De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lobbyworkshops Europe2020 27 oktober 2011. Welkom namens de “decentralen”: G32: Toon Bom G4: Branko van Loon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lobbyworkshops Europe2020 27 oktober 2011. Welkom namens de “decentralen”: G32: Toon Bom G4: Branko van Loon"— Transcript van de presentatie:

1 Lobbyworkshops Europe2020 27 oktober 2011

2 Welkom namens de “decentralen”: G32: Toon Bom (a.bom@enschede.nl) G4: Branko van Loon (branko.vanloon@denhaag.nl) en Christa Stoop (c.stoop@g-4.nl) VNG: Helen Schuurmans (helen.schuurmans@vng.nl) HNP (Brussel): Wim Stooker (stooker@nl-prov.eu) en Bert Schampers (schampers@nl-prov.eu) IPO: Annemarie Gehrels (agehrels@ipo.nl)

3 Samen optrekken in Den Haag en Brussel op Europese dossiers, waaronder structuurfondsen (EFRO) Nu: Europe2020 en Nationaal HervormingsProgramma (NHP) Doel van de dag: Komen tot inhoudelijk goed onderbouwde lobbyagenda Niet alleen benoemen (sub)thema’s van belang voor decentrale overheden (inclusief voorbeelden) Juist ook benoemen wat we van Rijk (en eventueel Europa) willen

4 Europe 2020 en NHP tot dusver: NHP is jaarlijkse verplichting lidstaat (ook al bij voorloper Lissabonagenda) Rapport lidstaat over macro-economische toestand én over hoe NL bijdrage levert aan behalen doelen Europe2020 Coördinatie: ministerie EL&I (voorheen: EZ) Prioriteiten Europe2020: slimme, duurzame en inclusieve groei

5 Zeven “Flagships” in Europe2020: 1.Innovatief Europa 2.Digitale agenda 3.“Koolstofarme” economie 4.Vernieuwd industriebeleid 5.Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen 6.Platform voor armoede 7.Jeugd in beweging

6 NHP 2012: Januari-maart: bijdragen verzameld bij ministeries (SZW, OCW, Financiën, EL&I) April: NHP vastgesteld in ministerraad en naar Europese Commissie

7 Partnerschapscontract: Is contract EC – lidstaat over inzet structuurfondsen (EFRO, ESF, plattelands- en visserijfondsen) Wordt gekoppeld aan NHP Lidstaat kan uit “menukaart” van 11 thema’s eigen prioriteiten kiezen Echter: geen totale vrijheid daarin

8 EFRO: Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 3 EFRO-thema’s: 1.Onderzoek & innovatie 2.Concurrentiekracht MKB 3.Omslag naar “koolstofarme” economie 20% van de nationale middelen moet gaan naar derde thema

9 ESF: Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 4 ESF-thema’s: 1.Bevorderen werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit 2.Bevorderen sociale inclusiviteit en bestrijding armoede 3.Investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang-leren 4.Versterken institutionele capaciteit en efficiënt bestuur 20% van de nationale middelen moet gaan naar tweede thema Voorts moet ESF bijdragen aan emancipatie, non- discriminatie, sociale innovatie en transnationale samenwerking

10 Overige thema’s “menukaart”: 1.Vergroten toegankelijkheid en kwaliteit informatie en communicatie technologieën 2.Klimaat adaptatie en risicopreventie 3.Beschermen milieu en bevorderen duurzaam gebruik grondstoffen 4.Bevorderen duurzaam transport en wegnemen “bottlenecks” in kernnetwerk infrastructuur

11 Europe 2020 en NHP vanuit decentraal oogpunt: Goede samenwerking decentrale overheden Lobby decentralen: eigen rol goed benoemd krijgen in NHP Buck consultants (2009): De Lissabonstrategie in NL regio’s en gemeenten Aanloop elk NHP: keurige gesprekken met ministerie Laatste jaren: decentralen schreven eigen bijlage bij NHP Inhoud bijlage: focus op eigen prestaties (voorbeelden) Vraag: kunnen we meer uit onszelf en de lobby halen? Daarom zijn jullie hier

12 Drie parallelle workshops: 1.Innovatie & ondernemerschap (incl. MKB): facilitator Annemarie Gehrels 2.Klimaat & duurzaamheid (incl. water): facilitator Arjen Konijnenberg 3.Bestrijding armoede & werkloosheid: facilitator Branko van Loon Tussen workshop 1 & 2 zit overlap, eventuele dubbelingen zullen er later uitgefilterd worden

13 Algemene afspraak: IPO (incl. HNP), VNG, G4 en G32 hebben afgesproken elkaars lobbypunten te steunen ook als minder relevant voor eigen club mits niet conflicterend met eigen doelen

14 Vervolgtraject: Inhoudelijke lobby (niet openbaar) via groepsmail Openbare communicatie in ieder geval via www.ipo.nl en www.vng.nlwww.ipo.nl www.vng.nl Uiteraard mag je doorlinken naar websites van je eigen organisatie t.b.v. vergroten draagvlak Bestuurlijk vervolgtraject (bepalen lobbymandaat): 24 november G32 – AB 1 december IPO - Adviescommissie Economie & Energie 8 december VNG - bestuurlijke commissie Europa

15 Op een mooie samenwerking!


Download ppt "Lobbyworkshops Europe2020 27 oktober 2011. Welkom namens de “decentralen”: G32: Toon Bom G4: Branko van Loon"

Verwante presentaties


Ads door Google