De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE
DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

2 Voorstellen van de DPB-dienst
1 Wie zijn wij? 2 Hoe realiseren wij onze opdracht in ons diocees? 3 Waarvoor kun je bij ons terecht? 4 De DOELGROEPEN. Bij wie kun je terecht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB-Brugge: wie zijn wij?
De DPB is de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. Onderdeel van het VSKO (Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs). Wij horen thuis in PBDKO (pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs). DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald
- Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

5 Decreet op inspectie en begeleiding (1991)
taak onderwijsinspectie: Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 Decreet op inspectie en begeleiding (1991)
Opdracht pedagogische begeleiding: - ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project; - bevorderen van onderwijskwaliteit; - versterken van beroepsbekwaamheid leraren. - aanreiken, stimuleren en bevorden van onderwijsinno- vaties. De pedagogische begeleiding is netgebonden. BEGELEIDING DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 DPB BRUGGE Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs
65 personeelsleden Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau: Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger Onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 3 Waarvoor kunnen scholen een beroep doen op de DPB?
1 ondersteuning in de klas 2 ondersteuning in de school 3 schooloverstijgende ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen leraar 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend klasbezoek, gesprek,… lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 5 inhoud vorige dia 5 inhoud vorige

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen schoolorganisatie Ontwikkeling van schoolwerkplan 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend Prioriteiten en projecten Ondersteuning van beleidsvoerend vermogen Pedagogische studiedagen Thematische werkgroepen (zorg, pastoraal, ICT, …) Begeleidingsarrangementen (opvolging van een schooldoorlichting, bemiddeling in conflictsituaties, …) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 5 inhoud vorige

12 Klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg, … Klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE ISB, PDO, …

13 Tot wie richten we onze ondersteuning? De DOELGROEPEN
Beleidsverantwoordelijken (schoolbesturen, CoDi’s, directies,) Middenkaders / beleidsondersteuners (TA’ers, COZOCO’s, … Ondersteunend personeel (administratief en hulpopvoedend personeel) Lerarengroepen Specifieke doelgroepen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

14 Basisonderwijs secundair onderwijs BuO-onderwijs
5. Bij WIE kan je terecht? Vicaris Filip Debruyne Dir. Begeleiding Stefaan Misschaert Godsdienst Jos De Muynck Dir.Diensten Germain De Luycker Hoofdbegeleiding Basisonderwijs secundair onderwijs BuO-onderwijs Secretaris Ward Goudenhooft Didier Finet Rik Logghe Toon Ducatteeuw

15 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
5.1 Team basisonderwijs schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

16 SCHOOLBEGELEIDERS: ankers voor een regio
ODR 2 Pieter Blondelle ODR 1 ODR 7 ODR 3 Stefaan Casier Philippe Catteeuw ODR 5 ODR 6 ODR 8 Erna Plaisier Ludo Boey ODR 4 ODR 13 ODR 12 Luc Decoene ODR 10 ODR 11 Marleen Desmet ODR 9 Ria Delaere

17 Scholengemeenschappen
DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Kleuteronderwijs Marie Anne Vercruysse G.O.K. Ludo Boey Scholengemeenschappen Karl Vanhuyse OMNI Mathias Chlarie

18 5.2 Team SECUNDAIR ONDERWIJS
schoolbegeleiders vakbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

19 schoolbegeleiders Luc Beelprez Hilde Bouckaert Luk Van Canneyt
klankbord voor de directie/het directieteam schoolbegeleiders Luc Beelprez , Sint-Jan, Sint-Michiel Hilde Bouckaert J. De Pelichy, O.L.V. van Groeninge Luk Van Canneyt Houtland, Molenland, Oostkust Jan Bonne Hoppeland, Sint-Niklaas, O.L.V. van Tuine Wim Simoens Sint-Donaas, Sint-Maarten Marc Dejonckere Sint-Paulus, Petrus en Paulus inhoud vorige

20 5.3 Team BUITENGEWOON ONDERWIJS
Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit - Geïntegreerd onderwijs ( GON) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

21 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs
Toon Ducatteeuw (BuBaO en BuSO) Geert Buffel (BuBaO en BuSO) Noël De Vriendt (BGV BuSO) Marc Van Eenoo godsdienst BuBaO en BuSO Thea Carbonez (paramedici BuBaO) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

22 alle info via onze site:


Download ppt "Baron Ruzettelaan 296 BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google