De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling prototype ontwerp website DPB Bisdom Brugge – Basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling prototype ontwerp website DPB Bisdom Brugge – Basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling prototype ontwerp website DPB Bisdom Brugge – Basisonderwijs

2 Algemene informatie In wat volgt, krijgt u een prototype van de herwerkte website te zien. Wat de lay-out betreft, waren de middelen niet aanwezig om een mooi, kleurrijk en werkend design te maken. In dit prototype tonen we voor hoe het geraamte van de site er zou uitzien. Er is geopteerd voor een vaste lay-out. Aan de linkerkant vindt u steeds het menu terug, het centrale deel bevat info uit het menu die u aanklikt en de rechterzijde werd gereserveerd voor een zoekfunctie, een kalender en inschrijvingen. Onderaan de pagina vindt u steeds de navigatie naar alle sites van de DPB – Bisdom Brugge en de contactgegevens. Aangezien het niet onze taak als ontwerpers was om ook de inhoud van de site aan te pakken, werd deze in dit prototype niet aangevuld. De topic die in het menu in het vet aangeduid staat, is de topic die aangeklikt werd. Bij het aanklikken opent in sommige gevallen een submenu. Deze verdwijnt op een andere topic geklikt wordt. Op de centrale pagina wordt bovenaan ook telkens aangegeven waar u net op klikte (bijvoorbeeld: Domeinen > Leergebiedgebonden > Frans) Door de beperkte middelen zijn er hier nog geen afbeeldingen aanwezig. Deze werden wel opgenomen in ons draaiboek.

3 Login Hier krijgt u de mogelijkheid om u volgens uw functie aan te melden. Per functie krijgt u andere en specifiekere vacatures, inschrijvingen en kalender. De lay-out blijft echter dezelfde voor elke doelgroep. Het slotje bij ‘Pedagogisch begeleider’ duidt op het feit dat hier een paswoord moet ingegeven worden, aangezien pedagogisch begeleiders informatie kunnen toevoegen en verwijderen. Na het inloggen ziet u bovenaan de startpagina voor welke functie er werd ingelogd.

4 Startpagina In het centrale deel komen grote topics zoals: ‘welkomstwoord’, ‘mededelingen’, ‘pastoraal’ en ‘vacatures’ aan bod. Er is telkens een ‘lees meer’ knop aanwezig om gedetailleerde informatie rond een topic te bekomen. Wanneer u hierop klikt, wordt u tevens automatisch doorverwezen naar de juiste categorie uit de menubalk. Deze indeling werd gekozen om de startpagina niet te druk te maken. Opmerking: het tabblad ‘Startpagina’ kon in het prototype niet in een groter lettertype. Het is echter de bedoeling dat dit dezelfde grootte krijgt als de overige tabbladen en in het vet weergegeven wordt.

5 Actueel Hier ziet u een voorbeeld van een topic uit het menu, waarbij ook nog een submenu aanwezig is. Dit submenu wordt automatisch uitgeschoven wanneer u op de topic klikt. Bij dit voorbeeld werd nog eens geklikt op het submenu ‘Sint- Canisiusblad’. Dit wordt bovenaan weergegeven door: Actueel > Sint-Canisiusblad). De informatie horende bij het submenu vindt u terug op het centrale deel van de pagina. Opmerking: het Sint- Canisiusblad werd ook gekoppeld aan de zoekfunctie aan de rechterzijde van de pagina. Zo kunnen bezoekers meteen een artikel of uitgave vinden door de juiste zoekterm in te geven.

6 Domeinen Per domein werd een aparte pagina voorzien. Deze kunt u bereiken door in het submenu op het domein naar keuze te klikken (staat in een schuin lettertype). De domeinen werden ingedeeld in ‘leergebiedgebonden’ domeinen, ‘leergebiedoverschrijdende’ domeinen en ‘pastoraal’. Per domein werd er een onderscheid tussen inhouden voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs gemaakt. Opmerking: de stippellijnen in het prototype stellen de inhoud voor.

7 Zorg Bij de topic ‘zorg’ werd voorlopig één submenu opgenomen, namelijk ‘GOK’. Deze pagina wordt hiernaast gepresenteerd. Ook hier verwijzen de stippellijnen naar de inhoudelijke zaken die onder GOK thuishoren.

8 Inschrijvingen De inschrijvingen zijn geordend volgens datum waarbij de meest recente bovenaan staat. Hoe lager op de pagina, hoe minder recent de inschrijving. Het automatisch verschijnen en verdwijnen van inschrijvingen wordt wel nog behouden. De meest recente inschrijving staat volledig beschreven. Om de omschrijving van de overige te lezen, moet eerst geklikt worden op de ‘lees meer’-knop. Bij het klikken op een andere inschrijving, schuift de voorgaande inschrijving dicht en verschijnt daar ook de ‘lees meer’-knop Er is altijd een link naar een online inschrijvingsformulier voorzien. Op de rechterzijde van de pagina staan de 3 meest recente inschrijvingen in het vet aangeduid.

9 Vacatures Op deze pagina’s krijgt de bezoeker een overzicht van alle vacatures die op dat moment beschikbaar zijn. De meest recente vacature staat weer bovenaan. Ook hier werd het automatisch verschijnen en verdwijnen van de vacatures behouden. Opmerking: de titel van de vacature vormt eveneens de link om de vacature te bekijken. Wanneer u dus op de titel klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de vacature.

10 Documenten Onder deze topic horen alle documenten in verband met het basisonderwijs die door de medewerkers van de DPB werden gepost (bijvoorbeeld verslagen over nascholingen, checklisten, …) In het submenu werd volgende opdeling opgenomen: documenten uit het meest recente schooljaar (hier: Schooljaar 2011-2011) en een archief. Wanneer u op het submenu ‘Archief’ klikt, krijgt u een pagina te zien waar voorgaande schooljaren opgenomen zijn. U kunt dan per schooljaar de overeenkomstige documenten raadplegen.

11 Linken De opgenomen linken (hier aangegeven door stippellijnen) worden alfabetisch geordend. Wanneer u klikt op de titel van de link die u wilt bereiken, wordt deze link automatisch voor u geopend.

12 F.A.Q. De afkorting F.A.Q. staat voor ‘Frequently Asked Questions’. Hier kunnen bezoekers antwoorden vinden op de meest courante vragen. De vragen worden geordend vertrekkende van de algemene vragen naar onderaan meer concrete/inhoudelijke vragen. Het antwoord op de eerste vraag staat volledig op de pagina weergegeven, voor de antwoorden op de overige vragen moet telkens op ‘lees meer’ worden geklikt. Dit zorgt ervoor dat de pagina overzichtelijk blijft. Opmerking: het contactadres bovenaan op deze pagina (help@DPB.be) is uiteraard fictief. Het is wel de bedoeling dat in het definitief ontwerp een bestaand emailadres komt waarnaar gebruikers hun onbeantwoorde vraag kunnen mailen.help@DPB.be

13 Gegevens Onder de topic ‘Gegevens’ vindt u twee submenu’s terug: ‘Medewerkers DPB’ (zie voorbeeld) en ‘Scholen’. Bij het eerste submenu kan een bezoeker de contactgegevens van de medewerkers terugvinden. Deze zijn telkens vergezeld van een foto en staan gesorteerd per functie. Bij het tweede submenu zijn er twee opties, namelijk het ‘zoeken per scholengemeenschap’ en ‘zoeken per gemeente’. Beide onderdelen bevatten de gegevens van dezelfde scholen, maar de bezoeker krijgt de keuze om een school via één van de twee opties op te zoeken. Indien men een school wenst te vinden uit de gemeente Jabbeke, zal men zoeken per gemeente. Indien men een school wilt vinden uit de regio Sint-Donaas, zal men kunnen zoeken per scholengemeenschap. Zowel de scholengemeenschappen als de gemeenten zijn alfabetisch gerangschikt. Wanneer u klikt op de gewenste scholengemeenschap/gemeente, opent er een kader met een opsomming van alle scholen die eronder vallen. Als u één van deze scholen aanklikt, verschijnen alle contactgegevens onder de naam van de school.


Download ppt "Voorstelling prototype ontwerp website DPB Bisdom Brugge – Basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google