De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04."— Transcript van de presentatie:

1 27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04

2 27-02-04 VMAB Inhoud Onderwijsomgeving Waarom VB-achtig onderwijs? Wat is het Virtueel milieuadviesbureau? –Structuur –“Bedrijvend leren” –Elektronische omgeving –Beoordeling Ervaringen

3 27-02-04 VMAB Trends in onderwijsvraag competentiegericht individuele leertrajecten duaal leren leven lang leren elektronische leeromgeving

4 27-02-04 VMAB Analyse milieu curricula relevante praktische vaardigheden samenwerken projectmatig werken individuele leerwegen eigen verantwoordelijkheid student Aandachtspunten:

5 27-02-04 VMAB Wat willen we bereiken? Onderwijs in milieudomein met aandacht voor: interactie theorie en praktijk ervaring met teamwerk ervaring met projectmatig werk individuele leerpaden eigen verantwoordelijkheid student groter bewustzijn van eigen doelen en ontwikkeling actieve studentparticipatie uitwisseling disciplines / instellingen

6 27-02-04 VMAB geïntegreerde natuurwetenschappen 1 jaar Bachelor virtueel milieuadviesbureau 0,5 jaar verdieping/specialisatie/voorbereiding 0,5 jaar afstudeeropdracht Master 0,5 jaar Milieu-natuurwetenschappen vrije ruimte 1,5 jaar nat. wet. of beleid of gezondheid +

7 27-02-04 VMAB Bedrijvend leren in de milieuwetenschappen

8 27-02-04 VMAB leren werken “ virtueel ” competentie individuele afspraken samenwerkend feedback bedrijf opdrachtgevers project functies plaats - tijd onafhankelijk Bedrijvend leren in een elektronische omgeving

9 27-02-04 VMAB Structuur studenten teams onderwijsinstelling coaching 'nieuw' bedrijfs- kennis transfer'oud' orders klanten resultaten input

10 27-02-04 VMAB examinatorenombudsman Functies helpdesk directie competentie- consulenten projectleiders projectmedewerkers expert communicatiemedewerker kennismanager InCompany Milieuadvies Opdrachtgevers studenten docenten projectcoaches

11 27-02-04 VMAB Projectwerk Milieuadvies: 75 %Bedrijfsintern: 25 % atmosferische depositie in natuurgebied luchtkwaliteit uitgaansgelegenheden ecologische referenties Maas opzetten externe communicatie opzetten expertcentrum interne bedrijfsscholing

12 27-02-04 VMAB 1 Leerbehoeften 3a Acties eerste fase 4 Resultaten tussentijds 6 Eind- resultaten 7 Reflectie eind feedback+evaluatie 5 Reflectie tussentijds toekomstgericht 2 POP specificeren functionerings gesprek verbeter-acties 3b Acties vervolgfase competentie consulent collega’s projectcoach Persoonlijke ontwikkeling - onderzoek - verslaggeving - overleg/samenwerking - communicatie - aansturing competentie consulent

13 27-02-04 VMAB 1 Behoeften van opdrachtgever 3a Acties eerste fase 4 Resultaten tussentijds feedback+evaluatie 6 Eind- resultaten 7 Lessons learned 5 Review toekomstgericht 2 Werkplan specificeren opdrachtgever projectcoach opdrachtgever collega’s projectcoach projectcoach verbeter-acties 3b Acties vervolgfase Projectwerk

14 27-02-04 VMAB Leerbehoeften POP Behoeften van opdrachtgever Werkplan Acties Resultaten Reflectie toekomstgericht Review toekomstgericht

15 27-02-04 VMAB Electronische werk- en leeromgeving Poort Virtuele werkkamerBedrijfsweb

16 27-02-04 VMAB Virtuele werkkamer Dynamisch –project databases –conceptdocumenten voor kennisbank –projectarchieven –korte termijn communicatie: nieuwsbrief, aankondiging, polls –postbussen –discussie –i - dossier (individueel portfolio) –………..

17 27-02-04 VMAB

18 Bedrijfsweb Statisch – formeel –bedrijfsregels –bronnen voor training –personeelsinformatie –intake formulieren (sollicitatie) –assessment formulieren –assessment resultaten –…………..

19 27-02-04 VMAB

20

21

22

23

24 Beoordeling (1) individueel competentie consulent werk aan persoonlijke ontwikkeling onderdeel project werk beoordelaar(s) deel- beoorde- lingen groep individueel projectcoach opdrachtgever Eind cijfer examinator internextern

25 27-02-04 VMAB Beoordeling (2) projectwerkplan milieuadv. eindresultaat milieuadv. lessons learned milieuadv. individuele bijdrage aan project en werkgroep dient voldoende te zijn pop reflectie (eind) activiteitenplan werkgroep eindresultaat werkgroep 3/6 2/6 1/6

26 27-02-04 VMAB Belgium Germany Den Haag Maastricht studenten: milieugezond- heidkunde OUNL milieuweten- schappen Twente multi-disciplinair ontwerpen Fontys chemische technologie Klanten: TNO RIVM GGD Provincie Ervaren Evalueren Implementatie-run 2002

27 27-02-04 VMAB Ervaringen DU implementatierun model i.h.a. geschikt om in het eigen onderwijsmodel te gebruiken er kan flexibel worden omgegaan met het aantal studiepunten goed model vooral voor: –het projectwerk met echte opdrachtgevers –het vorm geven van werken in multi-disciplinaire teams geschikt voor instap individuele student hindernissen bij gezamenlijk gebruik: –ict-omgeving wijkt af van de instellingseigen ELO’s (Blackboard bij UM, NetSchool bij Fontys en Teletop bij UT) –beoordelingsaccenten verschillen per instelling: procesgericht, soft-skills of juist meer productgericht, hard-skills) en daarmee de begeleiding wilt inrichten; wel goed afgestemd tussen UM en OUNL mede n.a.v. de ervaringen besluit Fontys tot realisatie eigen VB

28 27-02-04 VMAB Verdere ervaringen met implementatie Student moet leren reflecteren op gedrag en activiteiten Eisen opdrachtgever niet gelijk aan eisen opleiding Eindfase bachelor: onderwijs of toetsing? Efficiëntie: maak generiek wat generiek kan Hanteer ontwikkelmodel: begin eenvoudig en ontwikkel stapsgewijs

29 27-02-04 VMAB


Download ppt "27-02-04 VMAB Virtueel milieuadviesbureau 27-02-04."

Verwante presentaties


Ads door Google