De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelsessie 6: Transitie aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelsessie 6: Transitie aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Deelsessie 6: Transitie aanpak
Grip op Samenwerking Deelsessie 6: Transitie aanpak Jeugdzorg Amersfoort 17/11/2011 Dr. Saartje Sondeijker Dr. Derk Loorbach

2 Transitie aanpak fundamenteel anders dan ‘Transitie Jeugdzorg’
‘Anders doen’ versus ‘anders denken’ Cliënt is uitgangspunt Cultuurverandering: zorgsysteem fundamenteel aan de kaak stellen Aansluiting zoeken bij lange termijn maatschappelijke behoeften Beweging ontstaat van onderop, is gezamenlijk gedragen en vertoont samenhang Dit denken erover doen we met alle partijen uit het veld middels aantal workshops. Doel is tweeledig: gezamenlijk perspectief en gemeenschappelijke agenda korte termijn

3 Decentralisering als vliegwiel
Druk op korte termijn focus Versus Ruimte voor het inzetten van een ander spel

4 Transitie gaat over het proces met elkaar
Gezamenlijk beeld van de verandering ontwikkelen om vernieuwing in dagelijkse praktijk vorm te geven Even loskomen van het nu, om dan weer aansluiting te zoeken Samen, maar ieder vanuit zijn eigen belang en beweging EERST vanuit de gezamenlijkheid tot inzichten komen, dan pas positioneren organisaties!! Doel is tweeledig: gezamenlijk perspectief en handelingsperspectieven/agenda korte termijn

5 Werken vanuit het bestaande, niet los ervan
“Wie beweegt blijft bewegen. Wie niet beweegt wordt bewogen.” JAC GEURTS “De specifieke problemen waar we tegenaan lopen kunnen niet opgelost worden, met dezelfde manier van denken als waarin we ze gecreëerd hebben. “ ALBERT EINSTEIN

6 Erkent dat de wereld om ons heen complex is,
Transitie aanpak probeert te leren van ‘werkende mechanismen’ tijdens verandering Erkent dat de wereld om ons heen complex is, … niet maakbaar of voorspelbaar Ontwikkelt een gezamenlijk denkkader als gedachteconstruct, ... creëert oplossingsenergie bij de mensen die het moeten doen “Fate favours the prepared mind”

7

8 Transitie aanpak verbindt en empowered
Een transitie overkomt je niet, je kan er samen iets in betekenen Complexiteit wordt behapbaar Zicht op eigen rol en complementariteit Gezamenlijk nulpunt verzacht belangentegenstellingen Downscalen naar diegenen die het moeten doen Door een andere bril zie je andere kansen en acties Oog voor draaggolven van vernieuwing Sensitiviteit . sociale structuren . beweging Begrijpen van de complexiteit, behapbaar maken Eigen rol en complementariteit zien Gezamenlijk nulpunt verzacht belangentegenstellingen goede trein Downscalen, dichtbij de belevingswereld van de mensen die het moeten doen Door een andere bril zie je andere kansen en acties Oog voor draaggolven voor vernieuwing

9 Hoe werkt dat dan voor de professional?
Door ‘playfull learning’ dezelfde taal gaan spreken Divergeren en convergeren Professionals vertellen vanuit hun eigen praktijk Achteraf structuur bieden Synthetiseren van anekdotes Labelen met woorden

10 Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn
Door ‘playfull learning’ dezelfde taal gaan spreken Divergeren en convergeren Professionals vertellen vanuit hun eigen praktijk Achteraf structuur bieden Synthetiseren van anekdotes Labelen met woorden

11 Voorbeeld: gedachte-experiment
Er is een cliënt met een behoefte Er bestaat géén jeugdzorgsysteem Je mag de jeugdzorg vanaf de grond opbouwen Wat reik je minimaal aan? (NIET WIE?)

12 Wat doe je feitelijk met deze werkvorm?
Zicht op positionering vanuit gezamenlijkheid Agendasetting: wat al in de vingers, waar nog hard aan trekken? Jeugdzorg terugbrengen tot de essentie! Het onbekende voorstelbaar maken De transitie een gezicht geven


Download ppt "Deelsessie 6: Transitie aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google