De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse School voor Onderwijsmanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse School voor Onderwijsmanagement
Professioneel leren P. Robert-Jan Simons Nederlandse School voor Onderwijsmanagement & Universiteit Utrecht

2 Gebaseerd op: Simons, P.R.J., & Ruijters, M.C.P. (in press). The real professional is a learning professional. In S. Billet, C. Harteis & H. Gruber (Eds.), International Handbook on professional and practice based learning. Berlin: Springer

3 Professie Professionaliteit Professionalisering Professionele ontwikkeling Professioneel leren

4 Professie (Thijssen):
Beroepsvereniging Gedragscode Body of knowledge Is het docentschap een professie?

5 Professionaliteit / professionals
Normatief begrip Eisen die je stelt aan beroepsbeoefenaar Gieberts & Bergen: Restricted vs extended professionality Voldoen docenten aan de normatieve eisen die aan professionals worden gesteld?

6 Professionele ontwikkeling / professioneel leren
Hoe ontwikkelen beroepsbeoefenaren zich tot professional? Hoe leren professionele docenten? Hoe leren docenten / worden ze professionals?

7 Connotaties in de loop van de geschiedenis
Positief of negatief? Exclusief of inclusief? Hoogstaand of gewoon? Hoge of lage kwaliteit? Eretitel of scheldwoord? Hoog of minder hoog opgeleid? Macht of dienstbaarheid? Autonoom of ingeperkt?

8 Leren van de geschiedenis
Betekenis verandert afhankelijk van omstandigheden Kennisbasis en integriteit als basis Geen zin om beroepen uit te sluiten Gezag en autonomie moeten verdiend worden

9 Uitgaan van Gardner & Shulman (2005)
Confronteren met o.a. Schinkel & Noordegraaf (2011) Friedson (1989) Runté (1995) Larson (1978) Kubr (2002) Weggeman (2007) Van Gunsteren (1994)

10 Commitment Hebben een commitment om dienstbaar te zijn aan klanten en de samenleving en gerelateerd daaraan een commitment om hun eigen leren en ontwikkeling serieus te nemen

11 Integriteit Hebben de wil en het vermogen om dat wat zij niet weten en het onverwachte integer te behandelen en zijn bij implicatie gericht op reflectie op deze ervaringen

12 Kennisbasis Hebben een abstracte kennisbasis (body of knowledge), zijn bereid en in staat om deze kennis te vertalen naar de praktijk en staan in verbinding met nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap

13 Actietheorie Hebben een gespecialiseerde set van professionele vaardigheden en actietheorieën en hebben de bereidheid en het vermogen om “reflective practitioners” te zijn.

14 Expertisegebied Hebben hun eigen expertisegebied (field of expertise) en het verlangen om een rol te spelen in het leren van ervaring, zowel individueel als collectief en dus de praktijk en medepractitioners te helpen zich te ontwikkelen

15 Professioneel frame Behoren tot een of meer professionele leerwerkgemeenschappen, hebben een gerichtheid op collectief en over disciplines heen te werken, om zo complexiteit te lijf te kunnen gaan

16 Autonomie Hebben een oriëntatie op het actief vorm geven aan de eigen professionaliteit; ze kiezen er bewust voor om een professional te zijn en kiezen er daardoor voor om zelf-gestuurd en autonoom te zijn (als resultaat niet als eis)

17 Gezag Hebben een gerichtheid op het actief vorm geven van de professie en het opleiden van mede professionals en nieuwelingen

18 Kenmerken van moderne professionals
Vereisten Commitment Integriteit Kwaliteiten Kennisbasis Actietheorie Expertisegebied Professioneel frame Voordelen Autonomie Gezag

19

20 Die kan gelden voor alle soorten beroepen
Professionaliteit is een keuze die een beroepsbeoefenaar maakt om op een bepaalde wijze met zijn / haar vak om te gaan. Die kan gelden voor alle soorten beroepen

21 Professionaliteit is een keuze om:
Je best te doen voor klanten en de samenleving, Op integere wijze te handelen in onzekere en complexe situaties Je actief te verbinden met de nieuwste inzichten in theorieën Kritisch en reflectief te durven kijken naar je eigen praktijk Bij te dragen aan de ontwikkeling van de professie en medeprofessionals.

22 Professionele docenten
Willen het beste uit al hun leerlingen halen door het beste uit zich zelf te halen

23 De lerende professional
Kennisbasis: onderzoekend leren Actietheorie: praktiserend leren Expertisegebied: creërend leren Professioneel frame: collectief leren

24

25 Landschap van het leren: samenvatting
Eilanden Praktiseren: leren door wat zich voordoet in het primaire proces Onderzoeken: opdoen van nieuwe kennis en inzicht Creëren: maken van hulpmiddelen (producten, handleidingen en dergelijke) Bruggen: Ervaringen/kennis expliciteren, rouleren van kennis Verbinden in taal (expliciteren van kennis/ ervaring om te kunnen delen, of om gerichter een ander eiland op te zoeken) Polders: Co-creatie (combineren van praktijk, onderzoek en creatie) Verbinden in handelen (combineren van twee eilanden)

26 Kennisbasis Praktiseren 2 Bruggen tussen praktiseren en onderzoeken
Met de poten in de klei leren van je werk Expliciteren van impliciet geleerde kennis

27 Herorganiseren van het werk met het oog op leren (door professional of leiding gevende)
Variatie van werk vergroten Verantwoordelijkheden nemen / geven Tijd voor reflectie nemen / geven Betrekken bij visievorming Vernieuwingsprojecten organiseren Feedback uitbreiden Reflectietijd

28 Actietheorie Onderzoeken
2 Bruggen tussen praktiseren en onderzoeken en onderzoeken en creëren Zelfgestuurd leren Opleidingen Betrokken zijn bij onderzoek Vertalen van onderzoek naar de praktijk Vraagarticulatie mbt onderzoek r

29 Expertisegebied Creëren 2 bruggen tussen onderzoeken en creëren
2 bruggen tussen praktiseren en creëren Lezingen geven, uitleggen Beleid maken Publiceren Onderzoek naar gaten in ontwerpkennis Ondernemen Pilots doen / experimenteren / innoveren

30 Professioneel frame 4 vormen van cocreatie / communities of practice
Onderzoekend praktiseren Creërend onderzoeken Creërend praktiseren Pionieren

31 Voorbeelden cocreatie
Samen praktijkkennis expliciteren Samen onderzoek bestuderen en toepassen in de praktijk of in instrumenten Samen publiceren over praktijkervaringen Samen pilots uitvoeren waarin onderzoek, praktijk en ontwerpen samen komen

32 Vereisten en voordelen en leren
Commitment Integriteit Autonomie Gezag

33 Shulman: a table of learning

34 Voor deze 4 kenmerken nodig:
Metaleren Reflectie op: Praktiseren Onderzoeken Creëren

35 Professional zijn Is een keuze Die veel te maken heeft met leren
En opleiden van collegae Integreren van 3 soorten van leren: in de praktijk, uit onderzoek, door ontwerpen Via bruggen en polders Individueel en collectief


Download ppt "Nederlandse School voor Onderwijsmanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google