanhuis opgebouwd?

25 Voordelen van Lean Six Sigma Vlakke organisatie. Meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Elimineren van mogelijke verliezen. Verbetering van de communicatie binnen de onderneming met klanten en met leveranciers. Concentratie op de kernactiviteiten ofwel de core business. Klantvriendelijk. Grotere betrokkenheid bij het verbeteren van de kwaliteit en daarmee ook tot een minder weerstand bij medewerkers. Een cultuuromslag.

26 8.7 Six Sigma in de praktijk Het stappenplan van Six Sigma DMAIC Define Measure Analyze Improve Control

27 Surveys ofwel enquêtes Probleemeigenaren ofwel het zogenaamde ‘Ownership’. Wat is Out of Scope in dit project? de “Voice of the Customer”.


Download ppt "Hoofdstuk 8 Six Sigma. 8.2 Ontwikkeling van Six Sigma Six Sigma is in 1985 ontwikkeld bij Motorola. Het in kaart brengen van processen en de mate van."

Verwante presentaties


Ads door Google