De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012

2 Wat gaan we doen? Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy” Veranderingen subsidieland Kansen HAN HAN Leergang Horizon 2020 Wat hebben jullie nodig? Oktober 20122

3 Financiering HAN Speerpunten Hoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering – 1 e, 2 e, 3 e, 4 e geldstroom CvB investeringsfonds speerpunten Randvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5 september 2012) Oktober 20123

4 1 e Geldstroom Prestatieafspraken en selectief budget Prestatieafspraken: – Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk (2013-2016) Selectief budget: – Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in: 1% profilering 1% Centers of Excellence Oktober 20124

5 1 e Geldstroom Rijksbijdrage Nieuwe mutaties 201220132014201520162017 Loon-/prijscompensatie 2012+24,6+24,4+24,8 +25,1+25,4 Taakstelling Kunduz-akkoord-15,6-17,8-24,2-21,2 +24,6+24,4+9,2+7,0+0,9+4,2 Nieuwe stand OCW-begroting 2013 Onderwijsdeel2.322,42.177,92.202,62.218,22.254,12.282,1 Deel ontwerp & ontwikkeling68,6 68,5 Subtotaal2.391,02.246,52.271,32.286,82.322,52.350,6 Prestatiebox52,2158,9168,4173,6181,4189,2 - prestatieafspraken 52,2114,9124,4129,6137,4145,2 - selectief budget (2,0)44,0 Totaal2.443,22.405,42.439,72.460,42.503,92.539,8 versie 21/09/2012 netwerkbijeenkomst 20 september 2012 prijs per gewogen inschrijving en graad hbo € 4.581,53 laag € 5.864,36 hoog € 6.872,30 top

6 Rijksbijdrage Prestatiebox Voor 'prestatieafspraken' (5% deel) CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel) netwerkbijeenkomst 20 september 2012 20132014201520162017 Onderwijsdeel2.177,92.202,62.218,22.254,12.282,1 waarvan - studentgebonden deel 1916,3 - procentueel deel onderwijsopslag 196,6 2.112,9 Prestatiebox158,9168,4173,6181,4189,2 Prestatieafspraken 115,0124,4129,6137,4145,2 opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag +5,44% let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag Selectief budget 43,9 - Centres of Expertise (à 1 miljoen) ± 20,0 let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen - Selectief voor profilering "goed" (2) +0,7% let op: schatting afhankelijk van - resterend budget na toekenning CoE's, en - verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent" "zeer goed" (3) +1,1% "excellent" (5) +1,8% opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag versie 21/09/2012

7 Financiering HAN speerpunten Wat gaan we extra doen? Extra middelen uit 1 e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: €10 miljoen 2013 – 2016 2 e geldstroom : Funds follow Strategy Oktober 20127

8 CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1 e geldstroommmiddelen) Maximale bijdrage (8 speerpunten) €1,25 miljoen – Bijdrage speerpunt Automotive maximaal € 0,5 miljoen i.v.m. bijdrage CoE Automotive – Bij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal €0,75 miljoen gereserveerd Oktober 20128

9 CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1 e geldstroommiddelen) Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reserves Centraal fonds onder beheer CvB Toekenning middelen op basis van concrete businessplannen Jaarlijkse evaluatie Oktober 20129

10 CvB investeringsfonds speerpunten Beoordeling businesscase: – Ambitieniveau en realiseerbaarheid – Toegevoegde waarde voor onderwijs en werkveld – Mate van participatie door publieke en private partijen – Wijze van verduurzaming na investeringsperiode – Gedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode Oktober 201210

11 CvB investeringsfonds speerpunten Financiering speerpunten uit: – 1 e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld) – 2 e geldstroom (subsidies) – 3 e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek) – 4 e geldstroom (collectebusfondsen) Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren  geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds Oktober 201211

12 2 e Geldstroom Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies Oktober 201212

13 "Funds follow Strategy" “Subsidiewerving volgt strategie” Veranderingen subsidieland – Van Nationaal naar Europees Kansen - HAN Product: financieringsmix Oktober 201213

14 Veranderingen in subsidieland Nationale subsidiemogelijkheden Innovatiebeleid - Topsectoren EU financieringsopzet 2014-2020 Wat levert het op – Kwaliteit – Massa – Verbinding onderwijs en onderzoek – Europese middelen – Regionale verbondenheid – Internationale samenwerking Oktober 201214

15 Kansen HAN: vooruit en in beweging – Pilots met aandacht voor valorisatie en inbedding in de regio Structuurfondsen – Gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart specialisation Horizon 2020: from idea to market – Gericht op onderzoek en innovatie, excellente wetenschap – Pijler 2: industrieel leiderschap – Pijler 3: maatschappelijke uitdagingen Oktober 201215

16 Leerroute naar Horizon 2020 Modulen 1.Bewustwording en lange termijn strategie 2.Horizon2020 3.Writing for the evaluator 4.Basistraining juridisch-financieel (na honorering) Oktober 201216

17 Wat hebben jullie nodig? Inventarisatie: Structuur Ondersteuning Hulp bij lobby Etc. Wat kunnen we bieden Oktober 201217

18 Contactgegevens Thijs Beelen – Thijs.Beelen@han.nl Thijs.Beelen@han.nl – 026 – 369 1509 Ivo Schrijer – Ivo.Schrijer@han.nl Ivo.Schrijer@han.nl – 024 – 353 1781 Oktober 201218


Download ppt "Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google