De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04."— Transcript van de presentatie:

1 VMAB Virtueel milieuadviesbureau

2 VMAB Inhoud Onderwijsomgeving Waarom VB-achtig onderwijs? Wat is het Virtueel milieuadviesbureau? –Structuur –“Bedrijvend leren” –Elektronische omgeving –Beoordeling Ervaringen

3 VMAB Trends in onderwijsvraag competentiegericht individuele leertrajecten duaal leren leven lang leren elektronische leeromgeving

4 VMAB Analyse milieu curricula relevante praktische vaardigheden samenwerken projectmatig werken individuele leerwegen eigen verantwoordelijkheid student Aandachtspunten:

5 VMAB Wat willen we bereiken? Onderwijs in milieudomein met aandacht voor: interactie theorie en praktijk ervaring met teamwerk ervaring met projectmatig werk individuele leerpaden eigen verantwoordelijkheid student groter bewustzijn van eigen doelen en ontwikkeling actieve studentparticipatie uitwisseling disciplines / instellingen

6 VMAB geïntegreerde natuurwetenschappen 1 jaar Bachelor virtueel milieuadviesbureau 0,5 jaar verdieping/specialisatie/voorbereiding 0,5 jaar afstudeeropdracht Master 0,5 jaar Milieu-natuurwetenschappen vrije ruimte 1,5 jaar nat. wet. of beleid of gezondheid +

7 VMAB Bedrijvend leren in de milieuwetenschappen

8 VMAB leren werken “ virtueel ” competentie individuele afspraken samenwerkend feedback bedrijf opdrachtgevers project functies plaats - tijd onafhankelijk Bedrijvend leren in een elektronische omgeving

9 VMAB Structuur studenten teams onderwijsinstelling coaching 'nieuw' bedrijfs- kennis transfer'oud' orders klanten resultaten input

10 VMAB examinatorenombudsman Functies helpdesk directie competentie- consulenten projectleiders projectmedewerkers expert communicatiemedewerker kennismanager InCompany Milieuadvies Opdrachtgevers studenten docenten projectcoaches

11 VMAB Projectwerk Milieuadvies: 75 %Bedrijfsintern: 25 % atmosferische depositie in natuurgebied luchtkwaliteit uitgaansgelegenheden ecologische referenties Maas opzetten externe communicatie opzetten expertcentrum interne bedrijfsscholing

12 VMAB 1 Leerbehoeften 3a Acties eerste fase 4 Resultaten tussentijds 6 Eind- resultaten 7 Reflectie eind feedback+evaluatie 5 Reflectie tussentijds toekomstgericht 2 POP specificeren functionerings gesprek verbeter-acties 3b Acties vervolgfase competentie consulent collega’s projectcoach Persoonlijke ontwikkeling - onderzoek - verslaggeving - overleg/samenwerking - communicatie - aansturing competentie consulent

13 VMAB 1 Behoeften van opdrachtgever 3a Acties eerste fase 4 Resultaten tussentijds feedback+evaluatie 6 Eind- resultaten 7 Lessons learned 5 Review toekomstgericht 2 Werkplan specificeren opdrachtgever projectcoach opdrachtgever collega’s projectcoach projectcoach verbeter-acties 3b Acties vervolgfase Projectwerk

14 VMAB Leerbehoeften POP Behoeften van opdrachtgever Werkplan Acties Resultaten Reflectie toekomstgericht Review toekomstgericht

15 VMAB Electronische werk- en leeromgeving Poort Virtuele werkkamerBedrijfsweb

16 VMAB Virtuele werkkamer Dynamisch –project databases –conceptdocumenten voor kennisbank –projectarchieven –korte termijn communicatie: nieuwsbrief, aankondiging, polls –postbussen –discussie –i - dossier (individueel portfolio) –………..

17 VMAB

18 Bedrijfsweb Statisch – formeel –bedrijfsregels –bronnen voor training –personeelsinformatie –intake formulieren (sollicitatie) –assessment formulieren –assessment resultaten –…………..

19 VMAB

20

21

22

23

24 Beoordeling (1) individueel competentie consulent werk aan persoonlijke ontwikkeling onderdeel project werk beoordelaar(s) deel- beoorde- lingen groep individueel projectcoach opdrachtgever Eind cijfer examinator internextern

25 VMAB Beoordeling (2) projectwerkplan milieuadv. eindresultaat milieuadv. lessons learned milieuadv. individuele bijdrage aan project en werkgroep dient voldoende te zijn pop reflectie (eind) activiteitenplan werkgroep eindresultaat werkgroep 3/6 2/6 1/6

26 VMAB Belgium Germany Den Haag Maastricht studenten: milieugezond- heidkunde OUNL milieuweten- schappen Twente multi-disciplinair ontwerpen Fontys chemische technologie Klanten: TNO RIVM GGD Provincie Ervaren Evalueren Implementatie-run 2002

27 VMAB Ervaringen DU implementatierun model i.h.a. geschikt om in het eigen onderwijsmodel te gebruiken er kan flexibel worden omgegaan met het aantal studiepunten goed model vooral voor: –het projectwerk met echte opdrachtgevers –het vorm geven van werken in multi-disciplinaire teams geschikt voor instap individuele student hindernissen bij gezamenlijk gebruik: –ict-omgeving wijkt af van de instellingseigen ELO’s (Blackboard bij UM, NetSchool bij Fontys en Teletop bij UT) –beoordelingsaccenten verschillen per instelling: procesgericht, soft-skills of juist meer productgericht, hard-skills) en daarmee de begeleiding wilt inrichten; wel goed afgestemd tussen UM en OUNL mede n.a.v. de ervaringen besluit Fontys tot realisatie eigen VB

28 VMAB Verdere ervaringen met implementatie Student moet leren reflecteren op gedrag en activiteiten Eisen opdrachtgever niet gelijk aan eisen opleiding Eindfase bachelor: onderwijs of toetsing? Efficiëntie: maak generiek wat generiek kan Hanteer ontwikkelmodel: begin eenvoudig en ontwikkel stapsgewijs

29 VMAB


Download ppt "27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04."

Verwante presentaties


Ads door Google