De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minidecreet scholengemeenschappen 1 Thema 1. krijtlijnen 2 Basis = wetenschappelijk onderzoek + bevraging SG-en + Vlor advies Consolidatie via beperkte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minidecreet scholengemeenschappen 1 Thema 1. krijtlijnen 2 Basis = wetenschappelijk onderzoek + bevraging SG-en + Vlor advies Consolidatie via beperkte."— Transcript van de presentatie:

1 Minidecreet scholengemeenschappen 1 Thema 1

2 krijtlijnen 2 Basis = wetenschappelijk onderzoek + bevraging SG-en + Vlor advies Consolidatie via beperkte maatregelen Eenmalige periode van 3 jaar (2011 – 2014)

3 Waarom slechts 3 jaar? 3 Sporen met hervorming S.O. en nieuwe omkadering S.O. Gelegenheid om dieper in te gaan op aanbevelingen: - wetenschappelijk onderzoek - Vlor - audit Rekenhof m.b.t. pedagogische en administratieve ondersteuning Gevaar ondermijning dynamiek?

4 De technische ingrepen 4 BaO: stilzwijgende verlenging overeenkomst BaO: verlenging zorg scholen niet in SG Consolidatie zorg in BaO en globale puntenenveloppe in S.O. Afstemming termijn ICT-samenwerkingsverband: eenmalig 3 jaar Afstemming termijn CLB contract: nieuw contract 01.09.2012 eenmalig slechts 2 jaar S.O.: uitzondering om met meerdere CLB’s te werken verlengd tot 2014

5 Hebben het niet gehaald 5 Vaste benoeming personeelsleden die voor SG werken Niveauoverstijgende SG-en

6 CAO IX 6 Thema 2

7 1. Inspraak verbeteren 7 Betere voorbereiding LOC - op voorhand kopie documenten - personeelseffecten meedelen Evaluatie LOC door inspectie Dienstvrijstelling voor deelname aan activiteiten

8 2. Betere secundaire arbeidsvoorwaarden 8 Vergoeding kosten in kader van opdracht Vergoeding dienstverplaatsingen Verzekering B.A. en rechtsbijstand

9 3. Een beter statuut 9 GO!: verplichting alle vacant betrekkingen vacant te verklaren. Volwaardige tewerkstelling geco’s en DAC-ers? Vastleggen bekwaamheidsbewijzen DBSO

10 4. Combinatie werk & gezin 10 Dienstvrijstelling voorbereidingsprogramma adoptie Ouderschapsverlof tot 12 jaar Vaderschapsverlof partner biologische moeder Ouderschapsverlof in 2 periodes mogelijk 1/5 loopbaanonderbreking Adm. personeel: max. 12 dagen presteren in vakanties

11 5. omkadering 11 Adm. omkadering BaO: + € 930.000,- Plage-uren BaO: max. 10 % en niet > 2010-2011 Reductie plage S.O.: - opdrachten min. 24 max. 26 worden min. 24 max. 25 - aantal plage-uren max. 3 % van LUP Onderzoek besteding urenpakket en puntenenveloppe S.O. (2013) Onderzoek arbeidsvoorwaarden GON-begeleiders Invoering onderwijstoets

12 6. Arbeiderspersoneel 12 Logistieke taken zo efficiënt mogelijk en bij voorkeur in eigen beheer. WG gelijkschakeling statuten netten WG evaluatie uitvoering CAO VIII Eenmalige verhoging budget busbegeleiding 2011: + € 823.000,-

13 leerzorg 13 Thema 3

14 Thema’s resonantiegroepen 14 1. Gefaseerde aanpak en globale technische uitwerking 2. Het VN-verdrag en de implicaties voor het onderwijsbeleid en –praktijk 3. ASS en omkadering 4. ASS en planning aanbod BuO 5. Competentieontwikkeling en professionalisering

15 timing 15 Februari 2011: balans opmaken: welke voorstellen hebben voldoende draagvlak April 2011: dossier voorstellen aan Vlaamse Regering

16 Omkadering BaO 16 Thema 4

17 uitgangspunten 17 Beleidsnota 2010 – 2014: - Integreren GOK-middelen in gewone omkadering (ontkleuring) - Betere omkadering voor kleuteronderwijs Ingang: 01.09.2012

18 principes 18 Worden meegenomen: lestijden, GOK-lestijden, lestijden Rand en Taal, L.O. en instaplestijden Betere omkadering kleuters: toepassen schalen lager + aanwendingspercentage 100 + extra budget Basisomkadering + omkadering o.b.v. leerlingenkenmerken (opleiding moeder/thuistaal/schooltoelage/buurt) Knopen: - bandbreedte en gewichten leerlingenkenmerken? - aparte telling vestigingsplaatsen? - Brusselweging?

19 Hervorming S.O. 19 Thema 5

20 Draagwijdte oriëntatienota 20 Discussiedocument Scope: enkel inhoud (eindtermen) en structuur Niet: studieaanbod, scholenlandschap, personeel, … Niet: buitengewoon ond. en leerzorg, leren en werken, DKO, … Vervolg: conceptnota eind 2011

21 Krijtlijnen hervorming 21 Competentieontwikkeling Overgang BaO – S.O. - versterkt getuigschrift BaO - screening Nederlands Schoolloopbaanbegeleiding: - leerlingvolgsysteem - differentiatie - flexibilisering

22 Principes van de structuur 22 Behoud 3 gradenstuctuur - brede 1 ste graad - verbrede 2 de graad - kwalificerende 3 de graad Afstemming met Vlaamse Kwalificatiestructuur Afschaffing onderwijsvormen Nieuw indelingsprincipe op inhoudelijke basis: belangstellingsgebieden – domeinen - studierichtingen

23 De nieuwe structuur 23 Getuigschrift basisonderwijs (VKS niveau 1) Geen getuigschrift basisonderwijs 1 ste graad Belangstellings- gebieden 2 de graad Domeinen 3 de graad Studie-richtingen 1 ste leerjaar: alle 6 belangstellingsgebieden 2 de leerjaar: 2 uit 6 belangstellingsgebieden (VKS niveau 2) Specifieke richting binnen domein (VKS niveau 3) Domeinbrede richting (VKS niveau 3) Specifieke arbeidsmarkt-gerichte richting (VKS niveau 2) Schakelblok (max. 3 jaar) (VKS niveau 1) Studierichtingen VKS niveau 4 DOORSTROOM Studierichtingen VKS niveau 4 ARBEIDSMARKT Studierichtingen VKS niveau 3 ARBEIDSMARKT


Download ppt "Minidecreet scholengemeenschappen 1 Thema 1. krijtlijnen 2 Basis = wetenschappelijk onderzoek + bevraging SG-en + Vlor advies Consolidatie via beperkte."

Verwante presentaties


Ads door Google