De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Virtueel milieuadviesbureau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Virtueel milieuadviesbureau"— Transcript van de presentatie:

1 Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04
VMAB Virtueel milieuadviesbureau

2 Inhoud Onderwijsomgeving Waarom VB-achtig onderwijs?
VMAB Inhoud Onderwijsomgeving Waarom VB-achtig onderwijs? Wat is het Virtueel milieuadviesbureau? Structuur “Bedrijvend leren” Elektronische omgeving Beoordeling Ervaringen

3 Trends in onderwijsvraag
VMAB Trends in onderwijsvraag competentiegericht individuele leertrajecten duaal leren leven lang leren elektronische leeromgeving

4 Analyse milieu curricula
VMAB Analyse milieu curricula Aandachtspunten: relevante praktische vaardigheden samenwerken projectmatig werken individuele leerwegen eigen verantwoordelijkheid student

5 Wat willen we bereiken? Onderwijs in milieudomein met aandacht voor:
VMAB Wat willen we bereiken? Onderwijs in milieudomein met aandacht voor: interactie theorie en praktijk ervaring met teamwerk ervaring met projectmatig werk individuele leerpaden eigen verantwoordelijkheid student groter bewustzijn van eigen doelen en ontwikkeling actieve studentparticipatie uitwisseling disciplines / instellingen

6 Milieu-natuurwetenschappen
VMAB Milieu-natuurwetenschappen verdieping/specialisatie/voorbereiding 0,5 jaar afstudeeropdracht Master Bachelor virtueel milieuadviesbureau 0,5 jaar vrije ruimte 1,5 jaar nat. wet. of beleid gezondheid + geïntegreerde natuurwetenschappen 1 jaar

7 Bedrijvend leren in de milieuwetenschappen
VMAB Bedrijvend leren in de milieuwetenschappen

8 leren werken “virtueel” Bedrijvend leren in een elektronische omgeving
VMAB Bedrijvend leren in een elektronische omgeving competentie individuele afspraken samenwerkend feedback bedrijf opdrachtgevers project functies leren werken “virtueel” plaats - tijd onafhankelijk

9 Structuur orders klanten resultaten onderwijsinstelling coaching
VMAB Structuur orders klanten resultaten onderwijsinstelling coaching studenten teams bedrijfs- kennis transfer 'oud' input 'nieuw'

10 communicatiemedewerker
VMAB Functies Opdrachtgevers projectleiders projectmedewerkers studenten kennismanager expert communicatiemedewerker InCompany Milieuadvies directie helpdesk docenten competentie- consulenten projectcoaches examinatoren ombudsman

11 atmosferische depositie in natuurgebied opzetten externe communicatie
VMAB Projectwerk Milieuadvies: 75 % Bedrijfsintern: 25 % atmosferische depositie in natuurgebied luchtkwaliteit uitgaansgelegenheden ecologische referenties Maas opzetten externe communicatie opzetten expertcentrum interne bedrijfsscholing

12 Persoonlijke ontwikkeling
VMAB Persoonlijke ontwikkeling 3a Acties eerste fase verbeter-acties 3b Acties vervolgfase 6 Eind- resultaten 4 Resultaten tussentijds onderzoek verslaggeving overleg/samenwerking communicatie aansturing 2 POP specificeren functionerings gesprek 5 Reflectie tussentijds toekomstgericht 7 Reflectie eind competentie consulent feedback+evaluatie collega’s projectcoach competentie consulent 1 Leerbehoeften

13 collega’s projectcoach
VMAB Projectwerk 3a Acties eerste fase verbeter-acties 3b Acties vervolgfase 6 Eind- resultaten 4 Resultaten tussentijds 2 Werkplan specificeren 5 Review toekomstgericht 7 Lessons learned opdrachtgever projectcoach feedback+evaluatie projectcoach opdrachtgever collega’s projectcoach 1 Behoeften van opdrachtgever

14 Behoeften Werkplan Acties Review Resultaten POP Reflectie
VMAB Leerbehoeften POP Behoeften van opdrachtgever Werkplan Acties Resultaten Reflectie toekomstgericht Review

15 Electronische werk- en leeromgeving
VMAB Electronische werk- en leeromgeving Poort Bedrijfsweb Virtuele werkkamer

16 Virtuele werkkamer Dynamisch project databases
VMAB Virtuele werkkamer Dynamisch project databases conceptdocumenten voor kennisbank projectarchieven korte termijn communicatie: nieuwsbrief, aankondiging, polls postbussen discussie i - dossier (individueel portfolio) ………..

17 VMAB

18 Bedrijfsweb Statisch – formeel bedrijfsregels bronnen voor training
VMAB Bedrijfsweb Statisch – formeel bedrijfsregels bronnen voor training personeelsinformatie intake formulieren (sollicitatie) assessment formulieren assessment resultaten …………..

19 VMAB

20 VMAB

21 VMAB

22 VMAB

23 VMAB

24 Beoordeling (1) onderdeel beoordelaar(s) individueel competentie
VMAB Beoordeling (1) individueel competentie consulent werk aan persoonlijke ontwikkeling onderdeel project werk beoordelaar(s) deel- beoorde- lingen groep projectcoach opdrachtgever Eind cijfer examinator intern extern

25 Beoordeling (2) 3/6 1/6 2/6 projectwerkplan milieuadv.
VMAB Beoordeling (2) projectwerkplan milieuadv. eindresultaat milieuadv. lessons learned milieuadv. 3/6 2/6 1/6 activiteitenplan werkgroep eindresultaat werkgroep pop reflectie (eind) individuele bijdrage aan project en werkgroep dient voldoende te zijn

26 Implementatie-run 2002 studenten: Maastricht OUNL Twente Fontys
VMAB Implementatie-run 2002 Maastricht studenten: milieugezond- heidkunde OUNL milieuweten- schappen Twente multi-disciplinair ontwerpen Fontys chemische technologie Klanten: TNO RIVM GGD Provincie Den Haag Germany Ervaren Evalueren Belgium

27 Ervaringen DU implementatierun
VMAB Ervaringen DU implementatierun model i.h.a. geschikt om in het eigen onderwijsmodel te gebruiken er kan flexibel worden omgegaan met het aantal studiepunten goed model vooral voor: het projectwerk met echte opdrachtgevers het vorm geven van werken in multi-disciplinaire teams geschikt voor instap individuele student hindernissen bij gezamenlijk gebruik: ict-omgeving wijkt af van de instellingseigen ELO’s (Blackboard bij UM, NetSchool bij Fontys en Teletop bij UT) beoordelingsaccenten verschillen per instelling: procesgericht, soft-skills of juist meer productgericht, hard-skills) en daarmee de begeleiding wilt inrichten; wel goed afgestemd tussen UM en OUNL mede n.a.v. de ervaringen besluit Fontys tot realisatie eigen VB

28 Verdere ervaringen met implementatie
VMAB Verdere ervaringen met implementatie Student moet leren reflecteren op gedrag en activiteiten Eisen opdrachtgever niet gelijk aan eisen opleiding Eindfase bachelor: onderwijs of toetsing? Efficiëntie: maak generiek wat generiek kan Hanteer ontwikkelmodel: begin eenvoudig en ontwikkel stapsgewijs

29 VMAB


Download ppt "Virtueel milieuadviesbureau"

Verwante presentaties


Ads door Google