De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations management en value chain management

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations management en value chain management"— Transcript van de presentatie:

1 Operations management en value chain management
Hoofdstuk 18 Operations management en value chain management

2 Overzicht Wat is operations management en waarom is het belangrijk?
Leg uit wat operations management is. Vergelijk productie- en dienstverlenende organisaties. Beschrijf de rol van de manager in de verbetering van productiviteit. Bespreek de strategische rol van operations management. Value chain management Definieer de waardeketen en value chain management. Geef het doel van value chain management. Bespreek de vereisten voor succesvol value chain management.

3 Overzicht (vervolg) Value chain management (vervolg)
Beschrijf de voordelen die voortvloeien uit value chain management. Leg uit welke obstakels er zijn voor value chain management. Actuele kwesties in operations management Bespreek de rol van technologie in fabricage. Noem een aantal kwaliteitsdimensies. Beschrijf ISO 9000 en Six Sigma. Beschrijf geïndividualiseerde massaproductie en hoe operations management daaraan bijdraagt.

4 Wat is operations management?
De opzet, de uitvoering en het beheer van het transformatieproces waarmee bedrijfsmiddelen in producten of diensten voor de klant worden omgezet. Het belang van operations management Het heeft betrekking op zowel diensten als productie. Het is van belang voor het effectief en efficiënt beheren van de productiviteit. Het speelt een belangrijke rol in de concurrentieslag.

5

6 Dienstverlening en productie
Productieorganisaties Organisaties die tastbare output produceren. Dienstverlenende organisaties Organisaties die niet-tastbare output (diensten) leveren.

7 Productiviteit managen
De totale output aan geproduceerde goederen of diensten gedeeld door de input die nodig is om deze output te genereren. Een combinatie van mensen en bedrijfsactiviteiten. Voordelen van verhoogde productiviteit Economische groei en ontwikkeling Hogere lonen en winsten zonder inflatie Meer concurrerende kostenstructuur

8 Figuur 18.2 De veertien richtlijnen van Deming voor het verhogen van de productiviteit
Plan voor de lange termijn. Wees nooit zelfvoldaan over de kwaliteit van je product. Zorg voor statistische controle van je productieprocessen en eis van je leveranciers dat ze dat ook doen. Doe zaken met de beste en een zo klein mogelijk aantal leveranciers. Ga na of je problemen alleen maar te maken hebben met bepaalde onderdelen van het productieproces, of dat deze door het gehele proces zelf worden veroorzaakt. Leid arbeiders op voor het werk dat je ze wilt laten doen. Zorg voor kwalitatief betere supervisors. Neem angst weg. Stimuleer nauwere samenwerking tussen afdelingen in plaats van de nadruk op de verschillen tussen afdelingen of divisies te leggen. Stel niet alleen strikt numerieke doelen op. Eis van je arbeiders dat ze werk van hoge kwaliteit leveren. Onderricht je werknemers in het gebruik van statistische methodes. Leer je werknemers nieuwe vaardigheden aan zodra de noodzaak zich voordoet. Stel topmanagers verantwoordelijk voor het implementeren van deze principes.

9 De strategische rol van operations management
Het tijdperk van de moderne productiemethoden begon meer dan 95 jaar geleden in de Verenigde Staten. Na WOII legden producenten zich in plaats van productie toe op andere functionele gebieden, zoals financiën en marketing. In de jaren zeventig integreerden concurrenten in andere landen productieactiviteiten volledig in de strategische planning, waardoor zij goedkopere en betere producten konden maken. Amerikaanse managers reageerden hierop door het verbeteren van de productietechnologie, zorgden voor betere gezagsstructuren en begonnen met het integreren van productievereisten in het totale strategische plan van de organisatie.

10 Value chain management
Waarde De productprestaties, -kenmerken en -eigenschappen en alle met goederen of diensten verbonden aspecten waarvoor klanten bereid zijn middelen af te staan. De waardeketen Een volledige reeks van organisatorische werkactiviteiten waarbij in elke stap waarde wordt toegevoegd, beginnend met het verwerken van grondstoffen en eindigend met het voltooide product in de handen van eindgebruikers.

11 Value chain management (vervolg)
Wat is value chain management (VCM)? Het beheren van de volledige aaneengesloten reeks van geïntegreerde activiteiten en informatiestromen in de waardeketen. Doel van VCM Gericht op effectiviteit en het creëren van de hoogste waarde voor klanten.

12

13 Value chain management (vervolg)
Voorwaarden voor value chain management Een nieuw businessmodel met zes voorwaarden: Coördinatie en samenwerking Investeren in technologie Verandering van organisatorische processen Sterk en toegewijd leiderschap Flexibele functies en werknemers Ondersteunende organisatiecultuur en -instelling

14 De voordelen van value chain management
verbeterde procurement verbeterde logistiek verbeterd beheer klantorders verbeterde product-ontwikkeling Voordelen van value chain management

15

16 Value chain management (vervolg)
Obstakels voor succesvol value chain management Organisatorische belemmeringen Gebrek aan uitwisselen van informatie Weigering om status-quo omver te gooien Veiligheid (van het systeem, internetbeveiliging) Door de cultuur bepaalde instellingen Een gebrek of een teveel aan vertrouwen Opvatting dat een organisatie de zaken niet zelf meer in de hand heeft als het met externe en interne partners gaat samenwerken Vereiste kwalificaties Gebrek aan ontwikkelen of uitvoeren van vereiste VCM-vaardigheden

17 Value chain management (vervolg)
Obstakels voor succesvol value chain management (vervolg) Mensen Gebrek aan inzet en bereidheid om al het noodzakelijke te doen Niet bereid tot een flexibele opstelling Niet gemotiveerd om op hoog niveau te presteren Gebrek aan getrainde managers om werknemers aan te moedigen

18 Actuele vraagstukken over operations management
De rol van technologie in e-manufacturing Verhoogde automatisering en integratie van productiefaciliteiten in bedrijfssystemen om kosten te beheersen. Onderhoud, diagnostiek op afstand en algemene voorzieningen Kwaliteit De mogelijkheden van een product of dienst om op betrouwbare wijze te doen wat het moet doen en om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

19 Actuele vraagstukken over operations management (vervolg)
Kwaliteitsinitiatieven Plannen Organiseren Leidinggeven Controleren Kwaliteitsdoelstellingen ISO 9000 Six Sigma

20 Figuur 18.5 Kwaliteitsaspecten van goederen en diensten
Prestaties – gebruikseigenschappen Eigenschappen – belangrijke bijzondere eigenschappen Flexibiliteit – het gedurende een bepaalde periode voldoen aan gebruiksspecificaties Duurzaamheid – de tijd dat het product kan worden gebruikt voordat de prestaties teruglopen Conformiteit – De mate waarin het product aan van tevoren vastgestelde normen voldoet Eenvoud van reparatie – gemak en snelheid van reparatie of onderhoud Esthetiek – hoe een product eruitziet en aanvoelt. Ondervonden kwaliteit – subjectieve beoordeling van de eigenschappen (productimago)

21 Figuur 18.5 (vervolg) Kwaliteitsaspecten van goederen en diensten
Tijdigheid – afgeleverd binnen het beloofde tijdsverloop Vriendelijkheid – met plezier uitgevoerd Consistentie – alle klanten hebben dezelfde ervaring Gemak – bereikbaarheid voor klanten Volledigheid – met volledige service, indien nodig Accuratesse – elke keer op correcte wijze uitgevoerd

22 Actuele vraagstukken over operations management (vervolg)
Geïndividualiseerde massaproductie Vorm van productie die klanten van een product voorziet wanneer, waar en hoe ze het willen. Vereist flexibele fabricagetechnieken en een voortdurende dialoog met klanten. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Voordelen Opbouwen van een belangrijke relatie tussen de organisatie en de klant. Verhoogt de loyaliteit van klanten en geeft bedrijven belangrijke informatie over voorkeuren en wensen van klanten.


Download ppt "Operations management en value chain management"

Verwante presentaties


Ads door Google