De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN-Masterprogramma’s GGM

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN-Masterprogramma’s GGM"— Transcript van de presentatie:

1 HAN-Masterprogramma’s GGM

2 GGGG Positionering Masteropleidingen HAN en GGM Professional Master

3 20 Masteropleidingen bij de HAN
Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM): 9 Masters in Zorg en Dienstverlening

4 Masteropleiding Deeltijd Duaal EC Bekostigd Master Management & Innovation X 67,5 Nee Master Managing Human Resources Master Advanced Nursing Practice 120 Ja Master Physician Assistant 150 Master Pedagogiek 90 Master Bedrijfskunde in zorg en dienstverlening 70 Master Social Work Master Neurorevalidatie Master Begeleidingskunde 60

5 Post-experience masteropleidingen
Op gebied van management en beroepsinhoudelijk Voor professionals of managers in zorg en dienstverlening Toelatingseisen: afgesloten hbo bacheloropleiding, meerdere jaren werkervaring, relevante werkplek

6 Sterke combinatie van opleiding en werken in de praktijk: deeltijd of duaal
Gericht op eigen ontwikkeling én op verbetering/vernieuwing van de eigen beroepspraktijk Competentiegericht Belangrijke rol voor praktijkonderzoek Samenwerking lectoren HAN

7 Instroom per september van
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MMI 23 31 25 29 30 28 49 41 59 MHR 21 38 20 13 11 9 18 17 MBZD - 16 MBK 12 MNR Onbekostigd 44 69 45 43 39 58 87 142 PA 27 33 14 ANP 22 19 26 PED 42 SW 8 Bekostigd 55 61 104 113 Totaal 94 98 83 119 191 255

8 Professional Master Landelijk-beleid HAN-beleid GGM-beleid

9 Landelijk-beleid ‘Laat honderd bloemen bloeien’ Weinig sturing

10 HAN-beleid September 2008 notitie positionering Masteropleidingen: masteropleidingen zijn van substantieel belang voor de HAN inhoudelijke synergie tussen bachelor- en masteropleidingen neem nog geen besluit over zelfstandige positionering, maar wacht ontwikkelingen mbt omvang af

11 GGM-beleid Organisatorische bundeling (IHMP) Samenwerking (bijvoorbeeld kwaliteitszorg, internationalisering, onderzoek) Strategisch beleidsplan

12 HAN-Masterprogramma’s GGM
Naamsbekendheid Gezamenlijke voorlichting Branding

13 De professional en zijn behoefte
Werkveld De professional en zijn behoefte Ambitieuze professionals die willen doorgroeien naar een ander functioneringsniveau in de organisatie of buiten de organisatie als expert/senior of in een management rol, die de ‘linking pin kunnen zijn om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, omdat ze beschikken over beroepsinhoudelijke ervaring en zo de vertaalslag kunnen maken tussen management en het primair proces, die nieuwsgierig zjin naar de kennis en ervaringen van docenten én medestudenten en deze direct willen toepassen in de praktijk en waarmee de student direct in eigen organisatie veranderingen in gang kan zetten. HMP GGM HAN

14 Het werkveld en de behoefte
Professional Werkveld Het werkveld en de behoefte Organisaties hebben te maken met voortdurende complexe en onverwachte veranderingen. De markt stelt steeds hogere eisen op het gebied van klantgerichtheid en veiligheid. Maar ook aan efficiëntie en doelmatigheid. Verwachte personeelstekorten dwingen organisaties een aantrekkelijke werkgever te zijn en goed personeel aan zich te binden. Werknemers stellen steeds hogere eisen aan persoonlijke ontwikkeling. Dit hoort bij modern werknemer en werkgeverschap , zowel in horizontale als in verticale zin. Dit dwingt organisatie om zaken anders te organiseren (o.a. taakdifferentiatie en procesmatige / multidisciplinaire aanpak). De cliënt / patiënt komt centraal te staan, dat vraagt om een gekantelde / vraaggestuurde organisatie. En om werknemers die de verbinding kunnen leggen tussen het management en het primair proces (mensen met beroepsinhoudelijke ervaring) om de vertaalslag te maken naar de nieuwe gewenste situatie. In interactie met koepelorganisaties, andere belangenverenigingen en het onderwijs. HMP GGM HAN

15 Wat biedt HAN Masterprogramma’s GGM
Professional Werkveld Wat biedt HAN Masterprogramma’s GGM 9 gerenommeerde masteropleidingen. kennis en ervaring in drie markten: zorg & Welzijn, Onderwijs en dienstverlening nonprofit / semi-profit. HAN Masters zijn opgezet vanuit een multi-disciplinaire aanpak. Stellen het vergroten van het innovatief vermogen van mensen en organisaties centraal, gericht op het zich positioneren t.o.v. de veranderende omgeving. HAN heeft een gerenommeerd didactisch onderwijsconcept. Onderbouwd door handelingsgericht onderzoek op master niveau. waarbij de beroepspraktijk en de beroepsproducten centraal staan. (opleiding, docenten en netwerkvorming). Dit betekent dat studenten vanaf de eerste dag bezig zijn met het oplossen van (complexe) problemen in hún dagelijkse praktijk. De werkgever heeft hier direct profijt van. Daarnaast leveren we door de continue wisselwerking met de praktijk een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en ontwikkeling in generieke zin en sluiten we aan op reguliere bacheloropleidingen (BA/MA) ondersteund door de HAN lectoraten voor de benodigde ‘body of knowledge’, verdieping en generiek onderzoek. De masters leiden op voor een waardevol, geaccrediteerd diploma door de NVAO. Met jarenlange ervaring: Goede studentevaluaties, objectieve kwaliteit van hoog niveau en een uitstekend uitstroomniveau. Veel persoonlijke aandacht en begeleiding in een inspirerende setting. en altijd in verbinding met haar omgeving! HMP GGM HAN

16 samen willen leren, verbeteren én innoveren.
Professional Werkveld De verbinding: samen willen leren, verbeteren én innoveren. Samen= studenten, docenten, werkveld, lectoraten, koepelorganisaties. Alle masteropleidingen zijn vraaggestuurd. Geen opleidingsplaats, geen opleiding… Hierdoor is er een zeer nauwe relatie met het werkveld. Er is intensief contact tussen de student, de HAN en de begeleiding van het werkveld/leerplaats. Vanaf het eerste moment profiteert de werkgever van de opgedane kennis van de student. Ontmoeting van docenten en mede-studenten, leren aan en van elkaar. (gestoeld op samenwerkend leren). (Alle docenten komen uit de praktijk.) Ook na afloop van de opleiding, door een actief alumnibeleid. Ook tussen de masteropleidingen zijn verbindingen aangebracht waardoor kruisbestuiving ontstaat , die bijdraagt aan de multi-disciplinaire visie op verandering. Een inspirerende broedplaats voor innovatie! HMP GGM HAN

17 Vragen Beleidsontwikkeling in de HBO-raad mbt professional master Status professional master: ontwikkelingen in de HAN


Download ppt "HAN-Masterprogramma’s GGM"

Verwante presentaties


Ads door Google