De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lobbyworkshops Europe2020

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lobbyworkshops Europe2020"— Transcript van de presentatie:

1 Lobbyworkshops Europe2020
27 oktober 2011

2 Welkom namens de “decentralen”:
G32: Toon Bom G4: Branko van Loon en Christa Stoop VNG: Helen Schuurmans HNP (Brussel): Wim Stooker en Bert Schampers IPO: Annemarie Gehrels

3 Samen optrekken in Den Haag en Brussel op Europese dossiers, waaronder structuurfondsen (EFRO)
Nu: Europe2020 en Nationaal HervormingsProgramma (NHP) Doel van de dag: Komen tot inhoudelijk goed onderbouwde lobbyagenda Niet alleen benoemen (sub)thema’s van belang voor decentrale overheden (inclusief voorbeelden) Juist ook benoemen wat we van Rijk (en eventueel Europa) willen

4 Europe 2020 en NHP tot dusver:
NHP is jaarlijkse verplichting lidstaat (ook al bij voorloper Lissabonagenda) Rapport lidstaat over macro-economische toestand én over hoe NL bijdrage levert aan behalen doelen Europe2020 Coördinatie: ministerie EL&I (voorheen: EZ) Prioriteiten Europe2020: slimme, duurzame en inclusieve groei

5 Zeven “Flagships” in Europe2020:
Innovatief Europa Digitale agenda “Koolstofarme” economie Vernieuwd industriebeleid Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen Platform voor armoede Jeugd in beweging

6 NHP 2012: Januari-maart: bijdragen verzameld bij ministeries (SZW, OCW, Financiën, EL&I) April: NHP vastgesteld in ministerraad en naar Europese Commissie

7 Partnerschapscontract:
Is contract EC – lidstaat over inzet structuurfondsen (EFRO, ESF, plattelands- en visserijfondsen) Wordt gekoppeld aan NHP Lidstaat kan uit “menukaart” van 11 thema’s eigen prioriteiten kiezen Echter: geen totale vrijheid daarin

8 EFRO: Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 3 EFRO-thema’s: Onderzoek & innovatie Concurrentiekracht MKB Omslag naar “koolstofarme” economie 20% van de nationale middelen moet gaan naar derde thema

9 ESF: Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 4 ESF-thema’s: Bevorderen werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit Bevorderen sociale inclusiviteit en bestrijding armoede Investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang-leren Versterken institutionele capaciteit en efficiënt bestuur 20% van de nationale middelen moet gaan naar tweede thema Voorts moet ESF bijdragen aan emancipatie, non-discriminatie, sociale innovatie en transnationale samenwerking

10 Overige thema’s “menukaart”:
Vergroten toegankelijkheid en kwaliteit informatie en communicatie technologieën Klimaat adaptatie en risicopreventie Beschermen milieu en bevorderen duurzaam gebruik grondstoffen Bevorderen duurzaam transport en wegnemen “bottlenecks” in kernnetwerk infrastructuur

11  Daarom zijn jullie hier 
Europe 2020 en NHP vanuit decentraal oogpunt: Goede samenwerking decentrale overheden Lobby decentralen: eigen rol goed benoemd krijgen in NHP Buck consultants (2009): De Lissabonstrategie in NL regio’s en gemeenten Aanloop elk NHP: keurige gesprekken met ministerie Laatste jaren: decentralen schreven eigen bijlage bij NHP Inhoud bijlage: focus op eigen prestaties (voorbeelden) Vraag: kunnen we meer uit onszelf en de lobby halen?  Daarom zijn jullie hier 

12 Drie parallelle workshops:
Innovatie & ondernemerschap (incl. MKB): facilitator Annemarie Gehrels Klimaat & duurzaamheid (incl. water): facilitator Arjen Konijnenberg Bestrijding armoede & werkloosheid: facilitator Branko van Loon Tussen workshop 1 & 2 zit overlap, eventuele dubbelingen zullen er later uitgefilterd worden

13 Algemene afspraak: IPO (incl. HNP), VNG, G4 en G32 hebben afgesproken elkaars lobbypunten te steunen ook als minder relevant voor eigen club mits niet conflicterend met eigen doelen

14 Vervolgtraject: Inhoudelijke lobby (niet openbaar) via groepsmail Openbare communicatie in ieder geval via en Uiteraard mag je doorlinken naar websites van je eigen organisatie t.b.v. vergroten draagvlak Bestuurlijk vervolgtraject (bepalen lobbymandaat): 24 november G32 – AB 1 december IPO - Adviescommissie Economie & Energie 8 december VNG - bestuurlijke commissie Europa

15 Op een mooie samenwerking!


Download ppt "Lobbyworkshops Europe2020"

Verwante presentaties


Ads door Google