De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel van de presentatie Informatiebijeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel van de presentatie Informatiebijeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Titel van de presentatie Informatiebijeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen 2012

2 Titel van de presentatie Bevindingen evaluatie Provinciale Statenverkiezingen Goed verlopen Id-plicht: Regeling 5 jaar verlopen document gehandhaafd Bezorging stempas: maak eenduidige afspraken met uw bezorger over bezorgpercentages en controles Veel aandacht voor aanvragen vervangende stempas nodig Uniformiteit optreden stembureauleden kan beter

3 Titel van de presentatie Terugblik Tweede Kamerverkiezing Instructies gemeenten meer uniformeren Geen ander instructiemateriaal gebruiken dat in strijd is met instructiemateriaal ministerie Wijs stembureauleden erop dat instructies niet vrijblijvend zijn Benoem stembureauleden die zich niet conform instructies gedragen niet voor een volgende verkiezing OVSE constateert dat door niet volgen instructies stemopneming onnodig tijdrovend is Onderzoek BZK bevestigt dit beeld

4 Titel van de presentatie Ondersteuningsverklaringen Extra problematisch vanwege zomerperiode: 24-31 juli –Er zijn circa x nieuwe partijen: er zijn dus circa 600 keer x ondersteuningsverklaringen nodig –Zorg voor voldoende deskundige medewerkers –Zorg eventueel voor ruimere openingstijden (en maak deze bekend aan de politieke partijen) –Publiceer mogelijkheid op website, bij voorkeur met telefoonnummer om afspraak te maken –Ronselen is niet toegestaan: niet hinderlijk benaderen burgers wel –Probeer door juiste en tijdige informatie irritaties en klachten te voorkomen

5 Titel van de presentatie Opmaken kiezersregister Verhuizingen: communicatie met andere gemeente bij verhuizingen rondom kandidaatstelling essentieel Let op verwerkingen met terugwerkende kracht Geef altijd door aan “oude” gemeente als u alsnog kiezers toevoegt en een stempas toestuurt: dan kan de oude gemeente deze kiezer in het ROS opnemen Wijs verhuizers naar buiten de gemeente na 31 juli op kiezerspas optie: zorg dat men ter plekke K6 formulier kan invullen! Wijs verhuizers naar buitenland (vóór 31 juli) op registratie mogelijkheid: www.verkiezingen2012.nlwww.verkiezingen2012.nl Na 31 juli: wijs op mogelijkheid om per brief te stemmen (M3-formulier geven!) of via volmacht

6 Titel van de presentatie Electronische beschikbaarheid formulieren Zet formulieren op uw website: –K6 formulier kiezerspas –L8 formulier schriftelijke volmacht –M3 formulier briefstemmen bij tijdelijk verblijf buitenland Sta toe dat men ingescand en ondertekend formulier terugmailt (inclusief scan id-bewijs indien verplicht)

7 Voorbereiding instructie stembureauleden Instructie stembureauleden Zie voor instructie- materiaal: verkiezingen2012.nl/toolkit - Instructie geactualiseerd - Instructies kort op de verkiezing (circa twee weken) - Gebruik instructie of powerpoint tijdens uw voorlichting van stembureauleden - Gebruik instructie bij voorbereiden door stembureauleden zelf - Handouts voor gebruik in stemlokaal

8 Voorbereiding instructiestembureauleden Instructie stembureauleden Powerpoint

9 Titel van de presentatie Voorbereiding: stemlokalen Keuze stemlokalen * voldoende * let op locatie (druk?), * is ruimte wel geschikt Toegankelijkheid! - minimaal 25 % toegankelijk - checklist van ministerie wordt beschikbaar gesteld - onderdeel van evaluatie Stemlokalen op NS station: inrichting ! let op: buiten de gemeente alleen met kiezerspas Gevangenissen?

10 Dag van de stemming De identificatieplicht * Ook met max 5 jaar verlopen document: geldig tot 13 september 2007 * Geldt voor alle kiezers: ook bij volmacht en kiezerspas * Voorlichtingscampagne: ongewijzigd * BZK verspreidt posters en flyers aan verzorgings- en verpleegtehuizen * Bij vermissing: proces-verbaal of verklaring van gemeente

11 Titel van de presentatie De dag van de stemming Hulp aan kiezersWat mag wel * uitleg buiten het stemhok  poster in beeldtaal met do’s en don’ts voor in het stemlokaal  handleiding voor de kiezer (o.a. ongeldige stem) in beeldtaal

12 Titel van de presentatie Tellen* Openbaar * liefst ‘verse’ mensen * uniforme werkwijze * verplicht gebruik rekenmachine

13 Titel van de presentatie Samenvatting tellen * tel pas opnieuw na tellen voorkeurstemmen * bij opnieuw tellen: tel 2x tot zelfde uitkomst * indien uitkomsten niet overeenkomen: melden bij onregelmatigheden

14 Titel van de presentatie Voorlichtingscampagne Tweede Kamerverkiezingen Nieuwe tv-spot Vergelijkbare radiospots Abris Advertenties Banners Website Campagne van half augustus tot 12 september Informatie op toolkit Voorbeeldbrieven Instructie Stembureau -leden Filmpje tellen Powerpoint Voorlichtingsmiddelen O.a. logo Zie: www.verkiezingen2012.nl/toolkit

15 Titel van de presentatie Evaluatie Gebruikelijke informatie wordt opgevraagd bij hoofden burgerzaken Toegankelijkheid stemlokalen Elektronische beschikbaarheid formulieren Waarnemersmissie van de OVSE

16 Titel van de presentatie Einde : Vragen? later: postbus.verkiezingen@minbzk.nl of informatiepunt@kiesraad.nl postbus.verkiezingen@minbzk.nl informatiepunt@kiesraad.nl


Download ppt "Titel van de presentatie Informatiebijeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google