De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel leren P. Robert-Jan Simons Nederlandse School voor Onderwijsmanagement & Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel leren P. Robert-Jan Simons Nederlandse School voor Onderwijsmanagement & Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel leren P. Robert-Jan Simons Nederlandse School voor Onderwijsmanagement & Universiteit Utrecht

2 Gebaseerd op: Simons, P.R.J., & Ruijters, M.C.P. (in press). The real professional is a learning professional. In S. Billet, C. Harteis & H. Gruber (Eds.), International Handbook on professional and practice based learning. Berlin: Springer 29-7-20142

3 Professie Professionaliteit Professionalisering Professionele ontwikkeling Professioneel leren

4 Professie (Thijssen): Beroepsvereniging Gedragscode Body of knowledge Is het docentschap een professie? 29-7-20144

5 Professionaliteit / professionals Normatief begrip Eisen die je stelt aan beroepsbeoefenaar Gieberts & Bergen: Restricted vs extended professionality Voldoen docenten aan de normatieve eisen die aan professionals worden gesteld? 29-7-20145

6 Professionele ontwikkeling / professioneel leren Hoe ontwikkelen beroepsbeoefenaren zich tot professional? Hoe leren professionele docenten? Hoe leren docenten / worden ze professionals? 29-7-20146

7 Connotaties in de loop van de geschiedenis Positief of negatief? Exclusief of inclusief? Hoogstaand of gewoon? Hoge of lage kwaliteit? Eretitel of scheldwoord? Hoog of minder hoog opgeleid? Macht of dienstbaarheid? Autonoom of ingeperkt? 29-7-20147

8 Leren van de geschiedenis Betekenis verandert afhankelijk van omstandigheden Kennisbasis en integriteit als basis Geen zin om beroepen uit te sluiten Gezag en autonomie moeten verdiend worden 29-7-20148

9 Uitgaan van Gardner & Shulman (2005) Confronteren met o.a. Schinkel & Noordegraaf (2011) Friedson (1989) Runté (1995) Larson (1978) Kubr (2002) Weggeman (2007) Van Gunsteren (1994) 29-7-20149

10 Commitment Hebben een commitment om dienstbaar te zijn aan klanten en de samenleving en gerelateerd daaraan een commitment om hun eigen leren en ontwikkeling serieus te nemen 29-7-201410

11 Integriteit Hebben de wil en het vermogen om dat wat zij niet weten en het onverwachte integer te behandelen en zijn bij implicatie gericht op reflectie op deze ervaringen 29-7-201411

12 Kennisbasis Hebben een abstracte kennisbasis (body of knowledge), zijn bereid en in staat om deze kennis te vertalen naar de praktijk en staan in verbinding met nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap 29-7-201412

13 Actietheorie Hebben een gespecialiseerde set van professionele vaardigheden en actietheorieën en hebben de bereidheid en het vermogen om “reflective practitioners” te zijn. 29-7-201413

14 Expertisegebied Hebben hun eigen expertisegebied (field of expertise) en het verlangen om een rol te spelen in het leren van ervaring, zowel individueel als collectief en dus de praktijk en medepractitioners te helpen zich te ontwikkelen 29-7-201414

15 Professioneel frame 29-7-201415 Behoren tot een of meer professionele leerwerkgemeenschappen, hebben een gerichtheid op collectief en over disciplines heen te werken, om zo complexiteit te lijf te kunnen gaan

16 Autonomie Hebben een oriëntatie op het actief vorm geven aan de eigen professionaliteit; ze kiezen er bewust voor om een professional te zijn en kiezen er daardoor voor om zelf- gestuurd en autonoom te zijn (als resultaat niet als eis) 29-7-201416

17 Gezag 29-7-201417 Hebben een gerichtheid op het actief vorm geven van de professie en het opleiden van mede professionals en nieuwelingen

18 Kenmerken van moderne professionals Vereisten –Commitment –Integriteit Kwaliteiten –Kennisbasis –Actietheorie –Expertisegebied –Professioneel frame Voordelen –Autonomie –Gezag 29-7-201418

19 29-7-201419

20 Professionaliteit is een keuze die een beroepsbeoefenaar maakt om op een bepaalde wijze met zijn / haar vak om te gaan. Die kan gelden voor alle soorten beroepen 29-7-201420

21 Professionaliteit is een keuze om: 1.Je best te doen voor klanten en de samenleving, 2.Op integere wijze te handelen in onzekere en complexe situaties 3.Je actief te verbinden met de nieuwste inzichten in theorieën 4.Kritisch en reflectief te durven kijken naar je eigen praktijk 5.Bij te dragen aan de ontwikkeling van de professie en medeprofessionals. 29-7-201421

22 Professionele docenten Willen het beste uit al hun leerlingen halen door het beste uit zich zelf te halen 29-7-201422

23 De lerende professional Kennisbasis: onderzoekend leren Actietheorie: praktiserend leren Expertisegebied: creërend leren Professioneel frame: collectief leren 29-7-201423

24 24

25 25 Landschap van het leren: samenvatting Eilanden –Praktiseren: leren door wat zich voordoet in het primaire proces –Onderzoeken: opdoen van nieuwe kennis en inzicht –Creëren: maken van hulpmiddelen (producten, handleidingen en dergelijke) Bruggen: –Ervaringen/kennis expliciteren, rouleren van kennis –Verbinden in taal (expliciteren van kennis/ ervaring om te kunnen delen, of om gerichter een ander eiland op te zoeken) Polders: –Co-creatie (combineren van praktijk, onderzoek en creatie) –Verbinden in handelen (combineren van twee eilanden)

26 Kennisbasis Praktiseren 2 Bruggen tussen praktiseren en onderzoeken Met de poten in de klei leren van je werk Expliciteren van impliciet geleerde kennis 29-7-201426

27 Herorganiseren van het werk met het oog op leren (door professional of leiding gevende) Variatie van werk vergroten Verantwoordelijkheden nemen / geven Tijd voor reflectie nemen / geven Betrekken bij visievorming Vernieuwingsprojecten organiseren Feedback uitbreiden Reflectietijd 29-7-201427

28 Actietheorie Onderzoeken 2 Bruggen tussen praktiseren en onderzoeken en onderzoeken en creëren Zelfgestuurd leren Opleidingen Betrokken zijn bij onderzoek Vertalen van onderzoek naar de praktijk Vraagarticulatie mbt onderzoek r28

29 Expertisegebied Creëren 2 bruggen tussen onderzoeken en creëren 2 bruggen tussen praktiseren en creëren Lezingen geven, uitleggen Beleid maken Publiceren Onderzoek naar gaten in ontwerpkennis Ondernemen Pilots doen / experimenteren / innoveren 29-7-201429

30 Professioneel frame 4 vormen van cocreatie / communities of practice –Onderzoekend praktiseren –Creërend onderzoeken –Creërend praktiseren –Pionieren 29-7-201430

31 Voorbeelden cocreatie Samen praktijkkennis expliciteren Samen onderzoek bestuderen en toepassen in de praktijk of in instrumenten Samen publiceren over praktijkervaringen Samen pilots uitvoeren waarin onderzoek, praktijk en ontwerpen samen komen 29-7-201431

32 Vereisten en voordelen en leren Commitment Integriteit Autonomie Gezag 29-7-201432

33 Shulman: a table of learning 29-7-201433

34 Voor deze 4 kenmerken nodig: Metaleren Reflectie op: –Praktiseren –Onderzoeken –Creëren 29-7-201434

35 Professional zijn Is een keuze Die veel te maken heeft met leren En opleiden van collegae Integreren van 3 soorten van leren: in de praktijk, uit onderzoek, door ontwerpen Via bruggen en polders Individueel en collectief 29-7-201435


Download ppt "Professioneel leren P. Robert-Jan Simons Nederlandse School voor Onderwijsmanagement & Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google