De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012
Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012

2 Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy”
Wat gaan we doen? Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy” Veranderingen subsidieland Kansen HAN HAN Leergang Horizon 2020 Wat hebben jullie nodig? Oktober 2012

3 Financiering HAN Speerpunten
Hoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering 1e, 2e, 3e, 4e geldstroom CvB investeringsfonds speerpunten Randvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5 september 2012) Oktober 2012

4 1e Geldstroom Prestatieafspraken en selectief budget
Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk ( ) Selectief budget: Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in: 1% profilering 1% Centers of Excellence 1e Geldstroom - Prestatieafspraken en selectief budget - Advies reviewcommissie (10 september 2012) - Ondertekening prestatieafspraken (1 november 2012) - Verwerking in begroting 2013 – 2016 Oktober 2012

5 1e Geldstroom Rijksbijdrage
versie 21/09/2012 1e Geldstroom Rijksbijdrage Nieuwe mutaties 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Loon-/prijscompensatie 2012 +24,6 +24,4 +24,8 +25,1 +25,4 Taakstelling Kunduz-akkoord -15,6 -17,8 -24,2 -21,2 +9,2 +7,0 +0,9 +4,2 Nieuwe stand OCW-begroting 2013 Onderwijsdeel 2.322,4 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1 Deel ontwerp & ontwikkeling 68,6 68,5 Subtotaal 2.391,0 2.246,5 2.271,3 2.286,8 2.322,5 2.350,6 Prestatiebox 52,2 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2 - prestatieafspraken 114,9 124,4 129,6 137,4 145,2 - selectief budget (2,0) 44,0 Totaal 2.443,2 2.405,4 2.439,7 2.460,4 2.503,9 2.539,8 prijs per gewogen inschrijving en graad hbo € 4.581,53 laag € 5.864,36 hoog € 6.872,30 top netwerkbijeenkomst 20 september 2012

6 Rijksbijdrage Prestatiebox
versie 21/09/2012 Rijksbijdrage Prestatiebox Voor 'prestatieafspraken' (5% deel) CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel) 2013 2014 2015 2016 2017 Onderwijsdeel 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1 waarvan - studentgebonden deel 1916,3 - procentueel deel onderwijsopslag 196,6 2.112,9 Prestatiebox 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2 Prestatieafspraken 115,0 124,4 129,6 137,4 145,2 opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag +5,44% let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag Selectief budget 43,9 - Centres of Expertise (à 1 miljoen) ± 20,0 let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen - Selectief voor profilering "goed" (2) +0,7% let op: schatting afhankelijk van - resterend budget na toekenning CoE's, en - verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent" "zeer goed" (3) +1,1% "excellent" (5) +1,8% Rijksbijdrage HAN begroting 2013 - Geschatte rijksbijdrage 2013 bedraagt € 169,4 miljoen. - Meeweging ‘excellent’ oordeel reviewcommissie: - € 2,7 miljoen toegerekend i.v.m. selectief budget (‘1%’) - Nog niet opgenomen: CoE Duurzame elektrische energie en CoE Logistiek netwerkbijeenkomst 20 september 2012

7 Financiering HAN speerpunten Wat gaan we extra doen?
Extra middelen uit 1e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: €10 miljoen 2013 – 2016 2e geldstroom : Funds follow Strategy Oktober 2012

8 CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1e geldstroommmiddelen)
Maximale bijdrage (8 speerpunten) €1,25 miljoen Bijdrage speerpunt Automotive maximaal € 0,5 miljoen i.v.m. bijdrage CoE Automotive Bij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal €0,75 miljoen gereserveerd Oktober 2012

9 CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1e geldstroommiddelen)
Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reserves Centraal fonds onder beheer CvB Toekenning middelen op basis van concrete businessplannen Jaarlijkse evaluatie - Beoordeling businessplannen januari 2013 - Maximum bijdrage uit CvB fonds € 1,25 miljoen per speerpunt over 4 jaar - Bijdrage niet paritair maar op basis van business case - Gestaffelde toekenning over periode van 4 jaar Oktober 2012

10 CvB investeringsfonds speerpunten
Beoordeling businesscase: Ambitieniveau en realiseerbaarheid Toegevoegde waarde voor onderwijs en werkveld Mate van participatie door publieke en private partijen Wijze van verduurzaming na investeringsperiode Gedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode Oktober 2012

11 CvB investeringsfonds speerpunten
Financiering speerpunten uit: 1e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld) 2e geldstroom (subsidies) 3e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek) 4e geldstroom (collectebusfondsen) Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren  geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds Oktober 2012

12 Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies
2e Geldstroom Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies Oktober 2012

13 “Subsidiewerving volgt strategie” Veranderingen subsidieland
"Funds follow Strategy" “Subsidiewerving volgt strategie” Veranderingen subsidieland Van Nationaal naar Europees Kansen - HAN Product: financieringsmix treed buiten de veilige setting – cola is niet groot geworden door alleen de cola in een flesje te doen. Funds follow strategy Multifund approach Maak financiering van onderzoek actief inbedding in de regio Ken je markt - Soort SWOT analyse Wat heb je nodig en wat kunnen wij bieden Oktober 2012

14 Veranderingen in subsidieland
Nationale subsidiemogelijkheden Innovatiebeleid - Topsectoren EU financieringsopzet Wat levert het op Kwaliteit Massa Verbinding onderwijs en onderzoek Europese middelen Regionale verbondenheid Internationale samenwerking Horizon 2020: EU financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie (€80 mld) KP7; Competitiveness & Innovation Framework Programme (CIP); European Institute of Innovation & Technology (EIT) Cohesieprogramma’s: Financieringsprogramma voor structuurfondsen (€376 mld) Regionale ontwikkeling (EFRO); ESF Connecting Europe Facility: Financieringsprogramma voor Infrastructuur (€40 mld) Energy; Transport; ICT Landbouw: Financieringsprogramma duurzame landbouw (€387 mld) Human Capital: Financieringsprogramma onderwijs, training en cultuur (€16.8 mld) Migratie: Financieringsprogramma migratie, asiel en interne veiligheid (€8.6 mld) EU wereldspeler: programma om wereldwijde EU positie te verbeteren (€70 mld) Nederland Innovatie Nederland zet in op: Innovatieve sectoren actief op internationale markten voldoende investeringskapitaal voor ondernemers ondernemers én onderzoekers overal in Europa aan de slag 9 Topsectoren en Innovatiecontracten afspraken tussen ondernemers, onderzoekers en de overheid staan vastgelegd Meer private investering in onderzoek en innovatie Nieuwe PPS structuren (zgn TKI’s, Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Coördinatie: Topsectoren beleid vs Horizon 2020 Vermindering regeldruk Onderzoek nadrukkelijk koppelen aan (marktgerichte) innovatie Topsectoren beleid aan laten sluiten bij Horizon 2020 Meer geld uit Europa halen (multiplier), vooral bedrijven Oktober 2012

15 Kansen HAN: vooruit en in beweging
Pilots met aandacht voor valorisatie en inbedding in de regio Structuurfondsen Gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart specialisation Horizon 2020: from idea to market Gericht op onderzoek en innovatie, excellente wetenschap Pijler 2: industrieel leiderschap Pijler 3: maatschappelijke uitdagingen Streven naar meer Industriedeelname - innovatieve projecten, inclusief demonstratieprojecten Leveren van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen: Health, demographic change and wellbeing; Food security, sustainable agriculture and the bio-economy; Social, clean and efficient energy; Smart, green and integrated transport; Climate action, resource efficiency and raw materials; Inclusive, innovative and secure societies. Oktober 2012

16 Leerroute naar Horizon 2020
Modulen Bewustwording en lange termijn strategie Horizon2020 Writing for the evaluator Basistraining juridisch-financieel (na honorering) Bewustzijn en deskundigheidsbevordering bij management en lectoren; Bewustzijn en instrumentele kennis bij onderzoekers; Concrete ondersteuning bij aanvragen A short overview of the Proposed Horizon 2020; A Strategy for Research Groups and a Strategy for Newcomers Lobby for  Horizon 2020 and how to influence the workprogramme Structuur en mogelijkheden Horizon2020 ; How to build a Consortium?; Ervaringen met Europese projecten delen; New Issues in Horizon 2020; 1 gastspreker (liefst vanuit HAN) om ervaringen met Europese projecten te delen · Uitleg randvoorwaarden voor succesvolle deelname door adviseur AGNL, gevolgd door discussie wat HAN nu al kan/moet doen richting H2020(denk aan netwerken, internationale profilering van lectoraten 2 Presentatie over structuur en mogelijkheden Horizon2020 3 Workshop met onderwerpen als het lezen van een topic, het logisch structureren van een aanvraag, specifieke aandachtspunten. Oktober 2012

17 Wat hebben jullie nodig?
Inventarisatie: Structuur Ondersteuning Hulp bij lobby Etc. Wat kunnen we bieden Ervaren lezer van EU projecten ter aanscherping idee en project Lezen en becommentariëren Aantrekken schrijfondersteuning Oktober 2012

18 Thijs Beelen Ivo Schrijer Contactgegevens Thijs.Beelen@han.nl
026 – Ivo Schrijer 024 – Oktober 2012


Download ppt "Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google