De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN 6 november 2009 Toetsvormen en toetsbeleid Jan Adema trainer / adviseur Beroepseducatie & Bedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN 6 november 2009 Toetsvormen en toetsbeleid Jan Adema trainer / adviseur Beroepseducatie & Bedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 HAN 6 november 2009 Toetsvormen en toetsbeleid Jan Adema trainer / adviseur Beroepseducatie & Bedrijven

2 kern van deze workshop Toetsing wordt op het niveau van de opleiding geïntegreerd ontworpen Het aantal toetsvormen is zeer groot, er zijn een aantal ‘knoppen’ om aan te draaien De ideale toets bestaat niet

3 opdrachtgever toetsontwerper/ ontwikkelaar kwaliteitscontroleur Inhoudelijk en toetstechnisch Beoordelaars/assessoren Examencommissie (bepalen definitieve uitslag / klachten behandelen) rollen in het examenproces toetsconstructie

4 ontwerp toetsbeleidsplan ontwerp toetsmatrijzen ontwerp toets toetstechnische controle afname definitieve cesuur evaluatie

5 toetsconstructie overeenstemming over de werkwijze

6 Toetsmatrijs competentieopdracht%criteria analyserenscriptie50-heldere probleemstelling overtuigenpresentatie50-geeft argumenten -weerlegt tegenargumenten Constructieopdracht: scriptie met presentatie voor de groep Toetsmatrijs

7 ontwerp Welke invloed heb je als ontwerper op de inhoud van de toets(matrijs)? A je mag de toets(matrijs) zelf samenstellen B je hebt geen invloed Cje beslist mee over de inhoud in een eerder stadium

8 of toetsmodel toetsen vakken kwalificatie toetsen toetsbeleidsplan kwalificatie

9 toetsmodel vakcurriculumtoetsvakcurriculumtoetsvakcurriculumtoets

10 toetsmodel Toets- beleidsplan Curriculum Toetsing volgens toetsbeleidsplan

11 11 portfolio- assessment toetsmodel portfolio-assessment met gesprek gesprek

12 12 proeve van bekwaamheid toetsmodel proeve van bekwaamheid

13 13 portfolio- assessment proeve van bekwaamheid toetsmodel potfolio plus proeve

14 Wat toetsen we? vakbekwaam handelen synthese Vaardigheden toepassen Begrip feitenkennis Knows Knows how Does Knows Knows how Shows how Does

15 15 inhoud en toetsvorm Knows Shows how Knows how Does Knows Knows how Shows how Does -Échte opdrachtgever -participatie in het bedrijf -praktijksimulatie -Verslag van praktijk -Casustoetsen -overall toets -open vragen -gesloten vragen hogere validiteit/ lagere betrouwbaarheid lagere validiteit/ hogere betrouwbaarheid

16 methodenmix Doel van methodenmix geheel van toetsing is representatief voor beroep/ kwalificatie naar inhoud en beheersingsniveau mix van valide en betrouwbare toetsen Meerdere niveaus van beheersing worden getoetst neutraliseren van ongewenste effecten van één type toets

17 toetsmodel conclusie validiteit van het diploma wordt het best gegarandeerd door een geïntegreerd toetsprogramma betrouwbaarheid van een diploma wordt het best gegarandeerd door een geïntegreerd toetsprogramma

18 inhoud en toetsvorm welke toetsvorm ken je nog meer? (terug naar dia 15) plaats ze tussen de andere toetsvormen in de rechterkolom

19 toetsvorm is …. Toetsvorm is meer dan de opdracht /type vraagstelling… (type) beoordelingscriteria afnamecondities/ situatie beoordelingsprocedure en beoordelaars mate van feedback

20 toetsvorm is …. Indeling toetsvormen naar te toetsen gedrag Zie bijlage

21 toetsconstructie knoppen om aan te draaien validiteit betrouwbaarheid kosten Feedback (acceptatie) (transparantie)

22 betrouwbaarheid zwakgoed criteria implicietcriteria expliciet één beoordelaarmeerdere beoordelaars begeleider is beoordelaaronafhankelijke beoordelaar geen analyse van afnamegegevens -analyse afnamegegevens -Beoordelaarsovereen- stemming meten nieuwe toets/procedure-bekende procedure -testen van nieuwe toets

23 validiteit voor beroep/kwalificatie zwakgoed opdracht en criteria passen niet bij: -beheersingsniveau -beroepspraktijk -eindniveau opdracht en criteria: sluiten wél aan bij: -beheersingsniveau -beroepspraktijk -eindniveau Hands off /indirect toetsenhands on/direct toetsen geen vertrouwen beroepenveld vertrouwen beroepenveld geen gegevens over alumni onderzoek naar resultaten alumni

24 feedback zwakgoed open vragenalleen uitslag inzage in de toets en bespreking Meerkeuzealleen uitslag feedback bij beantwoorden algemeenalleen uitslag - 360 graden feedback -feedback door peergroup -tussentijds beoordelen -bespreking resultaat -feedback per criterium

25 Kosten schatting aantal uren constructie aantal uren afname aantal uren beoordeling ___________________ aantal deelnemers hier komen de overhead kosten bij, deze zijn voor de verschillende toetsen ongeveer gelijk

26 Kosten lagere kosten hogere kosten -toetsen hergebruiken -stabiliteit in procedures -beoordelen door peergroup in leerproces -afwegingen binnen het geheel aan toetsing -samenwerken met andere hbo scholen -uitbesteden of inkopen hogere betrouwbaarheid bv:door meer beoordelaars toetsen in simulatie en praktijk mondeling toetsen

27 Opdracht Beheersings niveau Validi-teitBetrouw Baar- heid Feed- back Kos- Ten p.p. mondeling Kennistoets door door eigen docent Begrip/ feiten-kennis Scriptie Simulatie met Peerbeoordeling Competenties analyseren Stageverslag Beoordeeld door stagebegeleider. Vaardigheden competenties Geef aan hoe je de knoppen omhoog kan draaien (bij kosten dus omlaag)

28 dilemma van de ontwerper: creativiteit > regels stap 1 eerste ontwerp

29 -Voldoet de toets aan de opdracht - Komt de toets overeen met toetsbeleidsplan - inhoudelijke controle - toetstechnische controle stap 2 controle

30 tot slot Hoe weet je dat een toets de juiste uitslag geeft? We hebben de afgesproken procedure gevolgd


Download ppt "HAN 6 november 2009 Toetsvormen en toetsbeleid Jan Adema trainer / adviseur Beroepseducatie & Bedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google