De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

2 1 Wie zijn wij? 2 Hoe realiseren wij onze opdracht in ons diocees? 3 Waarvoor kun je bij ons terecht? 4 De DOELGROEPEN. 5.Bij wie kun je terecht? Voorstellen van de DPB-dienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB-Brugge: wie zijn wij? De DPB is de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Onderdeel van het VSKO (Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs). Wij horen thuis in PBDKO (pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs).

4 De opdracht is wettelijk bepaald - Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

5 Decreet op inspectie en begeleiding (1991) taak onderwijsinspectie: Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen INSPECTIE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 Opdracht pedagogische begeleiding: - ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project; - bevorderen van onderwijskwaliteit; - versterken van beroepsbekwaamheid leraren. - aanreiken, stimuleren en bevorden van onderwijsinno- vaties. De pedagogische begeleiding is netgebonden. BEGELEIDING DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Decreet op inspectie en begeleiding (1991)

7 DPB BRUGGE 65 personeelsleden Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau: -Basisonderwijs -Secundair onderwijs -Buitengewoon onderwijs -Volwassenenonderwijs -Hoger Onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 1 ondersteuning in de klas 2 ondersteuning in de school 3 schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kunnen scholen een beroep doen op de DPB? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 vorige inhoud dia 5 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klasbezoek, gesprek,… lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vorige inhoud dia 5 …

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen schoolorganisatie Ontwikkeling van schoolwerkplan Prioriteiten en projecten Ondersteuning van beleidsvoerend vermogen Pedagogische studiedagen vorige inhoud dia 5 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Thematische werkgroepen (zorg, pastoraal, ICT, …) Begeleidingsarrangementen (opvolging van een schooldoorlichting, bemiddeling in conflictsituaties, …)

12 1Klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg, … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO, … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE mentoren

13 4Tot wie richten we onze ondersteuning? De DOELGROEPEN DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE  Beleidsverantwoordelijken (schoolbesturen, CoDi’s, directies,)  Middenkaders / beleidsondersteuners (TA’ers, COZOCO’s, …  Ondersteunend personeel (administratief en hulpopvoedend personeel)  Lerarengroepen  Specifieke doelgroepen

14 5. Bij WIE kan je terecht? Hoofdbegeleiding Basisonderwijs secundair onderwijs BuO-onderwijs Godsdienst Jos De Muynck Didier Finet Rik Logghe Toon Ducatteeuw Vicaris Filip Debruyne Dir. Begeleiding Stefaan Misschaert Dir.Diensten Germain De Luycker Secretaris Ward Goudenhooft

15 5.1 Team BASISONDERWIJS inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

16 SCHOOLBEGELEIDERS: ankers voor een regio ODR 2 Pieter Blondelle ODR 1 ODR 7 ODR 3 Stefaan Casier Ludo Boey ODR 4 Philippe Catteeuw ODR 5 ODR 6 ODR 9 Ria Delaere ODR 10 ODR 11 Marleen Desmet ODR 8 Erna Plaisier ODR 13 ODR 12 Luc Decoene

17 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Kleuteronderwijs Marie Anne Vercruysse G.O.K. Ludo Boey Scholengemeenschappen Karl Vanhuyse OMNI Mathias Chlarie

18 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst vakbegeleiders schoolbegeleiders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 5.2 Team SECUNDAIR ONDERWIJS

19 vorige inhoud klankbord voor de directie/het directieteam Hilde Bouckaert J. De Pelichy, O.L.V. van Groeninge Luc Beelprez, Sint-Jan, Sint-Michiel Jan Bonne Hoppeland, Sint-Niklaas, O.L.V. van Tuine Luk Van Canneyt Houtland, Molenland, Oostkust Marc Dejonckere Sint-Paulus, Petrus en Paulus schoolbegeleiders Wim Simoens Sint-Donaas, Sint-Maarten

20  Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO)  Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit - Geïntegreerd onderwijs ( GON) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 5.3 Team BUITENGEWOON ONDERWIJS

21 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Marc Van Eenoo godsdienst BuBaO en BuSO Thea Carbonez (paramedici BuBaO) Geert Buffel (BuBaO en BuSO) Noël De Vriendt (BGV BuSO) Toon Ducatteeuw (BuBaO en BuSO) Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs

22 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be


Download ppt "Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE."

Verwante presentaties


Ads door Google